Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Jak se dělá CtP
Ivan Doležal a Martin Jamrich - Svět tisku

Nová technologie zhotovování tiskových forem pomocí zařízení nazývaných CtP (Computer to Plate) se začala v našich tiskárnách postupně rozšiřovat přibližně od počátku nového století. Přednosti a výhody této technologie, zejména dosahování vysoké kvality a rychlost, zná dnes už prakticky každý v oboru. Mnohem méně lidí je ale blíže obeznámeno s principem, na kterém je tato technologie založena a pracuje, a ještě méně lidí si dovede představit, jak se takové CtP zařízení vlastně vyrábí.

Využili jsme proto návštěvy výrobního závodu společnosti FUJIFILM Electronic Imaging ve městě Peterborough v Anglii, kde se vyrábějí CtP zařízení Luxel V, využívající technologie fialového laseru, a vyvážejí se odtud prakticky do celého světa, a podívali jsme se na výrobu CtP trochu víc zblízka.


30mW diody jsou součástí hlavy fialového laseru

Japonská společnost FUJIFILM patří celosvětově mezi několik málo výrobců CtP zařízení, kteří všechny jejich základní a podstatné části vyrábějí sami, a od subdodavatelů nakupují pouze laserové diody a některé drobné mechanické součástky. Dceřiná vývojová a výrobní společnost FUJIFILM Electronic Imaging Ltd. (FFEI) byla v Anglii založena v roce 1997, už o rok později byl otevřen její výrobní závod v Peterborough vybavený nejmodernější technikou, a v roce 2002 na veletrhu Ipex v Birminghamu představila v tehdejší době revoluční řešení CtP s fialovým laserem Luxel V.

 

Základní části CtP zařízení Luxel V

CtP zařízení Luxel V je tvořeno třemi základními částmi, bez nichž se nemůže obejít. Jedná se o nosný rám, dále buben, ve kterém dochází k osvitu tiskové desky, a konečně nejdůležitější část - laserový a optický modul. Vzhledem přesnosti a citlivosti, jakou zhotovení tiskové desky vyžaduje, aby mohlo být dosahováno vysoké kvality výsledného tisku, musejí být také všechny tyto tři části vyrobeny s mimořádnou pečlivostí a přesností speciálními výrobními postupy. Dá se říci, že při výrobě těchto jednotlivých součástí jsou některá místa dílčích operací spíš laboratořemi než výrobními dílnami. Bude proto zajímavé, když projdeme tuto specifickou výrobu krok za krokem.Dílna, kde probíhá opracovávání jednotlivých důležitých součástí CtP zařízení

 

Optická soustava s fialovým laserem

Jak už bylo uvedeno, zřejmě nejdůležitější součástí CtP je optická soustava s fialovým laserem. Zdrojem fialového laserového paprsku jsou diody, které celosvětově produkují asi jen čtyři výrobci a v nabídce na trhu jsou v provedení 30 a 60 mW. Problémem těchto diod je optická čistota světelného paprsku, který vysílají. Proto vede jejich cesta po dodání od výrobce nejprve do optické laboratoře, kde v první fázi musí být analyzován průběh každé z nich a na základě měření je tento průběh optickou cestou upraven takovým způsobem, aby paprsek obsahoval pouze tu část světelného spektra, kterou má mít, a měl tedy patřičnou požadovanou čistotu. Tento proces dolaďování, tedy přípravy diody k instalaci do laserové hlavy CtP zařízení, trvá u každé z nich přibližně týden. Jedná se o velice náročnou práci probíhající na speciálních optických stolech. Ty musejí být zajištěny proti jakýmkoliv i sebemenším otřesům a různým dalším vnějším vlivům, které by mohly mít na proměřování a následné upravování negativní vliv. Proto je na tomto pracovišti, jež je vlastně laboratoří s mimořádně náročnými podmínkami, bezpodmínečně nutný vysoký stupeň čistoty prostředí, a to jak co se týká mechanických nečistot, tedy prachu, tak i například vlhkosti ovzduší. Všichni pracovníci i případní návštěvníci musejí mít speciální oděvy včetně návleků na obuv a kukel na hlavu, aby čistotu prostředí nemohli ovlivnit ani svou přítomností. Navíc se v těchto laboratořích pracuje s vysokofrekvenčními zařízeními, takže zaměstnanci musejí absolvovat i zvláštní školení.

