Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Epson Stylus Pro 4000 - nová profesionální tiskárna formátu A2
Kamil Třešňák - Svět tisku

Seznamte se s nejnovějším přírůstkem do rodiny velkoformátových tiskáren Epson. Své budoucí majitele láká nejen řadou novinek a vylepšení, ale v neposlední řadě slibuje i výrazné cenové výhody.

Asi jen málo produktů vyhlížela odborná veřejnost tak netrpělivě, jako Epson Stylus Pro 4000. První vzorky byly k vidění na zahraničních výstavách na podzim minulého roku, a dodávky měly začít brzy v lednu 2004. Po prodlevách jsme se ale v tuzemsku s prvním kusem setkali až po několika dalších měsících. Zdá se ale, že veškeré prodlevy zájem o produkt jen dále zvýšily – oprávněně, jak uvidíme v následujících řádcích.

Epson Stylus Pro 4000 je pozicován tak, že vyplňuje mezeru mezi tiskárnami Epson 2200 a Epson 7600. Pro mnohé uživatele je Epson 2200 tiskárnou, která velmi dobře vyhoví náročným kvalitativním požadavkům na fotografický tisk. Problémy nastanou, pokud je třeba tisknout na větší formát, a rovněž při tisku větších objemů, kdy se nepříznivě projeví cena inkoustu v malých kartridžích. Logickým krokem je přechod na tiskárnu většího formátu – a nejbližším dalším modelem doposud byl Epson 7600 ve formátu A1 a s cenou mírně přes 100 000 Kč. Epson 4000, s polovičním formátem i téměř poloviční cenou, může být ideálním kompromisem mezi oběma řešeními.Epson Stylus Pro 4000

 

Inkousty a tisková hlava

Epson 4000 pracuje s inkousty typu Ultra­Chrome, uvedenými na trh zhruba před dvěma roky. Tyto pigmentové inkousty poskytují velmi dobrý barevný rozsah, fotografická veřejnost si je ale kromě toho oblíbila i pro výbornou stálost výtisků v čase. Epson 4000 tak používá stejné inkousty jako Epson 2200 i všechny tři velkoformátové modely, kvalita tisku je ale o něco vyšší. Zlepšení tisku můžeme přičíst inovaci tiskové hlavy, která nyní vystřeluje kapky o objemu 3,5 pl, oproti 4 pl ostatních výše jmenovaných modelů. Zlepšení kvality tisku není sice možné označit za dramatické, zejména v citlivých partiích (lehké pleťové odstíny) je ale zjistitelné. Nižší objem kapky je, u Epsonu lze říci tradičně, doplněn technologií proměnné velikosti kapky. To vše přispívá k dalšímu zvýšení „fotografického“ dojmu, je ovšem otázkou, do jaké míry v tomto směru bude moci Epson 4000 soutěžit s tiskárnami, dosahujícími objemu kapky 2 pl a méně (a to i ve vlastní stáji) – možnost přímého srovnání jsme zatím v redakci neměli.

Nová tisková hlava nejen produkuje menší kapky, nabízí i více trysek. Pro každou z osmi barev je k dispozici 180 trysek, a to je téměř dvojnásobek, než kolik obsahují hlavy tiskáren Epson 7600 a 9600. Zvýšení počtu trysek přispívá svým dílem ke zlepšení kvality tisku, v prvé řadě je ale výsledkem mnohem vyšší tisková rychlost (viz technické specifikace a výsledky redakčních testů).

Podstatnou novinkou je počet instalovaných inkoustů. Epson 4000 používá standardní sadu inkoustů UltraChrome, skládající se kromě CMYKLcLm ze tří černých inkoustů – Photo Black, Matte Black a Light Black. Jak známo, zatímco Light Black je používán univerzálně, Photo Black a Matte Black jsou optimalizovány pro použití s příslušným médiem, lesklým nebo matným. Za tuto optimalizaci ale doposud musel uživatel platit daň v podobě ztráty inkoustů právě v případě změny média. Všechny tři „okolní“ tiskárny, Epson 2200, 7600, a 9600, nabízejí sedm pozic pro inkousty, a to znamená, že je vždy možné osadit jen jeden inkoust z dvojice Photo/Matte Black. Při změně typu média je třeba původní inkoust vypustit z přívodních hadiček a napustit je opačnou variantou; zatímco u jednodušší tiskárny Epson 2200 je ztráta inkoustu relativně malá, pro uživatele modelů 7600 a 9600 jde o celkem drahý špás, protože vypuštění a opětovné naplnění je v nákladech na inkoust přijde až na tisíce korun.

