Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Novinky X-Rite pro grafický průmysl
Kamil Třešňák - Svět tisku

Dva nové kolorimetry, zcela nový – a podstatně přepracovaný – spektrofotometr i1 Pro 2, a k tomu nádavkem nový software i1Profiler. Není toho rozhodně málo, co za posledních několik měsíců v X-Rite pro uživatele zejména z oblasti tisku, předtiskové přípravy a fotografie přichystali.

Je to už pár let, co společnost X-Rite zakoupila tehdejšího nejvážnějšího konkurenta, Gretag Macbeth, a začalo poměrně dlouhé období, které se namísto uvádění novinek vyznačovalo konsolidací výrobního programu. Slovo konsolidace obecně nebývá mezi zaměstnanci a nakonec ani uživateli produktů spojovaných firem příliš oblíbené – a rovněž v tomto případě sjednocení a redukce obou produktových řad znamenalo mimo jiné konec pro řadu výrobků a aplikací, které si do té doby na obou stranách konkurovaly a z nichž alespoň některé si takový konec svými technickými parametry zrovna dvakrát nezasloužily.

Nicméně spojení vyneslo X-Rite do pozice skutečného leadera trhu, který dokonce v řadě segmentů jednoduše nemá konkurenta. Proto například dokázal X-Rite, po zastavení vlastního konkurenčního projektu DTP22 neboli Pulse, na dalších několik let totálně opanovat trh ručních skenovacích přístrojů se svým spektrofotometrem i1 (dříve Eye-One), aniž by donedávna potřeboval provést nějakou zásadní inovaci. V takové pozici se snadno usíná na vavřínech, ale nové produkty a jejich parametry i kvalita ukazují, že X-Rite toto usínání naštěstí nepotkalo. Následující článek věnujeme stručnému přehledu nových přístrojů a aplikací, v některém z dalších čísel se pak k jednotlivým produktům vrátíme podrobněji.

 


Maloobchodní balení i1Display Pro a ColorMunki Display

 

i1Display Pro a ColorMunki Display

Dvojice nových kolorimetrů pro měření a tvorbu profilu monitorů a projektorů představuje po delší době poměrně velký skok v technologiích. Kolorimetry jsou nástupcem podobné dvojice sond od X-Rite, i1Display 2 a i1Display LT, proto také i1Display Pro bývá někde označován i jako i1Display 3. Aby bylo jasněji v pojmenováních, bude užitečné zdůraznit, že ColorMunki Display nemá hardwarově nic společného s již dobře známým přístrojem ColorMunki (spektrofotometr, vhodný pro měření a tvorbu profilů monitorů i tiskáren).

Z hardwarového hlediska jsou oba přístroje, i1Display Pro a ColorMunki Display, prakticky totožné. Jediný zásadní rozdíl spočívá v rychlosti měření, i1Display Pro je pětkrát rychlejší než ColorMunki Display. Ostatní rozdíly již spočívají ve funkčnosti dodávaného programového vybavení; pokud tedy budeme nadále popisovat hardware, co bude řečeno, platí pro oba modely stejně.

V prvé řadě je třeba říci, že nové kolorimetry jsou konečně výslovně optimalizovány i pro použití s moderními širokogamutovými monitory a s monitory se všemi druhy LED podsvícení. To není až taková samozřejmost, předchozí generace maloobchodně prodávaných i1Display 2/LT nebyla pro měření monitorů se širokým gamutem úplně optimální. Což bylo možné řešit více cestami – ať už použitím spektrofotometru pro měření displeje, nebo případnou hardwarovou úpravou kolorimetru některým z OEM výrobců; například NEC MDSVSENSOR2 (OEM i1Display 2), dodávaný pro měření širokogamutových monitorů NEC, má zabudovanou jinou sadu filtrů, které jsou lépe přizpůsobeny gamutu těchto monitorů. S novou řadou je situace konečně jednodušší a všechny typy moderních monitorů je možné přesně měřit již základní retailovou sadou 1Display Pro nebo ColorMunki Display.

