Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Typografie

45° západní délky, 73° severní šířky
Edita Hadravská - 10. 7. 2018 - TYPO //
Montreal je rozmanité město na ostrově obklopeném veletokem Svatého Vavřince. Město, které jsem se naučila mít velmi ráda – a to i přes každoroční dlouhé období třeskutých mrazů a hlubokých závějí špinavého, prosoleného městského sněhu ...
+++ kompletní článek


LADISLAV SUTNAR A TYPOGRAFIE
- 1. 7. 2018 - TYPO //
Mojí ctižádostí je, uspořádáním stránky, grafickou zkratkou, diagramem nebo obrazem vyjádřit myšlénku tak přesně a jasně, že účel slova je souřadný, ne-li minimální nebo zbytečný. Je v tom vzácná síla, povede-li se to.
+++ kompletní článek


ČLOVĚK MUSÍ UMĚT HLAVNĚ KOUKAT, V TOM TO JE…
- 22. 6. 2018 - TYPO //
Po světoznámých a již osvědčených klasicích typografie začínáme rubriku profilů z opačného konce: Tomáš Brousil je mladý, zatím neznámý a neproslulý student ateliéru Písma a typografie na pražské VŠUP. Původně vyučený letecký mechanik, dodnes milující vůni oleje, ostré hrany hlavic šroubů, obdivující řemeslnou zručnost předků ...
+++ kompletní článek


Vzpomínka na doby kdy se ještě psalo písmeny
Bohuslav Vaněk-Úvalský - 13. 6. 2018 - TYPO //
Na psaní jsem byl prase, prase. Řekla mi to hned ve druhé třídě soudružka učitelka : „Na psaní jsi Vaňku prase. Prase!“ Co to ale také bylo za disciplínu! Velké dé plné kliček, áčko mělo nafouklé panděro, zetko zase samo sobě vázalo smyčku kdesi pod linkou, enko vypadalo jako vlnka, od emka se to poznat nedalo, a to nemluvím o velkém há. Nebyl jsem na to zvědavý. O písmu jsem měl ...
+++ kompletní článek


PŘÍBĚH MAPY LONDÝNSKÉHO METRA
Pavel Zelenka - 2. 6. 2018 - TYPO // duben
První tunel londýnského metra byl uveden do provozu v roce 1863. Podobně jako je živelná urbanistická struktu­ra Londýna, byl i londýnský dopravní systém a jeho rozvoj neorganizovaný. Až do počátku 20. století byla veřejná doprava v Londýně v područí několika nezá­vislých soukromých firem a její rozvoj ...
+++ kompletní článek


Západní čára je čára odnikud nikam...
- 18. 5. 2018 - TYPO //
Začněme banálně: co to vlastně kaligrafie je? Má nějaké širší nebo užší vymezení, je to prostě umění krásně psát, nebo něco víc?
Řecké slovo kaligrafie, tedy KALOS a GRAPHEIN, skutečně odpovídá tomu „psát krásně“. Problém je však ve slově krásný, protože to má pro různé lidi v různých kulturách a dobách různé významy. A stejně tak různá je i sama podstata písma: písmo východní (mluvme pro jednoduchost pouze o písmu čínském) se zakládá na ...
+++ kompletní článek

Grafologie písma ve veřejném prostoru
- 7. 5. 2018 - TYPO //
Připomeňte si ty dávné doby, kdy jste ještě dostávali rukou psané dopisy a ještě dříve, než jste je začali číst, k vám promluvilo pisatelovo písmo. Písmo ješitné (ten podpis!), písmo svědčící o jedinečném propojení inteligence s intuicí, písmo typicky architektské nebo typicky učitelkovské (od slova „učitelka“)…
+++ kompletní článek

Boumův mýtus aneb měli nechat Hermana na pokoji
Hrant Papazian - 25. 4. 2018 - TYPO //
Čím více se zpřesňuje empirické zkoumání procesu čtení, tím méně typografů výzkumu důvěřuje. Ačkoli je jejich nedůvěra částečně způsobena kolegy, kteří zbloudili od řemesla k umění (a to se analytickým radám vyhýbá), je z velké části oprávněná.[1] Důvodem je, že empirické výzkumy osvětlují jen relativně bezvýznamnou část procesu čtení, stále více se ...
+++ kompletní článek

Neville Brody: co teď?
Pavel Zelenka - 15. 4. 2018 - TYPO //
Pochybuji, ze by se v oblasti grafického designu našel člověk, který by neznal jeho jméno nebo pár jeho prací. S Nevillem Brodym jsem hovořil na druhé mezinárodní typografické konferenci na makedonské univerzitě v řecké Soluni. Brody se stal modlou, ale není to znát. Mluví pomalu uklidňujícím hlasem, soustředí se na každé slovo. Nechtěl jsem mrhat jeho časem a pokládat mu tytéž otázky, na které musí jistě odpovídat při každém interwiew. Neptal jsem se tedy ani na začátek osmdesátých let, ani na časopis FACE, obaly hudebních nosičů nebo další notoricky známé věci...
+++ kompletní článek


Diakritická znaménka v jazycích střední a východní Evropy
Filip Blažek - 6. 4. 2018 - TYPO //
Diakritická znaménka (akcenty) obohacují základních 26 písmen latinské abecedy již od středověku. Upřesňují zvukovou podobu slov a napomáhají rozlišení jejich významu, všechny evropské jazyky mají totiž větší množství fonémů než dostupných písmen abecedy. Historicky starším, ale stále používaným rozšířením latinky je využití digrafů čili dvou po sobě jdoucích písmen, která se ...
+++ kompletní článek


Ztraceni mezi znaky aneb Pay Attention To Civilisation
- 23. 3. 2018 - TYPO //
Mluvíte čínsky?“ – každodenní rituál na ulicích, v obchodech, ve vlacích, v klášterech, na vrcholcích posvátných taoistických hor nebo kdekoli jinde. Domorodý tazatel s komplexem velké říše jinou odpověď než kladnou ani neočekává. I když se mu jí však dostane, je ...
+++ kompletní článek


Ikonofilie a grafický hédonismus
Denisa Kera - 2. 3. 2018 - TYPO //
Design prostupuje všemi aspekty naší zkušenosti se světem: od písmen a jazyka po předměty každodenního života a architekturu města. Současný grafický design proto nepřistupuje k světu jako k nepopsané tabuli, ale uvědomuje si dnešní saturaci obrazy a designem; hravě je rozvíjí, paroduje a někdy i kritizuje ...
+++ kompletní článek


Ničte mouchy aneb Alkohol snižuje morálku, zvyšuje absenci
Filip Blažek - 21. 2. 2018 - TYPO //
Zápalkové nálepky patří mezi předměty podléhající sběratelské vášni. Když jsem jako dítě zjistil, že jsem obklopen spolužáky-sběrateli, chtěl jsem mít také svou kolekci. A tak někdo z rodiny v té době odkudsi vylovil a oprášil krabici nálepek od sirek po předčasně zesnulém strýčkovi, čímž byl základ mé sbírky položen. Asi proto, že se sběratelství ...
+++ kompletní článek

  +++ starší články


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.