Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ing. Martin Prouza - osobnost ST 7-8 / 2010
Patrik Thoma - Svět tisku

Motto: Co mě nezabije, to mě posílí
Datum a místo narození:  25. 1. 1969 Vrchlabí
Rodinný stav:  rozvedený, 2 děti
Auto:  Škoda Superb
Oblíbené jídlo:  pečené kuře s makaróny
Oblíbený nápoj:  Portské víno
Záliby:  rodina, sport, cestování, výpočetní technika

 

Společnost Heidelberg Praha spol. s r. o. prošla v tomto roce několika důležitými změnámi. Na začátku roku došlo nejprve k úpravě organizační struktury společnosti a počátem června pak i ke změně na postu jednatele. Po deseti letech odešel z pozice jednatele pan Tomáš Hejzlar. Novým jednatelem pověřeným vedením společnosti byl jmenován Ing. Martin Prouza.

 

Byla cesta k pozici jednatele ve společnosti Heidelberg Praha dlouhá? Jak jste se vlastně k tomuto oboru dostal?

Polygrafický průmysl je v podstatě mým osudem. Vyučil jsem se ručním sazečem a vlastně jsem tuto práci v žádné tiskárně nikdy nedělal. Už v době mého vyučení v roce 1987 do tohoto oboru začala vstupovat výpočetní technika a bylo zřejmé, že ruční sazba nebude mít velkou perspektivu. Po vyučení jsem tedy nastoupil do místního provozu Severografie v Červeném Kostelci na pozici operátora fotosazby digiset, kde jsem pracoval až do roku 1992. V té době vznikala nová tiskárna Retip, kam jsem přešel pracovat do oddělení DTP. Postupně jsem se zde dopracoval až na pozici vedoucího tohoto oddělení. V té době jsem se již o problematiku polygrafie zabýval mnohem hlouběji než na úrovni zaměstnaneckých povinností. Proto jsem se rozhodl v roce 1994 doplnit si vzdělání a nastoupil jsem na vysokou školu, kde jsem začal studovat obor konstrukce tiskových a balicích strojů. Chtěl jsem mít komplexní polygrafické vzdělání, to znamená, že pre-pressové vzdělání ze střední školy jsem doplnil o vědomosti v oblasti tisku a dokončujícího zpracování.

Po dokončení studia coby konstruktér tiskových a balicích strojů jsem si uvědomil, že práce v provozu tiskárny mi nenabízí to, čeho bych chtěl dosáhnout. Proto jsem nastoupil do společnosti Grafitec, kde jsem pracoval jako produktový specialista v oddělení R&D. Jedním z mých prvních úkolů bylo kupříkladu sestavení tiskového předpisu pro interní testování tiskových strojů v kontextu se specifikací Fogra a GATF. Postupem času k mé práci přibyla i podpora pro zahraniční zastoupení společnosti a v některých případech také pro koncové zákazníky. Na toto období vzpomínám rád – získával jsem tehdy hodně znalostí a zkušeností.

 

V současnosti jste ale spjat se společností Heidelberg, jak tedy vaše kariéra pokračovala?

Z Grafitecu jsem odešel zhruba v době, kdy ho do své struktury převzalo KBA. V té době jsem pociťoval nutkání lépe zúročit své komplexní polygrafické znalosti a tuto možnost jsem viděl právě u společnosti Heidelberg. I když to pro mě znamenalo přestěhovat se do Prahy, nabídku jsem přijal. Zde bylo mým úkolem nejdříve vytvoření a následně vedení oddělení Prinectu, to znamená oddělení, které se zabývá tiskárnou komplexně ve všech jejich souvislostech. Počínaje předtiskovou přípravou přes tisk obohacený o colour management systém až po dokončující zpracování. To vše zastřešeno oborovým informačním systémem, jehož lokalizace a etablování na českém trhu bylo dalším z důležitých úkolů. Tato technologická a zároveň obchodní rovina mé práce mě ohromně bavila a baví dodnes.

