Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Stuare, s. r. o.
Gustav Konečný - Svět tisku // březen 2009

Společnost Stuare je známá značka na českém polygrafickém trhu. Technologie v přípravě, tisku i post-pressu jí umožňují poskytovat zákazníkům komplexní služby. Tiskne na třech archových strojích Komori. Nejnovějším zařízením ve firmě je linka Horizon CABS 4000 na výrobu lepené vazby. Společnost Stuare má stabilní okruh zákazníků, ale může být i zajímavým kooperačním partnerem, především při výrobě vazby V2.

Společnost Stuare byla založena jako grafické studio v roce 1996. Dlouho měla své sídlo přímo v Brně, ale před několika lety se přestěhovala do vlastního objektu v Troubsku-Veselce na západním okraji Brna. Lokalita je snadno přístupná z dálnice D1. Firma Stuare se během let vypracovala mezi moderní tiskárny střední velikosti. V průběhu doby se také změnilo její produktové zaměření. V počátcích se společnost Stuare zabývala především přípravou a tiskem návodů k počítačovým hrám. Postupně se její záběr přesunul k merkantilní a akcidenční produkci. V posledních letech převažují ve složení zakázek publikace. „Okolo 90 % z celkové produkce nyní tvoří polygrafická produkce s vyšší přidanou hodnotou, především knihy,“ uvedl Daniel Tureček, spolumajitel Stuare. Firma je vybavena moderními stroji a systémy v přípravě, tisku i dokončujícím zpracování. Tiskárna zpracovává vazby V2 a V1 na vlastních strojích, vazby V8 a V4 částečně kooperuje.

 

 

Horizon CABS 4000

V roce 2008 společnost Stuare důkladně posílila své technologie především v dokončujícím zpracování. Linka na vazbu V2 Horizon CABS 4000 byla ve Stuare uvedena do provozu loni v srpnu. Podobně jako tiskové stroje Komori, i linku Horizon dodala firma Graffin. Horizon CABS 4000 ve Stuare je druhý v České republice a první na Moravě. Snášecí část linky se skládá z osmnácti stanic. K dispozici je i manuální dokládání. V sekci lepení je devět kapes a automatický nakladač obálek. Na výrobu vazby se používají dva druhy lepidla, samostatně pro lepení hřbetu a pro boční lepení. Kvalita hřbetního i bočního lepení je perfektní. Součástí linky je samozřejmě také trojřez, křížový vykladač a balička.

V podzimních měsících Horizon CABS 4000 sloužil pouze ke zpracování produkce vytištěné ve Stuare. Linka se osvědčila i při nákladech v desetitisících vazeb. Maximální mechanická rychlost linky je 4 000 cyklů za hodinu. V běžných provozních podmínkách tiskárny Stuare se podle zpracovávaného materiálu nejčastěji pracuje s výkonem 2 500 až 3 500 produktů za hodinu. Tým pracovníků, který ve Stuare obsluhuje linku, si novou technologii již dostatečně osvojil. Prostoje jsou minimální. Od začátku roku 2009 linka slouží i ke ­kooperaci, zatím jenom pro partnerské tiskárny, které technologií na výrobu vazby V2 ve velkých nákladech nedisponují, ale firma Stuare počítá i s dalším rozvojem kooperačních vztahů. Stuare je firma známá mj. snahou o zapojení všech strojů a zařízení do jednotného manažerského informačního systému. V případě linky Horizon nyní probíhá jednání o softwarovém řešení, které umožní zakomponovat systém ovládání linky do firemního MIS. Vazba V1 se ve Stuare zpracovává na lince Harris Sheridan SP 562-S. V sestavě linky je šest automatických nakládacích stanic, automatické nakládání obálek, čtyři šicí hlavy s možností šití na očko a trojřez, který umožňuje i řezání dvojprodukce. Linka má hodinový výkon až 5 000 cyklů, resp. až 10 000 vazeb při dvojprodukci. Nedávno byl k lince dokoupen křížový vykladač.

