Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Sarel Ashkenazi - osobnost ST 5 / 2011
Ivan Doležal - Svět tisku

Datum a místo narození: 23. října 1972, Tel Aviv, Izrael
Rodinný stav: rozvedený, 2 synové (11 a 7 let)
Auto: Ford Focus
Oblíbené jídlo: hovězí maso
Oblíbený nápoj: pivo
Záliby: digitální tisk, fotbal, surfing a další sporty


Izraelská společnost Kornit Digital představila na oborovém veletrhu PRINT­expo 2011 v Brně ve výstavní expozici dašické firmy Finish svůj nový digitální stroj na potisk textilní konfekce ­Breeze 921. Premiérového představení tohoto zařízení v České republice se zúčastnil Sarel Ashkenazi, ředitel divize Marketing & Business Development společnosti Kornit Digital. Využili jsme této příležitosti a položili mu několik otázek.

 

Digitální tiskové stroje na potisk textilní konfekce společnosti Kornit Digital jsou z technologického hlediska velmi zajímavé. Jak vznikl nápad zabývat se zkonstruováním a výrobou těchto strojů?

To je velmi hezká otázka. Izrael je velice silný ve vývoji digitálních tiskových technologií. Předpokládám, že je všeobecně známé, že většina velkoformátových digitálních tiskových strojů byla vyvinuta v Izraeli. Vyvinout digitální tiskovou technologii určenou k potisku textilních materiálů včetně textilní konfekce nebyl nápad jen společnosti Kornit, o to se snažila také celá řada jiných výrobců, která měla tento cíl ve svém programu. Hlavní problém při vývoji této technologie ovšem spočíval v použité chemii. Ta totiž musela být zcela odlišná od chemie používané při digitálním tisku na papírové nebo plastové materiály. Textilie totiž absorbují chemikálie do své struktury, a proto bylo třeba nejprve vyvinout tiskové inkousty, jejichž absorpce do struktury textilií by byla co nejmenší, ale současně aby splňovaly striktní požadavky týkající se praní potištěných textilií a aby zůstaly zachovány všechny jejich další potřebné vlastnosti. Generální ředitel naší společnosti, který patří k jejím zakladatelům, předtím pracoval pro izraelskou společnost Scitex a bylo mu tedy jasné, že celý grafický průmysl směřuje k digitalizaci, zahrnující také potisk textilních materiálů včetně textilní konfekce. Ovšem právě tento segment využití digitálního tisku tehdy tak trochu zaostával, přičemž hlavním důvodem byla právě zmíněná odlišnost používané chemie. Otevíral se zde tedy velký prostor pro podnikání a tuto mezeru na trhu bylo třeba zaplnit. Proto dal dohromady odborníky na tuto problematiku a sestavil tým, který se začal zabývat výhradně vývojem tiskových inkoustů určených pro potisk textilních a dalších materiálů se zvýšenými absorpčními vlastnostmi. Každému z oboru bylo tehdy jasné, že textilní konfekce je výhodným objektem pro realizaci digitálního potisku, ale jen málo lidí bralo v úvahu, že je to především otázkou použití vhodné chemie.

 

Účastnil jste se vy osobně tohoto výzkumu a vývoje vhodných tiskových inkoustů?

Ano, já pracuji ve společnosti Kornit prakticky od jejího založení. Zpočátku než jsme začali naše stroje prodávat, jsem se zhruba rok věnoval oblasti výzkumu a vývoje. Ale protože nejsem technik ani chemický inženýr, zabýval jsem se především vyhledáváním trhů a kompletací potřeb a požadavků potencionálních uživatelů našich strojů, což byl můj hlavní přínos pro divizi výzkumu a vývoje.

 

Jak jste se vlastně dostal do oblasti grafického průmyslu?

Předtím než jsem se stal zaměstnancem společnosti Kornit, pracoval jsem ve firmě se zcela jiným zaměřením. Celý tým výzkumu a vývoje společnosti Kornit dříve pracoval také v jiných společnostech, ale na rozdíl ode mne se jednalo o firmy zabývající se výrobou digitálních tiskových strojů, jako byly například společnosti Scitex, Indigo a další. Tito moji spolupracovníci byli proto vybaveni potřebnými vědomostmi, znalostmi a praktickými zkušenostmi. Sehnat takové lidi není v ­Izraeli prakticky žádný problém. Já jsem se od nich trochu odlišoval, protože jsem vystudoval na izraelské univerzitě obchodní management a elektronický marketing. Ale myslím, že svým poněkud odlišným pohledem na danou problematiku jsem k úspěšnému vývoji naší digitální tiskové technologie také trochu svým dílem přispěl.

