Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


GRAFOTRADE, a. s.
Patrik Thoma - Svět tisku // srpen 2009

Na tuzemském trhu se můžeme setkat s řadou dodavatelů řešení pro tisk a dokončující zpracování. Jednou z poměrně mladých, ale dynamicky se rozvíjejících je i brněnská společnost GRAFOTRADE.

Ta se na tuzemském, ale i zahraničních trzích pohybuje od minulého roku, nicméně na klíčových pozicích jak v oblasti obchodu, tak i servisu jsou pracovníci s více jak desetiletými zkušenostmi v oblasti prodeje a servisu tiskových strojů. Někteří pracovníci se pak mohou pochlubit i více jak 40letými zkušenostmi v oboru. Společnost GRAFOTRADE se zabývá výkupem a prodejem použitých tiskových a knihařských zařízení. V jejím portfoliu však nalezneme nejenom tiskové stroje, ale také další zařízení pro předtiskovou přípravu, dokončující a knihařské zpracování a také další speciální operace.

Již v prvním roce své působnosti společnost GRAFOTRADE prodala celou řadu zařízení především pro knihařské a dokončující zpracování. Velkou část prvního roku činnosti společnosti GRAFOTRADE zabrala likvidace jedné moravské tiskárny, a proto nezbylo příliš času na další obchodní případy. Přesto byla v tomto období prodána řada strojů jak do Čech, tak i na Moravu. Letošní rok pak začal pro tuto brněnskou společnost pozitivně, když hned v lednu prodala pětibarvový ofsetový tiskový stroj pracující v maximálním formátu B2. Ihned o dva měsíce později pak zaznamenala další obchodní úspěch v podobě desetibarvového tiskového stroje tisknoucího v maximálním formátu B1. Celkově již v tomto roce nainstalovala na 29 tiskových jednotek ve formátu B2 a B1 a v oblasti knihařského zpracování se může pochlubit instalací 41 stanic linek V1.

Není bez zajímavosti, že společnost GRAFOTRADE nabízí své služby nejenom na tuzemském trhu, ale řada jejích instalací již proběhla i v zahraničí. Z poslední doby bychom například mohli zmínit obchodní případy v Hongkongu či Indii, kam putovaly použité tiskové a knihařské stroje z tuzemských tiskových provozů. Obchodní aktivity směřují i opačným směrem. Na základě požadavků klientů je vytipováno vhodné zařízení pro jejich účely. Zařízení vytipovaná v zahraničí jsou pochopitelně pracovníky společnosti GRAFOTRADE otestována, demontována, převezena a opětovně nainstalována dle dispozic zákazníků.

 

Servisní služby

Pochopitelně že společnost zabývající se prodejem technologií pro polygrafický průmysl by si zdaleka nevystačila pouze s obchodní divizí, ale v portfoliu jejích služeb musí být i kvalitní servis. Nejinak je tomu i u společnosti GRAFOTRADE, kde se servisem zabývá tým zkušených pracovníků, kteří v oboru pracují již řadu let a za dobu vykonávání své profese se podíleli na servisu a repasích celé řady strojních zařízení. Takto nabité zkušenosti pak využívají i při odstraňování případných závad. Společnost GRAFOTRADE se tak samozřejmě podílí na dodávkách mechanických, elektrických a elektronických náhradních dílů pro tiskařské a knihařské stroje. V jejím portfoliu můžeme nalézt mimo jiné i nabídku služeb v oblasti pravidelného i nepravidelného servisu všech mechanických, ale i elektronických součástí tiskových strojů a zařízení. V případě, že tiskárna či pracoviště knihařského provozu není zcela rozhodnuto pro konkrétní řešení, může tým zkušených pracovníků nabídnout i technické poradenství a projektovou činnost při nákupu technologií.

Samozřejmě že v rámci představení servisní divize společnosti nemůžeme opomenout ani oblast montáží a stěhování strojů, která vyžaduje řadu zkušeností. Právě díky zkušenostem z instalací se mohou pracovníci společnosti GRAFOTRADE podílet i na netradičních instalacích. U zvláště obtížných či netradičních instalací pak společnost ­GRAFOTRADE využívá odborníky a specialisty z celé Evropy.

