Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Thomas J. Vacchiano Jr. - osobnost ST 3 / 2009
Ivan Doležal - Svět tisku // březen 2009

Motto:  Věřím, že pokud člověk tvrdě pracuje a snaží se dělat vše co nejlépe, může dosáhnout čehokoliv
Datum narození:  30. března 1952
Rodinný stav: ženatý 25 let
Počet dětí:  2
Auto: Jeep 4WD
Oblíbené jídlo: grilovaný losos se zelenými fazolkami a opečenými bramborami
Oblíbený nápoj: dobré červené víno
Záliby: cestování, golf, tenis, četba

 

Společnost X-Rite je celosvětovým lídrem v oblasti technologií barev. Zabývá se výzkumem, vývojem a výrobou inovativních barevných řešení, měřicích systémů, softwarů, barevných standardů a souvisejících služeb. Produkty z jejího nabídkového portfolia jsou využívány v řadě průmyslových odvětví včetně tisku, výroby obalů, fotografie, grafického designu, videa, automobilového průmyslu, výroby plastů a barev, textilního průmyslu a také v medicíně.

Prezidentem a CEO společnosti X-Rite je Thomas J. Vacchiano, který počátkem února letošního roku navštívil Českou republiku, aby se v Praze na pracovní schůzce setkal s významnými východoevropskými distributory této firmy, zhodnotil dosavadní vzájemnou spolupráci a prodiskutoval s nimi další plány a strategické vize do budoucna. Využili jsme této příležitosti a v salonku hotelu Holiday Inn u letiště Praha–Ruzyně mu položili několik otázek.

 

Dokážete si dnes ještě vzpomenout na svůj první pracovní kontakt se světem anglicky nazývaným Graphic Arts?

Ale ano, na to si vzpomínám velice dobře. Nejenom na tento první kontakt, ale na celou svoji kariéru v oblasti technologií. Vystřídal jsem totiž celou řadu různých pracovních míst a aktivit. Ale k tomu prvnímu kontaktu s Graphic Arts – začínal jsem ve společnosti MCR Computer, kde jsem v jedné z divizí této firmy získal poměrně hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti tvorby marketingu jejích produktů, a to jak z hlediska budování značky, tak i souvisejících marketingových aktivit, tedy od vytváření reklamy v digitální i tištěné podobě až po tvorbu odpovídajících atraktivních obalů na jednotlivé produkty. To pro mne bylo velice zajímavé, protože už tam jsem se musel zabývat prací s barvami a jejich využitím. Takto nabyté znalosti a zkušenosti jsem potom následně mohl využívat ve své další práci a čerpám z nich prakticky až dodnes. Jsem přesvědčen o tom, že barvy mají úžasný a překvapivý vliv na příjemce reklamních sdělení a jejich kombinace je třeba využívat v marketingu při tvorbě těchto sdělení, ať už mají elektronickou, nebo fyzickou podobu, tedy ať už se jedná o digitální prezentace, různé letáky a katalogy, nebo obalové materiály. Zkrátka využití barev byla, je a i nadále bude velká ­výzva pro všechny, kteří se ve světě Graphic Arts pohybují.

 

Mohl byste našim čtenářům přiblížit svoji kariéru ve společnosti X-Rite?

Současná podoba společnosti X-Rite je vyvrcholením spojení celé řady společností s podobným zaměřením do jedné skupiny. Jednou z těchto společností, kterou X-Rite koupil, byla také americká firma Macbeth založená již v roce 1918, takže se v „barevném“ byznysu pohybuje už devadesát let a od padesátých let minulého století vyráběla mimo jiné také denzitometrická řešení. Tato firma se v roce 1997 po spojení se švýcarskou firmou Gretag přejmenovala na GretagMacbeth a sídlila ve Švýcarsku. Já jsem do společnosti GretagMacbeth nastoupil v roce 2000 jako prezident a CEO firmy. Po akvizici této firmy společností X-Rite v roce 2006 jsem v ní zpočátku začal pracovat na pozici výkonného ředitele – Chief Operating Officer – a zhruba po dvou měsících jsem byl jmenován prezidentem a CEO nově sloučené společnosti, chcete-li „nového X-Rite“. Takže na své současné pozici sice pracuji teprve třetím rokem, ale když započítám i dobu strávenou ve firmě Gretag­Macbeth, jsem ve společnosti X-Rite už více než osm let.

