Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ing. Petr Ryska, Ph.D. - osobnost ST 11 / 2011
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: Štěstí přeje připraveným
Datum a místo narození:  8. července 1975, Praha
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: dvě, syn a dcera
Oblíbené jídlo: italská a francouzská kuchyně
Oblíbený nápoj: dobré víno
Záliby: cestování, sport

 

V prestižní soutěži Manažer roku 2010 získal ocenění Mladý manažerský talent do 35 let ing. Petr Ryska, Ph.D., generální ředitel společnosti Obchodní tiskárny, a. s. (OTK). Cílem této soutěže, pořádané pod záštitou předsedy vlády ČR Českou manažerskou asociací, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, je vyhledávat významné osobnosti managementu v naší republice a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a celé ekonomiky ČR. Petru Ryskovi udělila Národní komise uvedené ocenění především za to, že v průběhu necelých pěti let od svého uvedení do funkce generálního ředitele dokázal přeměnit ztrátový podnik v prosperující firmu.

 

OTK Group patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější tuzemské podniky v oblasti výroby obalových prostředků. Měl jste předtím, než jste byl pověřen řízením této společnosti, zkušenosti přímo z polygrafické branže?

Mé zkušenosti s polygrafií byly v době jmenování do pozice generálního ředitele limitované. Zhruba rok a půl před nástupem na tuto pozici jsem byl členem představenstva OTK, neboť jsem působil na pozici ředitele pro správu majetkových účastí ve skupině SPGroup, vlastníka OTK. Za tu dobu jsem samozřejmě z titulu své funkce určité zkušenosti a rozhled získal. Nicméně mezi představenstvem a výkonným managementem to byl stejně velký skok. Předtím jsem působil více než pět let v mezinárodní poradenské firmě Roland Berger Strategy Consultants na pozici projektového manažera.

 

S jakými úkoly a záměry jste do této funkce nastupoval?

Hlavním a prioritním úkolem bylo dostat firmu co nejrychleji do černých čísel a stabilizovat ji. Dlouhodobějším záměrem pak bylo vybudovat z OTK významného středoevropského hráče v oblasti její působnosti. To znamená, dostat její produkci na nové trhy a získat nové zákazníky, zvýšit její tržby, ale i renomé. S odstupem času lze konstatovat, že oba tyto cíle jsme splnili. OTK je dnes silnou a stabilní firmou, která dosahuje rentability na úrovni 3–5 %, což je v naší branži standardní číslo. Je třeba si uvědomit, že mezi nejvýznamnější zákazníky OTK patří velcí nadnárodní hráči z oblastí potravinářského a nápojového průmyslu a naše marže jsou opravdu stlačené. V některých segmentech samozřejmě dosahujeme vyšších marží, ale potravinářský a nápojový segment dnes představuje naprostou většinu našich tržeb. Naše síla a stabilita se projevuje i v investiční politice, která je velmi agresivní. V období posledních let investujeme zhruba dvojnásobně více, než je úroveň ročních odpisů. Každý rok je v OTK instalován minimálně jeden nový tiskový stroj a investice směřují i do dokončujících operací a dalších oblastí. V letošním roce jsme například instalovali úzkoformátový flexotiskový kotoučový stroj Gallus a archový ofsetový stroj manroland. V současné době je realizována výstavba nové skladové haly pro hotové výrobky, respektive její první etapa, kde vznikne více než 3 500 paletových míst. Zároveň probíhá výběrové řízení na nákup dalšího, již třetího hlubotiskového stroje, který bychom chtěli instalovat v příštím roce.

Z pohledu získání pozice významného hráče na trhu jsme také uspěli. Ve dvou klíčových segmentech, které představují flexibilní obaly a nápojové etikety, dnes již více než 50 % naší produkce exportujeme. Česká republika je nám z obchodního hlediska už malá. Vyvážíme jak směrem na východ, do zemí, jako je Rusko, Polsko nebo Ukrajina, tak směrem na západ, do Německa, Belgie, Holandska, Itálie či Francie. Z miliardových tržeb jsme se nyní dostali na 1,3 miliardy korun a do roku 2015 se chceme ještě posunout na 1,6 miliardy korun, a to i přes pokles prodejních cen.

