Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Jeff Jacobson - osobnost ST 2 / 2010
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto:  Cash is King (Hotovost je král)
Narozen:  v listopadu 1959
Rodinný stav:  24 let ženatý
Počet dětí:  2
Hobby:  práce, rodina, baseball, golf, košíková

 

Pan Jeffrey Jacobson je od roku 2007 prezidentem a generálním ředitelem americké technologické společnosti Presstek. Od začátku roku 2009 je také předsedou správní rady. Značka Presstek je na světovém trhu dobře známá především jako lídr ve vývoji technologií Direct Imaging a bezprocesní přípravy tiskových desek. S Jeffem Jacobsonem jsme hovořili na výstavě Print 09 v Chicagu. Naše první otázka se týkala aktuální situace na globálním trhu z pohledu Pressteku…


Každý hovoří o tom, že se světová ekonomika dostala do krize, která nebude mít jednoduchá východiska. A jak se s ní daří Pressteku vyrovnávat?

Globálně se jedná snad o nejnáročnější období v oboru polygrafie, a nejen v něm, krize se dotýká veškerého průmyslu. Během 22 let, co pracuji v oboru, nic takového nepamatuji.

 

Poptávkovou recesí je masivně postižen i obor polygrafie. S jakými druhy technologií lze podle vás krizi co nejlépe čelit?

Krize v polygrafickém průmyslu postihuje zákazníky našich zákazníků a tím zprostředkovaně i nás. Rozsah zakázek ovlivňují finální zákazníci. Pokles v objemu objednávek se potom šíří do všech článků dodavatelského řetězce. Situace a její možná řešení jsou výzvou pro nás všechny. Jsme na stejné lodi. My nabízíme výborné technologie. Jakmile ekonomika znovu posílí, projeví se to i v mnohem lepších prodejních výsledcích, než jaké máme nyní. Když teď zjišťujeme, že tiskaři mají nevyužité produkční kapacity, musíme pochopit i omezování investic. Mohu vám dát příklad z automobilového průmyslu. V obdobích, kdy se ekonomika rozvíjí normálně, lidé chtějí nová, lepší a efektivnější auta s nižší spotřebou. Když ale naopak ekonomika začíná zadrhávat, koupě nového vozu se odloží. Stejné je to i se zařízeními pro polygrafický průmysl.

 

Jak byste charakterizoval posun ve vývoji vašich strojů a zařízení v období od Drupy 2008 do Printu 09?

Na Drupě 2008 v Düsseldorfu jsme předvedli především stroj v kombinaci DI a UV technologií, zatímco pro premiéru na Printu 09 v Chicagu jsme připravili tiskový stroj s technologií DI doplněný o disperzní lakování. Navíc představujeme také novinky v oblasti CtP a tiskových desek. Je zajímavé, že hodně lidí ještě neví o výhodách technologie DI, přestože je na trhu již více než deset let. Ovšem porovnáváme-li současnou úroveň technologie DI s jejími počátky, je to, jako bychom srovnávali poslední ­hi-tech barevný plazmový televizor se starým černobílým přijímačem. Když se někdo podívá na plazmovou televizi ve vysokém rozlišení, musí uznat, že se jedná o fantastickou věc. A stejné je to i s technologií DI.

 

V roce 2010 bude nejdůležitější oborovou výstavou Ipex v Birminghamu. Neoficiálně jsme slyšeli něco o vaší připravované jednotce CtP, která by byla umístěna například na nakladači klasického stroje nebo na ovládacím pultu, anebo o návratu k tiskovému stroji ve standardním provedení s tiskovými jednotkami za sebou, z nichž každá by byla vybavená technologií DI.

Jakmile tiskař potřebuje stroj s více než čtyřmi barvami a chce mít technologii DI, nemůžeme mu zatím nic nabídnout. Doufám, že v roce 2010 představíme tiskový stroj Presstek 75DI. Model se bude v mnoha směrech odlišovat od současné nabídky. Potom budeme mít možnost nabídnout konfigurace od pětibarvové až po desetibarevku, popřípadě i s lakováním. Nový model bude úplně odlišný od těch, které nabízíme nyní. Bylo by hezké, kdyby byl stroj vystaven už na veletrhu Ipex, ale v tomto okamžiku to není jisté.

