Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Triangl, a.s.
Ivan Doležal - Svět tisku // červen 2009

Pražská tiskárna Triangl je polygrafický podnik, který v průběhu své sedmnáctileté existence zaznamenal dynamický růst podmíněný propracovanou obchodní i personální politikou, stabilně vysokou kvalitou poskytovaných služeb a pevnou pozicí na tuzemském trhu. V současné době svým zákazníkům nabízí komplexní polygrafickou výrobu a z hlediska obratu a rozsahu poskytovaných služeb se řadí mezi větší tiskárny.

 


Budova tiskárny Triangl v areálu Letov v Praze-Letňanech

 

Firmu založili v roce 1992 tři společníci, kteří se sešli zcela náhodně na popud jednoho svého kamaráda. Provoz zahájili s jedním tiskovým strojem Romayor a jediným zaměstnancem (mimo třech zakladatelů, kteří ve firmě samozřejmě také pracovali) v provizorním Tesco objektu v Běchovicích. Rychle se rozvíjející tuzemský trh byl ale v té době ještě nenasycený, takže poptávka převyšovala nabídku, což spolu s odpovědným přístupem k uspokojování potřeb klientů jak z hlediska kvality produkce, tak i dodržování termínů dodávek přispělo k úspěšnému uplatnění nové tiskárny. Postupem času, souběžně s tím jak rostly požadavky zákazníků a zvyšoval se objem výroby, v tiskárně Triangl tedy nutně muselo dojít k rozšiřování jejích kapacit a zvyšování počtu zaměstnanců. Původní jednobarvový Romayor byl nahrazen novými, už čtyřbarvovými tiskovými stroji z tuzemské produkce ve formátu B2, a sice dvěma stroji Adast Dominant a jedním strojem Polly. Tím ale byly prostorové možnosti objektu v Běchovicích zcela vyčerpány, takže když se koncem devadesátých let minulého století projevila potřeba dalšího rozšíření výrobních kapacit tiskárny, bylo nutné vyhledat také nové, prostorově větší působiště. To našla v roce 2000 v areálu Letov prakticky na opačném konci Prahy v Letňanech. Zde byl instalován její první čtyřbarvový archový ofsetový stroj Speedmaster CD 102-4 z produkce společnosti Heidelberger Druckmaschinen společně s jedním ze čtyř barvových strojů Adast Dominant, který byl přestěhován z Běchovic. Ten byl ovšem po poměrně krátké době nahrazen dalším tiskovým strojem Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L (X), opět ve formátu B1 a tentokrát už v pětibarvové konfiguraci s integrovaným lakovacím agregátem. Hlavním důvodem k tomuto kroku byly velmi dobré zkušenosti s prvním čtyřbarvovým strojem Heidelberg, který byl schopen za jednu směnu vytisknout téměř stejný objem jako původní tři čtyřbarvové tiskové stroje ve formátu B2 dohromady. Dynamický rozvoj tiskárny Triangl, jenž se týkal rozšiřování výrobní kapacity, pokračoval ale poměrně rychlým tempem i v následujících letech, a to nejenom v ofsetovém tisku, ale také v pre-pressu a dokončujím zpracování tiskovin. Ovšem investice musely směřovat nejenom do výrobních technologií, ale také do dalšího rozšiřování výrobních prostor, které svou velikostí plynulému provozu podniku opět přestávaly postačovat. Proto byly k jejímu novému sídlu v areálu Letov postupně přistavěny další prostory, nejprve do strany a potom také do výšky, takže z původně jednopatrového objektu vznikla dvoupatrová budova. Přístavba jejího druhého patra, ve kterém nyní sídlí administrativní zázemí a vedení podniku, dalo by se říci, je zbrusu nová, protože byla dokončena teprve v loňském roce.

