Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Frank Melzer - osobnost ST 6 / 2009
Gustav Konečný - Svět tisku // červen 2009

Motto: Inovativní řešení od roku 1956
Datum a místo narození: 3. prosince 1942 ve Schwelmu
Rodinný stav: ženatý
Potomci: tři děti, čtyři vnuci
Auto: Mercedes S 500
Oblíbené jídlo: hovězí roláda
Oblíbený nápoj: pivo
Záliby: plavání, lov divočáků, jízda na motocyklech Harley­‑Davidson a BMW

 

Společnost Melzer Maschinenbau GmbH se sídlem ve Schwelmu nedaleko Wuppertalu představuje známou světovou značku strojů na výrobu magnetických, čipových a bezkontaktních RFID karet. Firmu Melzer u nás zastupuje Mgr. Jaroslav Hruška – Grafoservis Praha. S panem Frankem Melzerem, viceprezidentem a spoluvlastníkem rodinné firmy, jsme hovořili na veletrhu EmbaxPrint v Brně. Naše první otázka se obracela do minulosti ke vzniku a rozvoji společnosti Melzer…

Naše společnost byla založena jako rodinný podnik v roce 1956. Začali jsme s vývojem a výrobou strojů pro potisk štítků a kartiček. V prvních dvaceti letech existence firmy byla naším hlavním produktem zařízení pro tisk parkovacích lístků. Naše systémy byly instalovány také v tehdejším Československu. V segmentu zařízení pro potisk kartiček jsme byli velice úspěšní. Skvělou pozici na trhu jsme si vybudovali zejména nabídkou zařízení na výrobu parkovacích karet s magnetickým proužkem. Na celosvětovém trhu jsme měli v tomto produktu podíl šedesáti až sedmdesáti procent. Na začátku osmdesátých let jsme se zaměřili na slibný obor plastových karet. Využili jsme zkušenosti z předchozích let. Formát parkovacích kartiček a kreditních karet je ostatně téměř stejný. Obě produktové skupiny se potiskovaly knihtiskem. Také výsek byl shodný. Uměli jsme aplikovat i hologramy. Chyběla nám pouze technologie laminování. Vyvinuli jsme vlastní technologii kontinuálního laminování namísto obvyklé laminace archů. Celkově jsme velmi úspěšně vstoupili do nového tržního segmentu. Později jsme částečně odešli z oboru tisku a věnovali jsme se víc elektronice. Technologický rozvoj pokračoval vývojem inteligentních plastových karet s aplikací RFID. Naše technologie laminování je velmi vhodná i při finalizaci karet s aplikovanou elektronikou. Vždy jsme sledovali potřeby trhu. Proto jsme se potom zase vrátili k papírovým médiím. Trh se znovu otevřel pro papírové štítky, kartičky a etikety. Nová generace těchto inteligentních papírových produktů s kontaktními i bezkontaktními čipy si na trhu našla velmi rozmanité využití.

 

Jaké jsou typické znaky vašich technologií?

Vyvinuli jsme stroje a zařízení, jež dále zpracovávají kotouče, které jsou již předtištěny například ofsetem. Nevyvíjíme vlastní tisková zařízení. Původně jsme využívali knihtisk, ale techniky tisku nejsou naším hlavním oborem. Typickým znakem našich strojů je kontinuální zpracování materiálu odvíjeného z role. Kontinuální zpracování nám umožňuje aplikovat in­‑line selekci eventuálně defektních produktů. Jedná se vlastně o stoprocentní kontrolu kvality. K zákazníkům se nemohou dostat žádné vadné karty. Když se nás lidé z oblasti ofsetového tisku ptají, čím se od ostatních technologií nejvíc odlišujeme, je to právě in­‑line selekce vadné produkce. Naši technologii máme samozřejmě patentovanou. Stroje jsou plně automatické a vyžadují pouze jednočlennou obsluhu. Plastové karty vytvářejí obrovské pole působnosti, především pro produkty, které se vyznačují vysokou přidanou hodnotou a jsou opatřeny spolehlivými bezpečnostními prvky. Příkladem jsou identifikační karty, pasy nebo široká škála karet používaných ve finanční oblasti. Naše stroje pro zpracování plastových karet jsou zastoupeny na všech světových trzích, stejně jako zařízení pro zpracování papírových štítků, kartiček a etiket. V našem portfoliu jsou jak stroje, které slouží pro výrobu masové papírové produkce, tak i systémy pro zpracování inteligentních plastových karet. Celkově jsou ale naše technologie součástí širokého polygrafického oboru, a proto vystavujeme hlavně na Drupě. Zúčastňujeme se také dalších větších i menších výstav. Každoročně jsme přítomni asi na patnácti veletržních akcích po celém světě. Proto jsme i na letošní výstavě Embax­Print na stánku Grafoservisu Praha s naším dlouholetým partnerem panem Jaroslavem Hruškou.

