Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Výroba a úprava knižních desek
Ivan Doležal

Knihy s pevnou nebo také tuhou vazbou, označovanou v současné době jako vazba V8, provázejí lidstvo už řadu století. Knižní vazba s tvrdými deskami se dokonce objevila dávno před vynalezením knihtisku, kdy knižní blok tvořily svázané ručně popsané listy pergamenu nebo už papíru, a postupně pak vytlačila skladování rukopisů ve svitcích.

 


Vlevo kniha s deskami potaženými syntetickou napodobeninou kůže s ražbou stříbrnou fólií, vpravo tuhá vazba v klasickém balonovém plátně ražená zlatou folií

 

Ohlédnutí do historie

Zhotovování knižních vazeb tehdy a potom ještě dlouhou řadu následujících let bylo uměleckým řemeslem. Jednotlivé archy nebo dvojlisty přeložené na jeden lom, ze kterých byl vytvořen knižní blok, byly ručně sešívány tenkým provázkem. Knižní desky se skládaly ze dvou skutečných dřevěných desek potažených zpočátku výhradně kůží, z níž byl zhotoven i jejich hřbet. Zdobeny byly ražbou, ať už slepou nebo pomocí tenkých zlatých plíšků, kovanými kovovými rohy a sponami na zavírání. Postupem času nahradila dřevo na knižních deskách lepenka, ale ne strojní lepenka, jakou známe v současnosti, ale lepenka vytvořená skutečně slepováním jednotlivých archů z tehdejšího hlediska starých a nepotřebných rukopisů nebo tisků (tak vlastně vznikl název tohoto materiálu), a k jejich potahování byly stále častěji využívány i různé textilie. Ražba jako hlavní a nejdůležitější způsob jejich zdobení a úpravy ale přetrvala až dodnes. Mimochodem, tehdejší způsob výroby lepenky na knižní desky nám v současnosti poskytuje téměř nedocenitelný zdroj informací, protože při restaurování starých knih jsou jednotlivé potištěné nebo popsané archy papíru, z nichž je lepenka zhotovena, od sebe opatrně oddělovány a může být rekonstruován jejich obsah, v řadě případů velice zajímavý. Podobu nejvíce se přibližující té současné získaly knižní desky v předminulém století, v období průmyslové revoluce, kdy výroba knižních vazeb přestala být jen uměleckým řemeslem, ale stala se i jedním ze specializovaných oborů polygrafického průmyslu a začaly při ní být využívány různé stroje a zařízení. V tehdejší době byla vyvinuta i speciální knihařská plátna, na rubové straně opatřená nátěrem, aby nepropouštěla tenkrát používané klihy a škrobová lepidla, a postupně začaly být standardizovány jednotlivé druhy knižních vazeb, z nichž některé v prakticky nezměněné formě přetrvaly až do dnešních dnů. V předminulém století získaly svoji podobu i dva druhy tuhých vazeb s pevnými deskami, poloplátěná vazba V7 a celoplátěná vazba V8. Poloplátěná vazba V7 se dnes už průmyslovým způsobem nevyrábí, respektive je čas od času možné, zejména u diářových vazeb, se setkat s její pseudopodobou. Její potah byl totiž tvořen několika kusy papíru a knihařského plátna. Různými nátěry povrchově upraveným papírem byla potažena přední a zadní část knižních desek, plátnem potom hřbet a rohy přední a zadní desky, přičemž polepování probíhalo postupně. Pseudovazba V7 tento vzhled napodobuje, ale nevyužívá už kombinace papír - plátno, ale může kombinovat například plátno se syntetickým materiálem napodobujícím kůži. Ovšem oba materiály jsou nejprve sešity na šicím stroji zpravidla ozdobným stehem, a potom je takto vzniklý potah kašírován na desky najednou, jako u „celoplátěné“ vazby. Knižní desky na tuhou vazbu V8, označovanou jako „celoplátěná“, bývaly celé potaženy některým z druhů knihařského plátna.To už dnes také neplatí, protože k potahování desek pro tuhou vazbu V8 je v současnosti mimo knihařských pláten využíván i potištěný papír, ať už v přírodní podobě nebo s povrchem zušlechtěným lakováním nebo laminováním, a celá řada nejrůznějších druhů syntetických potahových materiálů.