 


Složkové linky pro zpracování vazby V1 jsou stále žádanější

 

Financování

V současnosti je nutné zákazníkům nabídnout nejenom kvalitní řešení, ale pochopitelně i dobré obchodní podmínky. To si uvědomují i ve firmě GRAFOTRADE, a proto svým zákazníkům nabízejí zajímavé způsoby financování. Díky velkým objemům financovaných obchodů má společnost GRAFOTRADE velmi dobré podmínky u řady leasingových společností, což umožňuje nabídnout zákazníkům nejvýhodnější řešení pro financování dané technologie.

Kromě leasingu, který je dnes nejrozšířenější formou financování, může firma nabídnout možnost financování nákupů technologií jak pro tisk, tak i dokončující a knihařské zpracování prostřednictvím služby nazvané Finpartner. Jde v podstatě o krátkodobý až dlouhodobý pronájem strojů. Dodejme, že krátkodobý pronájem se pohybuje v horizontu 3 až 12 měsíců, u dlouhodobého je pak doba pronájmu v trvání jednoho roku až pěti let. Výhodou tohoto řešení je především skutečnost, že firma pořizující novou technologii nemusí dokládat své příjmy ani skládat jakoukoliv akontaci. Služba Finpartner je tak vhodná především pro zákazníky s kratší podnikatelskou historií. Právě tito zákazníci totiž mohou mít problémy při získávání úvěrů a jiných způsobů financování v bankách a u leasingových společností. Dále je tato služba poměrně zajímavá také pro firmy, které potřebují daný stroj či zvolenou technologii používat jenom po přesně danou dobu a nechtějí si je pořizovat do vlastnictví.

 


Nově instalovaný desetibarvový tiskový stroj Komori Lithrone LS-1040P

 

Výroba

Široké portfolio služeb akciové společnosti GRAFOTRADE mimo jiné dokresluje i skutečnost, že kromě dodávek technologií a zařízení třetích firem může svým zákazníkům nabídnout i vlastní výrobky. V portfoliu služeb totiž můžeme najít i výrobu jednoúčelových strojů a zařízení pro polygrafický průmysl. Individuální přístup a dlouholeté zkušenosti týmu zkušených pracovníků jsou v tomto ohledu devizy společnosti, která tak může zájemcům nabídnout kompletní dodávku strojů a zařízení. V rámci výroby může tým pracovníků připravit nejenom kompletní projektovou dokumentaci včetně technických návrhů a nákresů, ale může realizovat i vlastní výrobu včetně konečné instalace nového jednoúčelového zařízení. Mezi stroje a zařízení, které je společnost GRAFOTRADE schopna dodat „na klíč“, mimo jiné patří především velkoformátové ohýbačky a děrovačky tiskových desek, a to jak pro archové, tak i kotoučové tiskové provozy. V portfoliu zařízení pak můžeme nalézt i transportní, sušicí a vykládací pásy pro široké spektrum knihařských strojů. Kromě vlastních zařízení může společnost GRAFOTRADE nabídnout i úpravy strojů a zařízení pro tiskařský průmysl. Není bez zajímavosti, že v rámci vlastní výroby společnost ­GRAFOTRADE svým zákazníkům nabízí také zhotovení náhradních dílů, které mohou být i plnohodnotnou náhradou některých originálních dílů od původního výrobce.

 


Ofsetový tiskový stroj instalovaný ve společnosti Optys Opava

 