 

Jak byste charakterizoval trendy, které působí ve vašem tržním segmentu?

V Česku a na Slovensku boom inteligentních RFID produktů teprve začíná. Na některých teritoriích jsou bezkontaktní karty mnohem víc využívány než v Evropě. Například i v asijských zemích, jako je Čína, Japonsko nebo Korea, se karty využívají v mnoha aplikacích. V Evropě se rozvíjí použití bezkontaktních karet ve veřejných dopravních systémech. Když bylo v Německu mistrovství světa ve fotbalu, používaly se bezkontaktní vstupenky se zvýšenou bezpečnostní ochranou. Světový šampionát přinesl tomuto produktu velkou reklamu a začal se rychle šířit i do dalších evropských zemí. Dalším zajímavým prostorem pro aplikaci našich technologií jsou vysoce kvalitní doklady, jako například nové mezinárodní strojově čitelné cestovní dokumenty (MRTD – Machine Readable Travel Documents). Naše stroje a technologie slouží i pro výrobu dokladů typu lístků, jízdenek, vstupenek apod. Používají se například při přepravě osob. Velký okruh aplikací představují etikety, které se využívají v logistických systémech k identifikaci přepravovaných objektů a předmětů. Lepí se na výrobky, které se balí do kartonových krabic, jež se taktéž polepují etiketami apod. V mnoha evropských univerzitních knihovnách jsou všechny knihy opatřeny bezkontaktními čipy. Ke knize má návštěvník přístup, a i když ji neuloží na původní místo, je snadno dohledatelná.

 

Někdy se při posuzování perspektiv plošného masového rozšíření technologií RFID hovoří o zdravotních rizicích…

Elektronický smog je velkým problémem. Proto také musí být vzdálenost pro bezkontaktní čtení velmi pečlivě volena. Například při čtení pasů a dalších důvěrných dokumentů se volí vzdálenost pro bezkontaktní čtení jenom v nezbytném rozsahu, aby také nepovolané osoby nemohly zneužít důvěrné údaje. Pas se ke čtečce přikládá nablízko, a až systém čtecího zařízení otevírá čip v dokumentu ke čtení.

 

 

Jaké budou podle vás další směry vývoje bezkontaktních technologií?

Je příliš brzy na další změnu a je těžké říci, co bude ve vývoji následovat. Spojení elektroniky, papíru a plastu umožňuje zcela nové aplikace. První stroj pro zpracování takto koncipovaných produktů jsme představili na Drupě 2000. Devět let se může zdát jako dlouhá doba, ale značné investice se musí zaplatit. Stačí se podívat na kontrolu zavazadel na letištích. Kolik zařízení musí být nainstalováno po celém letišti, aby byla zajištěna bezpečná elektronická kontrola. Aplikace celého systému si vyžaduje spoustu vyjednávání a intenzivní spolupráci. Nová technologie se nachází stále ještě ve velmi rané fázi. Před tím, než se budeme zabývat další vývojovou etapou, měla by tomu předcházet všeobecná aplikace již vyvinuté technologie.

 

Jak se řídí rodinná technologická firma?

