Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Studiopress, s. r. o., Čáslav
Gustav Konečný - Svět tisku // květen 2009

Společnost Studiopress má tiskárnu v Čáslavi a studia v Praze a Pardubicích. V posledních dvou letech firma významně investovala do modernizace tiskárny. Přestěhovala se do nového objektu s celkovou výrobní a kancelářskou plochou 3 000 m² na okraji Čáslavi. V souvislosti s celkovou modernizací obměnila všechny tiskové stroje. Nyní tiskne na archových strojích Roland 504 a Ryobi 524GX.

Začátky čáslavského Studiopressu nebyly nepodobné mnoha ostatním firmám, které vznikaly po roce 1990. Tiskárna vstoupila do podnikání ve sklepě rodinného domku s jedním Romayorem. Na rozdíl od mnoha dalších se však během let vypracovala ve středně velkou polygrafickou společnost, která disponuje zkušeným týmem a moderními technolo­giemi. Studiopress je firmou rodinného charakteru. Vedou ji bratři Korejtkové. Ing. Roman Korejtko šéfuje tiskárně v Čáslavi, ing. Martin Korejtko vede studio v Pardubicích a ing. Václav Korejtko stojí v čele studia v Praze. Roman vystudoval strojírenskou fakultu, zatímco Martin a Václav absolvovali elektrotechnickou fakultu. Vzdělání spolumajitelů firmy v technických oborech se projevuje i v důrazu na využití moderních výrobních technologií s podporou automatizace.

 

 

Od českých strojů k dovozovým

Společnost Studiopress byla založena v roce 1992. V první etapě rozvoje firmy se v tiskárně vystřídaly nejrůznější stroje obou českých značek Adast a Polly ve formátech B3 a A2. Zlom v technologickém vývoji firmy přišel v roce 2003, kdy už měl Studiopress pobočky v Praze a Pardubicích. Tehdy si tiskárna pořídila první zahraniční tiskový stroj ve formátu B2, a sice Roland 204. Instalace stroje Roland 204 v Čáslavi byla první v České republice. Pro investici do stroje od firmy manroland se majitelé rozhodli zejména z technologických důvodů. Stroj s dvojnásobnými tlakovými cylindry byl lépe než jeho konkurenti připraven k potisku silnějších substrátů ve vyšších gramážích. Kompaktní rozměry stroje Roland 204 navíc odpovídaly i stísněným pracovním plochám v původním objektu tiskárny.

Stroji Roland 204 však chyběla automatizace, což si tiskárna vynahradila, když si na podzim 2007 pořídila tiskový stroj Roland 504 s veškerou výbavou. „Se strojem Roland 504 jsme docenili roli automatizace v polygrafické výrobě. Na stroji Roland 204 se upínaly tiskové desky manuálně a v přípravě stroje na zakázku jsme nešli pod čtyřicet minut,“ uvedl ing. Martin Korejtko. Přechod z domácí na zahraniční značku byl dovršen loni ve formátu B3, když společnost manroland czech v září nainstalovala v tiskárně v Čáslavi stroj Ryobi 524GX. Investice do nových tiskových strojů souvisely i s novou budovou, do níž se tiskárna přestěhovala v roce 2007. Dříve využívané výrobní plochy v centru města ani nedovolovaly umístění větších tiskových strojů.

Tiskový stroj Roland 204 odebral dodavatel na protiúčet. Podle kontraktu mezi firmami manroland czech a Studiopress Čáslav byl Roland 204 odvezen ze staré tiskárny přímo k novému majiteli a Roland 504 byl nainstalován již v novém objektu. Harmonogram výměny stroje umožnil tiskárně produkovat na stroji Roland 204 až do okamžiku zahájení provozu nového stroje Roland 504. „Tím, že podle smlouvy docházelo k výměně strojů, byly všechny starosti na straně společnosti manroland,“ konstatoval Martin Korejtko, když hodnotil podporu ze strany distribuční firmy.

