Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Prati Srl
Patrik Thoma - Svět tisku // duben 2009

Nebývá příliš zvykem, abychom na tomto místě představovali zahraniční společnost, jakou je italská firma Prati, jež je známá především v segmentu flexotisku jako výrobce a dodavatel výkonných inspekčních a převíjecích systémů a kterou od ledna tohoto roku na českém a slovenském polygrafickém trhu zastupuje firma Ing. Petr Kloc a spol.

 

 
Převíjecí automat Saturn

 

V italském regionu se v posledních letech stále častěji můžeme setkat s firmami, které se orientují na nejrůznější části dokončujícího zpracování. Dílenským zpracováním se zařízení italských výrobců mnohdy blíží absolutnímu vrcholu v jednotlivých segmentech, také zahrnutí automatizačních prvků bývá na velmi vysoké úrovni, oproti dalším výrobcům však nabízejí mnohdy i příznivé ceny. To je ostatně i případ italské společnosti Prati, která sídlí v malém městečku Marradi na severu Itálie. Její historie sahá již do roku 1973, kdy Pietro Prati založil společnost Officina Meccanica Prati, zabývající se servisem a prováděním generálních oprav tiskových strojů. Již po roce své existence však ryze rodinná firma začíná měnit směr svého zaměření a začíná se orientovat na segment vývoje a výroby zařízení pro dokončující zpracování v oblasti potisku flexibilních materiálů. Převíjecí automaty jsou pak plně v produktovém portfoliu společnosti Prati již od roku 1980. Od té doby je v provozu po celém světě již více jak 1 000 těchto zařízení. Předností společnosti je také to, že se neorientuje pouze na montáž jednotlivých zařízení, ale velká pozornost se zde věnuje také vlastnímu vývoji. Dnešní převíjecí automaty tak vyhovují vysokým nárokům nejenom z hlediska produktivity a dílenského zpracování, ale také nárokům z hlediska přesnosti a bezchybnosti provozu. Společnost Prati dále disponuje nejenom montáží a vývojem, ale i vlastním obráběcím střediskem a velikými sklady, v nichž jsou uloženy náhradní díly prakticky na všechna zařízení z produkce společnosti.

Dalším mezníkem v historii italské společnosti se stal rok 2001, kdy došlo ke změně názvu z původního Officina Meccanica Prati na Prati Srl, jak se ostatně společnost jmenuje dodnes. Společnost Prati působí samostatně pouze na italském trhu, v ostatních regionech využívá zastoupení, která zajišťují prodej, montáž a servis zařízení, k čemuž jsou zde i vyškolení pracovníci. Stejně tak je tomu od začátku tohoto roku i v České republice a na Slovensku, kde se obchodním zástupcem společnosti Prati Srl stala již zmiňovaná firma Ing. Petr Kloc a spol., která má v oblasti nabídky převíjecích automatů dostatečné zkušenosti, protože v posledních patnácti letech zde zajišťovala prodej a servis zařízení od společnosti Rotoflex.

 


Nejvýkonnější modulární systém Vega Plus

 

V oblasti inspekčních a převíjecích systémů nabízí v současnosti italská společnost Prati čtyři základní produktové řady, které se liší nejenom svým vybavením, ale také zaměřením, pro který segment výroby jsou vlastně určeny. Všechna zařízení se přitom vyznačují robustní konstrukcí zajišťující velmi dobrou stabilitu i při vysokých produkčních rychlostech a také celou řadu řešení, která sledují aktuální trendy v segmentu převíjení a kontroly flexibilních materiálů. Většinou přitom jde o řešení, která jsou modulární konstrukce, což znamená, že lze dané zařízení uzpůsobit potřebám daného zpracovatele flexibilních materiálů.

Nejjednodušším a základním převíjecím zařízením v nabídce společnosti Prati je nyní zařízení nesoucí označení Neptune. To je určeno primárně pro převíjení s prořezem dráhy materiálu a odtahem mřížky složitě tvarovaných etiket. Toto jednoduché zařízení je vhodné pro zpracování dráhy materiálu v šíři 330 mm, přičemž pracovat lze při produkční rychlosti dosahující až 150 metrů za minutu, což je dostatečná rychlost pro zpracování produkce z většiny flexotiskových strojů.

