Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Marek Vošta - osobnost ST 6 / 2011
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto:  Je velmi důležité spolupracovat s lidmi, kteří chtějí vyhrávat!
Datum a místo narození:  10. června 1975, Praha
Rodinný stav:  ženatý, syn 5 let
Auto:  Škoda Superb
Oblíbené jídlo:  guláš
Oblíbený nápoj:  v létě bílé, v zimě červené víno
Záliby:  cestování s rodinou, občas volejbal

 

V nedávné době došlo ke změnám ve vedení dvou významných tuzemských velkoobchodů papírem. Generálním ředitelem společnosti OSPAP byl koncem loňského roku jmenován ing. Petr Breburda a od počátku letošního roku se stal jednatelem, a tedy ředitelem společnosti EUROPAPIER – BOHEMIA pan Marek Vošta. Vzhledem k tomu, že také tato společnost patří do „silné pětky“ nejvýznamnějších tuzemských papírenských velkoobchodů, chtěli bychom vám Marka Voštu blíže představit.

 

Máte, podobně jako někteří vaši kolegové z oblasti papírenského průmyslu a obchodování s papírem, nějaké kořeny, respektive rodinné tradice v tomto odvětví?

Nic takového. Vystudoval jsem hotelovou školu a k práci v tomto odvětví jsem se dostal vlastně obrovskou náhodou. V roce 1999 jsem odpověděl na novinový inzerát, kterým společnost EUROPAPIER – BOHEMIA hledala obchodního zástupce. Nastoupil jsem na tuto pozici a v průběhu následujících let jsem se potom postupně vypracoval na produktového manažera. Od roku 2005 jsem dělal manažera produktové skupiny Office a od roku 2008 jsem působil také na Slovensku. K největší změně v mé pracovní kariéře potom došlo počátkem letošního roku, kdy jsem se stal generálním ředitelem naší společnosti. Za svoji kariéru jsem velmi vděčný i mým bývalým šéfům a kolegům, kteří mě od prvních chvil ve společnosti podporovali a někteří z nich mi byli velkým příkladem.

 

Bylo pro vás složité začít pracovat v oboru, který jste vůbec neznal?

Je samozřejmé, že spoustu věcí jsem se musel naučit, protože žádné odborné vzdělání v oboru jsem neměl. Společnost EUROPAPIER – BOHEMIA je obchodní firma, takže šlo hlavně o to, mít obchodního ducha a rychle se doučit všechno potřebné po odborné stránce. Když jsem do firmy nastoupil, tak jsem, zjednodušeně řečeno, pouze věděl, jaký je rozdíl mezi formátem A4 a A3. Ale pracovní náplň mě velmi rychle donutila proniknout do tajů papíru a získat potřebné odborné znalosti o všech produktových skupinách, od kancelářských papírů přes papíry grafické až po obalové materiály. Postupně jsem si k papíru vybudoval velmi těsný a kladný vztah a musím říci, že práce v této oblasti mě velice baví. Jedná se o obor, který bych dnes už neměnil, protože k tomu člověk přiroste.

 

Potřebné zkušenosti jste tedy musel získat nejenom v oblasti prodeje papíru, ale zejména také v oblasti jeho výroby, druhů a jejich vlastností. Kde jste tyto znalosti čerpal?

Za poměrně dlouhou dobu mého působení ve společnosti EUROPAPIER – BOHEMIA jsem absolvoval desítky návštěv různých papíren. V průběhu těchto návštěv jsem se nejenom seznámil s technologickými postupy při výrobě papíru, ale zároveň jsem pochopil vzájemné rozdíly mezi jednotlivými papírnami, od těch obrovských supermoderních nadnárodních papírenských závodů až po malé „rodinné“ papírny. U těch se mi líbilo zejména to, že pracují zcela jiným způsobem a vyzařuje z nich rodinná tradice. Tyto návštěvy značně rozšířily mé obzory a znamenaly pro mne obrovskou zkušenost.

 

S jakými cíli a předsevzetími jste nastupoval do funkce jednatele a ředitele společnosti EUROPAPIER – BOHEMIA?

Tato změna pracovního zařazení pro mne znamenala obrovskou výzvu a věřím, že bude také obrovskou životní zkušeností. A to je něco, co jsem po letech práce v předchozích funkcích potřeboval, protože mám rád změnu a rovněž mám rád nové cíle. Proto se nyní snažím navázat na dobré výsledky společnosti z minulých let, ale především chci dále rozvíjet hlavně produktové skupiny, ve kterých jsme stále dobře profitabilní, a budu se také snažit rozvíjet motivaci našich zaměstnanců, aby lidé, kteří mají opravdu dobrý vztah k práci a dosahují vynikajících pracovních výsledků, byli také odpovídajícím způsobem motivováni.

