Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Jeffrey W. Hayzlett - osobnost ST 4 / 2010
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: Cry „Havoc“, and let slip the dogs of war! (William Shakespeare, Julius Caesar)
Datum a místo narození: 11. listopadu 1960, Charleston, Virginia, USA
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 2
Auto: pick-up truck Ford 150
Oblíbené jídlo: maso jakéhokoliv druhu
Oblíbený nápoj: dietní Mountain Dew
Koníčky: četba, debaty o aktuálních událostech, lov a jízda na koni


S viceprezidentem a CMO (Chief Marketing Officer) Eastman Kodak Company Jeffrey W. Hayzletem jsme se setkali na jedné odborné oborové konferenci uspořádané v Praze. Jeho letité zkušenosti a také informace, poznatky a názory, které prezentoval v průběhu svého vystoupení na této akci, nám připadaly natolik zajímavé, přínosné a inspirativní, že jsme se rozhodli představit tohoto člena vrcholového managementu jednoho z předních světových dodavatelů strojů, zařízení a spotřebních materiálů pro tiskový průmysl jako velice zajímavou osobnost také čtenářům našeho časopisu.

Ve funkci Chief Marketing Officer je Jeffrey W. Hayzlett ve společnosti Kodak zodpovědný za celosvětové marketingové operace včetně stanovení, zpracování a realizace marketingových strategií, investic, politiky a vlastních marketingových procesů. V oblastech mezinárodního marketingu, prodeje a vztahů se zákazníky má téměř pětadvacetileté manažerské zkušenosti. Velmi často proto také vystupuje na různých významných světových odborných konferencích a diskusních fórech, jako je například Conference of Marketing, Direct Marketing Association Leadership Forum, National Postal Forum, Canadian Marketing ­Association’s National Convention and Trade Show nebo Print Oasis. Jako marketingový expert je rovněž často citován v odborných publikacích, časopisech a novinách a jako komentátor vystupuje také v odborně zaměřených pořadech televizních stanic CNBC, NBC nebo Fox Business News. Jeffrey W. Hayzlett je rovněž držitelem celé řady ocenění a vyznamenání. Za všechny uveďme třeba Business to Business Marketer of the Year, Direct Marketer of the Year nebo Entrepreneur of the Year.

Do společnosti Eastman Kodak Company nastoupil Jeffrey W. Hayzlett v dubnu 2006 na funkci CMO a viceprezidenta divize Graphic Communications Group (GCG) a byl zodpovědný za vedení všech jejích obchodních marketingových aktivit včetně umisťování produktů na trh, dále za segmentový marketing, budování značek, marketingovou komunikaci, rozvoj vztahů se zákazníky, obchodní výzkum, marketingovou strategii a rozvoj obchodních aktivit. V září roku 2007 potom přešel do funkce Chief Business Development Officer a v říjnu tohoto roku byl jmenován korporátním CMO a stal se viceprezidentem celé společnosti Eastman Kodak a členem její správní rady.

 

Jak silné byly dopady celosvětové ekonomické krize na společnost Kodak a jakými změnami ve své marketingové a obchodní strategii na tyto dopady reagovala?

Rok 2009 bezpochyby naprosto změnil dynamiku trhů a průmyslových odvětví, na kterých působí prakticky všichni výrobci. Pro producenty je důležité, aby si uvědomili, že mnoho různých faktorů a dalších věcí se už nikdy nevrátí do podoby, jakou měly před touto recesí. Navíc průmysl grafické komunikace procházel už před počátkem této krize v uplynulých několika letech obdobím podstatných změn, v jehož průběhu vzrůstal tlak na snižování cen produktů, což nutilo výrobce k zavádění mnohem efektivnějších výrobních procesů. Posláním společnosti Kodak bylo a stále je reagovat na tyto trendy nabídkou jednoho z celosvětově nejširších portfolií průmyslových řešení pokrývajících všechny oblasti, od workflow až po digitální tisk.

