Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ferdinand Rüesch - osobnost ST 9 / 2009
Gustav Konečný - Svět tisku // září 2009

Motto: Just Do It
Datum a místo narození: 31. října 1959, St. Gallen, Švýcarsko
Rodinný stav: ženatý
Děti: dvě dcery a syn
Auto: Chrysler Town & Country Minivan
Oblíbené jídlo: steaky, těstoviny
Oblíbený nápoj: caipirinha
Záliby: rodinný život

 

Tiskové stroje Gallus jsou dobře známé i v České republice. Na našem trhu je prodává firma Heidelberg Praha. Na její pozvání na akci pod názvem Barevný svět Heidelberg, která proběhla 3. a 4. června v Praze a na Konopišti, se zúčastnil i majitel a viceprezident společnosti Gallus pan Ferdinand Rüesch, jenž vede rodinnou firmu od roku 1991. V rozhovoru s panem Rüeschem jsme se nejprve zajímali o historii společnosti Gallus…


Společnost Gallus založil můj pradědeček v roce 1923. V rodině si podnik předáváme z generace na generaci, stejně jako křestní jméno Ferdinand. Firmu jsem převzal od svého otce v roce 1991. Před deseti lety do organizace Gallus kapitálově vstoupila společnost Heidelberger Druckmaschinen AG, která je s 30% podílem minoritním vlastníkem. Majoritní podíl 70 % zůstává v majetku rodiny Rüeschů. Já jsem už čtvrtým pokračovatelem rodinné tradice. Také můj syn se jmenuje Ferdinand. A slíbil mi, že bude-li mít někdy syna, bude se opět jmenovat Ferdinand.

 

Váš rod má zkušenost v několika generacích s řízením rodinné firmy. Jak se s generačními změnami mění management?

Se změnou generace se mění především styl managementu. To je největší změna. V dobách, kdy firmu řídil můj děd, převažovalo striktní příkazové řízení, které vyžadovalo bezpodmínečnou disciplínu. Ještě i můj otec praktikoval patriarchální styl řízení. O firmě věděl úplně vše. Dobře se orientoval ve všech detailech a rozhodoval prakticky o všem. Dnešní doba vyžaduje manažerský styl řízení a delegování odpovědnosti v rámci hierarchie řízení. Proces decentralizace řízení jsme nastoupili na začátku devadesátých let. Souběžně jsme budovali vlastní obchodní a servisní firmy na nejdůležitějších trzích. Od roku 1999 využíváme celosvětovou prodejní síť společnosti Heidelberg. Společnost Gallus, která měla loni obrat 237 milionů švýcarských franků a zaměstnávala 640 lidí, není možné v dnešní době charakterizované globalizací řídit tradičními metodami.

 

Kde jste studoval management?

Prošel jsem praxí od píky. Začal jsem jako mechanik ve firmě. Pracoval jsem v mechanické výrobě, na montáži i ve vývojovém oddělení. Potom jsem byl rok v Americe, abych se naučil angličtinu. Pracoval jsem ve Filadelfii. V roce 1980 jsme tam založili naši dceřinou společnost, abychom na prestižním americkém trhu měli vlastní zastoupení. Teprve až potom jsem vystudoval strojní inženýrství na Fachhochschule St.Gallen. V oboru managementu jsem získal titul MBA na Universität St.Gallen. Studium mi umožnilo získat přehled o firemním řízení a marketingu.

 

Kromě majoritního vlastníka jste také v top managementu firmy ­Gallus…

Ve společnosti Gallus zastávám ve vedení pozici viceprezidenta a jsem odpovědný za styk s klíčovými zákazníky. Zároveň jsem v představenstvech našich dceřiných firem. V top managementu společnosti Gallus máme už mnoho let velmi dobrý tým zkušených manažerů. Ve vedení máme manažery, kteří vyrostli uvnitř firmy, a někteří přišli odjinud. Generální ředitel, který řídí veškerou operativní činnost podniku, pochází z prostředí naší firmy, v níž prošel mnoha funkcemi. Vedl mimo jiné i marketing a prodej. Společnost Gallus je vlastně skupina podniků. Kromě flexotiskových technologií jsou v našem vývojovém a výrobním portfoliu také rotační sítotiskové jednotky a stroje na zpracování skládaných obalových materiálů. Společnost Gallus má výrobní závody nejen v St. Gallenu ve Švýcarsku, ale také v německých městech ­Langgöns a Weiden i. d. Oberpfalz.

