Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


ECRM News - CtP v novinovém tisku
Gustav Konečný - Svět tisku

Bez využití technologie Computer to Plate je moderní příprava novinového tisku v dnešní době již stěží myslitelná. Právě příprava výroby deníků, s jejich striktními termíny uzávěrek a rostoucími požadavky na kvalitu vícebarevného tisku, se stala oblastí polygrafického průmyslu, v níž systémy CtP nalezly efektivní uplatnění. Pro téma tohoto čísla Světa tisku jsme se za příkladem praktického využití CtP v přípravě tisku novin vypravili do Bratislavy. Tiskárna akciové společnosti Perex, která vydává deník Pravda, provozuje od ledna 2004 dvě zařízení CtP ECRM News, doplněná vyvolávacími automaty Glunz & Jensen Raptor Polymer 68.

Společnost ECRM představila inovovaný systém CtP ECRM News na výstavě IfraExpo v říjnu loňského roku v Lipsku. Zároveň předvedla model ECRM Newsmatic, vybavený automatickým podavačem desek s kapacitou až 60 desek v zásobníku. CtP ECRM News jsou založeny na konstrukčním principu plochého osvitu a vycházejí z úspěšné řady CtP Mako. Společnost ECRM vyvinula CtP News jako reakci na rostoucí poptávku po zařízeních zaměřených na zkracování doby přípravy a zvyšování kvality barevného novinového tisku v menším a středním nákladu. CtP News nabízí společnost ECRM s výkonem 5 mW v provedení pro přípravu stříbrných desek. Model pro osvit fotopolymerových desek je vybavován laserem o výkonu 30 a 60 mW. Podle druhu desek se využívá devět hodnot rozlišení od 1 200 do 2 540 dpi. Výrobce udává opakovatelnost +/- 0,025 mm v závislosti na typu desky a podmínkách, v nichž probíhá zpracování.

 

2x News

Do tiskárny společnosti Perex v Bratislavě dodala systémy ECRM News společnost Uniware. Kontrakt byl dohodnut na loňské výstavě IfraExpo v Lipsku. Tiskárna stála před dilematem, zda inovovat osvitovou jednotku na filmy, nebo přejít na CtP. Výroba novin si žádá jistotu, takže převážila úvaha koupit jedno zařízení CtP a jako zálohu nadále udržovat klasickou technologii. „Při jednáních a výběrovém řízení jsme zjistili, že ECRM má výhodné ceny a že jsme schopni koupit dvě linky CtP News. Dodavatel v zásadě uměl nabídnout dvě linky v ceně jedné konkurenční,“ uvedl pan Jozef Mráz, zástupce vedoucího provozu tiskárny Perex. Cenová výhodnost tiskárnu přesvědčila. Dodávka zahrnovala kompletní workflow od kalibrace monitorů až po vlastní CtP a nátisk. Pro nátisk se používá zařízení HP DesignJet 120. Nátisk je věrným obrazem tisku, jelikož HP DesignJet 120 potiskuje i novinový papír až do formátu B2. Potenciální inzerent tak může odsouhlasit novinovou reklamu ve tvaru a barevnosti, v níž potom vyjde z rotačky.

Obě zařízení CtP se v tiskárně využívají necelého půl roku. Krátký čas po instalaci pracovali podvojně na CtP i s použitím filmů. Postupně přibýval počet stránek připravovaných pomocí CtP. Kompletní přechod na CtP trval zhruba měsíc a poté se filmová osvitka přestala úplně používat. V tiskárně se standardně pracuje s deskami formátu 606 x 480 mm o tloušťce 0,30 mm. Na jedné desce jsou umístěny dvě novinové strany. CtP umožňuje připravit i panoramatickou dvoustranu na desku o rozměru 606 x 960 mm. „Výrobce tuto možnost neuvádí, ale máme vyzkoušené, že ji CtP bez problémů zvládne,“ poznamenal Jozef Mráz. Minimální rozměr desky 290 x 470 mm se nevyužívá. Pracuje se s rozlišením 1 270 dpi, tj. 42-linkový rastr na cm, což je vzhledem k novinové kvalitě tisku dostatečné.Dvojice CtP ECRM News v tiskárně Perex v Bratislavě

 

Deník musí vždy vyjít

Využití obou systémů CtP při přípravě desek na rotačku je v zásadě rovnoměrné. Na jednom CtP se připravují pravé desky, druhý slouží pro přípravu levých desek. Noviny musejí vždy vyjít, takže v případě eventuální poruchy jednoho ze systémů CtP existuje zastupitelnost. Podobně také pracoviště pro příjem a zpracování dat je zdvojené. Na jednom se provádí příjem a vyřazení dat a na druhém RIPování. V případě potřeby je také zde k dispozici zastupitelnost. 