Z předcházejícího úvodu je zřejmě jasné, jakou novinku přináší Epson 4000. Tiskárna nabízí pro inkousty osm pozic, do kterých je možné instalovat kompletní sadu inkoustů, tedy včetně všech tří variant černé barvy, díky čemuž je možné libovolně střídat média bez nutnosti měnit sestavu kartridží v zásobníku.

Kromě finančních úspor přináší osm pozic další výhodu. Pokud se vyskytne potřeba produkčního tisku (vyšší objemy, „běžná“ kvalita), je možné tiskárnu osadit dvěma sadami standardních CMYK inkoustů a podstatně tak zvýšit tiskovou rychlost.Detail zkušebního obrazce, dobře je vidět banding

 

Manipulace s médii

Epson 4000 tiskne na média v roli i na volné archy papíru. Tisk z role je možný až do šíře 17”(asi 43 cm), vnější průměr role je maximálně 150 mm a potisknout lze materiály v rozsahu tlouštěk 0,08 až 0,5 mm.

Maximální rozměr archů v zásobníku je 17 x 22” (cca 43 x 56 cm). Oproti vyšším modelům Epson ale není práce s archy omezena na jednotlivé ruční zavádění. Tiskárna má k dispozici samostatný zásobník, který pojme 50 až 250 listů papíru (konkrétní počet je přirozeně závislý na typu a gramáži papíru). Práce se zásobníkem je pohodlná a tiskárna si z něj odebírá papír velmi spolehlivě. Arch papíru je možné vložit i do ručního podavače, v tom případě lze potisknout papír o tloušťce až 1,5 mm; správné vložení ale není úplně jednoduché a vyžaduje trochu cviku, stejně jako zavedení papíru z role. Papír musí být zejména založen rovně, protože vestavěný optický systém během zavádění kontroluje šířku papíru. Měření probíhá ve dvou polohách, a tiskárna tak pozná, založíme-li papír šikmo; problémy způsobí i relativně malá odchylka. Měřící systém je využíván i pro kontrolu rozměru papíru ve vztahu k rozměrům výtisku, díky čemuž tiskárna uživateli neumožní tisknout „mimo“ papír (pokud všechny tyto kontrolní mechanismy uživatel nevypne – možný, nicméně potenciálně riskantní krok).

Vozík, na němž je upevněna tisková hlava, nese nůž pro odstřižení papíru. Střih papíru probíhá automaticky, dá se ale vyvolat i ručně z ovládacího panelu tiskárny. Způsob střižení je nastavitelný v driveru, aby jej bylo možné přizpůsobit vlastnostem stříhaného materiálu.

Až na drobná protivenství při kontrole polohy vloženého papíru (která po pravdě řečeno ve skutečnosti uživatele chrání před pozdějšími problémy) je možné tiskárnu za práci s médii pochválit. I když se zvolená koncepce spolupodepsala na rozměrech tiskárny (v tomto případě zejména na hloubce), musíme znovu vyzdvihnout snadnou práci se zásobníkem, jeho solidní konstrukci a bezvadné fungování.Vzorek tisku při nastavení 360 highspeed, 1 440 superfine a 2 800 superfine (zleva)

 

Instalace a provoz

Čím tiskárna zaujme na první pohled, jsou rozměry a hmotnost. Kdo uvažuje o koupi Epsonu 4000, musí si připravit velký a pevný stůl, protože na něj postaví bezmála čtyřicetikilové zařízení. Tiskárnu lze připojit přes USB 2.0 (kompatibilní s USB 1.1), FireWire, a volitelně je možné připojit i síťovou kartu. Drivery jsou k dispozici pro operační systémy Windows 98 a vyšší a pro Mac OS 8.6 a vyšší, včetně plné podpory Mac OS X. Drivery jsou kupodivu stále poměrně rychle aktualizovány, nová verze byla uvolněna i v době našeho testování – prozatím lze tedy, i po koupi s originálním CD, doporučit stažení nejnovějších ovladačů ze stránek Epsonu. Samotná instalace proběhla zcela bez problémů, a to jak na Mac, tak i na PC. Standardní instalace zahrnuje drivery a utilitu, určenou pro podrobné nastavení tiskárny a parametrů tisku a jeho optimalizaci pro nestandardní papíry (popis viz dále). Pro ty, kdo znají nástroj Grey Balancer (například uživatelé Epsonu 2200), dodáváme, že tento software budou zatím ve standardní výbavě tiskárny hledat marně – je dodáván jako volitelný, v době přípravy tohoto textu jsme neměli možnost zjistit, zda a případně jakou částkou bude zpoplatněn.