 

Na veletrhu PRINTexpo 2011 vaše společnost v tuzemské premiéře představila nový model svého zařízení Kornit Breeze 921. Mohl byste jej čtenářům našeho časopisu trochu přiblížit?

Když se vrátíme k samým začátkům naší společnosti, k prvním modelům jejích tiskových strojů, dojdeme k tomu, že jsme prakticky jedinou firmou, která vyvinula nejenom tiskovou technologii, ale také související tiskovou chemii. Vyvinuli jsme zkrátka kompletní řešení v celé jeho šíři, počínaje ovládacím softwarem přes konstrukční řešení stroje a všech jeho mechanických částí až po tiskové inkousty a další potřebné chemikálie. Od počátku jsme se ovšem soustředili na průmyslový digitální tisk a snažíme se, abychom byli schopni poskytnout potřebné vybavení především průmyslovým tiskárnám s každodenní produkcí. V době, kdy jsme začínali, objevovaly se na trhu malé a relativně levné stroje na potisk textilní konfekce, od kterých se naše produkty určené pro průmyslové využití odlišovaly. Jednalo se o velký trh s mnoha zákazníky, kterým byly tyto jednoduché entry-level stroje nabízeny. Nyní, po zhruba šesti až sedmi letech, je tento celosvětový trh trochu sofistikovanější, takže i ty malé a jednoduché stroje získávají „průmyslovější“ podobu, protože jejich uživatelé vyžadují dokonalejší a trvanlivější zařízení s více funkcemi, která dosahují vyšších výkonů a snesou větší zatížení. Proto jsme se také rozhodli vyvinout malý stroj, který bude o něco levnější než ostatní naše modely, ale bude disponovat všemi jejich vlastnostmi průmyslových zařízení. Průmyslové řešení znamená, že jsou využívány tiskové inkousty levnější než u jakékoliv jiné tiskárny a lze pracovat bez technologických přestávek nepřetržitě celý den, aniž by se to projevilo na jeho výkonu nebo dosahované kvalitě. Z tohoto důvodu musí mít robustnější konstrukci a jeho součástky musí vydržet průmyslové zatížení. Zde se jedná nejenom o tiskový agregát, ale také o motory servopohonů a všechno, co s tím souvisí. Tímto novým modelem cílíme na zákazníky, kteří začínali na menších strojích a nyní chtějí svoji výrobu rozšířit jak po stránce objemu, tak i kvality. A čím se náš nový model odlišuje od všech ostatních? Zejména tím, že využívá tiskový agregát průmyslového charakteru. Například když ho srovnáme s tiskovými agregáty společnosti Epson, ty byly primárně vyvinuty pro tisk na papír. Z toho vyplývá, že kapky vystřikované jejich tiskovými hlavami jsou velice malé, mají velikost jen okolo 10 pl. Ovšem vzhledem k tomu, že textilní materiály, k jejichž potisku jsou naše stroje určeny, se vyznačují vysokou absorpcí, potřebujeme, aby tiskové kapky byly co možná největší. Proto používáme tiskové hlavy Spectra, jež umožňují vystřikovat kapky o objemu 80 pl. Další odlišnost spočívá také v použitých motorech servopohonů, které snesou průmyslové 24hodinové nasazení, a navíc se vyznačují vysokou přesností rozjezdu a zastavení. Hlavní přednosti našeho nového modelu tak spočívají v tom, že můžeme zákazníkovi nabídnout levnější tiskové inkousty a chemii a malý tiskový stroj s vlastnostmi, které dovolují jeho průmyslové zatížení. U tohoto modelu došlo také k úpravě ovládacího softwaru, který je otevřený všem uživatelům a nabízí vysokou flexibilitu a jednoduchost v řízení stroje.

 

Je nějaký rozdíl mezi tiskovými inkousty užívanými k potisku textilních materiálů v digitálních tiskárnách jiných výrobců a mezi inkousty společnosti Kornit?