Pro podélný prořez, převíjení, výsek a inspekci běžných samolepicích materiálů a papírů je určen druhý převíjecí automat, jenž je označen Saturn. Pomocí něj je možné pracovat v maximálních šířích materiálu 290 a 410 mm. Maximální rychlost převíjení je přitom 318 metrů za minutu. Jde již o výkonné zařízení, které je poháněno pomocí dvou servomotorů, z nichž jeden pohání dráhu materiálu, druhý pak má za úkol pohon navíjecí hřídele. Oba motory přitom využívají technologie „brushless“, ostatně jako ostatní servomotory v převíjecích automatech tohoto výrobce. Díky této technologii lze dosáhnout nejenom zmenšení těchto servomotorů při zachování odpovídajícího výkonu, ale i velmi přesnou a jemnou regulaci v rámci všech produkčních rychlostí stroje. Předností těchto motorů je pak také vysoká životnost. Prodloužení životnosti celého systému napomáhá také integrovaná magnetická prášková brzda. Převíjecí automat Saturn se vyznačuje integrací celé řady automatizačních prvků, které vedou ke zjednodušení práce při převíjení materiálu a přestavení zařízení na novou zakázku. K těmto prvkům patří například automatické zastavení stroje při dokončení převíjení role či automatická kontrola a řízení napětí dráhy materiálu, což napomáhá ke zpracování i obtížně zpracovatelných materiálů. Pro přesné zpracování je systém Saturn zároveň vybaven i elektronickým systémem pro kontrolu a vyrovnání dráhy materiálu, kde se ke kontrole okrajů materiálu používá ultrazvukových senzorů. Samozřejmostí je i počítadlo etiket a délky, které je nastavitelné jak pro počet zpracovávaných kusů, tak i pro celkovou délku zpracovaného materiálu. V opční výbavě lze Saturn doplnit o celou řadu dalších systémů, mezi nimiž bychom mohli jmenovat například řešení pro detekci chybějících etiket, popřípadě řešení pro detekci přelepů a praporků. Doplnit lze také plně inspekční zařízení. V této oblasti spolupracuje italská firma Prati především se společnostmi BST International a Nikka Research. Převíjecí automat Saturn je možné doplnit také o další řešení, která významnou měrou rozšiřují jeho užitnou hodnotu. Doplnit lze tak zařízení pro ink­‑jetový dotisk personalizovaných dat na jednotlivé etikety, stejně tak jako separátní výsekovou jednotku pro případný dodatečný výsek na již potištěném pásu samolepicího materiálu.

 


Převíjecí automat s označením Jupiter

 

Především pro zpracování obtížně zpracovatelných materiálů, jako jsou plasty, fólie, termopapír či hliníkové fólie, jejich podélný prořez, převíjení a inspekci, je určeno třetí zařízení z produktového portfolia společnosti Prati, kterým je převíjecí automat s označením Jupiter. Je zřejmé, že s tímto zařízením, jež je nabízeno v pracovních šířích 300 a 420 mm (max. šíře materiálu 290 a 410 mm), stejně jako je tomu u systému Saturn, lze pracovat i při dokončování a inspekci běžných samolepicích materiálů a papíru. I zde je produkční rychlost zařízení 318 metrů za minutu. Podobnost s výše popsaným zařízením Saturn můžeme nalézt nejenom v základních technických parametrech, ale také ve vlastní konstrukci zařízení. Také zde je totiž k pohonu použito dvou servomotorů s technologií „brushless“, přičemž navíc je zde stroj vybaven dalším pomocným motorem v prostoru polepovacího stolu pro snazší odtah makulatury. Vzhledem k tomu, že toto zařízení je určeno i pro obtížně zpracovatelné materiály, byla při jeho vývoji věnována zvýšená pozornost problematice kontroly napětí materiálu. Aby Jupiter v této oblasti mohl nabízet velkou variabilitu, je možné provádět až 100 nastavení navíjecího napětí. Za zmínku pak jistě stojí také to, že jako opčního řešení je zde možné využít speciálního softwarového řešení s označením Varycontrol, které umožňuje plynule měnit navíjecí napětí spolu s rostoucím návinem v roli. Také zde je přímo ve standardním vybavení celá řada automatizačních prvků, které usnadňují práci s převíjecím automatem. Samozřejmostí je zde tak nejenom automatické zastavení na konci role či kontrola dráhy a napětí materiálu, ale i senzory pro zjišťování chybějících etiket a přítomnosti praporků. V rámci opční výbavy lze pak Jupiter doplnit o další kontrolní senzory pro chybějící etikety, kontrolu čirých etiket na čirém podkladu (clear-on-clear), stroboskopickou inspekci či plnohodnotný inspekční systém od firem BST International či Nikka Research. Doplněna na základě přání zákazníka může být i dotisková ink-jetová hlava či separátní výseková jednotka.

