Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Druckerei Elsholz GmbH
Gustav Konečný - Svět tisku // květen 2009

Rodinná tiskárna Elsholz se sídlem v Berlíně se loni na podzim stala první německou polygrafickou firmou, která začala tisknout na stroji KBA Rapida 75. Tiskový stroj KBA Rapida 75 byl vyvinut v KBA-Grafitecu ve spolupráci s KBA z Radebeulu a vyrábí se v KBA-Grafitecu v Dobrušce. Na světovém trhu nahradil v populárním formátu B2 stroje KBA Rapida 74 a Performa 74. Získává si oblibu i mezi náročnými německými zákazníky. Čtyřbarvová Rapida 75-4 významně posiluje pozici Druckerei Elsholz na německém polygrafickém trhu.

Začátky společnosti Druckerei Elsholz byly docela skromné. Zakladatel firmy pan Harald Elsholz koupil v roce 1969 malou tiskárnu. Tehdy se jednalo vlastně jenom o tiskařskou dílnu bez stálých zákazníků, která byla vybavena jediným tiskovým strojem Rotaprint, prosvětlovacím stolem a malou kanceláří. Když byla firma Druckerei Elsholz před čtyřiceti lety založena, sídlila v berlínské čtvrti Kreuzberg. V roce 1986 se přestěhovala na sever města do průmyslového objektu ve čtvrti Wedding.

Podobně jako mnoho malých a středních tiskáren v České republice, i německé tiskárny obdobné velikosti jako Druckerei Elsholz mají obvykle statut společnosti s ručením omezeným (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Úloha tiskáren malé a střední velikosti na trhu není zejména v dobách hospodářské recese vůbec jednoduchá. Jediným východiskem pro vytvoření dobré výchozí pozice v rámci konkurenčního prostředí je modernizace tiskových technologií v zájmu lepších služeb zákazníkům. Druckerei Elsholz se vydala právě touto cestou a k modernizaci svých tiskových technologií si vybrala Rapidu 75. Tiskový stroj Rapida 75-4 byl uveden do provozu loni v září.

 


Vysekávací forma a vytištěný arch známek vyrobený tiskárnou Elsholz pro soukromou doručovací službu

 

Stručně o strojích KBA Rapida 75

Charakteristiky a parametry tiskového stroje KBA Rapida 75 odpovídají potřebám malých a středních tiskáren. Mohou být ovšem využity k efektivnímu tisku ve formátu B2 i ve velkých tiskárnách. Konstruktéři ze společnosti KBA-Grafitec a s nimi také vývojoví pracovníci ze závodu KBA v Radebeulu využili zkušenosti se stroji Performa 74 a Rapida 74, ale i Rapida 105 nebo 205. Na základě obou předchozích tiskových strojů ve formátu B2 vznikl stroj KBA Rapida 75, v němž je zakomponováno to nejlepší z obou typových řad. Rapida 75 ve standardním formátovém provedení potiskuje archy v maximálním formátu 530 x 750 mm a nabízí tiskovou plochu 510 x 735 mm. Stroj tiskne rychlostí až 15 000 archů za hodinu a potiskuje standardně materiály o tloušťce 0,04 až 0,6 mm. Kapacita nakladače dosahuje 840 mm, do vykladače lze umístit stoh o výšce 920 mm.

Tiskový stroj KBA Rapida 75 byl poprvé představen na veletrhu Drupa 2008. Výrobce jej nabízí v nejrůznějších konfiguracích, včetně obracecího zařízení a lakovací jednotky. Ve zvláštní opční nabídce je stroj schopen pracovat s formátem rozšířeným na 605 x 750 mm. Výbava stroje zahrnuje automatizační prvky, které zvyšují produktivitu práce i komfort pro tiskaře. Berlínská tiskárna Elsholz si vzhledem ke své zakázkové náplni zvolila základní konfiguraci se čtyřmi tiskovými jednotkami.