Přístroj v sobě nezapře konstruktérský duch X-Rite. Podobně jako naposledy u spektrofotometru ColorMunki přichází i nyní výrobce s nejen elegantním, ale skutečně chytrým konstrukčním řešením. Vnější obal tvoří kolébka, v níž je otočně uložena vlastní sonda. Kolébka nese průsvitnou rozptylnou kruhovou plochu pro měření okolního osvětlení a dále slouží jako polohovadlo pro měření projektorů a jako krytka, pokud sonda není používána (pro účely měření projektorů navíc sonda obsahuje běžný závit pro upevnění na fotografický stativ).

Přístroji dominuje rozměrná čočka (objektiv) pro snímání dopadajícího světla. Z boku sondy vychází neodnímatelný kabel s USB konektorem. Na kabelu je umístěno závaží, které vyvažuje sondu při upevnění na monitor.

Se sondami jsou dodávány aplikace i1Profiler a ColorMunki, jejichž funkční výbava v reálu představuje hlavní rozdíl mezi oběma produkty. Obě aplikace poskytují jak základní Basic mód, tak pokročilý Advanced mód. Color­Munki v obou případech pracuje systémem průvodce, nedá tedy uživateli takovou volnost jako i1Profiler. Rozdíly mezi aplikacemi reflektují jak cenový rozdíl, tak i zacílení produktů na různé cílové skupiny, omezení se ale nepromítá v přesnosti měření či výpočtu profilů. Velmi stručně lze uvést, že mezi základní rozdíly patří možnosti měření okolního osvětlení (i1Profiler měří jas i barevnost, ColorMunki jen jas), již dříve zmíněná rychlost měření, možnosti nastavení bílého bodu či jasu bílé barvy (ColorMunki nabídne jen omezenou sadu předdefinovaných hodnot), možnost numerické validace přesnosti vytvořeného profilu (i1Profiler numericky, ColorMunki jen vizuálně) nebo měření uniformity zobrazení (jen i1Profiler).

Zároveň s výčtem rozdílů je ale nutné dodat, že zmíněná omezení profilačního softwaru Color­Munki nebudou pro cílovou skupinu, což jsou typicky designéři či středně nároční fotografové, patrně nijak svazující, protože v ­reálu parametry, které jsou k dispozici, pokrývají všechny běžné situace. Pro vyšší nároky a pro řešení speciálních situací je pak potřeba sáhnout po balíčku i1Display Pro s aplikací i1Profiler.

 


i1Pro 2 s příslušenstvím

 

i1Pro 2

Po monitorech je zde i kompletní balík pro spektrální měření a tvorbu profilů (téměř) všech vstupních a výstupních zařízení. Spektrofotometr i1Pro 2 je nástupcem tradičního a velmi široce rozšířeného spektrofotometru i1Pro, známého jak z originálního provedení, tak z produkce mnoha OEM výrobců. Model i1Pro za poslední roky prošel řadou postupných upgradů, které zejména řešily potíže původního modelu – bylo zpřesněno měření, zvýšena rychlost, s jakou měření probíhá, zlepšeno rozeznávání targetů, odstraněna citlivost na otáčení sondy atd.

Co zaujme na první pohled, je nová přepravní taška, nové příslušenství, ale zejména kompletně přepracovaný design přístroje, za který mimochodem X-Rite získal prestižní mezinárodní cenu za produktový design Red Dot Award. Výrazné kovové prvky zvyšují důvěryhodnost přístroje a nový, pro uživatele pohodlnější, je rovněž i adaptér pro měření na monitorech.

Kdo by ale čekal, že nová verze spektrofotometru i1Pro 2 nabídne jen kosmetické úpravy (jako v minulých letech úpravy měřicí desky apod), tentokrát by se spletl. Model i1Pro 2 je důkladně přepracovaný přístroj, který podstatně zvyšuje uživatelský komfort a přesnost měření a přináší i nové možnosti měření a ve vyhodnocení naměřených hodnot.