Instalace CtP zrychlila komunikaci mezi redakcí Pravdy a tiskárnou Perex. Proti původnímu postupu, kdy se filmy po osvitu převážely fyzicky do tiskárny, v níž následovala ruční montáž a kopírování desek, se nyní stránka posílá do tiskárny po síti. Po vizuální kontrole na monitoru následuje vyřazení a osvit na desku. „Výrobní proces jedné desky, na které jsou dvě novinové stránky, se zkrátil o půl hodiny, možná i více,“ porovnává obě technologie Jozef Mráz. Tiskárna dokáže na dvou linkách ECRM News připravit za hodinu 60 desek, což je prakticky celá potřeba pro deník Pravda, včetně mutací. Rozsah novin se pohybuje od 24 do 40 stran. Navíc se tisknou různé přílohy, s nimiž se počet stran zvyšuje až na 60. Výjimečně mívá Pravda včetně příloh i 80 stran. Čtvrteční barevný magazín Moment se tiskne na heatsetové rotačce v Komárně a do novin se vkládá v tiskárně Perex ručně.

Nasazení CtP umožnilo novinám posunout uzávěrku. Nyní se posílají poslední stránky z redakce do tiskárny až ve 20 hodin. Dříve se začínaly stránky na filmu posílat v 16 hodin, s novou technologií se první desky začínají připravovat od 18 hodin. „V případě nutnosti jsme schopni připravit všechny desky během hodiny,“ uvedl pan Mráz. Rotačka má výkon 35 tisíc výtisků za hodinu. Při nákladu 100 až 120 tisíc výtisků je deník vytištěn za tři až čtyři hodiny, včetně času na výměnu části desek při změně mutace. Připravují se čtyři mutace – pro východní, střední a západní Slovensko, a samostatná mutace pro Bratislavu. Všechny se tisknou v Bratislavě. Jako první se tiskne východoslovenská mutace, jelikož spoje do Košic vyjíždějí okolo 22. hodiny.

 

Snadná obsluha

CtP ECRM News představují poměrně jednoduché stavebnicové řešení. Dodavatel obě linky nainstaloval během jednoho týdne. K obsluze zařízení se zaučili pracovníci, kteří dříve zajišťovali montáž. „Spolupracovník, který má dva roky před důchodem a v životě nepracoval s počítačem, absolvoval krátké školení na Windows XP a nyní zvládá i montáž,“ hodnotí náročnost obsluhy pan Mráz.

Tiskárna oceňuje vyřešení tzv. záměrného rozpasu. „Pro nás se jedná o důležitou okolnost pre-pressu, kterou ostatní dodavatelé neuměli pochopit nebo vyřešit,“ prohlásil Jozef Mráz. Novinový papír se totiž roztahuje do stran, takže tiskař potřebuje posunout některé barvy do stran v celém nákladu. Záměrný rozpas se většinou týká magenty a yellow. „Dodavatel systému vyřešil náš požadavek velmi elegantně, takže po zripování dat, kdy už máme na serveru jednotlivé barvy zvlášť, umíme s nimi pohybovat všemi směry. Není problém vyhovět strojmistrovi, když např. požaduje pohnout žlutou doprava o 0,1 mm,“ říká Jozef Mráz.

Tiskárna Perex je specializována na novinový tisk. Z deníků se tiskne pouze Pravda. Vyrábí ale také řadu dalších periodik novinového typu. Jedná se o pět týdeníků a dva měsíčníky. Navíc se zde vyrábějí reklamní noviny v miliónových nákladech.Deník Pravda se tiskne na rotačce Albert Frankenthal A 210 S

 

Novinová rotačka

Tiskne se na rotačce Albert Frankenthal A 210 S. Tiskový stroj pochází z roku 1990 a tiskárna jej zakoupila před dvěma lety v Belgii. Před tím se Pravda tiskla v tiskárně Versus také ofsetovou technikou, ale jenom černou a doplňkovou barvou. Na čtyřbarvový tisk deníku přešla společnost Perex až ve vlastní tiskárně. Konfigurace dvoupodlažního tiskového stroje Albert Frankenthal A 210 S zahrnuje šest tiskových agregátů ve spodním podlaží a čtyři tiskové agregáty v horním patře. Celkově se konfigurace skládá ze šesti tiskových věží typu I a čtyř věží typu Y. Sestava rotačky je doplněna pěti odvíječi a dvěma skládacími aparáty. K dispozici je centrální rozvod barvy. Používá se tisková barva Huber a vlhčicí roztok Fuji. Rotačka Albert Frankenthal A 210 S je předchůdcem tiskového stroje KBA Compacta 213, což umožňuje údržbě stroje využívat většinu náhradních dílů z novější Compacty 213. Rotačka pracuje s obvodem tiskového válce 578 mm a šířka novinové stránky je tedy 289 mm. Deník Pravda má stránkový formát 289 x 400 mm a je tudíž o poznání menší než formát A3 (297 x 420 mm). Oproti klasickém Berlínskému formátu 315 x 470 mm se šetří asi 20 % spotřeby papíru. Prostor pro novinový text je v případě úspornějšího formátu v podstatě shodný, marga jsou však menší než u běžných novin. Roční spotřeba novinových papírů v tiskárně Perex dosahuje asi 4 000 tun, což obnáší v průměru dodávku tří kamionů týdně. 