 

Který okamžik ve své pracovní kariéře považujete za nejdůležitější?

To je velice zajímavá otázka, i když odpověď na ni pro mě nebude příliš složitá. Nejdůležitější a pro mě nejvíce vzrušující moment v celé mé pracovní kariéře nastal v roce 1994, kdy jsem byl jmenován prezidentem a CEO společnosti Xerox Engineering Systems. Hned vysvětlím, proč tento okamžik považuji za nejvíce vzrušující a důležitý. Důvodem je skutečnost, že od chvíle, kdy jsem svoji pracovní kariéru po ukončení studia zahájil, jsem doufal a věřil, že jednou budu moci řídit nějakou společnost, a celou dobu jsem se usilovně snažil, aby se mi to podařilo. Já totiž věřím, že pokud tvrdě pracujete a snažíte se dělat všechno co nejlépe, tak můžete dosáhnout prakticky čehokoliv. Takže toto uvedené jmenování pro mě bylo vyvrcholením mého dosavadního snažení, prvním momentem, kdy se mi tento vysněný cíl naplnil, kdy se mi podařilo dosáhnout uskutečnění snu, který provázel celou moji dosavadní kariéru. A ke své spokojenosti jsem naštěstí v současné době šéfem společnosti, která je významným dodavatelem řešení mimo jiné také pro oblast tiskového průmyslu.

 

Byla vaše společnost také postižena současnou finanční a ekonomickou krizí, a pokud ano, tak jakým způsobem?

Samozřejmě že také společnost X-Rite, stejně jako celý grafický průmysl, je postižena celosvětovou hospodářskou krizí a potížemi bankovního sektoru. Dopad se projevuje především v oblasti financování a mnoho našich důležitých zákazníků má problémy s investicemi a tím pádem se vším, co s tím souvisí. Takže naši partneři z distribuční sítě musejí být velice opatrní s finanční pomocí svým klientům a musejí pečlivě a podrobně zkoumat jejich investiční záměry a nové programy. Obecně by se dalo říci, že tato situace nás nutí zpomalovat naše aktivity. Naštěstí si společnost X-Rite za dlouhou dobu své existence vybudovala spolehlivou distribuční síť, v jejímž rámci spolupracuje s důvěryhodnými a osvědčenými partnery. Takže nyní společně se svými obchodními partnery pouze musíme svoje aktivity realizovat s nejvyšší opatrností. To se ale týká nejenom nás, ale prakticky všech, kteří se zabývají výrobou a obchodem. Ale z historie máme poučení, že pokud budeme postupovat se zmíněnou maximální opatrností, můžeme zabránit případným zbytečným ztrátám a překlenout období, než se ekonomická situace vrátí do normálu. A na to se už nyní velice těším, až budeme moci svůj „barevný byznys“ opět rozvíjet s plným nasazením.

 

 

Máte ještě nějaké další plány, jak budete reagovat na tuto současnou nepříznivou situaci na trhu?

První věc, kterou jsme museli udělat, byla kontrola a případné potřebné úpravy našich obchodních praktik takovým způsobem, abychom v maximální možné míře finančně zabezpečili naši společnost, abychom ji po všech stránkách udrželi finančně zdravou. Na tom totiž bezprostředně závisí celá její budoucnost. Je zcela závislá na tom, jak se v současné době zachová management společnosti, jestli se bude snažit vznikající problémy řešit, nebo se jim bude snažit vyhýbat, aby neměl potíže. Navíc máme také velké množství obchodních partnerů, dodavatelů různých součástek a služeb, které také nesmíme potopit, abychom si nezadělávali na problémy v budoucnosti. Ale já jsem si jistý, že budeme schopni vznikající problémy řešit a potíže překonávat. A další věcí, ke které musí každá chytrá společnost v takovéto situaci přistoupit, je regulace vlastních investic takovým způsobem, aby dosáhla snížení nákladů, úspor energií atd., a tímto postupem částečně eliminovala, respektive zmírnila dopady krize.

 

Přestože situace na trhu není příliš příznivá, připravujete na letošní rok představení nějakých nových nebo inovativních produktů pro oblast grafického průmyslu?