Společnost Melzer má charakter vývojové firmy. Zaměstnáváme 75 lidí. Firma se organizačně člení do čtyř sekcí. Nejstarší bratr vede výrobu a administrativu, druhý bratr je odpovědný za celkový obchod, další z bratrů řídí vývoj a já mám odpovědnost za marketing a prodej. První zakladatelská skupina čtyř bratrů je ve vedení rodinné firmy postupně střídána mladší generací. Ve vývojovém oddělení máme deset inženýrů. Nejvíc lidí je ve výrobní sekci. Organizace je velmi efektivní. A co je velmi důležité, všechny díly k našim strojům si vyrábíme sami. Náhradní díly k našim strojům si nemůžete koupit na každém rohu. Pro zákazníky je velmi důležité, že všechny díly máme neustále na skladě. Ve vybraných specifických oblastech, které nemůžeme obsáhnout vlastními silami, spolupracujeme také s univerzitami a technickými institucemi, ale celkově jsou naše stroje a systémy výsledkem vlastního vývoje. Technika a vynalézání je součástí naší rodinné tradice. Prodej na světovém trhu zajišťujeme pomocí systému asi dvaceti obchodních zastoupení. Ačkoliv i moje pracovní dráha byla zaměřena víc na technickou oblast, v posledních dvaceti letech se zaměřuji na marketing a prodej.

 

Jak byste charakterizoval vaši profesionální kariéru?

Vystudoval jsem strojní inženýrství a ekonomii na univerzitě v Bochumi. Zpočátku nebylo mým cílem pracovat v rodinné firmě. Dvanáct let jsem strávil v armádě. Během mé vojenské služby jsem se zabýval technickými disciplínami. Začal jsem pracovat jako projektový inženýr ve vývoji optických a fotografických zařízení pro armádu. Ve spolupráci s velkými německými a evropskými firmami jsme vyvíjeli dalekohledy, kamery a laserové zaměřovače do tanků. Při tom jsem se učil, jak se takto vysoce sofistikované výrobky mají nakupovat. Musel jsem diskutovat a jednat s velkými průmyslovými společnostmi. Zároveň jsem byl představitelem německé armády v několika výborech pro standardizaci v oblasti optických a fotografických zařízení. V armádě jsem měl časově omezený kontrakt, skončil jsem jako kapitán. Potom jsem ještě pracoval pro velkou opticko­‑elektronickou firmu, s níž jsem spolupracoval i jako zástupce armády. V roce 1978 jsem se vrátil do rodinné firmy Melzer.

 

 

Právě včas, abyste stihl technologickou změnu na počátku 80. let…

Měl jsem technické i ekonomické vzdělání a zkušenosti z předchozí kariéry. Uměl jsem vyjednávat s velkými společnostmi. Rodinná firma byla připravená na technologické změny, ale potřebovala intenzivněji rozvinout prodej a marketing.
Jak se projevily ve vašem byznysu změny, ke kterým došlo ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let?

Nemyslím, že firma Melzer čekala až na politické a ekonomické změny ve východní Evropě. Naše společnost měla u vás kontakty a obchodní aktivity i před tím. Od začátku našeho podnikání jsme uvažovali v intencích světového trhu. Navštěvoval jsem kvůli obchodním jednáním Československo, Polsko, Maďarsko i východní Německo. Nejednal jsem tehdy v Moskvě. Kontakty na Rusko začaly až později. Jejich úřady projevily zájem o naše stroje na výrobu pasů.

 

Všichni hovoří o krizi. Pociťuje ji i společnost Melzer?

Také vnímáme nepříznivou situaci, která byla způsobena nezodpovědným chováním představitelů bankovního sektoru. Nejsme za ni odpovědni, ale překonáme ji. Krize bude hluboká jenom do té míry, jak to sami připustíme. Odvaha a důvěra každého jednotlivce je teď velmi důležitá. Vezměme si jednoduchý příklad hraček v globálním světě. Rodiče omezují jejich nákupy a v Číně bankrotují tisíce firem. Zkrachované čínské firmy si samozřejmě nebudou kupovat z Evropy žádné stroje. V krizovém cyklu jsou rychle provázány firmy ze všech koutů světa. Už v druhém semestru studia ekonomie na univerzitě jsme se učili o protikrizových zásazích vlády. Abychom současnou krizi překonali, měly by státy vkládat víc peněz do ekonomiky, i kdyby se měly víc zadlužit.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)
× Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009 (22. 2. 2009 - Gustav Konečný)
× Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009 (4. 4. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Jan Minář - osobnost ST 4 / 2009 (2. 5. 2009 - Ivan Doležal)
× Ing. Richard Bulíček - osobnost ST 5 / 2009 (27. 6. 2009 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.