Pro běžnou provozní komunikaci tiskárny s uživatelem slouží čelní ovládací panel. Jeho prostřednictvím lze nastavit chování tiskárny a některé tiskové parametry (volba typu papíru, povolení nebo zákaz kontroly formátu archu, spouštění kontrolních tisků, zarovnání hlav, manuální posun papíru a jeho odříznutí apod.). Velmi užitečné je, že čelní panel průběžně – i mezi tiskovými úlohami – zobrazuje množství inkoustů v jednotlivých zásobnících a míru naplnění odpadního zásobníku. Uživatel tak má informaci o stavu inkoustů stále po ruce, aniž by musel spouštět servisní utilitu nebo tiskový dialog. Pokud dojde inkoust, tiskárna zastaví tisk před tím, než dojde k vyprázdnění přívodních hadiček, aby zabránila poškození hlav. Prázdné kartridže je přirozeně možné vyměnit i během této zastávky a pak pokračovat v tisku.

Jak jsme uvedli, jednou z novinek je vestavěný optický systém, skládající se ze světelného zdroje a snímače. Optický systém je umístěn na vozíku spolu s tiskovou hlavou a nožem. Tiskárna využívá optický snímač pro kontrolu rozměrů a polohy vloženého archu (viz výše), a dále pro kontrolu zarovnání hlav a průchodnosti trysek.

Zarovnání hlav je jedním z úkonů typických pro ink-jetové tiskárny. V případě Epsonu 4000 nabízejí ovladače více způsobů zarovnání, zejména podle toho, zda je nastaven jednosměrný nebo obousměrný tisk (k dispozici jsou další podrobnější volby). Po spuštění probíhá celý proces automaticky a bez zásahu uživatele. Tiskárna vytiskne soustavu obrazců, které následně proměří vestavěným čidlem a podle výsledku provede případné korekce (celý proces si může vyžádat několik listů papíru A4).

Podobně je optické čidlo využito při procesu čištění trysek. Tiskárna postupně vytiskne sérii speciálně navržených obrazců, podle nichž čidlo dokáže posoudit stav trysek. Celý proces, tedy čištění trysek a vytištění kontrolního obrazce, se může i několikrát opakovat, dokud není obrazec vytištěn bez defektů.

Jak zarovnání hlav, tak i čištění trysek je možné spouštět ručně (pokud si obsluha povšimne zjevných vad tisku), tiskárna kromě toho ale provádí i svá vlastní průběžná měření a v případě potřeby proběhne zarovnání hlav či čištění trysek zcela automaticky.

S tiskárnou je dodávána servisní utilita pro podrobné nastavení způsobu tisku a paramet­rů tiskového mechanismu. Postup je obvykle takový, že tiskárna automaticky vytiskne v různém nastavení několik variant zkušebního obrazce, z nichž uživatel následně vyhodnotí nejlepší výsledek (například obrazec, na kterém se neprojeví banding); v některých situacích si tiskárna poradí sama za pomoci vestavěného čidla (zarovnání hlav).

Mezi hlavní nastavitelné parametry patří: tloušťka papíru (tiskárna asistuje při měření v rozmezí 0,1–1,6 mm s krokem 0,1 mm), posun papíru při tisku, vzdálenost trysek od papíru (Platen Gap), čas na zaschnutí inkoustu pro jeden průchod tiskové hlavy, způsob řezání papíru, množství nanášených barev (Color density) a další.

Poznamenejme, že jde o parametry, které běžný uživatel, pracující s podporovanými médii, obvykle nebude nucen nastavovat. Pro experimentování s méně běžnými a speciálními médii mohou ale poskytnout neocenitelné služby.

Jak jsme řekli, Epson 4000 je výrazně rychlejší. Můžeme říci, že jeho rychlostní handicap je velmi malý, ne-li prakticky nulový (pokud nebudeme srovnávat s tiskárnami Canon, které mají v rychlosti tisku velký náskok před konkurencí) – podle naměřených časů byla tiskárna v módu 1 440 dpi superfine zhruba stejně rychlá jako tisk v obdobné kvalitě na HP10PS z RIPu Best (oba módy přirozeně nejsou ekvivalentní, jde o hrubé srovnání).

