Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Repromax, s. r. o., Olomouc
Gustav Konečný - Svět tisku // duben 2009

Diverzifikovaná produkční náplň společnosti Repromax v Olomouci spočívá na dvou pilířích. Jedním z výrobních programů je tisk pro výrobce kartonáže, druhý se zabývá tiskem reklamní produkce. Ofsetové a digitální tiskové technologie, které má Repromax k dispozici, plně vyhovují potřebám obou segmentů trhu. Tiskárna Repromax sídlí poblíž dálnice v moderním objektu na jižním okraji Olomouce.

 

 

Diverzifikovaná produkční náplň společnosti Repromax v Olomouci spočívá na dvou pilířích. Jedním z výrobních programů je tisk pro výrobce kartonáže, druhý se zabývá tiskem reklamní produkce. Ofsetové a digitální tiskové technologie, které má Repromax k dispozici, plně vyhovují potřebám obou segmentů trhu. Tiskárna Repromax sídlí poblíž dálnice v moderním objektu na jižním okraji Olomouce.

Firma Repromax byla založena v roce 2002. Její převažující náplní byl ofsetový tisk v kooperaci pro externí kartonážní výrobu. Hlavním partnerem byl olomoucký závod společnosti Smurfit Kappa. V roce 2004 tiskárnu odkoupil pan Ivo Hrbáček, majitel reklamní agentury Algraf, která na trhu působí již od roku 1992. Podobně jako řada dalších ­re­klamních agentur, i společnost Algraf zadávala do tiskáren velké objemy prací. Jednou z variant bylo vybudování vlastní tiskárny. Hodně zakázek se ovšem realizovalo v tiskárně Repromax, a to byl také jeden z důvodů pro její odkoupení. Reklamní agentura i tiskárna jsou ovšem řízeny jako dva nezávislé finanční subjekty. Kromě využití tištěné ­reklamy se agentura zabývá i jinými reklamními aktivitami.

V produktovém záběru tiskárny zůstává i po změně vlastníka v rovnováze tisk reklamy ofsetovými i digitálními technologiemi a tisk v koope­raci pro výrobce kartonáže. Repromax pro ně tiskne archy, které výrobci obalů používají ke kašírování vlnitých lepenek, anebo obalářům rovnou dodává potištěné obalové materiály. Ofsetem tištěné polotovary se k dalšímu zpracování převážejí do kartonážek, které si na vlastních technologiích provádějí kašírování, výsek a lepení. Repromax je pro výrobce obalů zajímavým partnerem nejen co do technologií, ale také cenově. Firma Repromax se dokončujícím zpracováním kartonáže nezabývá a ani do budoucna neuvažuje, že by investovala do strojů pro výsek a lepení obalů. „Chceme být partnerem kartonážek a tiskáren, ne jejich konkurenty,“ uvedl pan Ivo Hrbáček, jednatel společnosti Repromax.

 

Ofsetový tisk

Tiskárna Repromax prošla modernizací, včetně nového objektu, který byl zakoupen v roce 2006. Před stěhováním firma tiskla na čtyřbarvovém stroji Planeta ve formátu A0. Starší stroj se již nestěhoval a byl nahrazen novějším tiskových strojem Planeta V-77 ve formátu B0 v konfiguraci šesti tiskových věží a lakovací jednotky. Tiskový stroj pro potisk archů v maximálním formátu 1 020 x 1 420 mm lépe vyhovuje požadavkům na tisk pro kartonážní výrobu. Zvýšení maximálního formátu z A0 na B0, který nabízí maximální tiskovou plochu 980 x 1 400 mm, umožňuje optimalizovat vyřazení kartonážních produktů na arch. Firma Repromax využívá Planetu V-77 především k tisku obalů, ale také pro potisk plakátů, letáků, displejů, balicích papírů apod. Tiskový stroj spolehlivě potiskuje materiály až do tloušťky 0,8 mm. Pracuje v široké škále gramáží od 80 až po 550 g/m², což je pro navazující výrobce kartonážních obalů zcela dostačující. Přestože Planeta V-77 byla nainstalována jako použitý stroj, jedná se o robustní a spolehlivé zařízení. Hmotnost stroje přesahuje sto tun. Tiskaři mají k dispozici dálkové řízení barevníků a centrální systém mytí. Větší formát tiskového stroje si vyžádal rovněž investice v dokončujícím zpracování. K řezačce Seypa-127 si firma přikoupila řezačku Seypa-167. Pro zpracování menších zakázek v oboru reklamních tiskovin si tiskárna pořídila také čtyřbarvový stroj Adast Dominant 745C ve formátu A2 a skládací stroj Shoei ve formátu B1. Provoz ofsetových tiskových strojů Planeta V-77 a Adast Dominant 745C je zajištěn spolehlivým servisem. Tiskové stroje se udržují v dobré kondici, takže tiskárna nemá žádné termínové potíže.