Samozřejmě, o tom vůbec nepochybujte. V loňském roce společnost X-Rite představila a uvedla na trh pod názvem ColorMunki celou rodinu nových produktů. Jedná se o nový plnohodnotný spektrofotometr pro základní správu barev, který uživatelům nabízí tvorbu profilů monitoru, RGB a CMYK tiskáren spolu s inovativně pojatou aplikací pro využití a sdílení barevných palet, a to vše v praktickém provedení s intuitivním designem. Na trh je dodáván ve dvou základních podobách, a to jako ColorMunki Photo a ColorMunki Design, které se liší typem optimalizace tiskového profilu s přihlédnutím k odstínům barev nebo obrázků. Jedná se o svým způsobem jedinečnou pomůcku, jaká se až dosud v této oblasti neobjevila na trhu. V současné době se věnujeme vývoji softwarových produktů, které budou řešení ColorMunki využívat a které chceme na trh tiskového průmyslu uvést ještě v letošním roce. Nic bližšího k tomu už uvádět nebudu, protože se snažíme, aby to bylo určité překvapení nejenom pro naše zákazníky a celý trh Graphic Arts, ale především také pro naše konkurenty.

 

Jak jste spokojen s pozicí společnosti X-Rite na českém trhu?

Už na pracovním setkání s místními spolupracovníky naší společnosti a obchodními partnery jsem řekl, že jsme přesvědčeni o tom, že příležitosti k uplatnění našeho „color businessu“ na trzích ve východní Evropě jsou aktuálně velmi široké. Tím mám na mysli území celého tohoto regionu včetně České republiky, kde jsme velice úspěšně prodávali naše produkty už v uplynulých pěti letech. Tato oblast zaznamenává v současnosti jeden z nejrychlejších růstů trhu, nejenom co se týká evropského kontinentu, ale také z celosvětového hlediska. Takže společně se státy jihovýchodní Asie jsou východoevropské země pro naši společnost velice perspektivním trhem. Je pravděpodobné, že současná složitá ekonomická situace tento růst trochu zpomalí, ale přesto zde vidíme velice nadějnou budoucnost a jsme si jisti, že v následujících třech až sedmi letech pro nás bude východoevropský trh skutečně velmi perspektivní. Když mluvíme s některými předními světovými výrobci tiskových strojů, jako jsou například společnosti Heidelberg, Komori nebo Mitsubishi, tak nás ujišťují, že trhy v oblasti východní Evropy jsou pro ně velice dobrým odbytištěm, a to nejenom v současné době, ale i pro budoucnost. A kde nacházejí široké uplatnění jejich kvalitní tiskové stroje, tam se musí výhodně uplatňovat také naše produkty.

 

Život vrcholového manažera v současnosti je pochopitelně velice hektický a volného času mu příliš nezbývá, jestli vůbec nějaký má. Ale přesto se zeptáme – čemu se ve volném čase nejraději věnujete?

Je jasné, že vedoucí pracovníci, ať už se jedná o státní správu, nebo hospodářství, toho volného času mají hodně málo, v některých případech vůbec žádný. Ale za sebe musím říci, že se mi poměrně daří si občas nějaký volný čas vyšetřit, i když se nějakému velkému množství mimopracovních aktivit věnovat nemohu. Proto se snažím spojovat příjemné s užitečným a využívat všech příležitostí, které se mi naskytnou. Vzhledem k tomu, že stojím v čele společnosti s prakticky celosvětovou působností, strávím velkou část, zhruba 40 %, svého času na cestách zejména po Evropě, ale i dalších částech světa. Takže v rámci zmíněného spojování příjemného s užitečným se stalo jedním z mých koníčků cestování, z pracovních důvodů i pro potěšení, a poznávání různých míst a lidí. Tímto způsobem jsem procestoval a poznal naprostou většinu evropských států, ale také řadu zemí v Africe a na Středním východě. Na různých místech v Evropě a v Africe jsem také po nějakou dobu žil, i když jsem původem Američan.

Také na letošní rok už mám naplánovánu jednu konkrétní mimopracovní cestu do Evropy, konkrétně do České republiky. Moje manželka totiž slyšela, že Praha je jedním z nejkrásnějších měst na celém světě, a projevila přání ji navštívit a prohlédnout si ji. Tak jsem jí slíbil, že letos v létě spolu do vašeho hlavního města přijedeme a strávíme zde minimálně prodloužený víkend, ale pravděpodobně i delší dobu.

Mezi svými dalšími koníčky bych asi mohl uvést sport, konkrétně golf a tenis, a velice rád mám také četbu. Na žádnou z mých pracovních cest si proto nezapomenu vzít nějakou knížku.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)
× Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009 (22. 2. 2009 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.