Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


CIMA Horizont M1
Gustav Konečný - Svět tisku

Sítotiskový poloautomat CIMA Horizont M1 z produkce firmy CIMA-Zlín byl poprvé představen odborné veřejnosti v roce 2003 na výstavě EmbaxPrint v Brně. Jak uvedl pan Milan Zimmermann, vyšla jeho firma při konstrukci poloautomatu CIMA Horizont M1 z požadavků sítotiskařů na přesnost, spolehlivost a minimální pros­torové nároky. CIMA Horizont M1 je poloautomatický sítotiskový stroj pro plošný potisk materiálu do výšky až 150 mm s horizontálním zvedáním tiskové desky stolu. Sítotiskové stroje CIMA Horizont M1 vyrábí společnost CIMA-Zlín ve svém provozu ve Hvozdné u Zlína.

Stroj zaujme na první pohled líbivým designem. Jeho spodní část včetně stolu je dostatečně robustní a napomáhá ke stabilitě potisku, zatímco horní část zahrnující síto je opatřená průhledným krytem, jenž dodává stroji elegantní vzhled. Konstrukční řešení se stabilním sítem a pohyblivým stolem minimalizuje možnost vzniku mechanických závad. Výhoda se projevuje také ve spolehlivém dodržení soutisku.

 

Pohyblivý stůl

Vyjížděcí stůl patří u sítotiskových poloautomatů ke standardu. Je jím samozřejmě vybaven i stroj CIMA Horizont M1. Konstrukce s vyjížděcím tiskovým stolem umožňuje snížit nároky na půdorysné rozměry stroje. Stůl vyjíždí šikmo nahoru k sítu, které zůstává ve statické poloze. Deska stolu popojíždí v pevném vedení. Pohyblivý stůl zajišťuje přiblížení potiskovaného materiálu k sítu a naopak. Ke standardním funkcím patří nastavitelnost nuceného odtrhu. Pohyb stolu probíhá pomocí pneumatického válce. Obsluha si může rychlost pohybu nastavit podle potřeby. Podobně lze také nastavit výšku nakládací polohy stolu, a to v intervalu od nuly až do 300 mm mezi sítem a plochou desky. Snížením výšky zdvihu lze podstatně zvýšit rychlost produkce.

Pracovní deska stolu je vyrobena ze speciálního hliníkového sendviče. Deska může být pro zajištění dokonalého soutisku opatřena nakládacími kolíky. V desce je zabudováno sání, které pomocí výkonné vývěvy zajišťuje podtlakové přisátí potiskovaného materiálu. Arch nebo obecně jakýkoli materiál je při tisku spolehlivě zaaretován. Po otištění sjede deska stolu do manipulační polohy. Přisávání se ukončí a materiál je naopak výfukem vzduchu nadzvednut, takže jej obsluha může ze stolu pohodlně odebrat.

 


CIMA Horizont M1 v tiskárně V print v Tlumačově

 

Programovatelný automat

Stroj a jeho funkce jsou řízeny programovatelným automatem. Z obslužného panelu si lze navolit různé prodlevy mezi jednotlivými operacemi. Obsluha si např. může zvolit čas, kdy se má po sjetí stolu ukončit přisávání a uvolnit potištěný materiál. V nastavené zakázce potom stroj pracuje s navoleným časovým rytmem. Z obslužného panelu lze nastavovat mnoho dalších funkcí, např. rychlost předtěrky, rychlost těrky, zpoždění nuceného odtrhu, zpoždění výfuku apod. Těrka i předtěrka se upíná do držáku mechanicky. Nastavení sklonu těrky a předtěrky se provádí dvěma imbusovými šrouby. Plynulý pojezd těrky a předtěrky je poháněn elektromotorem. Konstantní přítlak na těrku a předtěrku, který je nastavitelný z panelu obsluhy pomocí dvou regulačních ventilů, je zajišťován pneumaticky.