 

Funkce, které nyní zastáváte, přinášejí nejenom zvýšení osobní prestiže, ale znamenají také větší pracovní vypětí a zvýšení odpovědnosti. Jak se tyto změny projevily ve vašem osobním životě?

Musím říci, že poměrně výrazně. Jsem ženatý a mám pětiletého syna, takže odpovídajícím způsobem musím skloubit zaměstnání a starost o rodinu. Proto pro mne bylo zejména první čtvrtletí letošního roku velice časově náročné, neboť jsem musel do práce výrazným způsobem zapojovat také víkendy. Jsem proto rád, že v současné době se zvýšené pracovní vypětí už začíná dostávat do nějakého normálního stavu a mohu se znovu více věnovat hlavně obchodu. Ale nějaké zásadní problémy jsem s nástupem do nových funkcí neměl. Ta práce mě baví a vzhledem k dobrému rodinnému zázemí mě manželka i syn podporovali, takže jsem si rychle zvykl a jsem spokojen.

Dále bych chtěl říci, že současný kolektiv zaměstnanců naší společnosti tvoří lidé, kterým plně důvěřuji a u kterých jsem rád, že zastávají ty pozice, které zastávají. Myslím si, že jak týmový duch, tak i atmosféra ve společnosti EUROPAPIER – BOHEMIA je velmi dobrá, a věřím, že její zaměstnanci chodí do práce rádi a ta je baví.

 

Na trhu s papírem je v tuzemsku dost velká konkurence a papírenské velkoobchody musí o zákazníky bojovat. Čím se je snaží zaujmout vaše společnost?

Na českém trhu působí takzvaná „velká pětka“ velkoobchodů papírem, do které patří Antalis, OSPAP, Igepa, Papyrus a EUROPAPIER – BOHEMIA. Konkurence je zde tedy opravdu obrovská, a navíc je značně ovlivněna také tím, jaké jsou momentální ceny papíru a situace s kapacitou na trhu. V loňském roce a částečně i v tom letošním byla situace ovlivněna navyšováním cen, ke kterému docházelo z logických důvodů. Na velkoobchody je vytvářen obrovský tlak ze strany odběratelů, kteří mají nasmlouvány různé dlouhodobé cenové garance produktů pro své zákazníky, takže se ceny nakupovaných materiálů snaží stlačit co nejníže, což se potom nutně negativně projevuje na maržích dodavatelů. To je záležitost, která v současnosti trápí prakticky všechny velkoobchody papírem. Musí se proto snažit vzájemně konkurovat především dobrým a rychlým servisem. Vyžaduje to dobrou skladovou disponibilitu, ale co je rovněž velmi důležité, také kvalitní a profesionální pracovní tým zaměstnanců. To je něco, na čem si společnost EUROPAPIER – BOHEMIA velmi zakládá. Vedle ceny produktů a rychlosti a spolehlivosti servisu, které jsou rozhodující, hrají důležitou roli také vztahy se zákazníky. Samozřejmě záleží na tom, o jakého zákazníka se konkrétně jedná, ale jsem přesvědčen, že když nabídneme z hlediska ceny a rychlosti stejné podmínky jako konkurence, mohou potom o dodávce rozhodnout dobré vztahy a důvěra. Dalším důležitým konkurenčním faktorem je pro nás inovace. Nemůžeme našim odběratelům stále nabízet produkty, které jsme měli v nabídce již před několika lety, ale musíme přicházet na trh s novými produkty a novými myšlenkami. To je jedna z důležitých cest, jak si zákazníky udržet a jak spolupráci s nimi případně dále rozvíjet.

 

Odráží se v nabídce těchto inovovaných nebo nových produktů uváděných na trh nějakým způsobem požadavky odběratelů, tedy tiskáren, nebo se jedná především o iniciativu výrobců, tedy papíren?

Papírny svoje produkty inovují průběžně, některé ve větší, jiné v menší míře. Dodavateli naší společnosti jsou papírenské podniky, pro které je inovace zásadní věcí a z nichž některé výrazným způsobem nové produkty podporují, což se samozřejmě projevuje v zájmu o tyto produkty a zvyšuje to jejich prodej. Hlavním hnacím motorem pro některé papírny je v současné době segment digitálního tisku. Většina z papírenských podniků v něm totiž vidí velkou budoucnost. Je to dáno i požadavky trhu, protože řada tiskáren, a určitě nejenom v České republice, rozšiřuje své stávající technologické vybavení o digitální tiskové stroje využívané především k výrobě malých nákladů tiskovin. Proto je segment papírů určených pro digitální tisk v současnosti pro řadu papíren něčím, čemu se intenzivně věnují a investují do vývoje papírů z této oblasti značné prostředky. Logicky z toho vyplývá, že této produktové skupině musí věnovat velkou pozornost také velkoobchody papírem, tedy samozřejmě také naše společnost, protože to je nyní hlavní oblast velice úzké spolupráce papíren a prodejců papíru.