 

Bude se stroj vyrábět v kooperaci se společností Ryobi?

Ryobi je partner, s nímž se počítá.

 

Tiskové stroje s DI technologií jsou určeny pro relativně úzký okruh zákazníků. Můžete zhodnotit posun v postavení těchto strojů na trhu?

Už jsem uvedl, že mnoho tiskařů nezná dostatečně výhody strojů s technologií Presstek. Stroj s technologií DI je z kategorie hi-tech. Naše stroje se prodávají lépe než některé ostatní značky. My jsme Presstek a děláme náš byznys, jak se patří. Stroj s DI technologií je univerzální. Může efektivně zpracovávat krátké i dlouhé zakázky. Může tisknout pomocí UV technologií a nejnověji je k dispozici i v konfiguraci pro disperzní lakování. V tiskárně můžete mít jenom stroj s DI technologií a nic jiného a jste schopni univerzálně pokrýt ohromný rozsah plnobarevných zakázek ve vynikající kvalitě. Tiskový stroj s DI technologií je schopen konkurovat přímým digitálním technologiím, klasickému archovému stroji a v některých případech i rotačce. Jsem si jist, že jsme na dobré cestě. Do pěti let bude technologie DI ještě mnohem dál, než je dnes.

 

Výstava Print 09 v Chicagu byla v roce 2009 nejvýznamnější akcí v oboru. Byla podle vašeho názoru novým startem, anebo bude krize ještě pokračovat?

Přestože celková ekonomická recese končí, oslabení poptávky v polygrafickém průmyslu a v celém oboru polygrafie pokračuje. Období do konce krize bude ještě obtížné, ale už stabilní, což by se mohlo týkat i počáteční fáze roku 2010. Když se rozhlédnete po výstavě, nevidíte tady příliš mnoho nových věcí. Pro Presstek však byla výstava Print 09 dokončením dvouletého období ve vývoji našich technologií, kdy jsme představili DI tiskové stroje s UV technologií i disperzním lakováním. Pomocí aplikace in-line UV a lakování jsme podstatně zvýšili užitnou hodnotu našich tiskových strojů Presstek 52DI a Presstek 34DI. Na stroji Presstek 52DI-AC jsme na výstavě Print 09 předvedli celoplošné i parciální lakování s několika druhy laků. Archy jsou okamžitě po tisku a lakování použitelné pro další zpracování. Tiskový stroj s technologií DI a lakováním tiskárně umožňuje, aby dodávala zákazníkům kvalitní výtisky takřka okamžitě po obdržení zakázky. Jestliže doposud zákazník chtěl maloformátový archový tiskový stroj s lakováním, musel se obrátit na konkurenci. Teď má Presstek v nabídce kvalitní tiskový stroj i s lakováním. Poptávka po lakovaných maloformátových tiskovinách v nízkých nákladech neustále roste.

 

Jak se stroje Presstek v úpravě pro UV uchytily na trhu?

Stroje Presstek 52DI-UV, které jsme představili na Drupě 2008, byly na trhu dobře přijaty. Věříme, že se stejně bude dařit i strojům v úpravě pro disperzní lakování.

Pan Stan Najmr, marketingový manažer Pressteku, který byl rozhovoru s panem Jeffem Jacobsonem přítomen, doplnil informaci, že nejvíc instalací tiskových strojů Presstek s UV technologií bylo realizováno v Evropě. Především to platí pro německý trh, kde se tyto stroje využívají při malonákladové výrobě obalových materiálů. Stroje Presstek 52DI ve formátu B3 a Presstek 34DI ve formátu A3 mohou být dodány v úpravě pro UV technologie, nebo i v hybridním provedení. Pro hybridní a UV technologii tisku mohou být dodatečně uzpůsobeny i stávající instalace tiskových strojů Presstek 52DI nebo Presstek 34DI s laserovými jednotkami ProFire či ProFire Excel. Na americkém trhu se prodej strojů Presstek v provedení pro UV teprve rozbíhá. Na trhu v USA navíc platí poměrně přísná opatření týkající se emisí VOC. Zájem o stroje Presstek 52DI-UV projevují zejména tiskárny, které již UV technologie mají k dispozici na velkých archových strojích a maloformátový stroj s technologií Direct-to-Press v kombinaci s úpravou pro tisk UV barvami by jim sloužil k doplnění kapacity při práci na malonákladových zakázkách typu on-demand. Méně časté jsou případy, kdy by si tiskárna kupovala jako první stroj s UV právě Presstek 52DI-UV.