Jsem člověk, který nevydrží dlouho stát na jednom místě. Proto když jsem v odbornostní rovině dosáhl téměř samého vrcholu, rozhodl jsem se před dvěma lety, že bych své technické vzdělání mohl rozšířit také o rovinu manažerskou, a pustil jsem se do studia MBA. Mezitím došlo v Heidelbergu k několika organizačním změnám. Ta pro mě nejdůležitější proběhla na konci minulého roku. Struktura Heidelbergu byla nově rozdělena na tři základní divize – Stroje & zařízení, Finanční služby a Služby zákazníkům. Právě vedením posledně jmenované divize jsem byl na přelomu roku pověřen já. Do této divize jsou přitom zahrnuty nejen servisní služby, ale také oblast náhradních dílů, spotřebního materiálu a workflow systémy Prinect.

A tím se dostáváme do současnosti. Poté, co v červnu po mnoha letech odešel z pozice jednatele pan Tomáš Hejzlar, hledal se vhodný kandidát na vedení firmy. Z výběrového řízení, kterého se zúčastnila řada dalších adeptů, jsem nakonec vyšel vítězně. V můj prospěch jistě mluvil fakt, že pocházím zevnitř firmy, velmi dobře ji znám a řadu let jsem v ní zastával manažerské pozice.

 

Jak vidíte aktuální situaci na tuzemském a světových trzích?

Situace na trhu je v současnosti poněkud zvláštní. Je to dáno především hospodářskou recesí a změnami na trhu, který dnes spíše vyčkává. Myslím, že trh se docela mění a je těžké odhadovat, jak se bude vyvíjet dál. V minulosti byl polygrafický trh značně stabilní. Současné přeskupování pozic je pro řadu výrobců a dodavatelů nepříjemné, ale pro mnohé je výzvou. Je to pochopitelně příležitost i pro společnost Heidelberg, která se musí snažit zachytit současné trendy a maximálně se aktuálnímu vývoji přizpůsobit. Firmy, které dokážou zareagovat na výkyvy trhu a maximální měrou je eliminovat, mohou celkově z dané situace profitovat a získat jistou výhodu. Je totiž zřejmé, že polygrafický trh se nevrátí do původních pozic, které měl před začátkem hospodářské krize. Uplynulé období jej přece jen poznamená a nastaví nové trendy, mezi něž můžeme zařadit například významnější úlohu hybridní produkce nejenom ve světových, ale i tuzemských tiskárnách. Hybridní produkce přitom není žádnou novinkou. V USA je tento, pro nás stále ještě poměrně neznámý pojem naprostou samozřejmostí a je běžné, že ofsetová technologie s technologiemi digitálními velmi dobře koexistuje.

Z hlediska vývoje světových trhů lze také očekávat jejich podstatně větší výkyvy v kratších časových úsecích. I na tyto změny budou muset výrobní firmy umět zareagovat. Není sporu o tom, že právě na změny trhu dokáže Heidelberg velmi dobře reagovat, protože již v minulých letech se ukázalo, že společnost vsadila na cestu zvyšování efektivity interních procesů prostřednictvím integrace všech výrobně-administrativních částí v polygrafickém provozu. Právě její produkt Prinect se stal do značné míry synonymem pro tuto integraci a v řadě tiskáren se ukazuje, že digitální workflow jako takové může přinést celou řadu benefitů pro tiskárnu, která může nyní pracovat efektivněji a do značné míry tak lépe eliminovat zmiňované výkyvy trhu.

 

Uplynulý rok nebyl pro společnost Heidelberg Praha, stejně jako pro ostatní subjekty na trhu příliš úspěšný, jaká je vaše vize pro nadcházející období?

