Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Jan Barták - osobnost ST 1 / 2012
Patrik Thoma - Svět tisku

Motto: Důvěra v lidi
Datum narození: 9. března 1958
Rodinný stav: ženatý
Děti: 1 dcera
Auto: Volkswagen Passat
Oblíbená jídla: vše kromě nákypu a žemlovky
Oblíbený nápoj: dobré točené pivo
Záliby: hudba, vaření, rybaření

 

Agfa Graphics patří již řadu let mezi nejvýznamnější dodavatele technologií a materiálů pro polygrafii nejenom u nás, ale i na všech světových trzích. V čele tuzemského zastoupení stojí již od roku 2008 Jan Barták.


V polovině minulého roku pak došlo k fúzi s mateřskou firmou a od 1. července minulého roku je organizační složkou mateřského podniku Agfa Graphics NV. Souběžně s touto změnou struktury zastoupení došlo i ke změně pozice Jana Bartáka na vedoucího organizační složky.

 

Polygrafie není vaším původním oborem, jak jste se k takto vysoké pozici ve společnosti Agfa Graphics vlastně dostal?

Se samotnou polygrafií mám skutečně spojen svůj život teprve posledních několik let, tedy v době, kdy pracuji v pozici ředitele a později vedoucího organizační složky ve společnosti Agfa Graphics. V minulosti byl můj celý profesní život spojen především s fotografií, přes kterou jsem se postupně dostal právě i do společnosti Agfa. Fotografie byla i mým původním oborem, v němž jsem se seznámil i se svou ženou. Před revolucí jsem dělal ve Fotografii technologa, což také bylo základním krokem k mému vstupu do Agfy, v které jsem v divizi foto začal pracovat již v roce 1993. V těchto letech měla tato divize na tuzemském trhu velmi dobré postavení, jež se začalo měnit až s nástupem digitálních technologií. V této divizi jsem pracoval jedenáct let až do roku 2004, kdy Agfa vyčlenila divizi foto z koncernu a nově vzniklá firma AgfaPhoto zkrachovala 7 měsíců po svém vzniku právě v důsledku nástupu digitálních technologií v oblasti fotografie a snížené poptávky po klasických filmových materiálech. I v následujících letech jsem s Agfou spolupracoval a v roce 2008 jsem se rozhodl využít nabídky k nástupu na pozici ředitele společnosti Agfa Graphics v České republice.

S polygrafií jsem však přišel do styku podstatně dříve, když již v roce 1987 jsem absolvoval postgraduální kurz na katedře polygrafie pardubické univerzity u inženýra Majera. Tehdejší polygrafie však s tou dnešní, s níž jsem se setkal za svého působení ve společnosti Agfa Graphics, již nemá mnoho společného, i když některé základní principy zůstaly zachovány.

 

Vraťme se na chvíli ke změně společnosti Agfa na tuzemském trhu na organizační složku. Jaké změny mohou očekávat samotní zákazníci?

Z hlediska našich zákazníků prakticky k žádným změnám nedochází, respektive k žádným negativním. Změna na organizační složku společnosti Agfa Graphics NV má totiž pro naše partnery na tuzemském trhu spíše samé přínosy. Jedná se především o zjednodušení a tím pádem i zrychlení komunikace s mateřským závodem, zrychlení dodávek materiálů a technologií apod. Organizace, struktura firmy, ale i podpora zůstává stejná, takže k změnám prakticky nedochází.

Agfa Graphics je jedním z významných podniků koncernu Agfa-Gevaert. Dnes je jako jediná přímo zastoupena na českém trhu. Ostatní podniky koncernu (Specialty Products a HealthCare) zde nyní obchodují pouze prostřednictvím dealerů či napřímo z belgické centrály.

 

Jak vnímáte posun současné polygrafie a jaké trendy pozorujete v našem oboru?

Je samozřejmé, že se polygrafie vyvíjí, stejně jako další průmyslové obory. Významnou měrou celý obor ovlivňují automatizační řešení, digitální technologie a v neposlední řadě také ekonomická krize probíhající v posledních letech. Tyto základní faktory mají významný vliv na změny v celém oboru, na něž musí každý dodavatel umět správně zareagovat.

