Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ing. Juraj Palčinský - osobnost ST 1 / 2011
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: Trnitou cestou ke hvězdám
Datum a místo narození: 12. října 1974
Rodinný stav: ženatý, tři dcery
Auto: Volkswagen Touran
Oblíbené jídlo: ryby
Oblíbený nápoj: dobré červené víno
Záliby: sport, příroda, turistika


Společnost ANTALIS s. r. o. je dceřinou firmou společnosti ANTALIS International, patřící mezi největší světové hráče na trhu distribuce materiálů pro podporu komunikace. Tato původně ryze česká firma byla založena v roce 1991 pod názvem SMOZA spol. s r. o., takže v letošním roce oslavuje již dvacáté výročí svého vzniku. V roce 2000 se stala součástí společnosti ­ANTALIS International a od roku 2004 byl její název změněn na ANTALIS s. r. o. V září roku 2009 se generálním ředitelem této obchodní společnosti, jež v současnosti patří do špičky tuzemských velkoobchodů s papírem, stal ing. Juraj Palčinský.

 

Od generálního ředitele jsou vyžadovány především manažerské řídicí schopnosti. Jeho znalosti příslušného oboru nemusí být tak hluboké, protože má k dispozici podřízené profesní odborníky. Je tomu tak i ve vašem případě?

Určitě ne, protože já jsem měl vztah k papíru už od malička. Pocházím totiž z Ružomberka a toto město má ve výrobě papíru už 130letou tradici. Proto prakticky každý jeho obyvatel má k papíru nějaký vztah, ať už pozitivní, nebo negativní. Můj vztah k papíru je už od dětství kladný, protože oba moji rodiče v ružomberských papírnách pracovali. Někteří lidé dokonce říkají, že jsem byl odkojený na celulóze. Profesně jsem se potom k papíru dostal v roce 1996, kdy jsem v době vysokoškolských studií brigádničil ve společnosti SMOZA, která v té době rozšířila svoje působení také na slovenský trh. Po ukončení studia oboru zahraniční obchod na Ekonomické univerzitě v Bratislavě jsem potom do této společnosti nastoupil do normálního pracovního poměru. Bylo to tehdy takové pionýrské období, protože to v podstatě byla malá začínající firma, v níž každý dělal všechno včetně počínajícího marketingu. Já jsem se věnoval hlavně oblasti prodeje, dělal analýzy, kalkulace a ceníky a rozvíjel jsem kontakty se zákazníky. Postupně jsem se tak v Bratislavě vypracoval až na pozici obchodního ředitele. Do pražské centrály jsem přešel na podzim roku 2009, kdy jsem ve funkci generálního ředitele tehdy vystřídal zakladatele SMOZY pana RNDr. Františka Smolku.

 

Co pro vás představoval přechod z Bratislavy do Prahy? Bylo to složité a náročné, nebo to představovalo jenom přestěhování z jedné kanceláře do druhé?

Určitě to pro mne bylo takovým přelomovým okamžikem, hlavně z hlediska zodpovědnosti velikosti firmy. Česká společnost ANTALIS má přece jenom dvojnásobnou velikost než slovenská. Měl jsem ale hodně různých kontaktů z minulosti a hodně lidí jsem znal, takže mé přijetí ze strany kolegů bylo vřelé a proběhlo bez jakýchkoliv problémů, což mě příjemně překvapilo. Z pohledu nového prostředí se ovšem jednalo o stoprocentní změnu, a i když jsem se v papírenském i polygrafickém průmyslu orientoval poměrně velmi dobře, český trh se od toho slovenského přece jen mírně odlišuje. Tak například co se týče systému, na Slovensku se dělá hodně přímých dodávek (indentů), zatímco v České republice jsou dodávky většinou realizovány jako servis ze skladu.

 

Nastupoval jste do funkce generálního ředitele s nějakými konkrétními záměry a předsevzetími, jak činnost společnosti ANTALIS změnit nebo vylepšit?