 


Dagmar a Olaf Elsholzovi u tiskového stroje KBA Rapida 75

 

O firmě Druckerei Elsholz

Tiskárna Elsholz má charakter malé rodinné firmy s několika zaměstnanci. Portfolio klientů firmy tvoří z velké části stálí a pravidelní zákazníci. Jsou mezi nimi především reklamní agentury, banky, drobní řemeslníci a obchodníci. Sortimentní struktura tiskárny Elsholz je neobyčejně rozmanitá. Nalezneme v ní vše od informačních bulletinů až po reklamní letáky. Zajímavou součástí produktového portfolia jsou vysoce kvalitní vstupenky na kulturní akce, jako je například zahájení prestižních výstav a podobných společenských událostí. V zakázkové skladbě dokonce nechybí ani tisk poštovních známek pro soukromé doručovací služby.

Výrobní prostory tiskárny zabírají necelých 300 m². Díky kompaktním rozměrům tiskového stroje Rapida 75 nepředstavoval omezený výrobní prostor žádný problém. Všechny tiskové, vysekávací a skládací stroje jsou nainstalovány v přízemí. V prvním nadzemním podlaží sídlí vedení a administrativa, oddělení předtiskové přípravy a digitálního tisku a kromě toho zde zbyl i prostor pro některé dokončující práce a pro oddělení expedice. Flexibilita tiskárny Elsholz a její zaměření na potřeby zákazníků se odráží v nákladech jednotlivých zakázek. Některé zakázky mohou být velmi malé, například pouhých 50 letáků nebo 100 pohlednic. Tiskárna může ke zpracování malých zakázek zvolit digitální nebo ofsetové tiskové technologie. Zákazníci však občas z důvodu vyšší kvality ofsetový tisk výslovně vyžadují.

Tiskárna Elsholz samozřejmě raději tiskne větší zakázky od firemních dokumentů přes brožury a letáky až po pořadače, šanony a řadu dalších výrobků, které může zároveň nařezávat, drážkovat, skládat, perforovat, vysekávat, sešívat a laminovat. Komplexní technologie umožňuje i výrobu známek. Státní pošta Deutsche Post sice na seznamu zákazníků tiskárny Elsholz není, ale zato sem přibývá stále více soukromých doručovacích služeb, které zjistily, že existuje zájem o známky s náměty, jež jsou pro jejich region specifické. Náklad těchto zakázek se pohybuje v rozsahu od 10 000 až po 5 milionů kusů a stroji KBA Rapida 75 nedělá problémy splnit vysoký standard kvality, který se u tisku známek vyžaduje.

Silná stránka tiskárny Elsholz spočívá v jejím ryze rodinném charakteru. Malé rodinné tiskárny jsou flexibilní, spolehlivé a dbají na osobní kontakt se zákazníky, což přesně vystihuje i podnikatelskou filozofii rodiny Elsholzů. Přívětivé osobní kontakty jsou v současném období, které lze charakterizovat náporem digitální komunikace, stále vzácnějším prvkem.

 


Nedostatek prostoru nebyl díky kompaktním rozměrům Rapidy 75 žádným problémem

 

Zkušenosti se strojem KBA Rapida 75

Nová Rapida 75 umožnila společnosti Druckerei Elsholz rozšířit nabídku z dvoubarevného tisku ve formátu B2 na čtyřbarevný tisk. Rodina ­Elsholzů se do kontaktu se společností KBA dostala poprvé před třemi lety. Počátkem loňského roku se začal Harald Elsholz se svým tiskařským mistrem Frankem Reissnerem ohlížet po novém tiskovém stroji. Od prvního okamžiku je zaujala Performa 74 z produkce KBA-Grafitecu. Když jim však v předváděcím středisku výrobního závodu KBA v Radebeulu představili jejího nástupce – stroj Rapida 75, oba pánové se shodli na tom, že počkají až na novější model. Pro majitele Druckerei Elsholz byla Rapida 75 největší investicí ve čtyřicetileté historii jejich společnosti.

Podle názoru pana Olafa Elsholze, který je synem zakladatele firmy a nyní pracuje jako výkonný ředitel společnosti Druckerei Elsholz, byly rozhodujícími faktory při volbě stroje Rapida 75 jeho kompaktní rozměry a nízká spotřeba energie. Rozměry stroje i energetická náročnost jsou skutečně menší, než je pro archové stroje ve formátu B2 obvyklé. Hlavní důvod spočíval ve skutečnosti, že stávající uspořádání výrobních prostorů poskytovalo tiskárně velmi málo místa pro instalaci čtyřbarvového stroje. Snižování energetických nákladů je pro firmu navíc jednou z hlavních priorit.