Na tento trend pochopitelně reaguje také Agfa, která klade v posledních letech větší důraz na digitální technologie, ať již z hlediska inkjetových tiskových technologií, tak i z hlediska dodávaných materiálů. Právě oblast digitálních tiskových systémů je v posledních měsících a letech ze strany společnosti Agfa Graphics NV významně podporována. Již před několika lety došlo v této oblasti k významnému posílení pozice díky akvizici společnosti Gandi Innovations, postupně došlo k začlenění produktů této společnosti do portfolia společnosti Agfa, ke sjednocení jednotlivých řad, prodejních kanálů apod. Nyní se právě oblasti nabídky těchto řešení bude Agfa celosvětově důkladněji věnovat, protože podobně jako jiní dodavatelé i my spatřujeme v rozšíření digitálních technologií velkou příležitost. Lze totiž předpokládat, že právě tyto technologie budou v nejbližších letech zaznamenávat významný nárůst, zatímco konvenční technologie budou přece jen více stagnovat. Opomíjeny v našem fokusu nejsou ani tradiční oblasti, jako jsou CtP, informační systémy a také materiály pro polygrafii. Zde však máme již dostatečně silnou pozici a vývoj v této oblasti nepředstavuje tak velkou zátěž, jako je tomu u digitálních tiskových řešení a inkoustů a materiálů pro tuto oblast.

Z hlediska samotného trhu je zapotřebí říci, že i zde dochází k zásadním změnám. Zatímco v minulosti bylo obchodování na polygrafických trzích postaveno především na vztazích, službách a odpovídající podpoře, dnes začínají stále významnější úlohu hrát finance, respektive nejnižší cena. Nemyslím si, že jde o krok správným směrem, nicméně i my musíme na tento trend reagovat a snažit se přizpůsobit aktuálním potřebám trhu. Je však pravdou, že tyto tlaky nahrávají především produktům z asijské provenience, kterým mohou v ceně evropští výrobci jen velmi stěží konkurovat.

Dosáhnout také na formy financování je poměrně obtížnější, což může do značné míry také zkomplikovat obchody. Nemluvím zde přitom o dotačních příležitostech v rámci fondů Evropské unie, ale o financování prostřednictvím leasingů a bankovních úvěrů.

 

Agfa byla na tuzemském trhu chápána jako jeden z největších dodavatelů tiskových desek. Jaká je situace na trhu nyní?

Tiskové desky jsou skutečně jedním z významných produktů, které v současnosti nabízíme. Zde došlo za poslední roky k poklesu našeho tržního podílu, ale to je případ i ostatních dodavatelů významných značek tiskových desek, které spolu s námi tvoří největší část trhu. Je to do značné míry dáno již zmiňovaným tlakem na ceny technologií a materiálů, kdy se na trhu stále více prosazují nejenom levnější evropské značky, ale také tiskové desky čínské výroby. Vždy pochopitelně záleží na interpretaci výsledků jednotlivých výrobců, ale i když jsme poněkud snížili náš podíl na tuzemském trhu, i nadále patříme mezi nejvýznamnější hráče v oblasti dodávek ofsetových tiskových desek.

 

Blíží se veletrh Drupa 2012 v německém Düsseldorfu. Jak se připravuje společnost Agfa Graphics na tento významný veletrh?

Veletrh Drupa je letos očekáván s velkým napětím i s ohledem na to, že německé polygrafické firmy, zvláště v oblasti výroby tiskových strojů, nevykazovaly v poslední době příliš dobré výsledky. Letos je možné očekávat, že Drupa 2012 bude poněkud odlišná od těch minulých, kdy byl dominantní technologií ofsetový tisk. Myslím si, že s letošní Drupou bude více začínat éra digitální, digitální technologie budou prezentovány ve větším měřítku na celé řadě stánků a expozic. Ani u společnosti Agfa nebude situace jiná. Právě oblast digitálních technologií je u nás vnímána jako velmi důležitá, což se projeví i v rámci naší expozice na düsseldorfském výstavišti.

Z hlediska ofsetových technologií a zejména ofsetových tiskových forem se pracuje na požadovaných parametrech, jako je větší mechanická odolnost tiskové formy, její větší výdržnost a v neposlední řadě také menší ekologická zátěž. Právě důraz na ekologii je v posledních letech jedním z dalších významných trendů v této oblasti.