Ano, domnívám se, že vždycky se dá něco vylepšit. Proto naše firma neustále vyhledává na trhu nový sortiment a inovuje služby pro zákazníky, aby pro ně byly ještě více atraktivní. Je pravda, že v oblasti papírů, konkrétně jejich produktových inovací, nedochází až k tolika změnám jako třeba v oblasti počítačů a výpočetní techniky, kde je prakticky každý měsíc uváděna na trh nějaké novinka. Našim zákazníkům ale můžeme nabízet lepší a komplexnější servis s větší stabilitou sortimentu, takže i tady je stále co zlepšovat. A na průběžném vylepšování tohoto servisu pro naše odběratele lze vybudovat pevný a důvěryhodný partnerský vztah.

 

Připravuje společnost ANTALIS v této oblasti nějaké novinky i pro letošní rok?

Chtěli bychom ještě více zdokonalit naše kontakty s odběrateli, zejména formou vyšší profesionalizace našich obchodních zástupců, tak aby jejich poradenská činnost dosahovala nejvyšší možné úrovně. Aby zákazníkům bylo zřejmé, že hovoří s profesionály v oboru. Proto budeme i nadále investovat do školení našich zaměstnanců, obchodních zástupců i pracovníků zázemí, tedy zákaznického servisu přímo ve firmě. Zároveň chceme poskytovat našim zákazníkům více informací na internetu, respektive intenzivněji komunikovat s odběrateli prostřednictvím našich webových stránek. Připravujeme novou verzi našeho internetového obchodu, v němž budou mít nepřetržitě, 24 hodin denně, možnost objednávat zboží.

V současné době probíhá postupný, ale trvalý nárůst internetového obchodu. Při zavádění této formy komunikace vycházíme z toho, že v současné době využívá internet stále více lidí. Mohu říci, že každý měsíc se nám přihlásí noví zákazníci, kteří mají zájem s námi komunikovat elektronickou formou. Vzhledem k tomu, že se obecně nacházíme v éře internetu, je možné předpokládat, že se zájem o tuto službu bude neustále zvětšovat.

Pro naše zákazníky samozřejmě navíc připravujeme také nabídku různých dalších drobných služeb, které budeme v průběhu letošního roku postupně zavádět do praxe.

 

Když už jsme se dostali k novinkám v nabídce společnosti ANTALIS, mohl byste zmínit také nějaké produktové novinky, které se chystáte uvést na trh v roce 2011?

Samozřejmě že v letošním roce představíme také produktové novinky, hlavně v oblasti ekologických papírů. Na tuto oblast jsme se zaměřovali už v loňském roce a letos se chystáme uvést na trh další nové druhy těchto papírů. Bude se jednat hlavně o papíry recyklované, které si získávají mezi našimi odběrateli stále větší oblibu. Dále to budou nové papíry pro oblast digitálního tisku, které jsou reakcí na technologický vývoj v tomto segmentu. Bude se jednat o papíry speciálně vyvinuté a vyrobené pro digitální tiskové technologie takovým způsobem. aby umožňovaly dosahovat špičkové kvality potisku. Vzhledem k tomu, že zásobujeme také velmi rychle se rozvíjející oblast vizuální komunikace, hodláme uvést na trh i zcela nové produkty pro segment velkoformátového tisku.

 

V oblasti nákupu a prodeje papíru působíte již řadu let, máte tedy všechny potřebné zkušenosti. Jak vidíte současnou situaci v oblasti papírenského průmyslu a jakým směrem se bude podle vašeho názoru vyvíjet?