Instalace nového stroje proběhla velmi hladce. Stroj byl do tiskárny dopraven loni 3. září a již 9. září se na něm tiskla první zkušební zakázka. Obsahovala šestibarevné vstupenky, tištěné na dva průchody strojem a povrchově upravené pomocí lakování. Tisk zahrnoval obrázky se spoustou barevných odstínů a světlejším inverzním písmem. S náročnou zakázkou se stroj KBA Rapida 75-4 vyrovnal bez problémů. Většina zakázek, které byly od té doby na stroji vytištěny, se tiskla ve čtyřbarvovém režimu.

Na rozhodování o nákupu stroje se samozřejmě podílel i mistr tiskárny Frank Reissner. Se stroji KBA pracoval u svých předchozích zaměstnavatelů. Na novém stroji oceňuje především spojení s předtiskovou přípravou pomocí rozhraní CIP4 a snadnou obsluhu stroje z dotykové obrazovky u vykladače. Obsluhu stroje ještě více usnadňuje prakticky zaměřená úroveň automatizace výrobního procesu, která zahrnuje automatizované  nastavení diagonálního registru a automatické mycí systémy tiskových jednotek. Obsluha stroje nainstalovaného v Druckerei Elsholz má k dispozici ergonomické ovládání stroje z řídicího a kontrolního pultu ErgoTronic. Pult je vybaven on-line denzitometrem.

Hned během několika prvních týdnů práce s novou Rapidou 75 se Frank Reissner přesvědčil, že výsledky tisku, které stroj nabízí, snesou srovnání s kvalitou tisku na strojích větších modelů. Správnost volby při výběru nového tiskového stroje ve formátu B2 se brzy promítla i v nižších cenách, které firma může svým zákazníkům nabídnout.


Na rozhodování o nákupu stroje se podílel i mistr tiskárny pan Frank Reissner

 

Nová generace

Společnost Druckerei Elsholz charakterizuje nynější období jako střídání generací. Spolu s novým strojem KBA Rapida 75-4 a zavedením digitálního řízení výrobních procesů přišla i generační obměna ve vedení rodinného podniku. Zakladatel firmy pan Harald Elsholz nyní pracuje jen několik hodin týdně. Společnost vede v oblasti kontaktů se zákazníky a administrativy jeho manželka paní Dagmar Elsholz. Syn Olaf je výkonným ředitelem a v praxi se zaměřuje hlavně na předtiskovou přípravu a dokončující zpracování. V případě potřeby může ovšem obsluhovat i tiskové stroje. Pan Frank Reissner zajišťuje obsluhu strojů. K ruce má mladíka, který se zde třetím rokem učí. V období velkého náporu zakázek jim pomáhají brigádníci, a to zejména v oblasti dokončujícího zpracování.

Společnost Druckerei Elsholz si letos připomíná čtyřicet let od svého vzniku. Do dalších let vstupuje s moderním strojem KBA Rapida 75, který jí umožňuje rozšířit okruh zákazníků a zkvalitnit polygrafické služby. Rapida 75 podstatně zvýšila výrobní kapacitu tiskárny, což firmě umožnilo provést určité změny ve složení zakázek. Neformální vztahy se zákazníky umožňují pružné přijímání nových objednávek. Zákazníci zasílají příslušná data a tiskárna v neobyčejně krátké lhůtě zajistí zpracování zakázky na stroji Rapida 75. V polygrafickém průmyslu dochází všeobecně ke změnám, které vedou k rychlosti a flexibilitě při zpracování zakázek. Společnost Druckerei Elsholz je příkladem, jak se malá rodinná firma pomocí nového tiskového stroje KBA Rapida 75 těmto změnám na trhu přizpůsobuje.

 

Druckerei Elsholz GmbH
Adresa:
Schwedenstraße 9, 13359 Berlin, Deutschland
Tel.: +49-(0) 30-49 99 78 77
Fax: +49-(0) 30-49 99 78 79
E-mail: info@druckerei-elsholz.de
druckerei-elsholz@gmx.de
www.druckerei-elsholz.de 

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )
× Profily ve Světě tisku (26. 2. 2009 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.