Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Microtek ScanMaker i900 - nový přírůstek do vyšší střední třídy
Kamil Třešňák - Svět tisku

Spojování sil a velké pohyby na trhu skenerů přinášejí další, pro většinu uživatelů překvapivý výsledek. Nové skenery Microtek nyní distribuuje v České republice (a obecně v zemích Evropy) společnost Umax.

Tento krok je důsledkem dohody mezi firmami Microtek a Umax, podle které bude Umax v Evropě ve své síti výhradním distributorem některých vyšších modelů skenerů Microtek, například ScanMaker a ArtixScan, a na oplátku v tomto regionu zastaví distribuci skenerů PowerLook. Dohoda se ovšem týká jen zmíněného teritoria a některých produktů, není proto pravdou, že by Umax kupoval výrobu skenerů od společnosti Microtek, stejně tak Microtek nepostupuje distribuci zbytku svého výrobního programu (digitálních fotoaparátů apod.).

V nabídce Microteku je skener ScanMaker i900 zařazen jako vyšší typ střední profesionální třídy. To znamená, že by měl uspokojit potřeby široké skupiny uživatelů, od pracovníků v propagačních odděleních až po grafická a předtisková studia, která se věnují "běžné" tištěné produkci (merkantil, periodika), kde nejsou na skeny kladeny kritické nároky. Navíc výrobce slibuje - v porovnání s předcházejícími typy a konkurencí - další zvýšení rychlosti práce.

 

ScanMaker i900

Jednoprůchodový skener pracuje v rozlišení 3 200 x 6 400 dpi (optické 3 200) s barevnou hloubkou 48 bitů (16 bitů na kanál) a deklarovanou maximální optickou denzitou 4,2 Dmax. Skener obsahuje nový CCD snímač, o kterém je k dispozici ještě méně informací (a některé z nich si navíc navzájem odporují) než o dříve užívaných typech - podle parametrů ze stránek výrobce se jedná o duální snímač s více než 24 000 elementy na řádek, výrobce není uváděn.

Skener snímá odrazné i transparentní předlohy, pro které využívá již tradiční technologii E.D.I.T. (snímání filmových předloh bez použití skel, Emulsion Direct Imaging Technology). Pro odrazné předlohy je k dispozici klasická skleněná plocha o rozměrech 216 x 356 mm (formát Legal), průhledové předlohy jsou snímány v rámečcích, umístěných ve speciální dráze uprostřed skeneru. Součástí dodávky jsou držáky a rámečky pro 35mm diapozitivy (12 kusů v rámečku), 35mm filmové proužky (2 proužky po 6 políčkách), filmy 4 x 5" (2 kusy) a filmy 6 x 9 cm. Všechny filmy v rámečku jsou skenovány beze skel, poslední možností je univerzální držák formátu 203 x 254 mm, kam lze filmy umístit libovolně, ovšem za cenu použití podkladového skla.

Skener váží 20 kg a dosahuje rozměrů 600 x 160 x 386 mm.

 

Instalace a zprovoznění skeneru

Skener je dodáván se softwarovou výbavou v dnes poměrně obvyklém složení. Pokud jde o software pro skenování, jsou k dispozici aplikace LaserSoft SilverFast Ai a vlastní firemní aplikace, Microtek ScanWizard 7 (pro Mac OS 8.6-9 ve verzi 6, stejně tak i ve verzi pro Windows). Dále je součástí dodávky software pro síťové sdílení skeneru (pro PC) Microtek Lan Wizard, a následují aplikace Adobe Photoshop Elements (PC/Mac), Adobe Photoshop Album (PC), ABBVY FineReader Sprint (PC/Mac), Ulead Photo Explorer (PC/Mac). Balení obsahuje tištěnou příručku pro Mac i Windows, na CD je její elektronická podoba - v našem případě ale ani jedna z verzí nebyla příliš aktuální (obsahovala popis a screenshoty starší verze aplikace).

Skener komunikuje přes rozhraní USB 2.0 a FireWire. Součástí balení je FireWire karta pro počítače, které toto rozhraní nemají. Skener jsme testovali ve spojení s počítačem Mac pod systémem Mac OS X 10.2.8. Instalace proběhla rychle a bez problémů (instalovali jsme jen softwarový balík Microtek ScanWizard, nutný pro skenování).

