Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ing. Petr Breburda - osobnost ST 2 / 2011
Patrik Thoma - Svět tisku

Motto: Jedeš-li na mrtvém koni, sesedni!
Datum a místo narození:  22. října 1965, Žatec
Rodinný stav:  ženatý, dva synové, jedna dcera
Auto:  Volkswagen Passat CC
Oblíbené jídlo:  vše kromě hrachové kaše a leča
Oblíbený nápoj:  pivo, dobré víno
Záliby:  rodina, sport, cestování

 

Společnost Ospap, patřící do skupiny Paperlinx, je se svými více než 50 lety tradice a téměř 30% podílem na tuzemském trhu jednou z nejvýznamnějších dodavatelských firem v oblasti polygrafie, když v jejím portfoliu v současnosti zdaleka nenalezneme pouze papír, ale najdeme zde i řadu dalších materiálů a zařízení pro polygrafii. Do čela této společnosti byl od prvního listopadu minulého roku jmenován ing. Petr Breburda.


Ve společnosti Ospap pracujete již velmi dlouhou dobu, jak jste se ale vlastně k oboru polygrafie dostal?

Je pravdou, že jsem vystudoval obor ekonomie se zaměřením na průmysl, ale polygrafií se zabývám celý svůj profesní život. Do tiskárny jsem totiž nastoupil hned po vysoké škole, kdy jsem v rámci Tiskařských závodů začal pracovat v oddělení nákupu. Zde jsem měl především za úkol zavádění automatizačních procesů do oblasti nákupu materiálů pro polygrafii. V praxi to znamenalo zavádění počítačů do procesu výroby, protože v tehdejší době právě počítače zaznamenávaly velký boom a právě zvládání této problematiky otevíralo dveře novým možnostem. V porevoluční době mi mimo jiné tyto znalosti také pomohly v dalším kariérním růstu, když jsem se ve velmi mladém věku stal vedoucím oddělení. K získávání informací o jednotlivých materiálech tak přibyly také manažerské zkušenosti, které jsem mohl v budoucnosti dále využívat a prohlubovat.

Z Tiskařských závodů jsem poté přešel do tiskárny Polygrafia a následně na krátkou dobu do privátního segmentu do malého velkoobchodu. V té době jsem však již měl nabídku právě ze společnosti Ospap, která byla v roce 1992 privatizována a stala průběžně součástí několika nadnárodních skupin, aby v roce 2003 byla zakoupena australskou papírenskou skupinou Paperlinx, jejíž součástí je dodnes.

V této firmě jsem prošel celou řadou pozic, přes oblastního prodejce, pracovníka marketingu, ředitele prodeje až po současnou pozici generálního ředitele společnosti Ospap, do níž jsem byl jmenován na základě interního výběrového řízení na podzim minulého roku.

 

Ve společnosti Ospap působíte již sedmnáct let. Jak moc se proměnila tato společnost za vašeho působení?

Je zřejmé, že společnost Ospap musela projít po revoluci významnou restrukturalizací, tak aby mohla konkurovat společnostem, které postupně na trhu vznikaly. Je pravdou, že za námi stojí 50 let historie, nově vznikající subjekty však využívaly zahraničních modelů a jejich know-how, kde oproti nám mohli nabídnout především podstatně větší produktivitu a efektivitu. V rámci nutné restrukturalizace tak Ospap musel především zeštíhlet z původních přibližně 550 pracovníků v roce 1993 na současných asi 150. Zmenšil se také počet oblastních skladů tak, abychom mohli větší efektivností konkurovat ostatním subjektům na trhu.

Myslím si, že se nám tento krok povedl, a i když jsme klesli z původního stoprocentního tržního podílu v jiném hospodářském systému na přibližně 30% podíl, stále si udržujeme vedoucí postavení na trhu, což je bezesporu nemalý úspěch. Navíc si musíme uvědomit, že restrukturalizace firmy „od střechy“ je vždy složitější než budování nové firmy od základů.