 


Automatický deskovací stroj Kolbus DA.S pracující provozní rychlostí až 36 taktů za minutu

 

Knižní desky pro tuhou vazbu V8

Potřeba výroby ne už jednotlivých kusů, ale celých sérií totožných knižních vazeb vedla jednak k vyvíjení různých strojů a zařízení, jež by ji umožňovaly a usnadňovaly, ale také ke zjednodušování a standardizaci podoby těchto vazeb, včetně podoby knižních desek pro vazby tuhé. Vytratil se například vnitřní výlep, to znamená arch papíru kašírovaný na knižní desky z jejich vnitřní strany, zmizely i další formy ozdobného tvarování hřbetu mimo jeho kulacení. V současné době jsou knižní desky pro vazbu V8 vyráběny z pouhých čtyř součástí. Je to přířez potahového materiálu, což může být, jak už bylo uvedeno, potištěný papír opatřený některým druhem lakování nebo laminování, knihařské plátno, nebo nějaký jedno- případně vícevrstvý potahový materiál, z nichž mnohé mají i speciální povrchové úpravy a vlastnosti. Dalšími součástmi knižních desek jsou potom dva stejné přířezy strojní lepenky v plošné hmotnosti odpovídající celkovému konečnému vzhledu knihy, to znamená, čím větší bude formát knihy, případně její tloušťka a tím i váha, tím větší by měla být plošná hmotnost a tím i pevnost lepenkových přířezů, aby nedocházelo k lámání hotových desek a takzvaného hřbetníku. To je proužek lepenky zpevňující na hotových deskách hřbet knihy, takže jeho šířka musí být v relaci s šířkou hřbetu knižního bloku, a jeho délka je stejná jako výška lepenkových přířezů. Postup při výrobě knižních desek je takový, že na vnitřní stranu potahového přířezu s odříznutými, zkosenými růžky je celoplošně naneseno lepidlo, v současné době se nejčastěji používá lepidlo tavné, případně studené lepidlo disperzní. Potom jsou na potah umístěny lepenkové přířezy tvořící přední a zadní stranu desek a mezi ně s příslušným odsazením hřbetník; následuje přehnutí záložek potahu přes jejich okraje a zalisování hotových desek.

 


Pohled na vnitřní stranu knižních desek pro tuhou vazbu V8

 

Ve větších sériích jsou knižní desky vyráběny na plně automatických deskovacích strojích, do kterých jsou ručně nakládány jen nařezané potahové a lepenkové přířezy a hřbetník je na příslušné rozměry odřezáván z pruhu lepenky navinutého na kotouči. Na zhotovování menších nákladů existují potom poloautomatické deskovací stroje, u nichž je obvykle třeba provádět umisťování lepenkových přířezů i hřbetníku na lepidlem opatřený potah ručně a stroj potom automaticky provádí ohýbání záložek a zalisování desek.

 

Povrchové úpravy a zdobení knižních desek

Základním způsobem značení, zdobení či povrchových úprav tuhých knižních desek zůstává ražba - ať už slepá nebo kovovými, případně barevnými ražebními fóliemi, prováděná většinou za tepla. Oblíbenými se při ražení knižních desek stávají i fólie se speciálními efekty, například metalickým, perleťovým nebo difrakčním. Provádí se na speciálních razicích strojích nebo na starších příklopových lisech či knihtiskových rychlolisech upravených pro tyto účely. Dříve byly k provádění ražby na knižní desky používány mosazné rytiny speciálně zhotovované pro tento účel, v současnosti už naprosto převažuje použití hořčíkových štočků. Slepá ražba může mít dokonce 3D podobu, to znamená, že může mít dvě nebo více úrovní své hloubky, a v kombinaci s některými speciálními termoreaktivními potahovými materiály je možné pomocí horké ražby bez použití fólie vytvářet i velice zajímavé a přitom decentní ražební efekty. Potisk knižních desek tiskovými barvami na příklopových tiskových strojích není v současné době prakticky už vůbec používán.

 

Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Reklamní produkce 4 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Nová linka pro tuhé knižní vazby (14. 7. 2004 - Patrik Thoma)
× Nakladatelské trendy ve výrobě knižních vazeb (5. 4. 2004 - Ivan Doležal)
× Ruční knihařské zpracování je stále žádané (15. 1. 2004 - Ivan Doležal)
× Darix – kompaktní malá deskovačka (15. 1. 2004 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.