Kromě tří výše zmíněných převíjecích systémů je v nabídce italské společnosti Prati také multifunkční převíjecí zařízení s označením Vega Plus. To se od předchozích modelů zcela zásadně odlišuje jak produkčními parametry, tak vlastní stavbou. Jde totiž o systém skládající se z jednotlivých modulů, které je možné seřadit přímo podle potřeb zákazníka a jeho zakázkové náplně. Výhodou tohoto řešení s možností pozdějšího doplňování o další moduly je také to, že zařízení může „růst“ přímo s potřebami zákazníka. Převíjecí zařízení Vega Plus je určené pro široké spektrum běžně užívaných materiálů, jako jsou samolepicí materiály, papír, termopapír, ale i karton, plasty, fólie či hliník. Základním stavebním kamenem modulárního systému jsou převíjecí a prořezávací modul. Tyto jednotky je možné dále doplnit o modul detekce chybějících etiket, detekci praporků, detekci etiket clear-on-clear, až dvě samostatné výsekové jednotky, video zařízení pro plnou kontrolu kvality, digitální ink-jetový systém pro dotisk variabilních dat a další zařízení. Za zmínku pak jistě stojí také to, že modulární systém Vega Plus lze také doplnit až o dvě flexotiskové jednotky. Převíjecí automat Vega Plus je nabízen ve třech provedeních s maximální pracovní šíří materiálu 330, 450 a 530 mm, přičemž pro obě řady je shodná vysoká produkční rychlost na úrovni 250 metrů za minutu. Velkou variabilitu tento systém nabízí také v oblasti navíjecích modulů, kde lze vybírat ze tří základních provedení. Kromě toho klasického s jednou hřídelí je totiž možné využít také duálního návinu nebo karuselového návinu, kde je možné využít až tří samostatných hřídelí. Po odpočítání požadovaného množství materiálu je přitom u tohoto řešení materiál automaticky sveden na další hřídel a celá činnost se opakuje. Velice zajímavým prvkem je to, že standardně je navíjení na karuselu řešeno bezlepidlovou metodou, tedy začátek i konec navíjené role nevyžaduje použití disperzního nebo tavného lepidla. Pro snazší manipulaci s materiálem se u modelu Vega Plus můžeme setkat také s motoricky ovládaným zvedákem rolí na odvinu. Do stroje je totiž možné upnout role s šíří 1 000, resp. 1 040 mm. Podle druhu konkrétního návinu se maximální průměr navíjené role pohybuje mezi 290 až po 800 mm.
Také Vega Plus pracuje se servomotory „brushless“, kromě pohonu dráhy materiálu a v návinovém modulu se můžeme setkat s dalšími motory na již zmíněném zvedáku rolí či na tažných válcích zajišťujících optimální tah materiálu strojem. I zde platí, že je stroj vybaven, nebo v rámci opční výbavy jej lze doplnit celou řadou automatizačních a inspekčních prvků. Výhodou tohoto řešení je pak také možnost doplnění zařízení o samostatné výsekové či flexotiskové jednotky, což z tohoto převíjecího automatu činní výkonné zařízení, jež může plnit celou řadu funkcí, které běžně tato zařízení nenabízejí.

Italská rodinná společnost Prati Srl se věnuje nejenom vývoji a výrobě svých vlastních převíjecích strojů, ale také jejich dostatečné prezentaci. O tom mimo jiné svědčí i skutečnost, že tato firma patří mezi tradiční vystavovatele na nejvýznamnějších flexotiskových výstavách, jako je například bruselské Labelexpo.

 

Prati Srl
Adresa:
Via Filetto est 5, 500 34 Marradi, Itálie

Zastoupení v ČR a SR
Ing. Petr Kloc a spol., s. r. o.
Českobrodská 854/34C
190 01 Praha 9 – Hrdlořezy
Tel.: +420 271 741 020
Fax: +420 271 742 009
E-mail: kloc@kloc.cz
www.kloc.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.