Reference

Za dobu svého působení nainstalovala společnost GRAFOTRADE do tuzemských tiskových provozů celou řadu zařízení. Mezi reference této společnosti bezesporu může patřit pětibarvový stroj Heidelberg Speedmaster CD 74-5, jenž byl uveden do provozu v opavské tiskárně Optys. Toto tiskové zařízení, které zde nahradilo starší čtyřbarvový Printmaster PM 74-4, je vybaveno obracecím zařízením za druhým tiskovým agregátem, a za zmínku mimo jiné stojí i to, že jde o výkonný stroj v plné výbavě. Kromě běžných automatizačních prvků a funkcí totiž nový stroj v tiskárně Optys nabízí například temperaci barevníků či systém Axis Control, sloužící ke kontrole vybarvení jednotlivých zakázek. Spolu s tímto tiskovým strojem pak společnost GRAFOTRADE v opavské tiskárně nainstalovala i linku Theisen & Bonitz 315VP, sloužící ke zpracování vazby V1. Linka je vybavena patnácti nakládacími stanicemi, jednotkou skládání, šití a následného čelního ořezu. Z instalovaných zařízení pro knihařské a dokončující zpracování bychom mohli mimo jiné zmínit také snášecí drátošičku Heidelberg Stitchmaster ST300, kterou společnost GRAFOTRADE uvedla do provozu ve Zlínských tiskárnách. Nově instalovaná drátošička je vybavena šesti automatickými nakládacími stanicemi TAL, umožňujícími zpracovávat složky až do maximálního rozměru 320 x 480 mm. Drátošička ST 300 pak disponuje dvěma šicími hlavami pro 14mm šití drátem. Za šicí stanicí pak následuje jednotka ořezu, kde je mimo jiné nově umístěn také hlavní pohon stroje. Ořez probíhá nejprve jedním nožem v čele a poté dvěma noži v hlavě a v patě knižního bloku. Za strojem je navíc umístěn také křížový stohovač Sheridan BS15, napomáhající vysoké produktivitě celého zařízení. S produkčním výkonem na úrovni 13 000 taktů za hodinu totiž může tato tiskárna nově zpracovávat větší množství produkce vazby V1 při současně kratších produkčních časech. Za zmínku stojí, že ve Zlínských tiskárnách zařízení Stitchmaster ST 300 nahradilo starší snášecí drátošičku Brehmer LBW750.

 


Pracovníci společnosti se zabývají i důkladnou repasí tiskových strojů

 

Mezi referencemi pochopitelně nemůže chybět ani v tuzemských podmínkách poměrně ojedinělá instalace, která byla zahájena v březnu tohoto roku. Společnost Astron studio CZ totiž prostřednictvím společnosti GRAFOTRADE zakoupila a také nainstalovala a uvedla do provozu ve své nové tiskárně v pražských Letňanech desetibarvový ofsetový tiskový stroj Komori Lithrone LS-1040P. Za zmínku stojí, že jde v České republice o první instalaci desetibarvového tiskového stroje tohoto japonského výrobce s klasickým uspořádáním tiskových jednotek. Jak již označení napovídá, jde o stroj umožňující zpracovávat materiál v maximálním formátu B1, přičemž díky obracecímu zařízení za pátou tiskovou jednotkou je možné při jednom průchodu archu strojem jej oboustranně potisknout. Produkční rychlost při oboustranném tisku se přitom pohybuje až do 12 000 archů za hodinu, což představuje velmi vysokou celkovou kapacitu. Stroj nainstalovaný v pražské společnosti Astron studio CZ se vyznačuje vysokým stupněm automatizace. Automatizované je tak nejenom přistavování obracecího zařízení, ale i nastavení formátu a tím i příslušných součástí stroje. Nastavení se přitom provádí přímo z pultu dálkového ovládání, odkud je možné zadávat i další informace o nastavení jednotlivých zakázek. Ty lze pochopitelně také přejímat automaticky prostřednictvím datové komunikace pro správu zakázek. Samozřejmostí na nově instalovaném stroji Komori Lithrone LS-1040P jsou funkce dálkového řízení registrů na formovém válci, diagonálního registru na předchytacím válci, řízení barevníků, automatická výměna tiskových desek apod. I přestože jde o použitý tiskový stroj, není bez zajímavosti, že momentálně jde v této formátové řadě a konfiguraci deseti tiskových agregátů o druhý nejnovější stroj na tuzemském trhu.

 

GRAFOTRADE, a. s.
Ruprechtov 250, 683 04 Drnovice u Vyškova
Tel.: +420 773 628 845, 847
       +420 910 808 771–3
E-mail: sales@grafotrade.cz
www.grafotrade.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.