Pro test jsme vytvořili obrázek velikosti 32 x 28 cm, který jsme tiskli ve třech módech. Tiskli jsme z role, výsledné časy nezahrnují čas na odstřižení výtisku z role (cca 20 vteřin na řez). Dosažené časy uvádí připojená tabulka.Pohled na vozík tiskové hlavy a nůžek

 

Kvalita tisku

Epson 4000 pracuje s ověřenými inkousty UltraChrome, stejnými, jaké najdeme například v obou zmiňovaných modelech Epson 2200 a 7600. I z toho je zřejmé, že nemá smysl očekávat podstatné zvýšení tiskové kvality – laťka je ostatně nastavena poměrně vysoko.

K určitému zlepšení došlo díky snížení objemu tiskové kapky ze 4 na 3,5 pl. Vliv menší kapky se neprojeví za všech okolností, může ale napomoci podání slabších problémových odstínů a zvýšit dojem ostrosti. Snižování objemu kapky je silným trendem na cestě za fotografickou kvalitou tisku, a piezoelektrické tiskárny v tomto směru svou termální konkurenci obvykle jen dohánějí. Je sice otázkou, do jaké míry jde o faktický handicap, zda rozdíly ve velikosti kapky mohou být eliminovány ostatními technologiemi (jako třeba proměnnou velikostí kapky), případně zda existuje a kde je hranice, za níž další snižování objemu kapky neposkytne lepší fotografický dojem. Na druhou stranu je objem kapky údajem, který je dostatečně jednoduchý, aby mu zákazníci rozuměli a orientovali se podle něj (spolu s rozlišením). I to je jeden z důvodů, proč se může menší kapka Epsonu 4000 jen hodit.

Z hlediska dosažení co nejvyšší kvality při fotografickém tisku je na místě úvaha, zda by se lépe neosvědčila sada specializovaných inkoustů, jak je známe z tiskárny Stylus Photo R800. Ta používá pigmentové inkousty UltraChrome Hi-Gloss, a namísto lehkých odstínů azurové, purpurové a černé obsahuje červenou a modrou pro rozšíření gamutu a Gloss Optimizer pro jemné dorovnávání rozdílného lesku v jednotlivých částech výtisku. Fotografie z R800 jsou někdy považovány za lepší, než jakých lze dosáhnout na tiskárnách s inkousty UltraChrome (R800 navíc pracuje s kapkami o podstatně menším objemu než Epson 4000), na druhou stranu je ovšem třeba vidět, že Epson 4000 není určen jen pro tisky fotografií a bude využíván i pro nátisky a další grafické aplikace – proto si dovolujeme stávající kombinaci označit za dobrý kompromis.

Pro praktické testy jsme měli postupně k dispozici dvě tiskárny. Tiskli jsme na originální papíry Epson (Professional Glossy a Watercolor Paper Radiant White) z driverů tiskárny a z RIPu Epson Stylus RIP. Výsledky byly v obou případech vynikající, zejména jsme zaznamenali velmi dobré podání ve stínech. To ukazuje na vysokou kvalitu s tiskárnou dodávaných ICC profilů a v té souvislosti zřejmě i na fakt, že jednotlivé tiskárny pracují překvapivě vyrovnaně.

Tiskárna nabízí několik standardních tiskových módů, od rychlého „náhledového“ tisku v rozlišení 360 dpi s volbou high speed, až po nejpomalejší tisk v rozlišení 2 880 dpi s volbou Superfine (dostupnost módů je samozřejmě omezena v závislosti na použitém médiu). Ani o nejrychlejším módu v rozlišení 360 dpi přitom nelze říci, že by šlo o výrazně méně kvalitní „draft“ tisk. Nižší rozlišení se sice podepíše na podání detailů, a z pohledové vzdálenosti kolem 30 cm lze snadno rozeznat jednotlivé tiskové body, barevné podání je ale velmi dobré a již při pohledu zhruba z metru zrnitost zaniká – jde tedy o mód, vhodný pro tisk větších objemů běžné prezentační grafiky. Výtisky v rozlišení 720 a 1 440 dpi se při běžném pohledu téměř neliší; lze očekávat, že ve většině případů bude možné vystačit s rozlišením 720 dpi.

Pro nejvyšší nároky, například pro náročné fotografie prohlížené zblízka, bude ovšem zapotřebí použít rozlišení 2 880 dpi. V tomto módu tiskárna navíc dosahuje výraznějších, saturovanějších barev, protože se na papír dostává více inkoustu.