 

Jak byste charakterizoval trendy ve vašem tržním segmentu?

Nejdůležitějším trendem v našem oboru je sílící tlak koncového odběratele etiket na našeho přímého zákazníka, kterým je zpracovatel etiket. Působení konkurence se promítá do tlaku na ceny etiket. Náklady na tisk jsou v centru pozornosti. Naše firma reaguje inovacemi strojů a technologických procesů, abychom pomohli majiteli stroje snížit náklady na výrobu etiket. Přestože nové stroje jsou drahé, provozovateli se vyplatí, protože umožňují snížit náklady na jednotku produkce, a tak vyhovět cenovému tlaku ze strany koncových odběratelů etiket.

 

 

Jaké technické tendence převládají v oboru vývoje strojů na výrobu etiket?

Technickým trendem je vyšší flexibilita a otevřená architektura tiskových linek. Jestliže si výrobce etiket kupuje drahý stroj, chce mít jistotu, že bude se strojem schopen dlouhodobě plnit požadavky zákazníků. Nároky se totiž v průběhu doby mění. Trh požaduje jiné druhy etiket, než tomu bylo v době pořízení stroje. Moderní tiskové stroje a technologie musí být schopny těmto měnícím se požadavkům vyhovět. Nesmí podléhat rychlému morálnímu zastarávání. V našem pojetí modularity a flexibility můžeme adaptovat stávající stroje na měnící se potřeby zákazníků. Aby byl stroj zcela flexibilní, naše konstrukční pojetí umožňuje záměny tiskových modulů, změny v jejich pořadí i změny tiskových technologií. Na některých trzích je ovšem také trendem návrat ke strojům, které jsou konstruovány s ohledem na úzce vymezený segment produkce.

 

Trendem je také automatizace přípravy tisku a obsluhy tiskového stroje…

Nejprve se ptáme, co se bude na našem stroji tisknout, a potom řešíme, jak to efektivně zařídit. Jestliže náš zákazník pochází z evropské země, která je známá vysokými mzdovými náklady, je namístě vybavit stroj velmi vysokou úrovní automatizace. Systém řízení si potom ukládá do paměti informace o zakázkách, které slouží k rychlejšímu a kvalitnímu zpracování reprintů. Know-how skutečně patří firmě, ne pouze operátorovi, který ostatně může změnit místo a odejít i se svými zkušenostmi. Důležitou oblastí, kde cítíme velké potenciální úspory a značný prostor pro snižování nákladů u zákazníka, je výrobní workflow. Plánování a rozvrhování výroby, příprava zakázky a neproduktivní časy mohou být objektem racionalizace. Máme k dispozici silný tým specialistů, který může prověřit stávající workflow ve firmě a pomoci zákazníkovi změnit pracovní postupy nebo adaptovat nové workflow. Významnou roli hraje rovněž standardizace tiskového procesu.

 

Důležitou technologickou fázi představuje příprava a aplikace flexotiskové formy. Jaké výhody mají podle vás klasické štočky a moderní sleevy?

Sleev umožňuje daleko rychlejší výměnu tiskové formy a mnohem rychlejší dosažení kvalitního soutisku. Nesouhlasím s tím, že by používání sleevů bylo o mnoho dražší, než je využití klasických flexotiskových štočků. Záleží na kalkulaci celkových nákladů. Je také nutné brát ohled na konkrétní aplikaci, stávající zásobu válců apod. Výsledkem celkové kalkulace může být důkaz, že použití sleevů přináší vyšší ziskovost než klasická flexotisková forma.

 

Více než polovina vašeho obratu pochází z vývozu. Jste tedy exportně orientovaná firma. Jaké jsou v době celosvětové hospodářské krize její dopady v jednotlivých regionech?