V prvé řadě, a jako zcela zásadní, je nutné zmínit změnu ve způsobu osvětlení měřeného materiálu. Model i1Pro 2 obsahuje dva světelné zdroje, kromě tradiční Tungsten lampy je nově k dispozici i osvětlení LED-UV diodami. Díky tomu získává i1Pro 2 důležitou schopnost reportovat výsledky měření pro měřicí podmínky M0, M1 a M2. Zde je na místě alespoň krátké vysvětlení. M0, M1, M2 (a M3, které i1Pro 2 nereportuje) jsou standardní měřicí podmínky popisující typ iluminantu, definované v ISO 13655:2009. Důležitý je zde přitom zejména vztah k obsahu UV záření v osvětlení. Jak víme, některé papíry (i jiné materiály) mohou obsahovat optické zjasňovače, které pohlcují UV část spektra dopadajícího osvětlení a naopak posilují odražené světlo v „modré“ části spektra. Pozorovaná podložka se tak jeví zářivě bílá, což přináší mimo jiné problémy při měření barev a potíže se změnami barevnosti při změně osvětlení materiálu.

Měřicí přístroje užívané nyní v grafickém průmyslu pracují převážně právě s osvětlením Tungsten lampou. Toto osvětlení spadá pod specifikaci M0 a odpovídá přístrojům bez UV filtru, tedy s osvětlením, které obsahuje UV záření.

Měřicí podmínky M1 popisují světelný zdroj, který emuluje osvětlení D50. Rovněž tento illuminant obsahuje záření z UV spektra, které je ovšem přesněji definováno. Ze současných přístrojů reportoval doposud hodnoty pro M1 jen Barbieri SpectroPad a Konica Minolta FD-7.

Měřicí podmínky M2 definují měření bez podílu UV záření, a v zásadě lze říci, že tomu odpovídají stávající měřicí přístroje s UV filtrem. Podmínky M2 poskytují platformu pro sjednocení výsledků a jejich nezávislost na způsobu, jakým jednotliví výrobci UV záření z osvětlení filtrují, ale to bychom již příliš zabíhali do detailů.
Jen pro úplnost, M3 popisuje podmínky pro měření s polarizačním filtrem.

 


Bočnímu pohledu na nový i1Pro 2 dominuje výrazný kovový prvek

 

To, co je důležité pro praxi, je, že nové duální osvětlení i1Pro přináší možnost získat díky reportu v M1 a M2 přesné údaje o vlivu optických zjasňovačů v měřeném materiálu. Doposud bylo nutné pořídit si dva přístroje, jeden bez a jeden s UV filtrem (nebo některý z přístrojů s výměnným UV filtrem), nebo se spoléhat na heuristické algoritmy, které se pokoušely vliv zjasňovačů odstranit softwarově (aniž by přitom bylo jasné, kolik jich v podložce ve skutečnosti je).

Model i1Pro 2 toto řeší díky duálnímu osvětlení velmi chytře a elegantně, a to tak, že lze řádky s barevnými políčky měřit buď na jeden průchod (osvětleno Tungsten lampou), nebo na dva průchody při postupném osvětlení Tungsten lampou a LED-UV diodami. Ve druhém případě je možné naměřená data spojit a vygenerovat z nich měření podle M1 nebo M2. Tak je možné přesně naměřit podíl optických zjasňovačů a jejich účinek. Naměřené údaje jsou v prvé řadě využity pro obecnou kompenzaci vlivu zjasňovačů při tvorbě profilu, navíc ale i1Pro 2 „zdědil“ od přístroje iSis (rovněž X-Rite) možnost přesně korigovat vliv zjasňovačů v profilu pro dané konkrétní osvětlení; děje se tak prostřednictvím speciální funkce v programu i1Profiler a přiložené karty se vzorovými šedými odstíny (přesný popis přineseme v rámci recenze).

Z pohledu konstrukce sondy a příslušenství jsou dále zajímavé dvě další novinky, vestavěné stavové LED diody a nové kovové vodcí pravítko. Barevné diody na vrchní části přístroje signalizují uživateli jednotlivé stavy – jako je stand-by, připravenost k měření, chyba ve čtení, rozlišení průchodů, pokud je využito duální osvětlení atd. Je to velmi pohodlné a zvyšuje to uživatelský komfort při měření.

