Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Licenční studium Moderní technologie v polygrafii

Katedra polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice otevírá v roce 2017 XI. ročník licenčního studia

Moderní technologie v polygrafii

Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu, zabývají se obchodem s polygrafickými výrobky nebo jsou dodavateli materiálů pro polygrafický průmysl. Jedenáctý ročník dvousemestrálního studia bude probíhat od října 2017 do února 2019 formou distančního studia ve formě dvoudenních soustředění sedmkrát za semestr. Obsah licenčního studia je rozdělen do sedmi předmětových bloků přednášek, seminářů, praktických cvičení a exkurzí, ukončených písemnou klasifikovanou zkouškou. Ve druhém semestru studia student vypracuje písemnou závěrečnou práci na zadané téma, kterou u závěrečné zkoušky bude obhajovat.

Předmětové bloky licenčního studia:

  • Základy reprodukce obrazu – barva a barevné vidění, základy kolorimetrie, reprodukce barev v polygrafii, černobílá a barevná fotografie, základy správy barev (21 hodin)

  • Příprava tisku, počítačové zpracování textu a obrazu, základy typografie (17 hodin)

  • Polygrafické materiály – tiskové papíry, tiskové barvy, polymerní materiály používané v polygrafii, knihařské materiály, povrchové napětí pevných látek a kapalin, základy fotofyziky a fotochemie, UV a EB zářením vytvrzované tiskové barvy, speciální tiskové barvy (31 hodin)

  • Tiskové techniky – ofsetový tisk, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, tamponový tisk, digitální tisk (49 hodin)

  • Kvalita tisku a její hodnocení – reprodukce tónů, barev a detailů, parametry kvality tisku a jejich měření, ISO 12647 (14 hodin)

  • Zušlechťování a dokončování tiskovin – zušlechťování tiskovin lakováním, laminováním, pomocí prostorových efektů; čárové a plošné kódy; operace dokončování tiskovin – řezání, skládání, snášení, knižní vazby; dokončování speciální polygrafické produkce – tiskopisy, kalendáře, etikety, flexibilní obaly, kartonáž, ceniny; balení a přeprava produkce (26 hodin)

  • Trendy vývoje polygrafického průmyslu – statistické výsledky a trendy vývoje polygrafického průmyslu, ekologie polygrafické výroby, migrace látek z tiskových barev a laků, řídicí a informační systémy v polygrafii, základní principy aplikace tiskových procesů v elektronice, tištěná elektronika, 3D-tisk (22 hodin)

Přednášky a praktické semináře se budou konat v učebně Katedry polygrafie a fotofyziky v Technologickém pavilonu Univerzity Pardubice v Doubravicích. Pro účastníky kurzu bude zajištěna možnost ubytování ve studentských kolejích univerzity a možnost zakoupení obědů ve studentské menze. Ubytování, stravování a cestovní náklady si účastníci licenčního studia budou hradit sami. Veškeré náklady, spojené s pořádáním licenčního studia, přípravou a tiskem studijních materiálů a technickým zabezpečením studia budou hrazeny z vložného, které bylo stanoveno ve výši 50 000 Kč. Vložné je osvobozeno od DPH a jeho uhrazení je nezbytnou podmínkou pro přijetí k licenčnímu studiu.

Další informace o studiu a formulář přihlášky jsou uveřejněny na stránkách Katedry polygrafie a fotofyziky na adrese http://www.upce.cz/fcht/kpf/licencnistudium.html. Kontaktní osobou k přijímání přihlášek ke studiu je Ing. Hana Holická, Ph.D., tel.: 466 038 067, fax: 466 038 031, e-mail: hana.holicka@upce.cz.

Přihlášku je možné podat elektronicky na adrese http://www.upce.cz/fcht/kpf/licencnistudium.html nebo zaslat poštou na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra polygrafie a fotofyziky, Ing. Hana Holická, Ph.D., Studentská 95, 532 10 Pardubice.


Tisková zpráva byla převzata v plném znění.


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.