Kromě ofsetového tisku pro obalový průmysl tvoří další část produktové náplně tisk reklamy. Převažují plakáty pro obchodní řetězce, supermarkety, autosalony apod. Pro tiskárnu není žádným problémem vyrobit i plakáty ve velmi nízkém nákladu. „Když si klient přeje například padesát plakátů B0 nebo sto plakátů A0, jsme schopni vyhovět. To je naše konkurenční výhoda, protože pro větší firmy, které si pořídily velkoformátové ofsetové stroje, jsou takové zakázky nerentabilní,“ konstatoval pan Hrbáček.

Jednou ze silných stránek tiskárny je rovněž propojení s vlastním grafickým studiem, takže zákazník může dostat kompletní službu od zpracování grafického návrhu až po jeho realizaci tiskem. Klientům jsou pro vypracování k dispozici tři pracovníci grafického studia, kteří zpracují celý návrh, nebo dopracují představu zákazníka. Přípravu tiskových desek ve formátu do B1 si tiskárna zajišťuje klasickou technologií. Pokud nelze obraz smontovat ze dvou filmů, zajišťuje se osvit desek až do formátu B0 v kooperaci na externím velkoformátovém CtP. Termínová a kvalitativní spolehlivost přípravy velkoformátových desek na externím pracovišti je v praxi dostatečně odzkoušena.

Repromax má vybrané stroje a zařízení pro post-pressové zpracování reklamní produkce. Laminování provádí do formátu A0. Výsek pro vlastní finální produkci si zajišťuje v kooperaci, a to většinou u výrobců kartonážních obalů, pro něž zároveň zabezpečuje ofsetový tisk. Firma se bude i nadále profilovat jako tiskárna se specializací na své tržní segmenty.

 

 
Planeta V-77

 

Digitální tisk

Firma disponuje také rozsáhlou výrobní kapacitou v digitálním tisku. Barevný digitální tisk do formátu SRA3 zajišťuje na produkčním tiskovém stroji Canon imagePress C6000VP. Tiskárna si zařízení pořídila jako druhá v České republice. C6000VP je spolu s C7000VP vlajkovou lodí Canonu. C6000VP má v porovnání s C7000VP pouze o něco málo snížený výkon na 60 stránek A4 za minutu. Stroj pracuje s rozlišením 1 200 x 1 200 dpi. Při potisku archů v rozsahu gramáží od 64 do 300 g/m² a v maximálním formátu 330 x 487 mm nabízí tiskovou plochu 323 x 482 mm. Barevný digitální tiskový stroj C6000VP potvrzuje svojí rychlostí a produktivitou i v praxi, že písmena VP (velocity/productivity) v názvu odpovídají skutečnosti.

Zařízení poskytuje tisk v ofsetové kvalitě a tiskárna Repromax je využívá jako operativní náhradu za ofsetový tisk až do nákladu 2 000 výtisků. „Digitální tiskárna C6000VP má velkou výhodu v tom, že nepoužívá papíry do kopírek, ale tiskne na běžná média, která se obvykle potiskují na ofsetových strojích, tzn. i na lesklou a matnou křídu, pohlednicový karton a další substráty,“ poznamenal Ivo Hrbáček. Se zařízením Canon imagePress C6000VP je tiskárna Repromax schopna simulovat ofsetový tisk. Zařízení C6000VP je ostatně také certifikováno jako nátiskový systém pro ofsetový tisk. Firma Repromax předpokládá, že možnosti digitálního tiskového stroje Canon imagePress C6000VP zaujmou i další tiskárny pro realizaci menších nákladů na doplnění ofsetového tisku. Tiskárna přijímá data od zákazníků běžnými způsoby po internetu a předáním na firemní FTP server. Canon imagePress C6000VP je připraven i na budoucí aplikaci technologie web-to­‑print.