Hned po vybalení zaujme skener poměrně impozantními rozměry. Na rozdíl od velké části současné produkce je ScanMaker i900 znatelně vyšší a zejména delší (cca 60 cm), takže si pro něj uživatel musí vyhradit významnou část pracovního stolu. Je to logický důsledek složitější konstrukce skeneru (technologie E.D.I.T, optika apod.), díky které má uživatel mimo jiné značnou volnost při snímání průhledných předloh.Snímáno v rozlišení 3 200 dpi bez doostření

 

Software skeneru

Se skenerem jsou dodávány aplikace SilverFast Ai a Microtek ScanWizard. SilverFastu jsme se již podrobněji věnovali, proto si tentokrát pro srovnání popíšeme práci ve ScanWizardu. Jedna z předchozích verzí ScanWizardu při našem minulém setkání (v dodávce se skenerem ArtixScan 1800f) v některých fázích zlobila, aktuální verze ale po celou dobu testu fungovala bezchybně; na několik objevených, ale zatím neodstraněných chyb upozorňuje ReadMe soubor.

ScanWizard 7 je software standardní koncepce, se samostatnými okny pro nastavení parametrů skenu a pro náhled skenované plochy. Program pracuje ve dvou barevných módech, defaultním LCH (jas, saturace, odstín) a Native (RGB/CMYK). V módu Native je ovšem k dispozici výrazně omezená sada nástrojů; zejména se to týká nástrojů pro optimalizaci skenů, jako jsou úpravy gradace, úpravy a odstranění barevných nádechů apod. Volba módu se týká jen práce uvnitř ScanWizardu, před výstupem mohou být skeny převedeny do RGB nebo CMYK podle uživatelem vybraného ICC profilu.

Uživateli je k dispozici běžná sestava nástrojů pro nastavení základních parametrů skenů, některé jsou ale z hlediska ovládacích prvků (uživatelského interface) implementovány poněkud odlišně od běžných zvyklostí - to platí například o definici černého a bílého bodu, zvláště ve spojení s funkcí Dynamic Range Tool.

Další sekci tvoří nástroje pro pokročilé korekce obrazu. Lišta obsahuje funkce pro odstranění barevného nádechu (nežádoucí odstín je definován kliknutím kapátkem do oblasti, považované za neutrální), změnu gradace (ve skutečnosti definuje světelné poměry ve středních tónech při zachování saturace a odstínů barev obrázku), pro zvýraznění nebo potlačení saturace barev (ne zcela tradičně prostřednictvím posunu křivky). Standardně jsou pojaty nástroje pro selektivní barevnou korekci a pro klasické korekce v kanálech (RGB nebo CMYK), stejně jako funkce pro tvorbu profilu negativního barevného filmu.

I do ScanWizardu navíc dorazily moderní pokročilé automatické digitální korekce, založené na technologiích bývalé společnosti Applied Science Fiction (ASF, nyní ale společnost patří Kodaku a stala se jedním z firemních vývojových center - Austin Development Center, ADC). Microtek tyto nástroje uvádí pod souhrnným obchodním názvem PictuRescue jako komplet, obsahující technologii Digital ICE od ADC pro opravy defektů snímků a ColoRescue pro restauraci zašlých a posunutých barev snímku.

Digital ICE je technologie, která nevychází z hotových naskenovaných dat, ale informace o defektech na snímku získává již v průběhu skenování, kdy si kromě RGB vytváří speciální čtvrtý kanál, obsahující jen detekované defekty. Výsledkem je taková oprava fotografie, při níž sken nepřijde o detaily ani o ostrost (podrobněji se funkcí zabývat nebudeme, technologie není na trhu žádným nováčkem a již několikrát jsme měli možnost ověřit si její kvality i bezproblémovou funkci). Jako obvykle jen připomínáme, že se po zapnutí těchto vyspělých funkcí skenovací časy výrazně (až řádově) prodlouží, pokud ale vezmeme v úvahu čas, potřebný pro následnou ruční retuš, je celkovým efektem značná časová úspora.

