Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Kavka Print, a. s.
Patrik Thoma - Svět tisku // duben 2009

V našem regionu můžeme nalézt celou řadu tiskáren, které se od svých konkurentů více či méně odlišují, a to jak skladbou zakázek, tak třeba i technickým vybavením. To je ostatně případ i pražské tiskárny Kavka Print, která nedávno učinila obrovský formátový skok, když z formátu B2 přešla díky stroji ROLAND 900 XXL na formát 8, tedy formát, do něhož se vejdou dvě B0.

Než se však tato tiskárna dostala do této kategorie, musela ujít velmi dlouhou cestu, a dokonce bychom jí mohli s trochou nadsázky označit za tiskárnu, která se ve své historii nejčastěji stěhovala. Její historie je dostatečně bohatá, vždyť na tuzemském trhu působí již dvacátý rok. Vznikla totiž díky shodě okolností již v roce 1989. Tehdy totiž její majitel Zdeněk Kavka založil malou tiskárničku vybavenou jedním starším Romayorem, na němž tiskl jednodušší zakázky. Tehdy tiskárna sídlila u pana Kavky doma a šlo spíše o takovou ruční výrobu. Postupně se však tiskárna začala vypracovávat a také prostory pro provoz polygrafické firmy byly nedostatečné, a tak se tiskárna Kavka přestěhovala do zprivatizované bývalé drogerie v Roztokách u Prahy. Zde také došlo k modernizaci strojového parku a k nákupu prvních dvoubarvových strojů. S expanzí tiskárny se však začalo ukazovat, že i stávající provoz začíná být pro tiskárnu nevyhovujícím, a tak došlo k dalšímu růstu a další modernizaci, při které se tiskárna přestěhovala blíže ku Praze. V roce 1999 se totiž přestěhovala do Prahy 6 – Podbaby, kde sídlila v areálu v Podbabské ulici, který byl téměř na břehu Vltavy. V tomto provozu již byla tiskárna vybavena pětibarvovým strojem Heidelberg pracujícím v maximálním formátu B2 a její provoz se úspěšně dále rozrůstal. Jako jedna z prvních tiskáren v akcidenčním archovém ofsetu se například v roce 2002 vybavila CtP zařízením od společnosti Heidelberg. „I když tehdy nebyli zákazníci připraveni na využití technologie digitální přípravy tiskových forem, šlo o krok, který nám významně ulehčil a urychlil práci zvláště u zakázek s větší složitostí montáží,“ vzpomíná Zdeněk Kavka, majitel a zakladatel tiskárny. Úspěšně nastartovanou dráhu však přibrzdily povodně, které zasáhly Českou republiku v srpnu 2002. „Štěstím pro naší tiskárnu bylo, že již dříve byly povodně na Moravě, a tak jsme se při stěhování do nového objektu speciálně připojistili právě pro případ povodní, což se ukázalo jako rozhodující. Naše tiskárna totiž v průběhu povodní získala jeden nezáviděníhodný primát, v provozu totiž bylo naměřeno až sedm metrů vody,“ říká majitel tiskárny. „Po povodních nám hodně pomohla také společnost Heidelberg, která nám půjčila stroj, a tak jsme mohli v novém provozu v pražské Divoké Šárce tisknout již během dvou měsíců. Nová tiskárna se nacházela v letovém koridoru pražského letiště, a tak pro nás bylo logické připojištění pro případ pádu letadla, což byla sice méně pravděpodobná katastrofa než zmiňované povodně, ale po zkušenostech z roku 2002 šlo o zcela logický krok.“ V té době tiskárna koupila také nový pětibarvový stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-5+L s lakovací jednotkou, jenž je v provozu tiskárny dodnes a který se stal na dlouhou dobu hlavním výrobním nástrojem tiskárny. V tiskárně je pak také pro menší zakázky nainstalován i jednobarvový Heidelberg GTO. Povodně v roce 2002 paradoxně tiskárně dopomohly k současnému vybavení. „Kdybychom neprošli peripetiemi spojenými s povodněmi v roce 2002, asi bychom se vydali stejnou cestou jako mnoho dalších tiskáren a rozhodli se pro koupi stroje ve formátu B1, který je jakýmsi logickým krokem pro expanzi tiskárny pracující se stroji ve formátu B2. Nový začátek a budování tiskárny v novém provozu nás však vedlo k zamyšlení, jakou cestou se vlastně ubírat a co bude pro tiskárnu do budoucnosti nejvýhodnější a nejefektivnější,“ říká Zdeněk Kavka. Po dlouhých úvahách a výpočtech návratností se rozhodli jít zcela odlišnou cestou – cestou mnohem většího formátu. Proto zde v loňském roce začali instalovat tiskový stroj ROLAND 900 XXL od společnosti manroland pracující ve formátu 8, kde je velikost archu 1 300 x 1 850 mm. Nový stroj však nebyl nainstalován v provozu v Divoké Šárce, kde tiskárna působila šest let. Z důvodu ukončení nájemní smlouvy ze strany majitele objektu totiž bylo nutné najít nový objekt, kterým se po jistých útrapách stala hala v logistickém areálu North­Point D8 Distribution Park na výpadovce z Prahy směrem na Teplice. Nový objekt však potřeboval mnoho dalších úprav, které spočívaly nejenom v přívodu odpovídajícího příkonu elektrické energie, ale také ve vybudování prostor pro obchodní zázemí firmy. Ukázalo se také, že zdejší fundament není vhodný pro stavbu takto velkého a těžkého stroje, a proto i když šlo o hraniční hodnoty, bylo rozhodnuto, že před stavbou stroje se nejprve zhotoví zcela nový fundament, který zajistí vysokou tiskovou kvalitu, která byla pro vedení tiskárny rozhodující.