 

Již řadu let se hovoří o tom, že papír bude v některých segmentech přepouštět své pozice elektronickým druhům komunikace. Jak vidíte tento trend vy?

Pozice papíru se skutečně postupně mění, i když je pravdou, že v některých oblastech ústup použití papíru není tak markantní jako v některých jiných oblastech. Existují analýzy, které mapují jednotlivé segmenty trhu a v některých je skutečně nasazení řešení elektronické komunikace pro papír silnou konkurencí. Namátkou bych mohl zmínit například oblast novinové produkce, kde je pozice internetu velmi silná především pro jeho možnost podávat podstatně aktuálnější informace za nižších nákladů, než je tomu u novin. Na druhou stranu si papír stále zlepšuje své pozice v oblasti direct-mailingových aplikací, kde klienti stále požadují vícekanálovou komunikaci, kde má papír své nezastupitelné místo. Podobnou situaci vidím i v segmentu knižní produkce, kde si získávají čtečky a nejrůznější e-booky své místo na trhu, nicméně si myslím, že pozice knih bude stále silná. Dle mého názoru je oční kontakt se stránkami knih stále příjemnější než s displejem čtečky, a to i přes možnosti zabarvení displeje či úpravy velikosti použitého písma. Je však pochopitelně otázkou, jak na tuto oblast pohlíží mladá generace, protože především dle jejích potřeb se bude upravovat situace na trhu.

Není však možné vyčkávat, jak se situace na trhu v následujících letech vyvine. Proto je nutné být na případné změny připraven a proto také společnost Ospap postupně prochází jistým přerodem. Ten je dokumentován i vypuštěním spojení „velkoobchod papírem“ z názvu společnosti, tak aby bylo více charakterizováno zaměření celé firmy. V Ospapu totiž dochází k postupnému transformování z velkoobchodu papírem na dodavatelskou firmu nabízející podstatně širší služby. Nyní se spíše zabýváme nabídkou servisu a řešení namísto komodit, jako je například klasický ofsetový papír. Již delší dobu máme v nabídce také tiskové barvy, kde disponujeme i vlastní míchárnou, kromě toho se zabýváme dodávkou elektrografických a ink-jetových digitálních tiskových strojů, laminátorů, řezaček, obalových a balicích zařízení.

Společnost má však i licenci na obchodování se sběrovým papírem a odpadovými materiály. Také v této oblasti nabízíme tiskárnám své služby. Kromě toho nabízíme i logistické služby, nabízíme skladové prostory či služby dopravní. Dnešní Ospap se od klasického modelu velkoobchodu papírem částečně odklonil tak, abychom mohli zákazníkům nabídnout komplexní služby.

 

Připravujete pro letošní rok nějaké novinky i v jednotlivých oblastech, jimiž se vaše společnost zabývá?

Samozřejmě že v každém z výše uvedených odvětví připravujeme nějaké novinky tak, aby se oživoval produktový cyklus. Novinky jsou připravovány nejenom v podobě změny názvu ve fázi rebrandingu, ale uvedeme i zcela nové produkty. V oblasti papírů tak uvádíme například značku Core i pro nenatírané papíry, uváděny budou i ekologické papíry. Novinky se dočká i naše vlajková loď, kterou jsou papíry Hello. Zde bude uveden papír se speciální úpravou pro rychlejší zasychání ofsetových barev, který by měl napomoci rychlejší změně zakázky v tiskovém stroji.

Velký důraz je kladen i na zmíněnou ekologii a životní prostředí. Samozřejmostí je tak certifikace jak PEFC, tak i FSC. Jde přitom o věci, které v současnosti nejsou ještě tolik vyžadovány, nicméně v blízké budoucnosti se i na tyto certifikace bude klást větší důraz.

 

Nejenom obor, ale i celá společnost prošly přibližně dvouletým obdobím krize. Jaké vidíte výhledy pro rok 2011?

