Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ing. Jan Krejčíř - osobnost ST 12 / 2010
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Člověk by neměl litovat toho, co dělal, spíš toho, co nevyzkoušel
Datum a místo narození: 6. července 1969 v Karviné
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 2
Auto: Audi A6
Oblíbené jídlo: italská kuchyně
Oblíbený nápoj: červené víno


Dne 17. listopadu 2010 zemřel zakladatel a jednatel společnosti Böttcher ČR ing. Jiří Volf, CSc. Úspěšná firma, která pod vedením Jiřího Volfa v závodě ve Vyškově rozvinula výrobu produkce nejen pro polygrafický průmysl a rozšířila své působení do dalších zemí střední a východní Evropy, musí však pokračovat dál. Vedením společnosti Böttcher ČR byl pověřen ing. Jan Krejčíř. Svět tisku tímto představuje pana Krejčíře odborné veřejnosti a naše první otázka směřuje k jeho dosavadní kariéře…


Do společnosti Böttcher ve Vyškově nepřicházím z oboru polygrafie. Vystudoval jsem elektrotechnickou a strojní fakultu na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Od roku 1993 působím v podnikové sféře. Pracoval jsem v podniku Mora Moravia v Hlubočkách – Mariánském údolí u Olomouce. Firma Mora u nás byla největším výrobcem varné a topné techniky. Vyráběla také součásti leteckých motorů. Začal jsem v konstrukci jednoúčelových strojů. Velmi brzy se moje zodpovědnost rozšířila na celý technický a technologický rozvoj firmy. Od roku 1999 jsem působil na pozici výrobního ředitele. Ve výrobě tehdy pracovalo asi tisíc zaměstnanců. Jednalo se o velice zajímavou zkušenost v bouřlivých letech, kdy firma sháněla strategického partnera. Společnost Honeywell koupila divizi výroby součástí do leteckých motorů a já jsem měl příležitost podílet se na transformaci této části podniku. Zaváděli jsme do praxe nové modely řízení jako Six Sigma, lean manufacturing a další. V roce 2005 jsem přešel do nadnárodní společnosti Gates Corporation, která má v Karviné dceřinou firmu Gates Hydraulics na výrobu hydraulických koncovek a hadic. Jako jednatel společnosti jsem měl možnost být při tom, když závod vznikal „na zelené louce“.

 

Proč jste se potom rozhodl pro změnu místa?

Ačkoliv jsem se narodil v Karviné a mám k tomu kraji dobrý vztah, dojíždění nám bylo čím dál víc na obtíž. Žena s dětmi zůstala v Olomouci a pro mne je velice důležitou hodnotou rodina. Dojíždění do Vyškova je časově daleko méně náročné. Společnost Böttcher Systems vypsala výběrové řízení, které celé trvalo asi rok a půl. Výběr probíhal přes evropskou headhunterovou organizaci. Agentura mě přímo oslovila. Po čtyřkolovém tendru jsem byl vybrán, přestože jsem neměl praxi v polygrafickém oboru. Ve firmě Böttcher pracuji od března.

 

Jak jste se seznamoval s novým oborem a firmou Böttcher?

Podnik mě zaujal na první pohled. Na rozdíl od amerického řízení, které je velmi emocionální až agresivní, firemní kultura u Böttcheru sází na stabilitu, ví, že vždycky potřebujete nějaký základ, abyste mohl růst. Klade se důraz na zaškolení, zapracování. Každý potřebuje svůj čas, aby se vypracoval. Pracovní problémy jsou všude zhruba podobné, ale jedná se také o způsob, jakým je řešíte. Ve firmě Böttcher není neobvyklé, že lidé ve vývoji jsou na svých pozicích i více než dvacet let, což se potom také projevuje v kvalitě jejich práce. V naší centrále v Německu i ve Vyškově jsem se seznámil s mnoha vysoce výkonnými osobnostmi, když jsem absolvoval úvodní stáže. Znám situaci v amerických firmách, kde funguje metoda hire-fire (najmi-vyhoď) nejen na úrovni managementu.

 

Jaká máte od šéfů společnosti Böttcher zadání pro vaše manažerské působení v Böttcher ČR?