Po týdnu „vylaďování“ laserové diody je ke každé z nich, která projde tímto pracovištěm, založena dokumentace, aby na jejím základě mohlo být kdykoliv vyhodnoceno, jak se dioda v průběhu další montáže a případně i používání vyvíjela, tedy k jakým změnám v charakteristice jejího světelného paprsku v průběhu této doby došlo či nedošlo. Potom je dioda společně se svou individuální korekční optickou soustavou instalována do laserové hlavy CtP zařízení takovým způsobem, aby se tato hlava stala pevným, neměnným celkem. Současně je ale k dispozici kompletní dokumentace jak k samotné laserové diodě, tak i k optickému korekčnímu celku k této diodě vytvořenému, kterou je možné v případě jakéhokoliv problému využít.

Jakmile je laserová dioda s příslušnou korekční optikou zapouzdřena v laserové hlavě, na optické soustavě CtP zařízení jsou zahájeny práce technického charakteru, týkající se vedení, směrování a takzvaného rozmítání laserového paprsku takovým způsobem, aby při vypalování obrazu na tiskovou desku dopadal na přesně určená místa. Vedení laserového paprsku je prováděno soustavou čoček, ke směrování a k rozmítání je využíván spinner, což je v podstatě jakési nepatrně zakřivené otáčející se zrcátko, pomocí něhož je paprsek nasměrován do určeného bodu na tiskové desce.


Černá součástka vpravo na obrázku je rozmítací „zrcátko“ zvané spinner

Je zajímavé, že i když je optická soustava považována za nejdůležitější součást CtP zařízení a její výroba a sestavení představují řadu poměrně složitých operací, přesto, nebo možná právě proto, může být její poruchovost při provozu relativně dost vysoká. Ale jak potvrzují praktické zkušenosti s fialovými CtP, na rozdíl od dalších CtP technologií není cena této části u technologie fialového laseru nijak vysoká a žádný uživatel těchto CtP se nemusí obávat, že by v případě poruchy zaplatil za opravu téměř stejnou cenu jako za nové zařízení. Laserové diody pro fialový paprsek jsou totiž v současné době už v podstatě spotřebním zbožím. Jedná se o diody nové generace podobné těm, které jsou běžně používány ve spotřební elektronice, konkrétně v DVD mechanikách, kde jsou součástí podobných laserových hlav.

Společnost FFEI vyrábí CtP zařízení Luxel V také v typech se dvěma laserovými hlavami, jež mohou využívat dva laserové paprsky současně - to samozřejmě vede ke zvýšení rychlosti osvitu. Tyto systémy se dvěma laserovými hlavami mají i jakousi „samokontrolní“ funkci, protože osvit respektive vypalování probíhá synchronně dvěma laserovými paprsky, takže se okamžitě projeví jakékoliv problémy v jejich rozmítání, směrování, čistotě atd., které se ovšem díky průběžným i výstupním kontrolám a testům nedostanou za bránu výrobního závodu.CtP zařízení Luxel V po dokončení kompletace před zakrytováním

 

