Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Xanté Impressia - bezprocestní CtP na metalické desky
Kamil Třešňák - Svět tisku

Společnost Xanté je již řadu let známa nejen svými laserovými tiskárnami, ale i levnými CtP PlateMaker, pracujícími s polyesterovou tiskovou deskou. Nyní firma vstupuje také do náročnějšího segmentu, když uvádí na trh CtP Impressia pro bezprocesní metalické tiskové desky.

Impressia není ve firemním portfoliu nástupcem PlateMakeru 4. Podle zástupců Xanté je o toto ověřené řešení, založené na polyesterových deskách, a tedy využívané pro nepříliš náročné jedno- či dvoubarevné tisky, stále velmi slušný zájem a Xanté bude i nadále PlateMaker dodávat paralelně s ostatními produkty.

V určitém smyslu lze ovšem hovořit o pokračování vývoje, neboť Impressia, jakkoliv jde o zcela nové zařízení, využívá i několik tradičních technologií Xanté, známých právě již z řady PlateMaker (viz dále); kromě toho přináší rovněž několik nových proprietárních technologií, vyvinutých přímo pro CtP Impressia v období zhruba posledního roku.

CtP Impressia mělo svou oficiální premiéru na letošní podzimní výstavě Graph Expo 2004 v Chicagu. Přes poměrně omezené zpravodajství z akce se zdá, že Impressia zde vzbudila nemalý ohlas. Při ceně, za kterou bude koncovým zákazníkům toto bezprocesní CtP, pracující s hliníkovými ozrněnými deskami, prodáváno, ostatně ani není divu. Nemalou roli zde ovšem hrají i další slibované výhody: bezprocesní deska, vysoká rychlost zařízení, minimální nároky na obsluhu, údržbu i na prostorové uspořádání v místě instalace.

 


Hliníková deska Aspen

 

Bližší popis zařízení zatím není v médiích běžně dostupný. Čtenáři Světa tisku mají jako jedni z prvních možnost získat podrobnější informace o CtP Impressia, a to díky přímé spolupráci redakce s centrálou společnosti Xanté v USA.

Impressia připomíná na první pohled trochu větší laserovou tiskárnu. To znamená, že v porovnání s běžným současným CtP jde o extrémně malý přístroj, vnější rozměry činí (zaokrouhleně) jen 59 x 86 x 62 cm. S určitou dávkou abstrakce lze nakonec zařízení za tiskárnu označit – „jediným“ rozdílem je, že místo papíru nebo polyesterové desky potiskuje hliníkové tiskové desky. Jde skutečně o potisk, protože na rozdíl od ostatních CtP s kovovými deskami, kde je obraz vytvářen ubíráním (změnou struktury) materiálu desky, je v tomto případě obraz fyzicky nanášen na povrch desky. Bližší princip technologie nebyl zatím popsán, zřejmě i proto, že některá patentová řízení ještě stále probíhají, podle firmy jde ale o specifický druh elektrofotografického přenosu. Materiál vytvářející tiskový obraz (v analogii s laserovou tiskárnou bychom mohli hovořit o toneru) je navíc na desce dále fixován, a to pravděpodobně prostřednictvím tepelné energie. Žádné bližší informace o složení vrstvy, z níž na desce vznikají tiskové body, nejsou doposud zveřejněny, stejně jako se firma zatím detailně nevěnuje procesům, které zajistí trvanlivost tiskových bodů.

Asociaci s laserovou tiskárnou navíc podporují i doporučené operační podmínky. Ty odpovídají běžnému kancelářskému prostředí – protože tiskové desky nejsou světlocitlivé, není požadováno speciální osvětlení, zařízení pracuje v běžném rozsahu teplot a vlhkostí, v jakém jsme zvyklí užívat ostatní kancelářskou techniku. Z toho plyne, že CtP Impressia lze instalovat jak v tiskových provozech, tak třeba i v prostorách grafického studia (digitálního front-endu tiskárny).

Impressia používá hliníkové desky Aspen. Podle firmy jde o proprietární desky, vyvinuté a určené jen pro potisk v CtP Impressia. Desky jsou opět předmětem patentového řízení. Jak jsme již zmínili, jde o bezprocesní desku. Po výstupu z tiskárny nenásleduje žádný další úkon, deska je ihned připravena k použití v tiskovém stroji. Xanté v této souvislosti zdůrazňuje, že díky absenci jakéhokoliv vyvolávání jde o výrazně ekologickou desku; s tím lze souhlasit, je ovšem třeba dodat, že neznáme všechny výrobní souvislosti.

Zajímavé je, že deska má klasický povrch z ozrněného hliníku, jaký známe z běžných analogových desek (nejde tedy o speciální vrstvu na hliníkovém substrátu). Povrch desky nese ještě speciální vrstvu, která jednak pomáhá fixovat tiskový obraz na desce, jednak je odolná vůči otiskům prstů a rovněž zkracuje čas potřebný pro náběh tisku. Velmi příznivá je informace o trvanlivosti desek, podle firemních údajů je desky Aspen možné použít až do nákladu 25 000 kusů.

 


Celkový pohled na CtP Xanté Impressia

 

Aktuální model Impressia pracuje s tiskovými deskami tloušťky 0,15 mm. Minimální rozměr desky je 254 x 381 mm, maximální rozměr činí 340 x 505 mm. Xanté tak v zásadě míří na trh tiskových strojů ve formátu A3/B3; některé v Česku častěji používané tiskové stroje se ale do tohoto rozměrového rozmezí nevejdou, neboť pracují s většími deskami (například Heidelberg SM 52).

