Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


CtP systém - Screen PlateRite 4100
Patrik Thoma - Svět tisku

Situace v oblasti CtP se u nás v poslední době zásadně nemění. I nadále dochází k celé řadě nových instalací, a i když se jejich tempo oproti nedávnému boomu přece jen snížilo, stále se můžeme set­kávat s novými přírůstky. Ty jsou přitom nejenom v provozech tiskáren, ale také ve studiích. Jednu z nejčerstvějších instalací provedla pražská firma Sigit, která si tak zajistila bezesporu primát. Jako první totiž nainstalovala na území České republiky zařízení od firmy Screen, konkrétně PlateRite 4100.

I když nejde o největší novinku v nabídce tohoto japonského výrobce CtP zařízení, osvitových jednotek, skenerů, ale také ofsetových strojů s označením TruePress, podívejme se podrobněji na konstrukční řešení, které je u tohoto zařízení použito. Bez zajímavosti jistě není ani to, že právě společnost Screen patří mezi výrobce systémů, jež jako OEM produkty přejímají další dodavatelé této technologie.

 


Nově instalovaný CtP systém Screen PlateRite 4100 ve formátu B2 v pražském studiu Sigit

 

Rodinu CtP systémů PlateRite tvoří zařízení od vstupního formátu B3 až po formát VLF, jehož největší model, PlateRite Ultima 32000, byl poprvé uveden na veletrhu DRUPA 2004. Screen PlateRite 4100 instalovaný ve firmě Sigit pak patří mezi čtyři produkty pracující v maximálním formátu B2, maximální formát tiskové desky je konkrétně 830 x 660 mm. Pro úplnost pak uveďme, že minimální formát tiskové desky je 324 x 370 mm. Z hlediska konstrukce využívají všechny CtP systémy tohoto výrobce externí buben a termální technologii osvitu. Jedinou výjimkou je PlateRite Micra, nejmenší zařízení v nabídce, a systém ve formátu B2 s označením ­PlateRite 2055Vi, oba s fialovými diodami s vlnovou délkou 405 nm. Od ostatních zařízení ve formátu B2 se model PlateRite 4100 odlišuje především počtem zobrazovacích diod a tím pochopitelně i produkční rychlostí. Vyšší modely s označením PlateRite 4300 totiž pracují s 32 termálními diodami a s rychlostí 20 tiskových desek v plném formátu za hodinu. Zobrazovaná rozlišení jsou u tohoto zařízení volně nastavitelná od 1 200 až po 4 000 dpi. Model PlateRite 4100 je však postaven jako ekonomicky výhodnější řešení pro provozy, kde není požadována vysoká produkční rychlost. Zařízení totiž pracuje s deseti deskami v plném formátu za hodinu, přičemž k jejich osvitu na rozdíl od předcházejícího modelu slouží pouze šestnáct diod. Rozdíly jsou také ve zpracovávaných rozlišeních: model PlateRite 4100 nabízí varianty 2 400, 2 438 a 2 540 dpi. Ostatně v běžném akcidenčním ofsetovém tisku jsou právě tato rozlišení nejčastěji využívána. Po základním představení se podívejme podrobně na jednotlivé součásti tohoto řešení.

 

Nakládání tiskových desek

Jak jsme již uvedli, umožňuje CtP PlateRite 4100 pracovat s tiskovými deskami do maximálního formátu B2. Jejich tloušťka se přitom může standardně pohybovat v rozsahu od 0,15 do 0,3 mm. V nabídce je jak manuální, tak i automatická verze, lišící se v systému zakládání. K tomuto modelu je totiž možné připojit automatický zásobník SA-L (Single Auto Loader) s kapacitou 100 tiskových desek. V takovém případě je do podavače založeno požadované množství desek včetně prokladového papíru. Na základě povelu CtP systému jsou jednotlivé desky odebírány, automaticky je z nich odstraněn prokladový papír, který je transportován do odpadního zásobníku nakladače, a následně je deska posunuta k samotnému upnutí. Pokud jde o manuální verzi, je zapotřebí jednotlivé desky zakládat ručně. Výhodou systému, podobně jako u dalších termálních řešení, je manipulace s tiskovými deskami za běžného denního osvětlení.

 


Pohled na nakládací stůl zařízení, kde jsou manuálně zakládány tiskové desky

 

Zakládání přitom probíhá tak, že obsluha položí desku na nakládací stůl v toleranci 2 cm podle označených rysek pro jednotlivé formáty. Zařízení si poté zavede desku pomocí válečků k děrovacímu systému automaticky. Deska se nejprve pomocí bočních posuvných dorazů vystředí a posuvnými válečky posune až na koncový doraz. V následujícím kroku dochází k vytvoření děrování. Děrování ve stroji se dělí na dva typy. První je interní děrování CtP systému, jež se skládá ze dvou otevřených otvorů na vstupní hraně tiskové desky, ustanovujících pozici desky při upnutí na buben, a dvou uzavřených otvorů pro bezpečnostní uchycení tiskové desky. Druhým systémem děrování pak může být libovolný děrovací systém tiskových strojů podle přání zákazníka. Ve společnosti Sigit je pak použito vzhledem k výrobě desek pro více tiskáren s různými systémy pouze upínání interního systému. Interní děrování je přitom uzpůsobeno tak, aby otvory nekolidovaly s umístěním otvorů u známých registračních systémů, používaných na tiskových strojích.