 

Zatím jsme hovořili převáženě o tiskových strojích s technologií DI. Vaše společnost však také vyvíjí zařízení CtP a tiskové desky…

Máme nové CtP i nové tiskové desky, které jsou bezchemické a mají prodlouženou výdržnost. Vrátili jsme se k polyesteru. Právě na výstavě Print 09 poprvé předvádíme platesetter Presstek DPM Pro 400, který slouží k osvitu polyesterových desek. CtP Presstek DPM Pro 400 je vhodné řešení pro malé až střední tiskárny a pro vnitrofiremní tiskové kapacity. Nové CtP podporuje rastrování až do 175 lpi a je vhodné pro přípravu desek pro stroje, které tisknou formáty na výšku i na šířku. Při procesu přípravy desky se využívají nové chemické přípravky Mega LC. Zařízení DPM Pro 400 potřebuje pouze okolo dvou třetin chemických přípravků v porovnání s ostatními zařízeními, která jsou dnes na trhu. CtP DPM Pro 400 používá tiskové desky MegaPro. Platesetter DPM Pro 400 pracuje s rozlišením 1 200, 1 500, 1 800 nebo 2 400 dpi. Za hodinu zajistí při rozlišení 1 200 dpi osvit až 78 polyesterových desek ve formátech od 229 do 414 mm na šířku a dlouhých 220 až 580 mm. Maximální šířka imagingu dosahuje 404 mm. O platesettery DPM Pro 400 je zájem už tady na výstavišti. První tato CtP dodáme zákazníkům v prvním čtvrtletí 2010. V současné době uvádíme na trh také nové tiskové desky Presstek Aeon. Desky mají výdržnost 200 000 tisků, když nejsou vypálené, a až milion se zapékáním. Desky Aeon jsou kompatibilní s většinou termálních CtP, kterých je na světových trzích nainstalováno více než 32 000. To všechno jsou výsledky právě končící dvouleté periody v našich vývojových pracích. S novými produkty máme připravenu dobrou výchozí pozici pro období, kdy se ekonomika dostane z krize a v polygrafii se obnoví poptávka po nových strojích, zařízeních a materiálech.

 

Pane Jacobsone, popište nám prosím hlavní body vaší kariéry…

Vystudoval jsem management na State University of New York v Buffalu, průmyslové vztahy na School of Industrial and Labour Relations na Cornell University v Ithace ve státě New York a práva na Pace University School of Law v New Yorku. V oboru polygrafie mám více než dvacetiletou praxi. Prezidentem Pressteku jsem od roku 2007. Předtím jsem působil ve společnosti Polychrome. Nejprve jako personální ředitel a od první poloviny devadesátých let jako viceprezident pro obchod. Po založení společnosti Kodak Polychrome Graphics, která vznikla jako společný podnik Sun Chemical a Eastman Kodak, jsem byl od roku 1998 do roku 2000 jejím prezidentem pro USA a Kanadu. V roce 2000 jsem se stal generálním ředitelem Kodak Polychrome Graphics. Když v roce 2005 Eastman Kodak odkoupil v Kodak Polychrome Graphics podíl Sun Chemicals a vytvořil z šesti svých různých společností Graphic Communications Group, stal jsem jejím se výkonným ředitelem.

 

Řekněte v závěru rozhovoru, jak trávíte svůj volný čas a jaké jsou vaše koníčky?