Většina firem v roce 2009 zaznamenala velký propad a i přes předpokládanou alespoň částečnou stabilizaci v roce 2010 docházelo k dalším propadům či aspoň stagnaci. Konec minulého roku nesplnil očekávání, která jsme do něj vkládali, i když některé měsíce přece jen znamenaly drobné vylepšení výsledků. Šlo však spíše o lokální výkyvy způsobené například zářijovými volbami, kdy došlo k jistému navýšení spotřeby papíru.

Ani leden 2011 neznamená žádný nárůst objednávek, protože se ukazuje, že v lednu byly o 2,5 % horší výsledky než ve stejném období minulého roku. Nicméně dle jistých prognóz by měly být celkové výsledky v tomto roce optimističtější, než tomu bylo v minulosti. Oživení trhu bychom se tak měli dočkat především v druhé polovině tohoto roku.

 

Nabídka jednotlivých velkoobchodů je často podobná, což je někdy dáno i odběrem od stejných papíren. Jaká je dle vás úloha marketingu v tomto odvětví?

Úroveň marketingu zde není taková, jaká by asi měla být, často je zde marketing chápán pouze jako podpora prodeje. Málo však již dochází na mapování distribučních cest, kanálů, nedochází k hledání nových segmentů. Na druhou stranu situace v našem regionu není výrazně jiná od střední Evropy, kde je úroveň marketingu prakticky srovnatelná. Ve světě je pak určitě možné vnímat podstatně propracovanější produktový marketing a propracovanější je také oblast e-commerce a webové komunikace.

Ve světě je možné také spatřit podstatně větší důraz na statistické údaje, v našem regionu a v oblasti papírenského průmyslu a velkoobchodů papírem je relevantních statistik přece jen málo. Právě statistické údaje přitom mohou být klíčové při rozhodování o vývojových směrech v celém odvětví.

Na druhou stranu je nutné říci, že marketing a jeho úroveň je hodně o penězích, které je nutné do něj vložit. V našem regionu se přitom v oblasti papírenského průmyslu a velkoobchodů papírem pracuje s jedněmi z nejmenších marží v Evropě, a proto tvorba nadstátních zdrojů třeba na marketing je velmi omezená.

 

Zmínil jste oblast e-commerce jako propracovaný nástroj na jiných trzích. Jaká je pozice tohoto nástroje ve společnosti Ospap?

My již nějakou dobu své řešení v oblasti e-commerce nabízíme, a firmy, které tento systém chtěly využívat, jej i využívají. Nicméně z celkového obratu jde o podíl v řádu několika procent, což jistě není mnoho. Osobně si přitom myslím, že pro velkoobchody je do budoucna segment obchodování po internetu jedním z velmi zajímavých řešení, na nichž by se mělo důsledněji pracovat. Je to mimo jiné dáno i tím, že v oblasti nákupu v polygrafických firmách v současnosti převažuje střední a starší generace, která preferuje osobní kontakt, mladá nastupující generace se však právě na oblast e-commerce více zaměřuje.

 

Zbývá při vašem pracovním vytížení také nějaký čas na relaxaci a odpočinek, popřípadě nějaké koníčky?

Je pravda, že přes týden je toho volného času poněkud méně, takže chvíle volna mám převážně o víkendech. Pochopitelně že se je snažím trávit především s rodinou. Velkou část mého volného času vyplňuje také sport, kde je na prvním místě především fotbal, a to jak aktivně, tak i pasivně v podobě tréninků mého syna či v pozici fotbalového fanouška. Kromě toho mé volné chvíle také vyplňuje golf, který považuji za velmi dobré odreagování od běžného každodenního shonu. V letních měsících se také rád věnuji potápění, v zimě pak lyžování.

Mezi mé záliby pak patří také cestování, kterého si užiji dost nejenom ve své práci, ale pravidelně realizujeme také rodinné dovolené, a to jak v létě, tak i v zimě.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011 (2. 4. 2011 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.