 

 

Přednost automatizaci

Majitelé tiskárny preferují automatizaci. Raději než do vícebarvového zainvestovali do čtyřbarvového, ale plně vybaveného stroje Roland 504 ve formátu B2. Z pohledu zaměření tiskárny a skladby zakázek, které se většinou tisknou v barevnosti CMYK, je čtyřbarvový stroj výhodnější. Jestliže zakázka vyžaduje více barev, prochází strojem podruhé, avšak automatizace přípravy snižuje neproduktivní časy natolik, že se v součtu dosáhne úspory. Podobnou charakteristiku lze vyslovit také o stroji Ryobi 524GX. Stejně jako u tiskových strojů, tak i v případě řezačky si tiskárna vybrala plně vybavené zařízení, a to Polar 115 XT Autotrim. Přípravu tiskových desek firma realizuje na systému CtP Kodak Magnus 400. Zařízení CtP je vybaveno automatickým nakládáním i vykládáním desek. V tom se také projevuje sklon majitelů k investování do plně vybavených strojů, které šetří čas a umožňují práci v automatizovaném režimu. Ve třech zásobnících mohou být připraveny desky tří různých formátů. „Termální CtP bylo prvním zařízením v tiskárně, které splňovalo naši představu o automatizaci,“ prohlásil ing. Roman Korejtko. Firma si je pořídila ještě před tím, než obměnila tiskové stroje, ale už s úvahou, že dojde k propojení CtP a tiskových strojů.

Oba nové tiskové stroje jsou nyní přímo propojeny s CtP. Roland 504 přebírá data pro přednastavení barevníků a formátu. Na stroj Ryobi 524GX se předávají data pro přednastavení barevnosti, neboť stroj nemá automatické nastavování podle zvoleného formátu. Je zřejmé, že význam automatizace vzrůstá s formátem tiskového stroje. Produkce realizovaná na stroji ve vyšším formátu může rychleji splatit investice vložené do automatizace. Oba tiskové stroje jsou využity na dvě směny s občasným využitím třetí směny. Dříve používané tiskové stroje potřebovaly pro stejnou produkci daleko více času. Studiopress si zvolilo novou technologii, která umožňuje zpracovat zakázkovou náplň efektivněji a kvalitněji, a navíc vytváří kapacitní rezervu. „Nové tiskové stroje nám dovolují přijímat zakázky s vyšší přidanou hodnotou,“ podtrhl pan Roman Korejtko význam investice.

 

Roland 504

V podobě čtyřbarvového tiskového stroje Roland 504 si Studiopress koupilo špičkový výrobek společnosti manroland. Tiskový stroj je vybaven všemi standardními i převážnou většinou nadstandardních funkcí. Z automatizačních funkcí, které nejvíc šetří produktivní čas, tiskárna oceňuje především systém EPL pro poloautomatické dvoukanálové upínání tiskových forem na všech tiskových jednotkách. Ke kvalitě tisku a rychlosti nájezdu zakázky přispívá digitální nastavování soutisku v podélném, příčném i diagonálním směru. Krátké barevníky umožňují automatickou regulaci dávkování barvy v závislosti na rychlosti stroje pomocí řízeného kroku dávkovacího válce. Komfort tiskaře a rychlost změny zakázky podporují automatické myčky ofsetových potahů, tlakových cylindrů a barevníků. Myčky jsou součástí prémiového paketu. Kartáčové mytí tlakových válců je podle zkušeností tiskařů velmi účinné, a pan Martin Korejtko dodává, že i ekonomické. Mytí kartáčovými myčkami lze efektivně soustředit do časových úseků mezi zakázkami. Tiskový stroj je vybaven systémem řízení PrintNet, který zahrnuje nejen řízení stroje, ale také připravenost pro instalaci přednastavení pomocí dat ve standardu CIP3/CIP4 na bázi protokolu JDF. PrintNet umožňuje rovněž úplnou integraci tiskového stroje do informačního systému tiskárny. Tiskový stroj se obsluhuje pomocí pultu Pecom. Do paměti systému lze uložit parametry až 5 000 zakázek.