Po vyděrování je deska povysunuta a transportována k upnutí na osvitový buben. Zde je její nakládací hrana pomocí výše popsaných čtyř otvorů pevně upnuta na vnější povrch osvitového válce. Poté dochází k vytvoření vakua, čímž je deska po celém povrchu přidržena, její zadní hrana je pak pomocí speciální lišty rovněž upnuta. Takto upevněná deska je připravena k samotnému osvitu. Při držení desky pouze pomocí vakua a přední hrany by při výpadku elektrického proudu mohlo dojít k poškození optiky, která je umístěna v blízkosti bubnu.

 

Osvit

Jak jsme již předeslali, probíhá osvit pomocí šestnácti termálních diod o vlnové délce 830 nm. Tyto diody jsou rozděleny do dvou skupin po 8 diodách. Při závadě je možné dokončit osvit pouze s jednou skupinou diod. Je zřejmé, že při tomto kroku dochází ke snížení provozní rychlosti zařízení. Během samotného osvitu pak zařízení vykonává dva základní posuny. Tím prvním je otáčení osvitového bubnu, jehož rychlost je konstantně 1 000 otáček za minutu. Osvit přitom probíhá tak, že se nejprve roztočí buben na maximální rychlost, a teprve poté začíná vypalování. Za pozornost stojí také systém vyvažování válce. Podle velikosti zpracovávané tiskové desky se totiž při upnutí posouvají speciální závaží uvnitř bubnu tak, aby došlo k optimálnímu vyvážení. Tímto řešením se snižují vibrace v průběhu osvitu na minimum, což společně s tuhou základní konstrukcí zajišťuje velmi dobrou kvalitu výsledného obrazu.

 


Externí buben, na němž je během osvitu pomocí děrování a vakua uchycena tisková deska

 

Druhý pohyb obstarává celý vozík s laserovými diodami a optikou. Paprsek je z diod veden přes optickou soustavu na tiskovou desku. Ostření paprsku přitom probíhá automaticky také na základě aktuální teploty v optické soustavě. Automatická kalibrace výkonu jednotlivých paprsků je prováděna buď jednou za deset hodin, nebo po vysvícení 20 desek.

 

Ovládání

Zařízení je ovládáno ze dvou pracovišť. Prvním z nich je malý pult s dotykovým displejem, umístěný u nakladače tiskových desek. Na něm jsou prováděna veškerá základní nastavení stroje. Jsou zde nastaveny parametry aktuálně zpracovávané tiskové desky, její rozměry a tloušťka. Podle těchto údajů také zařízení při zavádění tiskové desky pomocí optických čidel kontroluje, jestli byla založena do stroje správná deska. Dále jsou tady uváděny údaje o nastaveních jednotlivých tiskových strojů, pro něž jsou desky připravovány. V nastavení lze rovněž zvolit způsob vyložení tiskové desky, a to buď do prostoru nakladače, či do zadní části stroje, odkud je transportována do on-line připojeného vyvolávacího automatu. Pomocí spojovacího můstku lze připojit libovolný automat pro zpracování termálních tiskových desek. Ve společnosti Sigit je PlateRite 4100 doplněn standardním vyvolávacím automatem Raptor 85 od společnosti Glunz & Jensen.

 


Osvitový modul se šestnácti laserovými diodami o vlnové délce 830 mm

 

Druhým ovládacím prvkem je RIP. CtP přitom může být buď začleněno do výrobního workflow Trueflow 3, nebo vybaveno samostatným RIPem HQ RIP. Obě varianty představují řešení, které je postavené na zpracování PDF souborů a podporuje tento formát ve verzi 1.3 až 1.5. Trueflow podporuje připojení dat JDF, využitelných v následujících fázích výroby. Správa barev je zajištěna aplikací Color­Pro. Samozřejmostí je možnost využití jak frekvenčně modulovaného, tak i sto­chastického rastrování. Na úrovni RIPu se dají také nastavovat pro jednotlivé tiskové stroje kalibrační křivky, jež se připravují na základě informací získaných z testovacích výtisků.

Data nejsou do CtP zařízení posílána najednou, ale po jednotlivých mikrolinkách, které jsou postupně vypalovány. Ve vyrovnávací paměti zařízení jsou přitom vždy umístěny nejbližší následující řádky.

Ve společnosti Sigit se pro technologii od společnosti Screen rozhodli především kvůli dlouhodobým zkušenostem s produkty tohoto výrobce. Ve studiu totiž již delší dobu pracují jak s osvitovou jednotkou Katana, tak i s plochým skenerem od této firmy. Studio Sigit tak nově nabízí svým zákazníkům především z řad tiskáren plně digitalizované zpracování zakázek, zakončené výrobou termálních desek do formátu B2.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 11 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Jak se dělá CtP (30. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich)
× ECRM News - CtP v novinovém tisku (28. 7. 2004 - Gustav Konečný)
× Desky pro CtP - hlavní trendy po veletrhu DRUPA (23. 7. 2004 - Kamil Třešňák)
× PlateDriver 8 od Esko-Graphics (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Fotopolymerní tiskové desky (6. 1. 2004 - Patrik Thoma )
× Mako 4 (6. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Python - fialové CtP od HighWater (6. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× Cobalt 4 - další fialové CtP (7. 12. 2003 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.