A naše renomé se, doufám, také zlepšuje. Vloni jsme například získali prestižní cenu za celosvětově nejlepší obal vyrobený digitální tiskovou technologií, kterou jsme převzali na výstavě Labelexpo Americas v Chicagu. Na letošním Labelexpu Europe v Bruselu jsme vystavovali naše produkty ve spolupráci s firmou Hewlett-Packard, nebudeme chybět ani na veletrhu Brau Beviale v Norimberku atd.

 

Jaké byly vaše první kroky ve funkci generálního ředitele OTK Group?

Odpověď na tuto otázku je velmi obsáhlá, ale pokusím se být stručný. Klíčových rozhodnutí a změn byla celá řada – od oblasti nákupu přes zefektivnění procesů ve výrobě až po vývoj nových produktů a inovací či dobývání nových trhů. Stěžejním bodem bylo jasné definování strategie, čeho a jak chceme dosáhnout, a komunikace této strategie vůči všem zaměstnancům. Některé výrobní segmenty jsme se rozhodli opustit, jiné naopak posílit a rozvíjet. Rovněž bylo třeba změnit firemní kulturu a postoje zaměstnanců a postavit tým lidí, kteří s námi potáhnou za jeden provaz a budou bojovat. Personální oblast bych označil asi za tu nejzásadnější. Naordinovali jsme firmě zcela novou filosofii, spočívající v tom, že není důležité se hnát za obratem za každou cenu, ale že byznys se dělá proto, aby na poslední řádce výsledovky něco zbylo. Obrat a hospodářský výsledek jsou samozřejmě spojené nádoby, ale pokud budeme generovat přijatelnou míru zisku, odvedeme část spokojenému akcionáři a část budeme reinvestovat do dalšího rozvoje a modernizace OTK. To s sebou samozřejmě přinese tvorbu nových pracovních míst a další sekundární efekty. Následně, když firma začala generovat zisk, vydali jsme se tedy logicky cestou investic do nových efektivnějších technologií, v čemž pokračujeme i v současnosti. Při takto nízkých maržích je produktivita zcela zásadní otázkou.

 

Zmínil jste se o změnách ve výrobkovém portfoliu OTK. Jaké jsou dnes hlavní segmenty výroby OTK?

Naše produktové portfolio jsme restrukturalizovali do čtyř stěžejních segmentů. Některé naše historicky charakteristické produktové skupiny, jako byla výroba kalendářů, diářů nebo hracích karet, jsme vypustili. Určitá nostalgie při tom samozřejmě byla, protože třeba karty s koníčkem byly mezi lidmi známé a populární, ale pokud se jejich podíl na tržbách pohyboval v desetinách procenta, to už bylo zcela mimo strategii a záběr, které jsme si pro firmu stanovili. Nejdůležitějšími ze současných produktových skupin jsou flexibilní obaly a nápojové etikety. Tyto dvě skupiny ještě donedávna tvořily zhruba 60 % naší celkové produkce, potom se vyšplhaly na 2/3 a v současnosti už mají 75% podíl na celkových tržbách. Zbývající dvě menší produktové skupiny jsou samolepicí etikety a formuláře.

 

Jak se dotkla OTK krize předchozích let?

Rok 2009, označovaný jako krizový, pro nás špatným nebyl. Rozhodně jsme neměli problém s poklesem objemu zakázek a odbytem jako spousta firem v jiných segmentech. Je to dáno i naším zaměřením na potravinářský a nápojový sektor. Lidé stále jedí a pijí, to se s krizí nijak nezměnilo. Určitě jsme ale ze strany zákazníků pocítili ještě větší tlak na naše prodejní ceny. Krizí jsme tak propluli relativně dobře, a to i díky tomu, že jsme ještě před jejím začátkem nastartovali ozdravný program. Podstatně složitější situace pro nás nastala v roce 2010. Souviselo to s prudkým nárůstem cen surovin. Všechny materiály, které používáme, ať už se jedná o běžný papír, metalický papír, nebo fólie, výrazně podražily. Ceny některých těchto komodit vyšplhaly na dlouhodobá maxima. A to je v naší branži zásadní problém. S touto situací jsme se dost potýkali také v letošním roce.