Strávili jsme spoustu času konzultacemi s našimi zákazníky, v jejichž průběhu jsme se snažili co nejlépe porozumět jejich potřebám, abychom mohli přizpůsobit naše úsilí a cíle vývoje těmto požadavkům. V současnosti už totiž nestačí být jenom pouhým dodavatelem, ale musíme tvrdě pracovat na tom, abychom se pro své zákazníky stali opravdovým partnerem, který jim pomáhá nacházet nové cesty k růstu jejich podnikání a dosahování ekonomických cílů. Technologie samozřejmě zůstává klíčovým motorem pokroku v této oblasti, protože klientům pomáhá pomocí nabídky inovativních služeb odlišit se od konkurence.

Ale abych nemluvil jen teoreticky, uvedu také praktické příklady. Tak třeba naše nové digitální tiskové stroje KODAK PROSPER těží z našich čtyřicetiletých zkušeností s kontinuální ink-jetovou technologií. Nabízí ofsetovou kvalitu, produktivitu a nákladovost při tisku na široké spektrum natíraných i nenatíraných médií, zatímco unikátní technologie KODAK Dimensional Printing, využívaná tiskovými stroji KODAK ­NEXPRESS, vytváří reliéfní, mohli bychom říci, 3D tisk textu i obrázků, čímž odlišuje tyto tiskové produkty od jiných a zatraktivňuje jejich vzhled. A naše unifikované workflow produkty, jako je třeba PRINERGY, a pre-pressová řešení, jako jsou bezprocesní desky KODAK THERMAL DIRECT, jsou schopny uspokojit potřeby široké databáze našich zákazníků. Tato řešení pomáhají našim klientům odlišit se od konkurence a mimo to také dále posilují pevnou pozici Kodaku jako lídra na trhu.

 

Můžete přiblížit plány společnosti Kodak v jejích jednotlivých hlavních produktových segmentech?

Do podrobností se pouštět nebudu, ale obecně mohu říci, že Kodak má silnou pozici jako dodavatel integrovaných řešení pro ofsetové, flexotiskové a digitální tiskové technologie v oblastech komerčního tisku, datových komunikací, publikačních a obalových trhů. Jeho produktové portfolio je založeno na znalostech a zkušenostech, inovacích, modularitě, environmentální udržitelnosti, otevřené architektuře a výběru (KISSOC). Všechny produkty společnosti Kodak jsou vyvinuty se systémovým přístupem, umožňujícím vytvořit integrovaná řešení založená na osvědčeném a prověřeném workflow, pre-pressu a digitální tiskové technologii. Kodak je odhodlaný prosazovat dodávky kompletních řešení, jež zahrnují digitální i ofsetové tiskové technologie. Dodáváme našim zákazníkům to, co skutečně chtějí a potřebují: vyšší rychlost, produktivitu, efektivitu a kvalitu v celém portfoliu digitálních tiskových řešení, od archových elektrografických až po ink-jetová drop­‑on­‑demand reprezentovaná naší průlomovou řadou PROSPER, všechna společně s unifikovaným workflow. A ohlášené uvedení našich nových ofsetových desek Trillian SP na trh je, myslím, dokonalou ukázkou toho, že nezapomínáme ani na segment ofsetového tisku.

 

Předpokládáte nějaké další reálné rozšíření možností uplatnění digitálního tisku?

Co se týká možností uplatnění digitálního tisku ze strany našich zákazníků, Kodak je z tohoto hlediska velice optimistický. Jednou takovou velkou příležitostí pro komerční tiskárny je stále vzrůstající poptávka po výrobě personalizovaných blahopřání, fotoalb a kalendářů. Komerční stránka využívání digitálního tisku vzrůstá také rozšiřováním škály specifických potřeb podniků, které je potom využívají k dosahování vyšší ziskovosti. Lídrům trhu v prakticky všech průmyslových odvětvích personalizovaný tisk umožňuje organizaci komplexních marketingových kampaní, které dovolují přesnější zacílení na jednotlivé recipienty, větší in-store efektivitu a větší efektivnost dodavatelských řetězců v rámci globální ekonomiky.

 

Jaká je z vašeho pohledu celková pozice společnosti Kodak v rámci grafického průmyslu?