 


Komori Lithrone 428

 

Tiskové stroje Komori

Struare je jedinou tiskárnou v České republice, která má k dispozici tři archové stroje japonské značky Komori. Od roku 2005 tiskne na čtyřbarvovém stroji Lithrone 428. V roce 2006 si pořídila dvoubarvový Sprint GS228P a loni posílila svůj strojový park o tiskový stroj Spica 429P. Základ výrobní kapacity tvoří Lithrone 428 ve formátu B2. Stuare má hodně zakázek pro tisk s obracením, takže efektivně využívá čtyřbarvový stroj Spica 429P s obracením 2 + 2 a dvoubarvový Sprint GS228P s obracením 1 + 1. Spolumajitelé Stuare, pánové Daniel Tureček a Marek Kratochvíl, hodnotí tiskové stroje značky Komori jako spolehlivá zařízení, která poskytují vysoce kvalitní tisk a vyžadují pouze minimální servis. Tiskové stroje Komori nabízejí dokonalé vybarvení tiskových ploch, věrnou reprodukci rastrového bodu a přesný soutisk. Zaručují kvalitní tisk vícebarevných tiskovin na nejrůznějších druzích papíru do formátu B2+. Spolehlivý provoz tiskových strojů firmě umožňuje nabídnout zákazníkům kvalitní tiskoviny v krátkých termínech.

Majitelé společnosti Stuare ve své firmě aplikují nejmodernější manažerské informační systémy. Všechny tiskové stroje jsou propojeny do firemní sítě. Informační systémy nejsou ve Stuare pouhou proklamací. Zavedení efektivního informačního systému se stalo nutností s rozšiřováním okruhu zákazníků a počtu zakázek. Stroje Komori si firma Stuare vybrala i kvůli možnosti komunikovat s nezávisle vyvíjeným manažerským informačním systémem. Všechny tři stroje Komori nainstalované ve Stuare vykazují plnou kompatibilitu se standardy CIP3/CIP4 a jsou připraveny na práci s formátem JDF. Oba čtyřbarvové stroje Lithrone 428 a Spica 429P mají přípravu na komunikaci s pre-pressem jako součást standardní výbavy. Všechny stroje včetně dvoubarvového jsou součástí digitálního workflow Komori DoNet. Dvoubarvový Sprint GS228P se instaluje obvykle v základní výbavě. Ve většině středně velkých tiskáren se dvoubarevky používají pro tisk okrajových zakázek a jejich propojení s informačním systémem se obvykle neřeší. Tiskárna Stuare si i pro dvoubarvový Sprint GS228P vyžádala u výrobce softwarové vybavení, které umožňuje integraci stroje do celkového workflow, a byla tak se svým požadavkem vůči společnosti Komori ojedinělá. Majitelé Stuare ovšem vycházejí ze strategie, která chápe všechny výrobní kapacity jako jeden celek, jehož jednotlivé části musí podléhat shodným řídicím nástrojům.

Společnost Stuare dokončila loni na podzim implementaci upgradované verze manažerského informačního systému. Druhá generace MIS umožňuje propojení obchodních poboček v Praze a Olomouci, odkud nyní lze i zadávat zakázky. S klientem komunikuje obchodník, který také zadává data do systému. Pomocí informačního systému jsou zachyceny všechny etapy průběhu zakázky firmou, včetně fakturace. V případě Stuare se nejedná o propagační frázi, ale o účinný nástroj řízení firmy. Manažerský informační systém podchycuje ve Stuare všechny klíčové činnosti od iniciování zakázky až po její expedici. MIS obsahuje úplný popis zakázky. Oprávnění uživatelé systému se mohou připojit odkudkoli a mají o celém průběhu zakázky kompletní přehled. Velmi důležitým přínosem systému je skutečnost, že sledování zakázek v rámci informačního systému vyžaduje precizní práci jednotlivých zaměstnanců a vnáší do práce se zakázkami pořádek.