Křišťálovou kouli nemám. V minulosti bylo možné pozorovat v této oblasti dost pravidelný, přibližně sedmiletý cyklus. Stabilní růst spotřeby vyvolával nové investice do výrobních kapacit, čímž docházelo ke změnám v rovnováze mezi nabídkou a poptávkou na trhu. V současné době to tak už nefunguje. Rovnováha poptávka/nabídka samozřejmě existuje i nadále. V nedávné minulosti ale nabídka výrazně převyšovala poptávku, a proto docházelo k masivnímu uzavírání výrobních kapacit a reorganizacím firem. Růst ceny vstupů, hlavně energií a celulózy, dostal celý papírensko­‑polygrafický průmysl pod velký tlak. Takže jestli ceny papíru budou v budoucnosti růst, nebo nebudou, to přinese rovnováha na trhu. Ovšem pokud bude pokračovat příznivý trend v ekonomice a pokud se podaří udržet její křehké oživení, které nastalo v roce 2010, je možné, že poměr nabídka/poptávka se opět trochu vyrovná. Já osobně očekávám, že v letošním roce by ceny papíru měly zůstat stabilní. Zatímco v období uplynulého zhruba půldruhého roku ceny papíru nejprve výrazně klesly, u některých druhů až o 15–20 %, poptávka oproti tomu klesala menším tempem. Následně v průběhu roku 2010 ceny systematicky rostly, až na konci tohoto roku dosáhly přibližně stejné cenové úrovně, na které skončily v roce 2009. Tím chci říci, že ceny papíru v současné době nejsou na nejvyšší úrovni v historii. Pokles cen se týkal hlavně segmentu grafických papírů, jak natíraných, tak nenatíraných, které jsou nejvíce náchylné k výkyvům cen a citlivě reagují na jakékoliv změny, ať už v poptávce, nabídce, vytíženosti kapacit, cenách vstupů, energií, celulózy atd. Na toto vše reagují jejich výsledné ceny velice pružně. Ostatní druhy papírů jsou cenově mnohem stabilnější, ať už se jedná o papíry samopropisovací, samolepicí, kreativní, nebo další druhy papírů. U těch cenový pohyb existuje také, ale zdaleka není tak dramatický.

 

V nedávné minulosti došlo také k určitým fúzím papírenských podniků. Například v současnosti probíhají jednání o odkoupení papíren společností Myllykoski a Rhein Papier skupinou UPM­‑Kymmene. Ovlivňují tyto změny nějakým způsobem nabídkové portfolio papírenských velkoobchodů?

Obecně je možné říci, že tyto změny se většinou papírenských produktů až tak nedotýkají. Nabídkový sortiment je totiž stále velmi široký, takže z důvodů fúzí jsme nebyli nuceni omezit naši nabídku v žádné produktové kategorii. Důsledkem je většinou pouze to, že příslušný druh papíru je vyráběn v jiné papírně. V případě společností UPM a Myllykoski teprve uvidíme, co tato fúze přinese. Společnost UPM je naším velmi významným obchodním partnerem a se společností Myllykoski jsme spolupracovali také. Touto akvizicí se skupina UPM­‑Kymmene zřejmě stane nejvýznamnějším dodavatelem papíru v České republice. Osobně se domnívám, že po sloučení uvedených firem se stane servis ze strany UPM ještě komplexnějším a společnost UPM bude naším ještě významnějším partnerem pro další spolupráci.

 

Je jasné, že práce generálního ředitele tak významného papírenského velkoobchodu, jakým je společnost ANTALIS s. r. o., je v současných ekonomických podmínkách velice časově náročná. Kolik vám zbývá volného času na rodinu a případně koníčky?

Na záliby mi zbývá opravdu málo času. Uplynulý rok 2010 byl pro mě po pracovní stránce hodně dynamický a náročný na čas, a proto jsem se snažil alespoň po večerech a o víkendech co nejvíce času věnovat rodině. Mezi moje hlavní záliby patří hlavně příroda a turistika, takže když se mi přece jenom podařilo vyšetřit nějakou tu volnou chvíli, vydal jsem se na výlet, nejraději do hor, nebo alespoň na procházku do přírody. Když je to možné, v létě se věnuji trochu cyklistice a v zimě lyžování.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010 (20. 2. 2011 - Gustav Konečný)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.