Kodak je zaměřen na dodávky „na míru šitých“ řešení pro individuální trhy, na kterých působíme. To znamená komerční a publikační tisk, výroba malosériových obalů a datová i korporátní tisková centra. Naše společnost zná a rozumí unikátním požadavkům těchto segmentů a nabízí jim s využitím zkušeností a inovací hodnotná kvalifikovaná řešení, která jim poskytují nástroj k dosahování vyšší úrovně efektivity a ziskovosti. Mezi zákazníky naší společnosti patří komerční a publikační tiskárny a výrobci obalů či direct-mailingových zásilek, kteří využíváním inovativních řešení Kodak mohou vytvářet nové aplikace a rozšiřovat nabídku svých služeb, a tak zvyšovat efektivitu a ziskovost své produkce. Příkladů silných stránek společnosti Kodak je mnoho. Mohl bych třeba uvést, že na výrobě 40 % všech komerčních tiskovin se nějakým způsobem podílejí technologie Kodak nebo že k výrobě každé třetí knihy na světě bylo využito řešení Kodak. Dále že až 80 % všech loterijních tiketů v Severní Americe je vytištěno technologiemi Kodak a že každá třetí digitální tisková deska pro ofsetový tisk je vyrobena na CtP zařízení Kodak. A konečně že v tiskárnách 26 ze 40 deníků s celosvětově nejvyšším nákladem jsou využívány technologie Kodak.

 

Co společnost Kodak očekává od letošního ročníku mezinárodního oborového veletrhu Ipex v Birminghamu?

Ipex je pro grafický byznys naší společnosti nejdůležitější událostí v roce 2010. To je důvod, proč Kodak bude mít na letošním Ipexu tak velkou a komplexní expozici. My „sílu tisku“ nejenom nabízíme a prodáváme, my v ní věříme! Návštěvníci tohoto oborového veletrhu budou mít příležitost se v naší expozici seznámit v komplexním průřezu s nejnovějšími inovativními technologiemi, které našim zákazníkům pomáhají realizovat nejrůznější tiskové aplikace pro jejich klienty. V expozici opět také využijeme náš inovativní prezentační přístup, který měl premiéru v loňském roce na veletrhu Print 09 v Chicagu, tedy využití unikátních Pipeline of Innovation and Application tabulí k představování nových řešení pro trh, která jsou založena na odlišných technologiích a poskytují zákazníkům přidanou hodnotu. Tento způsob prezentace zahrnuje také interaktivní digitální displeje, umožňující zájemcům vytvořit si konkrétní představy a přinášející jasné informace o řešeních Kodak.

 

Na závěr vám položíme ještě dvě trochu více osobní otázky. Který okamžik ve své dosavadní kariéře považujete za nejdůležitější, nejzásadnější?

Takových důležitých momentů, které bych mohl označit za zásadní, byla v mé dosavadní kariéře celá řada. Za jeden z takových nejdůležitějších považuji okamžik, kdy jsem objevil sociální sítě. Tyto sociální sítě jsem začal využívat prakticky vzápětí po tom, kdy byly veřejnosti představeny jako prostředek pro udržování kontaktu s rodinou a přáteli. A z obchodního hlediska jsem byl fascinován možnostmi, jejichž prostřednictvím sociální sítě umožňují navázání kontaktu s mnoha klienty společnosti Kodak ve stejném okamžiku. S tradičně realizovaným marketingem je to nesrovnatelné, protože marketing prováděný prostřednictvím těchto sociálních sítí umožňuje zasáhnout lidi rychle, současně a přitom personalizovanou formou. A navíc, co je možná ještě důležitější, sociální sítě umožňují nejenom takto komfortní předání marketingového sdělení, ale současně také navázání úzkého spojení mezi jeho příjemci a značkou Kodak. Zaměstnanci společnosti, kteří sociální sítě aktivně využívají, mohou snadno dosahovat zásady, kterou ve firmě prosazujeme a říkáme jí 4E Kodaku: Engage, Educate, Excite a Evangelize (zaujmout, vzdělat, nadchnout a šířit dál).

 

Působení ve vrcholovém managementu společnosti Eastman Kodak Company je zcela jistě velmi hektické, ale přesto se zeptáme – jaké jsou vaše oblíbené aktivity ve volném čase?

Já jsem notoricky zanícený čtenář. Každý týden přečtu celou hromadu knih a obvykle čtu všechny ty knihy najednou.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Karel Matějček - osobnost ST 3 / 2010 (15. 5. 2010 - Patrik Thoma)
× Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010 (5. 4. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)
× Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009 (4. 4. 2009 - Ivan Doležal)
× Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009 (22. 2. 2009 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.