 

 

Po několika měsících úprav a budování nového zázemí tiskárny se společnost Kavka Print stala velmi moderně vybaveným provozem se současnými 35 zaměstnanci, který může zákazníkům nabídnout nejenom vysokou kvalitu, ale i produktivitu tisku, jakou mohou nabídnout pouze velké polygrafické provozy. Málokterý tiskový provoz v tomto regionu se totiž může pochlubit tím, že časopis s 64 stranami pro ní představuje jeden tiskový arch. Při produkční rychlosti pohybující se na novém čtyřbarvovém stroji na úrovni okolo 9 000 archů za hodinu lze produkovat i 72 000 archů v hodině při přepočtu na původní formát B2, kterým tiskárna doposud disponovala. „S trochou nadsázky a s jednoduchými výpočty můžeme říci, že jsme naší kapacitu s jedním strojem B2 rozšířili o dalších osm strojů,“ říká Zdeněk Kavka. Tuto kapacitu je pochopitelně nutné dostatečně zaplnit. Tiskárna se přitom nechce odchýlit od zaměření, které má již od svého vzniku, tzn. že hlavní náplní tiskárny zůstávají merkantilní zakázky, i když by instalace tohoto stroje evokovala spíše příklon ke zpracování lehké kartonáže. „Pokud některý z našich zákazníků bude chtít zpracovat takovýto druh zakázek, je pochopitelně možné jej zpracovat, nicméně naše orientace stále zůstává v oblasti merkantilní produkce, především na standardní materiály s nižší plošnou hmotností. Ostatně z toho důvodu je také stroj vybaven opcí Commercial package, která umožňuje právě potisk těchto materiálů. Pro vysokou produkci je pak také stroj vybaven prořezávacím kolečkem InlineSlitter, takže do vykladače jsou archy vykládány již proříznuté ve dvojprodukci ve formátu B0,“ vysvětluje Zdeněk Kavka. O konstantní kvalitu tisku se stará zařízení ColorPilot plus, které je schopné měřit kontrolní proužky v celé ploše archu a provádět automatické korekce v tiskovém stroji. V plném formátu umožňuje nový čtyřbarvový tiskový stroj produkovat rychlostí až 11 000 archů za hodinu. Tato vysoká produktivita a ojedinělost formátu vedla společnost Kavka Print také k dohodě s dodavateli papíru na vytvoření konsignačního skladu, popřípadě na řešení traťových dodávek papíru přímo z papíren.

 

Pre-press a příprava tiskových desek

K významné modernizaci muselo pochopitelně v tiskárně dojít také ve fázi přípravy tiskových desek, protože stávající termální CtP zařízení Agfa :Acento IIE nemohlo díky svému formátu obsáhnout nové technologie. Proto také bylo spolu s tiskovým strojem zakoupeno velkoformátové CtP, opět od společnosti Agfa, kterým se stalo zařízení :Avalon VLF 75S, jež je doplněno vyvolávacím automatem a vykladačem desek :Elantrix 150 S. „Pochopitelně že také práce s deskami obnáší celou řadu úskalí, s nimiž jsme se museli díky velkému formátu vypořádat. Velké desky jsou totiž velmi obtížné na manipulaci a náchylné k případnému poškození. Proto také používáme desky s větší tloušťkou, abychom případné chyby co nejvíce eliminovali,“ říká Zdeněk Kavka. Pre-pressové oddělení tiskárny je pak samozřejmě schopné zákazníkům nabídnout kompletní přípravu tiskové zakázky, včetně případného náhledu. Velký důraz je zde kladen také na kontrolu dodaných podkladů, tak aby byly vyloučeny chyby vzniklé nekvalitní či chybnou přípravou podkladů. K zpracování zakázek je přitom používáno digitálního workflow :Apogee, jež bylo implementováno spolu s celou dodávkou CtP.