Souběžně s rozšiřováním výrobních prostor mohlo být doplňováno také technologické vybavení podniku. Pro posílení závěrečné fáze dokončujícího zpracování vyráběných tiskovin byla v roce 2005 v knihárně instalována plně automatická linka Wohlenberg City 5000e na výrobu měkkých lepených vazeb V2 s možností lepení jak tavným lepidlem hotmelt, tak také lepidlem polyuretanovým, které je zárukou dosahování špičkové pevnosti a trvanlivosti lepených vazeb. Významný nárůst objemu vyráběných drátem šitých vazeb V1 byl potom hlavním důvodem k investici do druhé snášecí drátošičky Stitchmaster 350, která byla v tiskárně Triangl instalována v loňském roce. Vloni byl také uveden do provozu další, již třetí archový ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-5. Jedná se o tiskový stroj nové generace, který byl poprvé představen na mezinárodním veletrhu Drupa 2008, v pětibarvové konfiguraci a opět vybavený modulem na lakování disperzním lakem. Tři archové ofsetové stroje prakticky stejného modelu ve stejném formátu umožňují pracovníkům tiskárny Triangl v případě potřeby mezi nimi prohazovat tisk zakázek nebo rozdělovat tisk zakázek s většími náklady na dva, či dokonce všechny tři stroje, což přispívá k podstatnému zvyšování flexibility a rychlosti tisku. Integrované lakovací agregáty na dvou tiskových strojích potom umožňují jejich vzájemnou zastupitelnost a dostatečnou kapacitu lakování disperzními laky. V tiskárně Triangl totiž lakují i některé zakázky tištěné na matné natírané papíry, aby tak předešli případným problémům při jejich dokončujícím zpracování. Před dvěma lety firma také investovala do pořízení vlastního CtP zařízení na výrobu tiskových desek. Do té doby tiskárna Triangl vyráběla formové ofsetové desky v kooperaci ve společnosti Vivas, ale nárůst jejich potřeby byl tak enormní, že tato společnost je už nebyla schopna vyrábět a dodávat v požadovaných termínech, které by zaručovaly plynulost výroby. To vedlo k rozhodnutí pořídit si vlastní CtP zařízení a začít vyrábět tiskové desky. Volba padla na termální CtP zařízení Kodak Magnus 800 Quantum 2400 dpi S Speed, vybavené automatickým nakladačem. Ve vlastním DTP studiu je potom v tiskárně Triangl využíváno PDF workflow Kodak Prinergy, elektronická montáž Preps a stochastické rastrování Staccato. Digitální nátisk Kodak Matchprint je realizován na digitálním tiskovém stroji Epson 4800 a náhledy archů jsou tištěny na digitálním stroji HP Designjet 1050C.

 


Nejnovější z archových ofsetových strojů Heidelberg Speedmaster – model CD 102-5 + L (X2) – byl v tiskárně Triangl instalován v loňském roce

 

Mimo uvedených strojů a zařízení patří do technologického vybavení tiskárny Triangl ještě obracečka palet Busch SWH 125 RLA, snášecí automat Theisen & Bonitz zakončený šitím drátem a čelním ořezem na výrobu vazeb V1, dva skládací stroje Stahlfolder KH 78-4KL ve formátu B1, jeden skládací stroj Stahlfolder KH 56-4KL v polovičním formátu a dvě jednonožové řezačky papíru Polar 78 E a 115 E, přičemž větší z nich je vybavena střásačkou stohu s vytíracím válcem. A zapomenout nesmíme ani na niťošičku Aster 160 OS, která je v tiskárně využívána jak k šití knižních bloků pro měkké vazby V4, které jsou následně zavěšovány na lince Wohlenberg City, tak také k šití knižních bloků pro tuhé vazby V8, jejichž snesení a šití si tiskárna Triangl zajišťuje ve vlastních kapacitách a v kooperaci provádí pouze jejich závěs do tuhých desek.

Nejnovější instalace nových strojů se potom v tiskárně Triangl uskutečnily už v letošním roce. Jednalo se především o UV lakovací stroj Steinemann, který si tiskárna Triangl pořídila v reakci na stále se zvyšující tlak svých zákazníků na co možná největší zkracování výrobních lhůt zakázek. Pořízení vlastního UV lakovacího stroje urychlilo průběh výroby zakázek, protože zcela odpadly časy potřebné na jejich převoz do kooperačního lakování. Dalším přírůstkem technologického vybavení potom byl digitální produkční tiskový stroj Canon, instalovaný v prostorách tiskárny v březnu letošního roku. Představuje rozšíření komplexnosti nabídky pro zákazníky, protože umožňuje tiskárně neodmítat ani poptávky na digitální tisk. Časem by jej chtěla začít využívat v kombinaci s archovým ofsetovým tiskem, neboť nabízí možnost u zakázek s menšími náklady zvolit ekonomičtější variantu výroby.