Upínání síta je pro obsluhu vyřešeno velmi pohodlně. Pevné upnutí síta zajišťují čtyři pneumatické úpony. Upínání se provádí pomocí otočného ovladače umístěného na řídícím panelu stroje. Prostor síta je v průběhu potisku uzavřen pomocí průhledného krytu. Zakrytování chrání obsluhu před výpary. Ke stroji je možné navíc připojit odsávání. Při doplňování barvy se kryt zvedne a je přidržen na vzpěrách. Obsluha stroje je chráněna v souladu s požadavky na bezpečnost práce. Výrobek je certifikován pro evropský trh. Konstrukční řešení zahrnuje potřebné bezpečnostní prvky. Sítotiskový poloautomat CIMA Horizont M1 je vybaven optickou závorou. Zvednutí krytu je jištěno koncovým spínačem, který vypne stroj. Po naložení materiálu ovládá obsluha spuštění operace nožním pedálem nebo lze k řízení cyklu využít funkci programovatelného automatu. Pracovní plocha je osvětlena pomocí zářivky. V porovnání s dřívějšími typy se stroj CIMA Horizont M1 vyznačuje podstatně nižší hlučností.

 

Výkon stroje

Výkon stroje závisí na druhu potiskovaného materiálu (papír, textil, plasty apod.) a také na zapracování obsluhy. Maximální výkon dosažený u zákazníka byl 600 kusů za hodinu. Při takto vysoké rychlosti tisku se předpokládá obsluha dvěma lidmi. Rychlost odebíraných výtisků je ovlivněna také vyřešením navazujícího sušení. Projektovaný průměrný výkon se předpokládá okolo 300 potisků v maximálním formátu za hodinu. Stroj je uzpůsoben nejen k potisku plošných archů, ale zvládá také potisk různých objektů až do maximální výšky 150 mm. Lze potiskovat nejrůznější měkké materiály, jelikož pneumatický přítlak těrky na potiskovaný objekt vyrovnává případné nerovnosti v povrchu materiálu.

V dolní části stroje je umístěna dráha pohybu stolu a pneumatický válec, který zajišťuje pohyb stolu. Přístup k agregátům je ze zadní strany stroje. Nízko položené těžiště stroje zajišťuje stabilitu zařízení při tisku. Celková hmotnost je 400 kg. Navazující sušení se volí podle typu barvy. Potištěný materiál může procházet samovolným sušením nebo se vkládá do sušicího zařízení, případně i do UV sušicího tunelu při potisku UV barvami. Stroj poskytuje vysoký komfort obsluhy. Nastavení soutisku se provádí pomocí seřízení tiskové desky. Seřízení desky v horizontálním směru se ovládá třemi mikrometrickými šrouby s hlavicí.

Dodávka stroje je doprovázena pečlivou dokumentací, včetně podrobných pokynů k řízení stroje z ovládacího panelu. Výhodou programovatelného automatu je variabilita softwaru. Řídící systém obsahuje kromě základního ještě další přednastavené programy, které výrobce upraví na podmínky konkrétního uživatele. Firma CIMA-Zlín provádí i dodatečné úpravy programového vybavení podle požadavků, jež vyplynou z provozních zkušeností tiskárny.

Firma CIMA-Zlín poskytuje provozovatelům sítotiskového poloautomatu CIMA Horizont M1 také servis. V České republice a na Slovensku zajišťuje provedení servisního zásahu nejpozději do 48 hodin. Závady nenastávají příliš často a mnohé z nich si tiskárna odstraní sama po telefonické konzultaci, což platí zejména pro počáteční fázi využívání stroje, kdy se obsluha teprve zapracovává. Výrobce poskytuje záruční dobu jeden rok. Uživatelům doporučuje preventivní prohlídku po 100 tisících tisků.

 


Plynulý pojezd předtěrky a těrky zajišťuje pohon elektromotorem

 

Zkušenosti firmy V print

S provozními zkušenostmi jsme se seznámili v tiskárně V print, která je umístěna v osadě Skály mezi Otrokovicemi a Tlumačovem. Tiskárna spolupracuje s firmou pana Zimmermanna dlouhodobě. Na začátku podnikání v oboru sítotisku se ředitel společnosti V print pan Vladimír Vích rozhodoval, jestli dát přednost dovozovým zařízením nebo pracovat se stroji tuzemské provenience. Rozhodl se pro výrobce z nedalekého Zlína, od něhož má ve své tiskárně nejen poloautomat CIMA Horizont M1, ale také zařízení na velkoplošný sítotisk. Společnost V print je vybavena rovněž atypickým kopírovacím rámem z nabídky firmy CIMA.