Zatímco Digital ICE je zřetelně označena příslušným logem, ColoRescue však jen zaškrtávacím políčkem Automatic Color Restoration. Z dokumentace není jasné, zda jde o vlastní technologii společnosti Microtek (popis není jednoznačný), nebo opět o licencovaný produkt. Svou funkčností i tím, že pracuje automaticky a nemá žádné parametry nastavení, ovšem připomíná další z nástrojů ADC, který bývá do skenerů implementován, Digital ROC.

Celkově lze práci v prostřední ScanWizardu 7 hodnotit jako rychlou a pohodlnou, byť místy ne zcela intuitivní.

Součástí balíku je samostatná aplikace pro tvorbu ICC profilu skeneru. S programem jsou dodávány potřebné terče, a to jak odrazný, tak i průhledový (který je obecně dražší a často bývá dodáván jen za příplatek). Program pracuje téměř automaticky, od uživatele vyžaduje jen pomoc při vyznačení okrajů terče v naskenovaném souboru. Je užitečné, že sken terče nemusíme pořizovat ve standardní aplikaci, kterou by pro kalibrační sken bylo nutné uvádět do "základního" stavu (to znamená zejména nutnost kontrolovat vypnutí filtrů, automatických oprav barev a jasů a dalších "vymožeností"); pro doplnění dodejme, že aby se zmíněným nejasnostem vyhnuly, nabízejí (či nabízely) některé aplikace možnost provést kalibrační sken ve zvláštním režimu, kdy aplikace automaticky vypnula veškerá doplňující nastavení (SilverFast, LinoScan). Plně automatické je rovněž vytváření profilu skeneru, aplikace ovšem nabízí čtyři předvolené úpravy tonálního podání - normální, zesvětlující, ztmavující a s redukcí kontrastu. Bližší popis metody, jak předvolby fungují, není k dispozici; jedinou možností proto je vyzkoušet, která z předvoleb bude pro sken konkrétního typu předlohy dávat nejlepší výsledky. Program obecně generuje profily dobré standardní kvality, přiměřené i tomu, že pracujeme s běžnými, dávkově měřenými terči (vyhodnocení profilů skeneru provádíme vizuálně).

 

Praktické zkušenosti

ScanMaker i900 se na první pohled (s výjimkou určitého redesignu) příliš neliší od svých předchůdců. Změny jsou patrné až při práci - kdo od skeneru ScanMaker i900 očekává vyšší rychlost a kvalitnější výstup, než jaký nabídli jeho předchůdci, nebude zklamán. Jak ukazuje tabulka, výsledné časy jsou výrazně (zhruba o 30 %) kratší než například u dříve testovaného přístroje ArtixScan 1800f, a to navzdory faktu, že náš vzorek vykazoval poměrně dlouhé kalibrační časy (čas od spuštění skenu do okamžiku, kdy skener skutečně začne se snímáním dat).

Velmi dobrá je rovněž obrazová kvalita skenů. Díky vyššímu optickému rozlišení jsou obrázky viditelně ostřejší a detailnější, 48-bitová hloubka jim dodává vyšší dynamiku a skeny obsahují dostatek odstínů pro další úpravy, zejména ve stínech. Výhodou je možnost produktivního snímání transparentních předloh, a to i větších velikostí.

 

Sken Parametry MB Čas
9 x 12 foto 300 dpi, 48 bit 9 17 sec
9 x 12 foto 600 dpi, 48 bit 35 28 sec
9 x 12 foto 1200 dpi, 48 bit 138 1 min 35 sec
9 x 12 foto 3200 dpi, 48 bit 980 cca 14 min
24 x 36 mm dia 1200 dpi, 48 bit 11 50 sec

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 7-8 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Microtek ArtixScan 1800f - skener do tuhých podmínek (6. 12. 2003 - Kamil Třešňák)
× LaCie BlueScan 48 – test skeneru (15. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× Společnost Canon nabízí nadšeným fotografům skenování na nové úrovni (30. 4. 2004 - )
× Nový vynikající skener vstupní úrovně společnosti Canon: CanoScan LiDE 35 (8. 7. 2004 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.