Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


TYPO č. 36
- TYPO // 2009

 

TYPO.36

PHENOMENON

Estonian Style: Fact or fi ction? / Estonský styl: skutečnost,nebo fikce?/ Ivar Sakk
The history of the search for a national visual style of Estonia from the beginning of the 20th century up to this day.
Historický pohled na hledání národního vizuálního stylu v Estonsku od 10. let 20. století po současnost.

Typographic Contraband: Tõnu Soo and the design of newspaper “Sirp ja Vasar” / Typografický kontraband: Tõnu Soo a design časopisu Sirp ja Vasar/ Ivar Sakk
The article is dedicated to the role of type and magazine layout in the totalitarian society: not only was it an unusual expression of creativity, it was also an original weapon in the struggle against political oppression and isolation.
Článek se věnuje úloze, kterou hrála písma a časopisecká úprava v totalitní společnosti: nebyla jen výjimečným projevem kreativity, ale i svérázným nástrojem boje proti politickému útlaku a izolovanosti.

Rather than make new letters, I watch the tree changing / Radši se dívat, jak se proměňuje strom, než dělat písmenka/ with Jan Solpera
Interview with an important Czech typographer dedicated to the days of his studies, to his design and lecturing career in the socialist Czechoslovakia, and to post stamps, too.
Bilanční rozhovor s významným českým typografem o studiích, o kariéře pedagoga i grafi ka v totalitním Československu a také o poštovních známkách.

 


INTERVIEW

“e” smiles funnily in most type styles / Ve většině abeced se „e“ trochu podivně usmívá…/ with Anton Koovit
An interview with young Estonian typographer about his typefaces, the importance of education, and the lack of role models.
Rozhovor s mladým estonským písmotvůrcem o jeho písmech, důležitosti vzdělání, inspiraci a absenci vzorů. 

AWARDS

Looking for the message Humility in graphic design / Hledání myšlenky a pokora v grafickém designu/ Linda Kudrnovská
An overview of the winners of individual categories of this year‘s European Design Awards with tips and hints from one of the jury members.
Pohled na vítěze v jednotlivých kategoriích letošních cen za nejlepší evropský design European Design Awards 2009 doplněný o subjektivní tipy členky poroty. 

FONTS

Klimax
Odile & Elido
/ David Březina
A review of new typefaces: Klimax by Ondrej Jób and two families by Sibylle Hagmann inspired by the experimental type Charter.
Recenze nových písem: titulkového Klimaxu Ondreje Jóba a dvou písmových rodin designérky Sibylle Hagmann inspirovaných experimentálním písmem Charter.


 

ACTION

Typo Berlin 2009
Fourteenth annual TYPO Berlin conference organised by FontShop was dedicated to a little troublesome theme, Space. An overview of the conference is made
complete with three mini-interviews with thee speakers: Ebon Heath, Alejandro Paul, and Timothy Donaldson.
Čtrnáctý ročník konference TYPO Berlin pořádané fi rmou FontShop byl věnován poněkud problematickému tématu Space. Shrnutí konference doplňují rozhovory
s třemi přednášejícími: Ebonem Heathem, Alejandrem Paulem a Timothy Donaldsonem.

 

BAZAAR

Complex Dutch Arab Complex / Komplikované komplexy aneb Arábie po holandsku/ Titus Nemeth
A review of Arabic Font Specimen Book, a faulty attempt at a specimen book of Arabic type by designer Edo Smitshuijzen.
Recenze nevydařené knihy o arabských písmech Arabic Font Specimen Book designéra Eda Smitshuijzena.

 

Kontakty na redakci TYPO


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Archiv - časopis TYPO (27. 2. 2006 - )
× TYPO č. 31 (18. 6. 2008 - )
× TYPO č. 32 (21. 7. 2008 - )
× TYPO č. 33 (18. 10. 2008 - )
× TYPO č. 34 (8. 1. 2009 - )
× TYPO č. 35 (4. 5. 2009 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.