Skutečnost, že tiskárna provozovala Roland 204, zdaleka neznamenala, že automaticky volila nový stroj od stejného dodavatele. Vyhodnocovala i nabídky jiných značek. O příklonu ke stroji od společnosti manroland rozhodly technické detaily, například i řešení myček. „Informace o nabídce na trhu jsme si sami získávali a třídili,“ řekl Roman Korejtko. Rozhodující byla také ochota dodavatele vyřešit všechny otázky spojené s odkupem staršího stroje. Zajímavým softwarovým doplňkem na stroji Roland 504 je systém WartungsManager, který je zaměřen na řízení údržby. Systém monitoruje počet obratů a upozorňuje na blížící se interval údržby. Evidence úkonů okolo údržby obsluze umožňuje, aby je řešila postupně v čase, který má mezi jednotlivými zakázkami k dispozici. Kromě hlídání údržby WartungsManager slouží také ke komunikaci s výrobcem.

 

Ryobi 524GX

Přestože stroj Ryobi 524GX potiskuje archy do formátu B3, jeho výbava automatizačními funkcemi překonává standard obvyklý v této formátové třídě u strojů jiných značek. Stroj usnadňuje obsluhu pomocí automatického nastavení boční náložky a tlaku podle formátu archu. Tiskař má k dispozici automatizovanou výměnu desek v systému Ryobi RPC. Stroj byl v tiskárně v Čáslavi nainstalován s doplňkovou výbavou, která zahrnuje například spínatelný boční pohyb prvního navalovacího válce a boční pohyb mostového válce mezi barevníkem a vlhčením. Ke kvalitě tisku přispívá Ryobi Matic-D s odstraňováním pecek z tiskové desky pomocí delta-efektu. Součástí systému ovládání je přednastavení stroje podle dat z pre-pressu pomocí softwaru Ryobi Ink Volume Setter. Stroj je vybaven automatickými myčkami barevníků a ofsetových potahů. Zkušenosti s průběhem instalace a servisem shrnul ing. Martin Korejtko: „Instalace obou tiskových strojů proběhla standardně. Vzhledem k tomu, že stroje jsou nové, nebyl zatím servis ve větší míře potřebný.“

Studiopress zaměstnává téměř padesát lidí. Studiová část společnosti Studiopress v Praze a Pardubicích zajišťuje vše od grafických návrhů až po sazbu. Studia pracují také pro další klienty a připravují i zakázky, které potom dále nezpracovává tiskárna v Čáslavi. Vyžadují-li například tisk ve formátu B1 apod. Malé studio je rovněž přímo při tiskárně v Čáslavi. Zajišťuje zpracování menších lokálních zakázek. Studiopress se zaměřuje na široké spektrum zakázek. V seznamu zákazníků figurují reklamní agentury, grafická studia, nejrůznější finální klienti, ale i další tiskárny. Tiskárna využívá i možnosti kooperace, například při zajištění parciálního lakování. Z pohledu lokalizace zákazníků je výrobní kapacita tiskárny rozdělena zhruba po třetině mezi Prahu, Pardubice a Čáslav. Koncoví uživatelé tiskovin ovšem mohou být i ve vzdálenějších místech. Tiskárna zabezpečuje dopravu podle požadavků zákazníků. Studiopress až na výjimky zatím nepracuje přímo pro zahraniční klientelu.

 

 

Závěr

Společnost Studiopress vložila v posledních dvou letech velké investice do výstavby nové tiskárny a realizovala s tím související modernizaci strojového vybavení. Ekonomická a finanční krize zabrzdila v české polygrafii celou řadu investic. Firma Studiopress s novými stroji a zařízeními má již nyní výhodu v porovnání s konkurenčními organizacemi, které byly v době recese nuceny investice odložit. S novými tiskovými stroji Roland 504 a Ryobi 524GX je společnost Studiopress schopna nyní i okamžitě po odeznění krize nabídnout vyšší kvalitu a produktivitu.

 

Studiopress, s. r. o.
Táborská 1667, 286 01 Čáslav
Tel./fax: +420 326 539 560
E-mail: caslav@studiopress.cz
www.studiopress.cz

Nejnovější stroje a zařízení:
  Roland 504
  Ryobi 524GX
  Polar 115 XT Autotrim

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.