Ode mne se očekává, že vzhledem k mým zkušenostem z jiných oborů přinesu do praxe firmy Böttcher něco nového. Zažil jsem velice akční americký management, mám zkušenost s transformací firmy i s rozvíjením nového podniku. Měl bych být schopen převést organizaci z čistě inženýrského na manažerské řízení. Situace na trzích je i pro Böttcher jiná, než byla před deseti lety. Tržní pozice i v případě silné značky se mění. Jiná je situace na začátku, kdy trh ještě není nasycen, a odlišná, když jako Böttcher během posledních deseti let obsadíte značnou část trhu. Některé procesy je nezbytné lépe zprofesionalizovat a zorganizovat. Očekává se větší důraz z hlediska značky i celého portfolia výrobků. V regionu východní Evropy se jedná o využití všech příležitostí k dalšímu růstu.

 

Polygrafický průmysl prošel v uplynulých dvou letech krizí spotřeby tiskovin i materiálů a zařízení, které jsou potřebné v tiskárnách. Jak se vám, který v polygrafii působíte tři čtvrtě roku, jeví současný stav oboru?

Podle výsledků mohu rozhodně říct, že jsme za krizí. Při hodnocení aktuální fáze ekonomického cyklu jsou nejdůležitější výsledky a ty jsou lepší než v loňském roce. Můžeme mít jakékoli emocionální pocity, ale čísla hovoří jasně. Na všech trzích máme v porovnání s rokem 2009 nárůsty. Loňský rok byl opravdu krizový, růst se zastavil. Pro nás je důležité, že nedošlo k dramatickému poklesu a letos se růst prodeje obnovil. Samozřejmě že jsme se nedostali nazpět na výsledky našich nejlepších let před rokem 2009. Nejdůležitější je, že nárůst obratu vidíme nejen na některých národních trzích, ale v celé oblasti střední a východní Evropy. Pozitivní trend není způsoben jenom obnovenými objemy objednávek od stálých zákazníků v tradičním sortimentu, ale velká část růstu je tažena novými produkty v ofsetových potazích a chemických přípravcích.

 

Jaký technologický vývoj pozorujete v oblasti tiskových válců a válečků?

Z pohledu technologického vývoje půjde především o úpravu povrchových vrstev. V tom je budoucnost inovací v oblasti tiskových válců. Velice úspěšní jsme už teď s vlhčicími válci ProAqualis. Jejich povrch je opatřen vrstvou, která zamezuje nabobtnávání. Tato technologie se bude rozšiřovat i na další typy válců. Vývojové oddělení společnosti Böttcher na tom pracuje dost intenzivně.

 

Společnost Böttcher byla doposud hodně aktivní i co do marketingu a prezentací na veletrzích a výstavách. Připravujete nějaké změny v dané oblasti?

Přijali jsme opatření, abychom i v těchto otázkách byli o hodně efektivnější. V našem týmu jsme se dohodli na způsobech, jakými budeme ve střední a východní Evropě prohlubovat povědomí o značce Böttcher a o našich produktech. Budeme se striktně zaměřovat na ekonomičnost naší činnosti v oblasti marketingu, tak aby přínos byl co největší. Víc než v minulosti budeme zvažovat, jaký efekt má naše účast na veletrzích a výstavách, aniž bych chtěl nyní hovořit o jednotlivých akcích. Nebudeme ovšem všechno měřit stejným metrem, budeme mezi jednotlivými aktivitami v oblasti reklamy a podpory produktů diferencovat.

 

Krize přinesla i nutnost snižovat počty pracovníků. Jak si firma nyní vede v personální oblasti?