Zejména pro rychlý tisk v nižším rozlišení je důležité, že driver tiskárny poskytuje možnost přizpůsobit hlavní tiskové parametry vlastnostem papíru. V prvé řadě tak lze zamezit horizontálnímu bandingu (pruhování) – vyhodnocení testovacích obrazců je jednoduché a jednoznačné, rozsah korekcí se zdá být dostatečný (neměli jsme ovšem příležitost vyzkoušet tisk na exotičtější média).

Epson Stylus Pro 4000 má všechny předpoklady stát se jedním z prodejních hitů Epsonu. Velmi dobrý mix parametrů, zejména formátu, kvality, rychlosti a ceny, z něj tvoří atraktivní volbu jak pro finální tisk fotografií a dalších grafických produktů, tak i pro využití na pozici nátiskové tiskárny.


Rychlost fotografického tisku Epson 4000

Formát (cm)

Nastavení

Čas (min.)

32  x 28 360 spi high speed

1:43

32  x 28 1 440 dpi superfine

9:30

32  x 28 2 880 dpi superfine

16:30

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 9 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Canon N1000/N2000 - rychlá novinka nejen do kanceláří (2. 12. 2003 - Kamil Třešňák)
× Společnost Canon uvedla na trh bezdrátový tisk na tiskárnách Bubble Jet (25. 1. 2004 - )
× Xanté CL30 - výkonná barevná tiskárna (6. 2. 2004 - Kamil Třešňák)
× HP Designjet 30 and 130 (11. 2. 2004 - )
× Canon W6200P – Zaměřeno na fotografický tisk (23. 2. 2004 - )
× Společnost Canon uvádí na trh multifunkční produkt iR4600N (24. 3. 2004 - )
× EPSON Stylus Photo RX600: Domácí „Fotolaboratoř“ (14. 4. 2004 - )
× EPSON Stylus Photo R200 (14. 4. 2004 - )
× Nová mobilní kompaktní fotografická tiskárna Canon (21. 4. 2004 - )
× XEROX PŘEDSTAVIL NOVOU BAREVNOU TISKÁRNU PHASER 6100 (10. 5. 2004 - )
× Vhodné zařízení pro domácí a malé kanceláře (12. 5. 2004 - )
× HP Designjet 30/130 – a new generation of graphic printers (16. 5. 2004 - Kamil Třešňák)
× Canon uvádí na trh produkty řady iR 1500 (26. 5. 2004 - )
× Hewlett-Packard Deskjet 9670 (3. 6. 2004 - Daniel Březina)
× Lexmark upevňuje svou pozici na trhu se stolními laserovými tiskárnami (26. 6. 2004 - )
× Společnosti Canon, Epson, HP a Lexmark podporují novou normu ISO, která pomáhá zákazníkům posuzovat výtěžnost tiskárny a tiskové kazety (27. 6. 2004 - )
× Canon uvádí na trh tiskárny vstupní úrovně PIXMA (18. 7. 2004 - )
× Nová vysokorychlostní multifunkční zařízení Canon PIXMA (19. 7. 2004 - )
× Canon uvádí na trh nové rychlé multifunkční zařízení LaserBase (17. 8. 2004 - )
× SONY UVÁDÍ NOVOU BAREVNOU TERMO-SUBLIMAČNÍ TISKÁRNU PRO DOMÁCÍ TISK VE FOTOGRAFICKÉ KVALITĚ (26. 8. 2004 - )
× Další prvenství společnosti Canon: tiskárna PIXMA iP5000 s 1pikolitrovými kapičkami inkoustu (8. 9. 2004 - )
× Nová multifunkční zařízení Canon PIXMA s fotografickým tiskem – PIXMA MP410 a PIXMA MP430 (9. 9. 2004 - )
× Canon PIXMA iP8500: profesionální fotografický tisk na formát A4 (11. 9. 2004 - )
× Zařízení Pixma - novinky v nabídce společnosti Canon (12. 9. 2004 - Kamil Třešňák)
× Canon PIXMA iP6000D – fotografie nejvyšší kvality, nejvyšší úroveň připojitelnosti (13. 9. 2004 - )
× Velkoformátová tiskárna Canon s předním postavením na trhu vystavena na veletrhu Photokina jako součást kompletního fotografického řešení (26. 9. 2004 - )
× XEROX/PSPRO - podzimní promotion (29. 9. 2004 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.