Instalované výrobní technologie tiskárny Triangl byly pořízeny jako nové stroje a zařízení, neboť jsou využívány v non-stop provozu a management firmy se tak snaží vyhnout případným problémům s provozem starších použitých strojů, které by mohly zkomplikovat plynulost výroby. V současné době má tiskárna Triangl sedmdesát zaměstnanců, kteří pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, pět dní v týdnu. Podle momentálních potřeb může nasadit také víkendový provoz, ale k tomu v posledním období v důsledku současné hospodářské recese nemusela přistoupit.

V době krátce po svém vzniku se tiskárna Triangl věnovala převážně výrobě klasických komerčních tiskovin. Postupem času, souběžně s tím jak rostl objem výroby a rozšiřovaly se její technologické možnosti, charakter zakázkové náplně postupně začal směřovat do třech hlavních segmentů – tisku periodik, knih a letáků. Toto převážné zaměření přetrvává až do současnosti. Do segmentu výroby obalů ze skládačkových lepenek zatím tiskárna nevstoupila, protože její vedení je přesvědčeno, že je mnohem lepší se specializovat na produkty, jejichž výrobu mají dokonale zvládnutou, než začít experimentovat, když to není bezpodmínečně nutné.

 


Termální CtP zařízení Kodak Magnus 800 Quantum je vybaveno automatickým nakladačem tiskových desek

 

A jaké jsou plány tiskárny Triangl do budoucna? Místopředseda představenstva akciové společnosti Triangl Petr Kotýnek k tomu uvádí: „Přežít! To je v současné nepříznivé hospodářské situaci asi to nejdůležitější. Ale vážně, žádné další přístavby a rozšiřování výrobních kapacit už v plánu nemáme. Nejenom z toho důvodu, že přistavovat už nemáme kam, chybí nám na to prostor, ale protože jsme přesvědčeni, že kapacity naší tiskárny jsou už v současné době optimální a z hlediska plochého ofsetového tisku jsme schopni vytisknout takřka všechno v dostatečné kvalitě i rychlosti. Kdybychom tiskárnu ještě dále rozšiřovali, zkomplikovalo by to podle mého názoru její řízení a kontrolu, což by ve výsledku potom mohlo znamenat snížení efektivity a možná i snížení kvality produkce. Co se tedy týká naší budoucnosti, pokud budeme mít dostatek zakázek, chtěli bychom ještě více zefektivnit a zkvalitnit výrobu. Technologické vybavení máme na dostatečně vysoké úrovni, takže teď bychom měli nainstalovat nějaký kvalitní MIS systém. Všechny naše dosavadní investice byly až doposud směrovány do výrobních zařízení, a nyní by tedy měly být přesměrovány do pořízení manažerského informačního systému, který by nám měl napomoci právě ke zmíněnému zefektivnění výroby.“

 

Triangl – tiskárna, která má zvuk!
Areál Letov, Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany
Tel.: +420 234 312 985–6
Fax: +420 234 313 805
E-mail: triangl@tisk-triangl.cz
www.tisk-triangl.cz

 

Technologické vybavení:
Pre-press:
termální CtP zařízení Kodak Magnus 800 Quantum s automatickým nakladačem
Tisk: archový ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-4
  archový ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L (X)
  archový ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L (X2)
Dokončující zpracování: snášecí drátošička Stitchmaster ST 350
  snášecí automat Theisen & Bonitz Sprint A 310 FP a 303 SP
  automatická lepicí linka Wohlenberg City 5000e
  niťošička Aster 160 OS
  skládací stroje Stahlfolder – 2 x KH 78-4KL a 1x KH 56-4KL
  2 x řezačka Polar 78 E a 115 E

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.