Personální oblast ve společnosti Böttcher je stabilizovaná. Redukci počtu zaměstnanců se však nevyhnula ani naše firma. Každá krize přináší i něco pozitivního. Pokud jsme kdykoli museli přistoupit k tak nepopulárnímu a nevděčnému kroku, jakým je propouštění, zásadně jsme nesahali na nejdůležitější útvary a zaměstnance. Snižování pracovníků se minimálně dotklo činností, které přímo souvisejí se službami zákazníkům. Snižování personálních stavů nám umožnilo zaměřit se také na růst produktivity a zkvalitnění našeho týmu. Pomohlo nám rovněž řešit ztráty, které se týkaly výrobních i administrativních procesů. Nyní nejsme ve stavu, kdy bychom museli při mírném navyšování výroby a prodeje ihned přijímat další pracovníky. Každý manažer v naší firmě musí obezřetněji zvažovat, jestli potřebuje na dané úkoly další pracovníky, nebo práci zvládne se zaměstnanci, které má k dispozici. Každý musí i o pracovních silách víc přemýšlet než v období, kdy firma rok za rokem rostla raketovým tempem. Nadále počítáme pro vzdělávání lidí s rozvojovými programy, například v obchodní sféře s rozvojem prodejních dovedností, produktových znalostí apod. Ve výrobě a souvisejících procesech máme implementovaný velmi dobrý informační systém. Pracovníci procházejí školeními, aby mohli efektivně pracovat s firemními daty.

 

Jak byste zhodnotil situaci na trzích ve střední a východní Evropě?

Na Böttcher ČR jsou navázány pobočky na Slovensku, v Maďarsku a Pobaltí. Samostatně je s centrálou Böttcher v Kolíně nad Rýnem propojeno Polsko a Rusko. Böttcher ČR není majetkově účasten v dceřiných společnostech v Rusku a Polsku, ale má vůči nim částečnou supervizi. Staráme se o ně z pohledu dodávek z Vyškova. Tržní prostor, který vytváří Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, lze řadit k těm více pokročilým a vývoj na nich je podobný. Na těchto trzích se udělal velký kus práce. Další trhy ve střední a východní Evropě jsou jistým způsobem odlišné a dopady krize na ně byly ještě silnější. V roce 2009 došlo k výraznému poklesu, ale letos se už projevilo oživení.

 

Jaká je současná pozice vyškovského výrobního závodu ve výrobní struktuře dnes už globální společnosti Böttcher?

Z pohledu světového trhu jsou dva regiony, v nichž prodej roste. Jedná se o Asii a východní Evropu. Závod ve Vyškově je pro celou skupinu Böttcher extrémně důležitý. Dopravovat veškeré zboží ze základního závodu v Kolíně do Asie i východní Evropy by představovalo logistickou sebevraždu. Všeobecný trend v evropském polygrafickém průmyslu se projevuje v mírném poklesu tisku v západní Evropě a v potenciálu růstu, který je patrný ve východní Evropě. Z toho se odvíjejí i priority skupiny Böttcher a důležitost výrobního závodu ve Vyškově.

 

V závěrečné části našich rozhovorů s osobnostmi se obvykle ptáme na koníčky, záliby, cestování apod. Jak je tomu ve vašem případě?

Volný čas se snažím věnovat rodině. Máme dvě dcery, 13 a 11 let. Obě hrají dobře basketbal a já to s nimi prožívám. Sport mám rád vše­obecně. Brzy jsem začal hrát tenis a pořád mě to baví. S manažerským povoláním je spojeno také hodně cestování. Časté cestování mě příliš nebaví, ale když jsem pracoval pro společnost Honeywell, trávil jsem hodně času v Americe, a to v Phoenixu v Arizoně, kde má Honeywell závod pro leteckou výrobu. Arizona se mi líbila. Než jsem ji poznal, myslel jsem, že ji tvoří jenom písek a poušť. Krajina je ale nádherně načervenalá, není žlutá, a je v ní také spousta porostů z kaktusů a travin. Měl jsem možnost dostat se také do Japonska a poznat jejich štíhlý výrobní systém včetně dodavatelského řetězce od surového materiálu až po montáž komponentů do automobilu.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009 (4. 4. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010 (12. 6. 2010 - Ivan Doležal)
× Marek Angelis - osobnost ST 5 / 2010 (11. 7. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Polák - osobnost ST 6 / 2010 (14. 8. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010 (11. 9. 2010 - Patrik Thoma)
× Doc. ing. Michal Veselý, CSc. - osobnost ST 9 / 2010 (23. 10. 2010 - Gustav Konečný)
× Miloš Lešikar - osobnost ST 10 / 2010 (5. 12. 2010 - Ivan Doležal)
× Vladimír Lukeš - osobnost ST 11 / 2010 (8. 1. 2011 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.