Tiskárna se potýká s nedostatkem výrobních ploch a oceňuje malé půdorysné rozměry poloautomatu. Sítotiskový poloautomat CIMA Horizont M1 se v tiskárně V print používá k potisku menších i větších sérií. Stroj má najeto více než 400 tisíc výtisků. Podle aktuálního stavu zakázek a požadovaných termínů je poloautomat v provozu na jednu až dvě směny. Tiskárna stroj využívá k potisku nejrůznějších produktů. Asi 70 % produkce tvoří samolepicí fólie, a to jak menší etikety v sestavách, tak i větší etikety v maximálním formátu 50 x 70 cm. Zbývající kapacitu zaplňuje potisk plastových materiálů o různé tloušťce. Zakázky jsou většinou vícebarevné. „S dosažením soutisku nemá stroj žádné problémy,“ uvedl pan Vích.

Ve formátu A4 pracuje stroj v tiskárně s výkonem 300 výtisků za hodinu. Při potisku formátu A3 se dosahuje rychlosti 250 tisků za hodinu. Jestliže se zpracovávají méně náročné tisky, zvyšuje se výkon na 350 až 400 výtisků za hodinu. Sušení následující po tisku ovlivňuje celkovou rychlost zpracování. Odebrané výtisky se suší buď klasicky v sušicích regálech, nebo procházejí sušicím tunelem. Pokud se výtisky vkládají do UV sušicího tunelu, dosahuje se vyšší frekvence potisků za hodinu. V případech, kdy se využívá vyšší rychlost stroje, tvoří obsluhu dva zaměstnanci.

Při zpracování jednobarevných, resp. dvoubarevných méně náročných tisků obsluhuje stroj jeden pracovník. „Reálná průměrná rychlost sítotiskového poloautomatu je 300 až 350 výtisků za hodinu, když vezmeme v úvahu všechny druhy zakázek, které na stroji zpracováváme,“ uvedl ředitel tiskárny V print. Tiskárna rovněž oceňuje řešení stroje s horizontálním zvedáním pracovní desky, což usnadňuje práci při přípravě i zpracování zakázky.

Sítotiskové šablony si firma připravuje sama z podkladů dodaných na CD nebo po Internetu. Tiskárna má k dispozici asi 300 šablon v různých rozměrech. Pro opakované zakázky se archivuje 50–80 šablon. Mezi zákazníky společnosti V Print je asi 10 až 15 velkých firem, okolo třiceti středně velkých a přibližně 250 menších zákazníků. Polovina zákazníků se nachází ve zlínském regionu, další odběratelé pocházejí z České republiky i ze zahraničí.

 

CIMA Horizont M1
Maximální tiskový formát 500 x 700 mm
Velikost desky 700 x 1 000 mm
Maximální velikost rámů 920 x 1 000 mm
Výška potiskovaného materiálu 0-150 mm
Rozměry stroje:
Šířka 1 200 mm
Délka 1 500 mm
Výška 1 900 mm
Hmotnost 400kg

 

Sítotiskový stroj CIMA Horizont M1 zajišťuje ve firmě asi 15 % celkové produkce. Příkladem střední nebo velké zakázky je potisk asi 10 000 a více etiket. Při zpracování se samozřejmě využívá pokud možno největší formát. Firma V print hodnotí úroveň a rychlost servisních služeb zajišťovaných společností CIMA-Zlín. „Dodavatel poskytuje servis na zavolání většinou ještě týž den, výjimečně o den později. Žádná závažnější závada na stroji nenastala,“ říká Vladimír Vích.

Jenom pozitivní hodnocení má také paní Jana Ševčíková, která na sítotiskovém poloautomatu CIMA Horizont M1 v tiskárně V print pracuje: „Se strojem jsme všichni maximálně spokojení. Obsluha je jednoduchá, stroj je hodně přesný a rychlý. Chvilku trvalo, než jsme si zvykli na vyjíždění stolu nahoru, protože jsme byli zvyklí na pohyb síta dolů a nahoru. Další výhodou je, že se nemusíme při práci ohýbat, tisk vidíme na stole. Pro toho, kdo se s ním naučí pracovat, je Horizont opravdu bezproblémový stroj.“

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 11 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.