 

Jaké jsou aktuální úkoly a záměry, na kterých v OTK nyní pracujete?

Pokud pominu běžnou operativu a řešení problémů a domácích úkolů, tak je to samozřejmě naplňování odsouhlasené střednědobé strategie. Obratově bychom se chtěli dostat na 1,6 miliardy Kč a zapracovat také na dalším zvýšení ziskovosti. Další potencionální růst zvažujeme formou jak horizontální, tak i vertikální integrace. To znamená, že se rozhlížíme po trhu a diskutujeme možnost nákupu některých konkurenčních firem z vybraných oblastí polygrafie. Zároveň zvažujeme možnosti na straně vstupů, například zahájení vlastní výroby některých položek, třeba fólií, i na straně finální produkce, například dalšího zušlechťování našich výrobků a teprve potom jejich prodeje zákazníkům. Vzhledem k probíhajícím jednáním nemohu být v tuto chvíli ještě konkrétnější, ale pokud k takovým krokům dojde, mohli bychom se posunout s obratem i nad hranici dvou miliard korun.

 

Vraťme se ještě k vašemu ocenění v soutěži Manažer roku 2010. Co pro vás znamenalo?

Svým způsobem to pro mne byla určitá satisfakce a samozřejmě motivace do další práce. Beru jej ovšem jako ocenění nikoliv individuální, ale kolektivní, ocenění toho, co jsme v naší společnosti za uplynulých pět let dokázali, jak jsme ji provedli nelehkou dobou a kam jsme ji posunuli. Spíš ale musím říct, že mě toto ocenění docela příjemně překvapilo, protože manažeři, kteří v této soutěži většinou bodují, jsou z řádově větších společností, než je OTK, a navíc se jedná o firmy z mnohem více „sexy“ branží, než je polygrafie.

 

Vaše pracovní vytížení je mimořádně velké. Zbývá vám vůbec ještě nějaký volný čas?

Volného času moc není. U mne je to umocněno ještě cestováním. Vzhledem k rostoucímu podílu exportu máme řadu klíčových zákazníků v zahraničí. Většina našich dodavatelů také není tuzemských. Kromě zákazníků a dodavatelů musím pravidelně navštěvovat také náš výrobní závod v Rumunsku či obchodní zastoupení, která máme v Rusku a na Ukrajině.

Co se týká relaxace a regenerace, hlavu si asi nejlépe vyčistím v přírodě, třeba při chození a lezení po horách. Občas postačí i sekyra na chalupě a pár kubíků dřeva k tomu. Nahromaděný adrenalin pak vybíjím na hokeji či při rychlé jízdě na čemkoliv – od kolečkových bruslí přes sjezdy na horském kole až po amatérské automobilové soutěže. Na populární manažerské sporty typu golfu nějak pořád nemám čas.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. - osobnost ST 10 / 2011 (1. 12. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Jan Korenc, MBA - osobnost ST 9 / 2011 (12. 10. 2011 - Gustav Konečný)
× Oldřich Švimberský - osobnost ST 7-8 / 2011 (23. 9. 2011 - Patrik Thoma)
× Marek Vošta - osobnost ST 6 / 2011 (30. 7. 2011 - Ivan Doležal)
× Sarel Ashkenazi - osobnost ST 5 / 2011 (26. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Michael Brochmann Nielsen - osobnost ST 4 / 2011 (12. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Zdeněk Ungrád - osobnost ST 3 / 2011 (28. 5. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Petr Breburda - osobnost ST 2 / 2011 (16. 4. 2011 - Patrik Thoma)
× Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011 (2. 4. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.