Na prvním místě je práce, potom rodina. A když zbude nějaký čas, tak sport, především golf, baseball a někdy i basketbal.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006 (27. 5. 2006 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Jens D. Junker - osobnost ST 5 / 2006 (24. 6. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Ilavský - osobnost ST 6 / 2006 (15. 7. 2006 - Gustav Konečný)
× Tomáš Čichoň - osobnost ST 7-8/2006 (19. 8. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Peter Blubla - osobnost ST 9 / 2006 (28. 9. 2006 - Gustav Konečný)
× Nico Koole - osobnost ST 10 / 2006 (4. 11. 2006 - Ivan Doležal)
× Hans-Dieter Siegfried - osobnost ST 11 / 2006 (16. 12. 2006 - Gustav Konečný)
× Philipp Walz - osobnost ST 12 / 2006 (6. 1. 2007 - Gustav Konečný)
× Ing. Ondřej Záruba - osobnost ST 1 / 2007 (3. 2. 2007 - Gustav Konečný)
× Doc. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. - osobnost ST 2 / 2007 (17. 3. 2007 - Gustav Konečný)
× Petr Sichrovský - osobnost ST 3 / 2007 (14. 4. 2007 - Ivan Doležal)
× Antonín Kříž - osobnost ST 4 / 2007 (19. 5. 2007 - Ivan Doležal)
× Jan Pachman - osobnost ST 5 / 2007 (2. 6. 2007 - Ivan Doležal)
× Ing. Radovan Valtr - osobnost ST 6 / 2007 (30. 6. 2007 - Patrik Thoma)
× Ryuta Sakurai - osobnost ST 7-8 / 2007 (17. 8. 2007 - Ivan Doležal)
× Ing. Marián Kožíšek - osobnost ST 9 / 2007 (29. 9. 2007 - Gustav Konečný)
× Ing. Michal Štěpánek - osobnost ST 10 / 2007 (28. 10. 2007 - Gustav Konečný)
× Daniel Tureček - osobnost ST 11 / 2007 (9. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Adresáře a profily (4. 1. 2006 -

 

Profily tiskáren a dodavatelů

 

Profily osobností

Pokud máte zájem zveřejnit profil vaší společnosti v některém z našich časopisů, kontaktujte naše obchodní oddělení.
Ukázky některých již zveřejněných profilů si můžete prohlédnout v podobě, v jaké vyšly v časopise zde.


 

ADRESÁŘ

Adresář je součástí časopisu Reklamní produkce. Celý časopis si můžete stáhnout ve formátu PDF v archivu ZDE.

ČLENĚNÍ ADRESÁŘE

DODAVATELÉ 

pre-press
press
post-press
materiály
signmaking
ostatní

SLUŽBY

pre-press
press
post-press
reklamní služby
signmaking
ostatní 

 

 


 

 

 

 

Pokud máte zájem zveřejnit profil vaší společnosti v adresáři, kontaktujte naše obchodní oddělení.
Ceník a podmínky inzerce si můžete prohlédnout v Media infu Reklamní produkce zde .

)
× Ing. Jarmila Šustrová - osobnost ST 1 / 08 (24. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Robert Helbich - osobnost ST 2 / 2008 (22. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Ralf Sammeck - osobnost ST 3 / 2008 (13. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Carsten Knudsen - osobnost ST 4 / 2008 (18. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Hranička - osobnost ST 5 / 2008 (24. 5. 2008 - Ivan Doležal)
× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)
× Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009 (22. 2. 2009 - Gustav Konečný)
× Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009 (4. 4. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)
× Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009 (8. 8. 2009 - Gustav Konečný)
× Dr. Ing. Josef Opletal - osobnost ST 7-8 / 2009 (23. 8. 2009 - Ivan Doležal)
× Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009 (17. 10. 2009 - Gustav Konečný)
× Libor Holík - osobnost ST 10 / 2009 (15. 11. 2009 - Patrik Thoma)
× Ing. Emanuel Balážia - osobnost ST 11 / 2009 (9. 1. 2010 - Gustav Konečný)
× Ing. Ivo Heller - osobnost ST 12 / 2009 (13. 2. 2010 - Gustav Konečný)
× Mgr. Marek Kraus - osobnost ST 1 / 2010 (5. 3. 2010 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.