Kovové vodicí pravítko je přesnější a pohyb spektrofotometru je snadnější. Důležitou změnou je přítomnost odměřovacího proužku, jehož pomocí přístroj detekuje polohu nad měřeným stripem. Původní verze i1Pro „počítala“ proužky z naskenovaných měření, proto také nebylo vždy snadné provést měření bez chyby v posunu, přirozeně v závislosti na konkrétním software a na tom, jak kvalitně programátoři dokázali tuto záležitost ošetřit. Tento problém nyní odpadá a i1Pro 2 měří svůj pohyb odečtem proužku na vodítku. To zvyšuje přesnost měření hned v několika směrech (čemuž se budeme věnovat v podrobné recenzi v některém z dalších čísel) a mimo jiné přináší i možnost skenovat proužky s užšími políčky, než tomu bylo v případě i1Pro. Praktickým důsledkem je, že se na stejný arch papíru vejde target s více barevnými vzorky.

 


Krytka sondy slouží i jako stojánek při měření projektoru

 

i1Profiler

Po dlouhou dobu spolu na trhu aplikací pro tvorbu ICC profilů soupeřily zejména balíky Monako Profiler 4 od X-Rite a ProfileMaker Pro 5 od Gretag Macbeth (nezapomínáme přirozeně na další produkty od společností Heidelberg, basICColor, Fujifilm, Agfa a dalších, ale pokud je řeč o mainstreamu a podílu na trhu, je nutné vypíchnout právě X-Rite a Gretag Macbeth). Po zmíněném spojení přišlo i v případě aplikací několikaleté období, charakterizované jen dílčími updaty, na zásadní novinku jsme si ale museli počkat právě až do příchodu aplikace i1Profile (přesněji první výraznější inovaci představovala aplikace pro ColorMunki, zaměřená ale do nižšího segmentu než i1Profiler).

V uspořádání a funkčnosti i1Profileru lze vypozorovat vliv obou zmíněných produktů, nehledejme ale žádnou snadnou vizuální podobnost, protože GUI je zcela přepracované (a spíše bude někomu připomínat právě prostředí aplikace ColorMunki). Aplikace se prodává ve více verzích s odstupňovanou funkčností jako i1Basic Pro pro tvorbu profilů monitorů, i1Photo Pro, zaměřený na profesionály z oboru fotografie, kteří se orientují na RGB workflow, a i1Publish Pro, balík obsahující kompletní výbavu mimo jiné pro tvorbu RGB a CMYK tiskových profilů (CMYK lze rozšířit o až čtyři další výtažkové či tiskové barvy) či nástroje pro jejich verifikaci. Zajímavostí je vypuštění samostatné funkce pro tvorbu profilu skeneru – kdo potřebuje specializovaný nástroj, musí použít zmíněné starší verze programů, nebo se obrátit na konkurenci – je ale nutné dodat, že vzhledem ke všeobecnému přechodu na digitální technologie dnes již nejsou běžně dostupné ani fotografické a filmové targety pro měření skenerů.

Balík zaujme nově přepracovanou sekcí tvorby targetů, která umožňuje vytvářet i velmi rozsáhlé soubory. Podle prvních zkušeností se ukazuje, že nově vytvořené targety dávají i velmi dobré výsledky při výpočtu profilů.

Rovněž samotný výpočetní engine je při porovnání s oběma původními aplikacemi viditelně lepší. Generované profily vykazují vyšší přesnost a jemnější podání přechodů a výtisky jsou, zjednodušeně řečeno, vizuálně viditelně lepší; po výpočetní stránce se zkrátka i1Profiler povedl a vykazuje podstatně lepší výsledky.

I velmi stručný přehled ukazuje, že v oboru přístrojů a aplikací pro colour management je v posledním necelém roce velmi živo. Kvalitativní posun, který představují nové produkty X-Rite, je značný, a tak si závěrem jen přejme, aby inovační apetit X-Rite neochabl a brzy jsme se dočkali novinek i v dalších produktových kategoriích.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.