Podle zveřejněných technických paramet­rů pracuje Xanté Impressia v rozlišení 2 400 x 2 400 dpi a je schopna vytvářet obraz v lineaturách až do 150 lpi (je tedy na teoretické hranici pro dosažení 256 úrovní šedi v separaci při použití standardního autotypického rastrování). Poměrně impozantní jsou údaje o výkonu zařízení: Impressia dokáže potisknout 60 desek formátu A3 za hodinu.

Zmínili jsme, že Impressia využívá kombinaci nových a již dříve vyvinutých (a například pro zařízení PlateMaker implementovaných) technologií; o novinkách je ale zatím uvolněno jen minimum informací. Pod novou obchodní značkou Z-7 Technology se tak skrývá:

• Aspen MetalPlate Technology: proprietární ozrněné hliníkové desky;

• Direct to Metal Imaging Technology: technologie potisku kovové tiskové desky;

• Radiant Exposure Technology: postup fixace (podle názvu zřejmě tepelné) obrazu na tiskové desce;

• More X-Act: technologie pro kalibraci rozměrové přesnosti tisku, dobře známá z PlateMakeru. Rozměrové nepřesnosti výstupu jsou korigovány podle speciálních měřících výtisků; kalibrace probíhá ve všech třech osách, tedy i na sílu média;

• Clean Plate Technology: nově vyvinutá technologie, která minimalizuje vliv nepřesností a šumů ve vytvářeném obraze;

• Halftone Calibration Technology: nástroj pro linearizaci výstupu. Umožňuje vytvářet gamma křivky (a tím zahrnout vliv růstu tiskového bodu) pro 7 odlišných tiskových strojů;

• Adobe PostScript 3: tiskárna obsahuje interní RIP s pravým Adobe PostScript 3. Na CtP lze proto tisknout rovnou z aplikací bez nutnosti doplnit workflow o externí RIP. To provoz zařízení nejen zlevňuje, ale i výrazně usnadňuje (podobně jako u laserové tiskárny není nutné podrobné zaškolování obsluhy), navíc přítomnost nejnovější verze PostScriptu 3 znamená nižší riziko problémů při výstupu z moderních aplikací.

Mimo to využívá Impressia ještě technologii Gripper Offset, která umožňuje přesně doladit polohu obrazu na tiskové desce (posunem obrazu v obou směrech, podélně i příčně) podle charakteristik konkrétního tiskového stroje.

 


Impressia na výstavě Graph Expo 2004

 

Jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod CtP Impressia má ovšem být cena, a to jak cena pořizovací, tak i cena za spotřební materiál – což jsou v tomto případě v prvé řadě tiskové desky Aspen, které jakožto bezprocesní již nevyžadují žádné následné zpracování; o spotřebním materiálu ve smyslu toneru, jak jej měníme u běžných laserových tiskáren, se zatím výrobce nevyjadřuje. Přestože jde o zařízení, pracující s metalickými tiskovými deskami, je jeho prodejní cena stanovena skutečně velmi nízko. V současném provedení bude Impressia zřejmě prodávána za zhruba 15 000 dolarů, v aktuálním kurzu necelých 350 000 Kč. Méně jasná je situace u tiskových desek, v současné době zřejmě ještě není o ceně jednotlivých formátů desek rozhodnuto, a to platí asi nejen pro český trh. Jasně ale firma deklarovala termín uvedení na celosvětový trh – Xanté hodlá CtP Impressia prodávat od ledna roku 2005; připravené výrobní kapacity jsou podle Xanté dostatečné.

Není sporu o tom, že předestřená podoba bezprocesní desky představuje výrazné zpřístupnění CtP technologií nejširšímu spektru tiskárenských provozů. Je pravda, že zkušenost nás na jedné straně vede k opatrnosti. Viděli jsme příliš mnoho neúspěšných, a často i za pomoci masivní kampaně uváděných pokusů, jak obejít, zjednodušit i podstatně zlevnit standardní způsoby přípravy tiskové desky (za všechny jmenujme například nejrůznější inkoustové potisky desek) na to, abychom se pouštěli do možná předčasného oslavování. Na druhé straně je třeba vidět, že společnost Xanté není v oboru žádným nováčkem, a bylo by proto s podivem, kdyby se pokoušela prosadit zařízení s jen spornou funkčností. V redakci jsme měli možnost prohlédnout si malý vzorek tiskové desky. Některé oblasti se ve zvětšení zdály nepříliš ostré a čisté, nebylo ale samozřejmě možné vyzkoušet desku v provozu, a v neposlední řadě šlo o prakticky preprodukční vzorek, na jehož základě by proto bylo neobjektivní vlastnosti technologie posuzovat (ostatně stejně tak by byla na místě zdrženlivost i u vzorku s vynikající kvalitou). Je dobře možné, že tiskové desky, produkované CtP Impressia, nebudou vykazovat špičkovou kvalitu, dosažitelnou na o řády dražších CtP zařízeních, v praxi bude ale důležité, jaká bude reálná kvalita výtisků, vztažená k nákladům. Na konečný verdikt si proto musíme počkat do doby, než budeme mít k dispozici výtisky, provedené deskami CtP Impressia, nebo než bude možné zařízení vyzkoušet v tuzemsku.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 12 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.