Ano, rozdíly mezi tiskovými inkousty vyvinutými naší společností a inkousty ostatních výrobců samozřejmě existují. Hlavní rozdíl vyplývá už ze samotných užívaných tiskových hlav. Protože využíváme tiskové hlavy Spectra umožňující vystřelování kapek s větším objemem, odpovídá tomu také charakteristika našich inkoustů, které mohou obsahovat větší částice barevných pigmentů. Tím dochází ke zvýšení denzity realizovaného potisku, který se odlišuje od tisku provedeného jinými inkousty určenými k potisku textilu také svojí povrchovou charakteristikou po zaschnutí. Dále se naše inkousty od jiných částečně liší také použitými chemikáliemi. Vzhledem k tomu, že jsme tyto inkousty sami vyvinuli, máme jejich složení patentované jako originální řešení. Naše inkousty také nabízejí širší barevný gamut, tedy větší množství barevných odstínů. To je způsobeno tím, že dochází k jejich menší absorpci do vnitřní struktury potiskovaných textilních materiálů, takže potisk zůstává více na povrchu a jeho barevnost je proto vizuálně zřetelnější. Barvy jsou výraznější, živější a jasnější než při tisku jinými inkousty.

 

Vaše společnost se zaměřuje pouze na vývoj a výrobu speciálních digitálních strojů určených pro potisk textilní konfekce?

Zatím ano, ovšem vzhledem k tomu, že se mimo vývoje a konstrukce těchto strojů v nemalé míře zabýváme také výzkumem a vývojem digitálních tiskových inkoustů určených k potisku textilních materiálů obecně, vyvíjíme v současné době také novou typovou řadu digitálních tiskáren určených k potisku těchto materiálů v režimu roll-to-roll. Nejrychlejší model z této řady bude mít šířku dráhy jen 1,8 metru, další dva modely budou ve větších šířkách, a sice 2,4 a 3,2 metru. V současné době probíhá fáze velice intenzivního vývoje a konstrukčního řešení strojů z této typové řady, protože jejich první modely bychom chtěli odborné veřejnosti prezentovat už na veletrhu Sitma ve španělské Barceloně v září letošního roku, neboť tato odborná oborová přehlídka je zaměřena výhradně na technologie zpracování textilních materiálů.

 

Digitální tiskové technologie neustále procházejí velmi intenzivním a rychlým vývojem a z hlediska rychlosti i kvality tisku už dosahují opravdu vysoké úrovně. Domníváte se, že tento trend bude pokračovat i nadále?

Souhlasím, že tyto technologie jsou už v současnosti na vysoké úrovni, ale týká se to zejména oblasti grafického průmyslu, nikoliv oblasti průmyslu textilního. V textilním průmyslu je trh rozdělen do dvou segmentů. Jedním z těchto segmentů je potisk textilní konfekce a druhým potisk rolových textilních materiálů. A přestože se v principu jedná o potisk v podstatě stejného výchozího materiálu, tedy textilií, není možné digitální tisk v těchto dvou segmentech porovnávat z hlediska četnosti využití. Digitální stroje na potisk rolových textilních materiálů se na trhu objevily zhruba před deseti lety, ale podíl využití této technologie v dané oblasti je v současné době pouze jednoprocentní, takže je možné předpokládat masivní nárůst jejího používání v následujícím období. Jen o trochu je situace lepší v oblasti potisku textilní konfekce, kde využívání digitální technologie mělo v roce 2010 už 5% podíl. Z toho vyplývá, že pro digitální tisk zůstává v oblasti textilního průmyslu ještě obrovský prostor. V oblasti grafického průmyslu, konkrétně reklamního tisku, byl podíl digitálního tisku před deseti lety zhruba jen 40%, ale v současné době dosahuje už 80 %. Pokud bychom měli tyto dva segmenty srovnávat, tak potenciál uplatnění digitálního tisku v oblasti textilního průmyslu bude v následujícím období velmi velký.

 

Budoucnost dalšího uplatnění digitálního tisku tedy vidíte zejména v oblasti textilního průmyslu?

Podle mého názoru, když vezmu v úvahu všechny digitální tiskové technologie, budoucnost jejich uplatnění bude zejména v oblasti textilu, ale také při potisku skla a keramiky, kde podíl digitálního tisku už v současnosti také neustále vzrůstá. V oblasti potisku papíru a zejména v segmentu direct-mailingu dojde podle mě k určitému poklesu podílu digitálního tisku, protože se zde ve stále větší míře budou uplatňovat elektronická média. Také nepředpokládám nějaký výrazný nárůst podílu digitálního tisku v oblasti potisku plastů. Domnívám se tedy, že uplatnění digitálních tiskových technologií bude výhledově vzrůstat v oblasti textilu, skla a keramiky.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011 (2. 4. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Petr Breburda - osobnost ST 2 / 2011 (16. 4. 2011 - Patrik Thoma)
× Ing. Zdeněk Ungrád - osobnost ST 3 / 2011 (28. 5. 2011 - Ivan Doležal)
× Michael Brochmann Nielsen - osobnost ST 4 / 2011 (12. 6. 2011 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.