Je pravdou, že v roce 2009 jsme zaznamenali propad v oblasti prodejů, na druhou stranu je však nutné poznamenat, že i přesto jsme dosáhli ještě poměrně dobrých výsledků. Z hlediska prodejů jsme byli v uplynulém roce dokonce nejúspěšnější dodavatelskou firmou v oblasti polygrafického průmyslu. Pokud však trh ze dne na den prakticky přestane pracovat, tak jak se tomu stalo v uplynulém období, není v silách žádného dodavatele tento stav nějak dramaticky zvrátit. Nelze přitom očekávat, že stejně skokově dojde znovu k  oživení a zvýšení poptávky po nových technologiích. My se však musíme snažit, abychom na opětovný zájem zákazníků byli připraveni a mohli jim nabídnout ještě lepší služby, než tomu bylo v minulosti. Naším úkolem musí být i snaha o další zlepšení image společnosti jako celku. Již dávno nestačí sázet na to, že Heidelberg je v polygrafickém průmyslu pojem, který otevírá všechny dveře. Zatímco konec 20. století byl ve znamení sázky na značku, dnes je patrný jistý odklon od této tradice. Zákazníci stále častěji hledí na další aspekty, mezi nimiž je v popředí především cena technologií, ale pochopitelně také služby, servis a celkový přínos pro efektivitu konkrétního tiskového provozu. Myslím, že Heidelberg je v těchto oblastech velmi silný, musí si ale najít správnou cestu, jak své služby předložit zákazníkům.

Vybudování společnosti se zákaznicky orientovaným přístupem je tudíž jedním z našich hlavních cílů pro nadcházející období. Heidelberg má v očích některých zákazníků, a to nejenom u nás, ale i ve světě, nálepku odměřeného přístupu a jakési namyšlenosti. To bývá pochopitelně úděl velkých hráčů napříč všemi odvětvími. My bychom rádi tento pohled na naší společnost změnili. Mým cílem je sice sebevědomá, ale přátelská a otevřená firma, která se maximálně snaží vycházet vstříc svým zákazníkům. Pochopitelně si uvědomuji, že jde o úkol poměrně náročný a složitý.

 

Jaké si myslíte, že je povědomí tuzemských tiskových provozů o výhodách výrobního workflow?

Je zřejmé, že situace se v posledních letech zlepšuje. Zpočátku se řada tiskáren dívala na termíny JDF či workflow s jistou dávkou nedůvěry. Dnes je situace přece jen lepší. Je to opět dáno jistými změnami na trhu. Tiskárny daleko častěji než po značce koukají po přínosech dané technologie a možnostech, jak nejvíce zvýšit profitabilitu celého provozu. Řada zákazníků si začala uvědomovat, že digitální workflow není pouze o možnosti přestavit stroje či jim předat potřebné informace o zakázce, ale že toto řešení nabízí podstatně více možností, jak zefektivnit celou výrobu.

Pochopitelně že je stále, co zlepšovat a na čem pracovat. Již dnes máme řadu zákazníků, kteří alespoň na některé části výrobního workflow vsadili, popřípadě se rozhodli alespoň pro implementaci informačního systému. Osobně si myslím, že tento trend se bude ještě více prohlubovat a že tiskárny kromě výrobního workflow budou více sázet také na hybridní produkci, která je i v dnešní době velmi zajímavým řešením.

 

Při pracovním vytížení, jaké nyní máte, asi nezbývá moc času na koníčky a odpočinek…

Času na nějaký odpočinek vskutku mnoho nezbývá, většinu ho pak v současnosti věnuji rodině a svému čtyřměsíčnímu synovi. I když se to může zdát paradoxní, právě při chvílích s ním velmi dobře relaxuji, překážkou pro mne není ani pravidelné noční vstávání.

Na záliby mi tak opravdu mnoho času nezbývá. V minulosti jsem především hodně sportoval, dnes, kdy je času minimum, se tato záliba omezuje na občasný běh či jízdu na kole, v zimě pak pravidelně jezdíme lyžovat. Začínám také pomalu pronikat do tajů tenisu. Při výčtu svých zálib bych asi neměl opomenout cestování. Z dob mých profesních začátků mi zůstaly koníčkem také počítače, především „jablíčka“.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.