 

Zájem o papíry pro digitální tisk ze strany vašich odběratelů tedy vzrůstá. Dochází k tomu na úkor grafických papírů?

Určitě bych to neformuloval tak, že se to děje na úkor konvenčních grafických papírů. Jedná se o určité navýšení odběrů, protože je možné říci, že grafické papíry, zejména pro ofsetový tisk, jsou určitým stabilním produktem, zatímco papíry určené pro digitální tisk jsou jistou novinkou, kterou papírny nabízejí nám a my dále našim zákazníkům.

Další oblastí, která mě napadá a ve které se objevují hodně inovativní papíry, neboť začíná být na trhu velice aktuální, je segment papírů s různými ekologickými certifikacemi, jako jsou např. FSC nebo PEFC. Musím říci, že problematika ekologie se stává stále více aktuální a máme celou řadu zákazníků, kteří vyžadují pouze certifikované papíry, a jejich počet krok za krokem neustále vzrůstá.

 

Kolik papírenských podniků je vlastně dodavateli vaší společnosti, s kolika spolupracujete?

V EUROPAPIER – BOHEMIA máme více produktových skupin, konkrétně Printing, Packaging, Office nebo Designové papíry, takže papíren, které jsou našimi dodavateli, jsou desítky, od těch největších až po ty nejmenší. Ale pokud bych měl zmínit výrobce, kteří nám dodávají největší objemy papíru, tak těch je 10–15. Jedná se většinou o strategické výrobce nejenom pro naši společnost, ale pro celou EUROPAPIER GROUP. Máme s nimi dlouhodobé vztahy a výbornou spolupráci, která je nezbytným základem naší činnosti.

 

V čem vidíte největší přednosti vaší společnosti ve srovnání s vašimi konkurenty na trhu?

Domnívám se, že takovým hnacím motorem naší společnosti jsou dvě produktové skupiny, na které je EUROPAPIER – BOHEMIA opravdu pyšný. Jedná se o produktové skupiny Office a Packaging, které do značné míry takzvaně „táhnou“ celkové výsledky naší společnosti. Zde se nám daří úspěšně růst a rozšiřovat sortiment a dlouhodobě máme velmi vysoké tržní podíly. Zejména v oblasti packagingu objem prodejů trvale roste a rostl kupodivu i v době krize, respektive jsme nezaznamenali žádný pokles a naopak získali nové zákazníky. Takže jednoznačně jde o segment, který je skutečně stabilní, a proto jej ještě dále posilujeme. Na začátku letošního roku došlo v naší společnosti k několika zásadním změnám v obchodním týmu. Nastoupilo 6 nových kolegů, z nichž dva se výrazně zaměřují právě na packaging. Navíc jsme zavedli pozici tzv. backsellerky, která bude mít na starosti kontaktování různých agentur a koncových zákazníků a bude jim nabízet vzorky našich materiálů.

Mezi naše velké přednosti bezesporu patří i přínos našeho nového vlastníka HEINZEL GROUP. Naše skupina ročně obchoduje více než 2,5 milionu tun papíru a buničiny. Otevřela se nám tak řada nových možností a zdrojů. Navíc došlo k výraznému posílení lokálních pravomocí, což vnímám velmi pozitivně.

 

Připravujete ještě nějaké další novinky?

Ano, rozšiřujeme sortiment a od září se chystáme přijít na trh s nabídkou plného sortimentu pro digitální tisk, která bude zahrnovat celou škálu materiálů jak klasických, tedy natíraných i nenatíraných papírů, strukturovaných a designových papírů, tak i samolepicích materiálů a dalších papírů. Chystáme se také rozšířit sortiment v oblasti produktové skupiny Office, kde nabídku rozšíříme o hygienické produkty, konkrétně papírové utěrky a toaletní papíry určené nikoliv pro segment domácností, ale pro segment kanceláří. Naši celkovou nabídku obohatíme také o samolepicí bločky, které naše konkurence prodává pod názvem Post-it. My budeme mít svoji vlastní řadu. Dále jsme už úspěšně zavedli a dále zavádíme také různé fóliové složky, euroobaly a jiné podobné materiály. Chystáme se také přijít s novou řadou natíraných papírů ve formátu SRA3. Naši sortimentní nabídku tedy jednoznačně rozšiřujeme a budeme rozšiřovat i nadále, protože to je v každém případě nezbytnou nutností, abychom byli i nadále úspěšní.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011 (2. 4. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Petr Breburda - osobnost ST 2 / 2011 (16. 4. 2011 - Patrik Thoma)
× Ing. Zdeněk Ungrád - osobnost ST 3 / 2011 (28. 5. 2011 - Ivan Doležal)
× Michael Brochmann Nielsen - osobnost ST 4 / 2011 (12. 6. 2011 - Ivan Doležal)
× Sarel Ashkenazi - osobnost ST 5 / 2011 (26. 6. 2011 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.