Naše stroje pracují na všech kontinentech, takže máme přehled o rozdílech národních trhů. Zcela určitě má každý trh své charakteristické vlastnosti. Co je dobré ve Španělsku, nezabírá v Itálii. Co zaujme Francouze, nezapůsobí v Německu. Když si vezmeme příklad Švýcarska se sedmi miliony obyvatel a čtyřmi jazyky a porovnáme to se Spojenými státy s tři sta miliony lidí a jednoticí angličtinou, vidíme, že podmínky na obou trzích jsou diametrálně odlišné. Jméno světové značky nepůsobí všude stejně, přesto se každý výrobce odlišuje něčím podstatným a od toho se odvíjí i způsob prodeje. Naše společnost těží z modularity svých strojů. Konkrétní konfigurace se téměř vždy liší od těch ostatních. S naším pojetím modularity jsme schopni přizpůsobit se podmínkám na všech trzích. Zdálo by se, že výroba etiket má všude stejný průběh, ale objem výroby a druh zakázek se trh od trhu liší. Proto klademe tak velký důraz na kvalitu prodejního personálu, který působí na konkrétním trhu, jako je tomu v případě Česka a firmy Heidelberg Praha. Zástupce na každém lokálním trhu nám dává důležitou zpětnou vazbu o podmínkách v daném teritoriu. Dceřiné obchodní firmy máme v Německu, Skandinávii, USA, Velké Británii a Austrálii. Po celém světě spolupracujeme s více než dvěma stovkami organizací z prodejní a servisní sítě společnosti Heidelberg.

 

Vraťme se ještě k otázce o dopadech hospodářské krize…

Působení recese lze rozdělit do dvou oblastí, a sice na prodej samotných tiskových strojů a potom na výrobu a spotřebu etiket. V oblasti poptávky po tiskových strojích určitě pociťujeme pokles ochoty investovat. Úroveň investování se významně snížila, víceméně v celém rozsahu světového trhu. Zpracovatelé etiket jsou v současné době velmi opatrní, protože nevědí, co se bude na trhu dít. Banky jim ztížily přístup k provoznímu i investičnímu financování. Výroba strojů pro polygrafický a obalový průmysl se tak na celém světě dostala do recese. Zákazníci mnohem víc vyčkávají, než podepíší kontrakt. My potom musíme s výrobou stroje spěchat, abychom splnili termín. V případě zpracovatelů etiket záleží na tržním segmentu, kterému dodávají svoji produkci. Poptávka po etiketách, které jsou spojené se segmentem prvotřídního zboží, se zdá být o něco málo slabší. Lidé dávají přednost nákupům méně luxusních výrobků. Značkové zboží v časech krize tak netáhne. Zákazníci se ohlížejí po levnějších výrobcích. Celkový dopad do oblasti etiket je víceméně neutrální. Když nejíte drahou čokoládu, ale jíte levnou, pořád jíte čokoládu. Snížení spotřeby etiket na luxusním zboží je vykompenzováno růstem spotřeby etiket spojených s výrobky v nižších cenových kategoriích. V segmentu obvyklých potravin spotřebitelé nešetří, takže objem etiket na standardních potravinových výrobcích zůstává prakticky beze změny. Příkladem odvětví, kde se potřeba etiket snižuje, je automobilový průmysl. Když se například zavře továrna na tři týdny, jako tomu bylo v případě Mercedesu, potom se samozřejmě sníží i spotřeba etiket používaných v logistických systémech okolo výroby aut. Všeobecně lze pozorovat snížení spotřeby etiket, ale recese nedopadá na všechny etiketové tiskárny ve stejném rozsahu.

 

Pane Rüeschi, řekněte nám, čím se majitel úspěšné švýcarské firmy Gallus zabývá ve svém volném čase…

Dávám přednost rodinnému životu. Jsem šťastně ženatý. Máme dvě dcery. Lydii je dvacet let, Laura má šestnáct. Syn Ferdinand je dvanáctiletý. Je už pátým pokračovatelem tradičního jména Ferdinand v rodu Rüeschů. Nejraději jezdíme na výlety s celou rodinou. Do minivanu se nás všech pět pohodlně vejde i se zavazadly. Rádi navštěvujeme také koncerty. S manželkou chodíme na ochutnávky do vinných sklípků.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.