 

 

Knihařské a dokončující zpracování

Přechod z formátu B2 na archy o rozměru 1 300 x 1 850 mm pochopitelně znamenal řadu změn v celém workflow zakázky, přičemž se tyto změny nevyhnuly ani dokončujícímu zpracování. Bylo by asi nemyslitelné, aby tiskárna nemohla zpracovat archy ve svém maximálním formátu, a proto spolu s tiskovým strojem ROLAND 900 XXL od firmy manroland putovalo do tiskárny také výkonné řezací centrum od firmy Baumann/Wohlenberg, stejně jako skládací stroj MBO T960. V obou případech jde o zařízení, které je v provozu tuzemských tiskáren do jisté míry unikátní. U řezacího centra jde totiž o plně automatizované řešení, jež je vybaveno nejenom zdvihacím zařízením a střásačem, ale i automatickým zavážením řezaného materiálu pomocí kleštiny od střásání do prostoru sedla. Právě kvůli velkému formátu, s nímž se v této tiskárně pracuje, se vedení společnosti rozhodlo pro co nejvíce automatizovaný stroj, aby nebyla manipulace příliš obtížná a zdlouhavá. Řezací centrum bylo sice původně dodáno s jednonožovou řezačkou Wohlenberg v maximální šíři řezu 1 850 mm, po vyrobení konkrétního zařízení však byla tato řezačka zaměněna za objednaný model s šíří řezu 2 250 cm. Zvláštností této řezačky je posun sedla pomocí dvou lineárních motorů umístěných na okrajích sedla.

Podobně unikátní je i skládací stroj MBO 960, jenž dokáže nejenom zpracovat archy ve formátu B0, ale zároveň dokáže díky kombinaci 4 + 4 + 2 + Z6 provést z velkého formátu až 62 různých druhů skladů. Pro usnadnění práce při seřizování je stroj vybaven systémem kazetových nožových jednotek, které usnadňují přístup při seřizování. Navíc je tento stroj uzpůsoben k tomu, aby s ním bylo možné pracovat ve dvojprodukci. Za zmínku jistě stojí i to, že s novým skládacím strojem je možné zhotovit až deset paralelních lomů, což nabízí široké možnosti při skládání některých speciálních produktů. Kromě těchto dvou velkoformátových zařízení je z důvodu instalace stroje manroland tiskárna vybavena také obracečkou palet Baumann s provzdušňováním.

Po vytvoření složek již tiskárna disponuje běžným knihařským vybavením, mezi nímž bychom mohli jmenovat například skládací stroje Stahlfolder Ti-52 či snášecí drátošičku Stitchmaster ST100. Vlastními silami může tiskárna zajistit také další operace, jako je lamino, vrtání, výsek, perforace či samozřejmě balení produktů.

 

Výhled do budoucna

Pochopitelně že investice, které společnost Kavka Print v minulých měsících provedla, představují nemalé zatížení. Vždyť spolu s tiskovým strojem byla nainstalována další řešení, jejichž produktem je vytvoření složek, stejně jako řešení předcházející vlastnímu tisku. Proto je zřejmé, že v nejbližších měsících tiskárna sází především na konsolidaci současného stavu, nicméně již nyní uvažuje o případných dalších investicích. „V mnoha základních operacích jsme nyní naprosto soběstačná tiskárna. Pokud potřebujeme nějakou speciální operaci, využíváme dlouholetých kooperantů. Nicméně bychom rádi v budoucnu posílili v oblasti zpracování měkké vazby V2, kde nyní disponujeme zařízením určeným především pro přípravu menších nákladů, u větších nákladů využíváme kooperací,“ dodává majitel tiskárny.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 


Kavka Print, a. s.
Adresa:
logistický areál NorthPoint, hala DC05
Ke  Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Tel.: +420 317 070 745
Fax: +420 284 682 080
E-mail: info@kavka.cz
www.kavka.cz


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.