 

 
Trojřez Horizon HT 101

 

Při výčtu schopností společnosti Stuare bychom neměli zapomenout také na přípravu tisku. Grafické a pre-pressové studio zajišťuje profesionální a kreativní řešení potřeb zákazníků. Studio využívá platformy PC i Mac a základní grafické programy Adobe Collection (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign), Corel, QuarkXPress a další. K eventuálnímu skenování má k dispozici bubnový skener Howtek a filmový skener Nikon. Pro archovou montáž se využívá multiflow systém Agfa :ApogeeX. Digitální nátisk se zhotovuje na systému Agfa :Sherpa 24 s volitelnou šíří papíru až 63 cm. Pro osvit tiskových desek se používá CtP Agfa :Palladio s integrací do multiflow systému Agfa :Apogee.

 

 
Práce na lince V2 Horizon CABS 4000

 

Nikoli krize, ale recese

Mnohé tiskárny se obávají o zakázky v době hospodářské krize. To Daniel Tureček odmítá. „Žádná krize není, maximálně se bude jednat o recesi, strmý růst totiž nelze udržet donekonečna. Výsledky posledního čtvrtletí v polygrafii byly ovlivněny nižším počtem pracovních dnů v prosinci a odstávkami na přelomu roku. Aby si naši lidé uměli představit skutečnou krizi, měli by se jet podívat někam do Asie,“ říká pan Tureček s osobní znalostí situace v chudých asijských zemích.

Stuare zaměstnává téměř třicet pracovníků. S novou linkou na výrobu vazby V2 se zvýšila produktivita dokončujícího zpracování, takže personální stav nebylo nutné navyšovat. V pre-pressu pracují specialisté, kteří v oboru začínali hned po roce 1990. V tisku i dokončujícím zpracování je několik klíčových pracovníků, kteří mají ve své skupině patřičné pravomoci a zajišťují kontinuitu. Na tiskových strojích se pracuje v třísměnném provozu. V knihárně díky moderním technologiím stačí dvě směny, podobně jako v přípravě desek.

Společnost Stuare si vybudovala na trhu velice silnou pozici. Tiskárna vystupuje ve vztazích se zákazníky velmi férově. „Všude se občas vyskytne nějaký problém. U nás se nic nepřenáší na zákazníka, ale problém se snažíme operativně vyřešit,“ konstatoval Daniel Tureček. Díky moderním technologiím ve všech fázích polygrafického výrobního procesu odchází ze Stuare velmi kvalitní tiskoviny. Firma zajišťuje full-servis včetně dopravy k zákazníkovi. S novou linkou na výrobu vazby V2 je Stuare schopno nabídnout další kooperaci tiskárnám, které takovou vlastní technologii nemají.

V roce 2008 společnost Stuare hodně investovala, když byl výčet strojů a zařízení doplněn o tiskový stroj Komori Spica 429P a linku V2 Horizon CABS 4000. Nově nakoupené technologie se musí samozřejmě nejprve zaplatit, ale již nyní vedení firmy uvažuje o pořízení niťové knihařské šičky, což by zvýšilo možnosti výroby vazby V4, bloků pro vazbu V8 i příslušných kooperací. Společnost Stuare si vydobyla dobré jméno a pevnou pozici na našem trhu. Firemní tým je připraven pomoci zákazníkům v oblasti zpracování návrhů tiskovin a zajistit kvalitní výrobu v tisku i dokončujícím zpracování.

 

Stuare, s. r. o.
Adresa:
Jihlavská 2f, 664 41 Troubsko–Veselka
Tel.: +420 547 422 780-1
Fax: +420 547 422 799
E-mail: info@stuare.cz
www.stuare.cz

Výběr strojů a zařízení:
Tiskové stroje Komori Lithrone 428, Sprint GS228P a Spica 429P
V2 Horizon CABS 4000
V1 Harris Sheridan SP 562-S
CtP Agfa :Palladio
Falcování Horizon AFC-544AKTSC
Laminátor Foliant Castor 520
Výsek Heidelberg Zylinder

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )
× Profily ze Světa tisku (8. 11. 2009 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.