Opomenuty pochopitelně nezůstanou ani další naše segmenty, představena tak budou nová vylepšení v rámci digitálních workflow a některé další funkce, které napomohou další automatizaci a zvýšení efektivity celého tiskového provozu.

 

Vím o vás, že se také věnujete hudbě. Můžete nám přiblížit tento váš koníček a nezvažoval jste někdy, že byste se mu věnoval profesionálně?

Hudba pro mne vždycky byla a bude pouze příjemným koníčkem. I když se aktivně věnuji hraní již 30 let, nikdy jsem neměl ambice být profesionálním muzikantem. Po celou tuto dobu hraji v kapele s názvem Kapky, která se vyvíjela stejně, jako se vyvíjíme my samotní. Začínal jsem spolu s bratrem, kdy jsme hráli folk a country. Poté, co jsme oba přišli do kapely, hráli jsme americký bluegrass a české country písně. Nyní je naše zaměření širší. K těmto oblastem hudby se totiž postupem času zařadily i některé rockové písničky, na koncertech často hrajeme i písně, které mezi širokou veřejností tak trochu zlidověly. V posledních letech se pokoušíme zařadit i swingové písně, takže náš repertoár je poměrně široký a odvíjí se především od toho, jaké písně mají rádi naši posluchači.

Vzhledem k tomu, že nejsme profesionální muzikanti, ale všichni máme i své civilní zaměstnání, bývá občas trochu problémem absolvovat všechny zkoušky tak, jak by si tento koníček zasloužil. V současnosti koncertujeme v několika klubech v Praze a okolí a největším naším úspěchem je, že na nás stále chodí lidé, kteří rádi poslouchají naše písničky.

Dlouhověkost naší kapely je dána především tím, že jsme především partou kamarádů, kteří se rádi vidí a rádi spolu hrají. Tím, že jsme nikdy neměli velké ambice z hlediska profesionální dráhy, vždy spolu rádi hrajeme a i přes drobné problémy, kterým jsme se za uplynulých třicet let nevyhnuli, jsme stále kompaktním hudebním uskupením.

 

Jaké jsou vaše další koníčky?

Moje zaměstnání a hra na strunné nástroje v kapele sice zabírají docela dost času, nicméně i na další koníčky jej přece jen trochu zbývá. Jako další tak musím jmenovat především vaření, kterému se věnuji již od malička. K vaření patří neodmyslitelně dobré jídlo. Kdykoliv tak jedu, ať již na zahraniční pracovní cestu, nebo dovolenou, vždy se snažím vyzkoušet něco z místní kuchyně.

Dalším koníčkem je pak rybaření, i když tuto zálibu v poslední době přece jen trochu opomíjím. Na tuzemských tocích již moc nechytám, v posledních letech se však rybaření věnuji spíše pouze na cestách do Norska, kam s kamarády občas vyjíždíme. Příjemné na tomto způsobu rybaření je především to, že se mu věnujeme v krásné a tiché přírodě, což může působit někdy i jako ozdravný pobyt. Rybaření na malých lodích na otevřeném moři se může při špatném počasí změnit i na částečně adrenalinový sport, jisté míře adrenalinu se v tomto ohledu tudíž rozhodně nevyhýbám.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011 (2. 4. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Petr Breburda - osobnost ST 2 / 2011 (16. 4. 2011 - Patrik Thoma)
× Ing. Zdeněk Ungrád - osobnost ST 3 / 2011 (28. 5. 2011 - Ivan Doležal)
× Michael Brochmann Nielsen - osobnost ST 4 / 2011 (12. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Sarel Ashkenazi - osobnost ST 5 / 2011 (26. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Marek Vošta - osobnost ST 6 / 2011 (30. 7. 2011 - Ivan Doležal)
× Oldřich Švimberský - osobnost ST 7-8 / 2011 (23. 9. 2011 - Patrik Thoma)
× Ing. Jan Korenc, MBA - osobnost ST 9 / 2011 (12. 10. 2011 - Gustav Konečný)
× Prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. - osobnost ST 10 / 2011 (1. 12. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Petr Ryska, Ph.D. - osobnost ST 11 / 2011 (29. 12. 2011 - Ivan Doležal)
× Garry McGann - osobnost ST 12 / 2011 (26. 1. 2012 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.