Buben

Další důležitou součástí CtP zařízení je rotační buben, ve kterém probíhá osvit tiskových desek. Vzhledem k tomu, že tisková deska musí být zhotovena s vysokou přesností, jsou i nároky na přesnost tohoto bubnu mimořádné. Tyto bubny jsou vyráběny buď z kovových slitin (v tom případě musí buben po dokončení určitou dobu takzvaně „vyzrávat“), nebo ze směsi zvláštní plastické hmoty se speciálním cementem. Tato směs se odlévá do forem a výsledkem je buben, který bychom trochu nadneseně mohli označit jako „betonový“. Jeho výhodou je především skutečnost, že nemusí „vyzrávat“ tak dlouhou dobu jako buben zhotovený z kovu. Po zatvrdnutí směsi a vyjmutí z formy se musí buben ještě upravovat dobrušováním, protože jeho povrchová rovnost musí být téměř absolutní. Jakákoliv, i sebemenší odchylka by totiž mohla způsobit špatné přiléhání tiskové desky, což by následně vedlo k nepřesnostem ve vypalovaném obrazu.Kompletní optický systém CtP Luxel V v průběhu testování po základní montáži

 

Nosný rám

Třetí, na první pohled nejjednodušší základní součástí CtP zařízení je nosný rám. Je svařován z ocelových částí, ale jednoduchost jeho výroby je skutečně pouze zdánlivá, protože i tento rám musí mít specifické vlastnosti, aby mohl splňovat náročné požadavky a byl funkční. Například musí být odolný proti chvění a nesmí přenášet jakékoliv otřesy, které by se mohly negativně projevovat při osvitu tiskové desky. Díky této odolnosti lze dosahovat vysoké přesnosti dopadu laserového paprsku na přesně určená místa na jejím povrchu. Z těchto mimořádných nároků vychází už základní konstrukce nosného rámu, a proti chvění je navíc speciálním způsobem odladěn.Pohled do bubnu CtP Luxel V při jednom z výstupních testů – je vidět fialový paprsek laseru

 

Postup montáže, testování a kontrola

Jak už bylo uvedeno, všechny základní části CtP zařízení Luxel V jsou vyráběny přímo v závodě FFEI v Peterborough, pouze drobné pomocné mechanické součásti jsou nakupovány u externích dodavatelů. Dokonce i v České republice, odkud se do Peterborough dovážejí držáky zásobníků tiskových desek. Vlastní produkce základních částí poskytuje společnosti FFEI výhodu proti konkurenčním firmám, které nakupují u subdodavatelů celé systémy, zejména optické. Tato výhoda spočívá ve větší operativnosti a schopnosti pružně reagovat na potřeby uživatelů zejména v případech poruch těchto zařízení při provozu.

Při kompletaci vlastního CtP zařízení je na nosný rám nejprve nainstalován rotační buben a následně dochází k postupné montáži optické části imagesetteru. Stejně jako všechny předchozí výrobní operace, je i kompletace velice náročná na mimořádnou přesnost. Kontrola a následné testování zařízení probíhá v několika fázích. Nejprve proběhne základní montáž CtP zařízení bez krycích plechů a uskuteční se první testy funkčnosti a přesnosti. Na základě výsledků těchto testů je zařízení znovu částečně rozebráno, jsou doladěny jeho jednotlivé funkce a následuje nová montáž, tentokrát už do konečné podoby, včetně všech součástek vnějšího designu, a další testování funkčnosti. První i druhé testování a jeho výsledky jsou pečlivě zaprotokolovány, takže pokud nastane po instalaci u zákazníka jakýkoliv problém, jehož příčina může vzniknout například při přepravě, je výrobce schopen okamžitě zjistit, o co se jedná, protože má dokonale zmonitorován celý postup výroby, od sestavování optické části až po závěrečné zkoušky funkčnosti a kvality zařízení. Pokud výsledky těchto zkoušek odpovídají náročným požadavkům kladeným na CtP zařízení, je hotový Luxel V umístěn do přepravního obalu a převezen k zákazníkovi. Celý výrobní proces jednoho zařízení trvá řádově 30 dnů.

 

Pro Svět tisku připravili Ivan Doležal a Martin Jamrich

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 6 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.