Repromax se zabývá také velkoplošným digitálním tiskem. Pro potisk samolepicích fólií a tisk billboardů využívá šest ink-jetových tiskových strojů. Tiskárna se orientovala výhradně na japonskou značku Mutoh. Pro potisk billboardů se používají tři velkofomátové ink-jety. Týdně se zpracovává asi 500 billboardů. V březnu si společnost Repromax pořídila velkoformátový ink-jetový stroj Mutoh Zephyr 65 UV s technologií i², který se využívá pro potisk desek až do tloušťky 20 mm. Jedná se o první instalaci v České republice a druhou v Evropě. Ink­‑jetový systém Mutoh Zephyr 65 UV je osazen čtyřmi tiskovými hlavami XaarJet 760. Repromax může nabídnout přímý potisk desek z hladké i vlnité lepenky, PVC i dalších materiálů o šířce do 1 600 mm. Délka je omezena pouze materiálem. Mutoh Zephyr 65 UV poskytuje uživateli výkon podle požadované kvality tiskového produktu až do 60 m²/hod. Další tiskový stroj Mutoh slouží k potisku plachet do šířky 2,60 m.

 

 
Mutoh Zephyr 65 UV

 

Zákazníci

Repromax se orientuje na zákazníky z oblasti firem a organizací. Ve složení klientů převažují kartonážní firmy a zákazníci z reklamní branže. Přímí finální zákazníci jsou v menšině. Tiskárna má klienty po celé republice. Repromax nabízí zákazníkům rozvoz tiskovin po území České republiky. Dodání tiskovin pomocí pravidelně pendlujících firemních vozidel je zdarma. Cesta podle speciálních termínových požadavků je za příplatek. S rozvojem technologií a zvětšujícím se okruhem zákazníků firma rozšiřuje i obchodní činnost. Tiskárna pracuje na dvě směny s občasným prodloužením podle rozsahu zakázek.

Společnost Repromax lze zařadit do kategorie firem menší až střední velikosti. Tiskárna zaměstnává sedmnáct pracovníků, z toho jsou tři tiskaři na ofsetových tiskových strojích. Odborná erudice týmu pracovníků je jednou ze silných stránek společnosti Repromax. Tiskaři, kteří obsluhují tiskový stroj Planeta V-77, přišli spolu s vedoucím výroby z bývalých Moravských tiskařských závodů v Olomouci a měli již dříve praxi v obsluze velkých tiskových strojů. „Na lidi okolo strojů i v přípravě tisku jsme měli štěstí,“ řekl jednatel společnosti Repromax pan Ivo Hrbáček.

 

Závěr

Na tuzemském trhu není mnoho tiskáren, které disponují ofsetovými stroji ve formátu B0. Pro Repromax se otevírá příležitost pro kooperaci s tiskárnami, které velký formát B0 a A0 potřebují například jenom pro menší část zakázek a nevyplatí se jim vlastní velkoformátový ofsetový stroj. I výrobci kartonážních obalů, kteří mají vybudované tiskové kapacity, nemusí mít formát B0, což je pro Repromax další příležitostí ke kooperaci. Pomocí kombinace technologií pro velkoformátový ofsetový a digitální tisk pod jednou střechou zaujala společnost Repromax perspektivní pozici na trhu. Bohatě dimenzované výrobní plochy v tiskárně na ulici Šlechtitelů v Olomouci umožňují další expanzi.

 

Repromax, s. r. o., Olomouc
Sídlo společnosti

Adresa:Pasteurova 8a, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 203 889
Fax: +420 585 421 914
E-mail: repromax@repromax.cz
www.repromax.cz

Provoz tiskárny
Adresa:
Šlechtitelů 3, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 777 766 897

Výrobní technologie
  ofsetový tisk ve formátech B0 a A2
  digitální tisk
  ink-jetový tisk
  řezání
  falcování
  laminování

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.