 

Manuální obsluha

Zařízení CtP neměla od instalace v lednu žádnou poruchu. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu. Vyvolávací automaty občas hlásí chybové stavy, ale závady se daří odstraňovat po telefonické konzultaci. Obsluha se zaučovala „za pochodu“. Lidé, kteří dříve zajišťovali ruční montáž, přešli velmi rychle na elektronickou. Dva systémy CtP ECRM News obsluhují tři lidé. Dva pracovníci zajišťují příjem dat, vyřazení stránek a RIPování a jeden zaměstnanec obsluhuje CtP. Zařízení CtP v tiskárně Perex se obsluhují manuálně. Obsluha CtP nastupuje na směnu od 18 hodin. Jeden pracovník zůstává i po 22. hodině jako služba pro eventuální opakovanou přípravu desky. „V dopolední směně obsloužím CtP prozatím sám,“ říká zástupce vedoucího výroby. Firma předpokládá, že po získání rutiny lze obsluhu obou systémů zvládnout ve dvou lidech. Třetí zaměstnanec by potom pracoval v dopolední směně a zajišťoval také údržbu zařízení.

Používají se fotopolymerové desky Fuji. Tiskárna je nakupuje od společnosti Uniware. Konkurenční tiskové desky Agfa a Lastra tiskárna zatím nezkoušela. Postup přípravy desky je pro obsluhu velmi jednoduchý a rychlý. Deska se nejprve naděruje, potom se vloží do zařízení CtP. Pro aretaci desky se využívají tři kolíky. Deska projde osvitovou jednotkou a automaticky pokračuje přes transportní modul do vyvolávacího automatu. Průběh vyvolávacím automatem zahrnuje zahřátí na teplotu 110 °C, čištění kartáčem a oplach, průchod vývojkou, znovu oplach, nakonzervování a sušení. Z vyvolávacího automatu deska přechází do vykladače, z něhož se ručně odebírá. Desky se zpracovávají pod žlutým světlem. Vyřazování a RIPování dat se proto provádí ve zvláštní místnosti.

Podle výrobce by deska měla mít při dobře seřízeném stroji výdržnost 200 000 obratů. Vzhledem ke stáří rotačky a úrovni udržování konstantních tiskových tlaků na jednotlivých tiskových věžích se všechny desky vypalují po dobu čtyř minut za teploty 260 °C. Na některých agregátech by deska vydržela celý náklad, ale aby se v noci při tisku deníku nemusela eventuálně některá deska měnit a tím prodlužovat čas výroby, vypalují se pro jistotu všechny. Potom vydrží bez problémů tisk celého nákladu. Po vypálení se okraje desky ohnou v ohýbačce 2B Präzision a deska se může upnout na formový válec tiskového stroje.

Samotné zařízení CtP neklade velké nároky na pracovní plochu. Obě linky jsou umístěny v jedné místnosti, a to ještě větší část zabírají vyvolávací automaty. Vlastní zařízení CtP News má délku 185,4 cm, šířku 96,5 cm a výšku 187,9 cm. Model CtP Newsmatic je v zásadě shodný s CtP News. Navíc je vybaven automatickým podavačem a včetně něj zabírá 336 cm na délku, 86,5 cm na šířku a 191 cm na výšku.Vkládání desek do CtP ECRM News se provádí manuálně

 

Kvalitnější noviny

Nasazení CtP v tiskárně Perex se projevilo nejen v posunutí redakční uzávěrky deníku Pravda, ale také ve vyšší kvalitě tisku, jelikož rastrový bod je o mnoho ostřejší. Do úrovně tiskového produktu se promítlo komplexněji pojaté řešení celého workflow od kalibrace monitorů, přes nasazení systému CtP, až po měření denzitometrických bodů na výtiscích. Tiskárna má možnost přesně změřit barevnost tisku a případně i argumentovat vůči zadavateli inzerce nebo tiskaři. Od přechodu Pravdy na čtyřbarevný tisk ve vlastní tiskárně se noviny zařadily podle nákladu na druhé až třetí místo v žebříčku slovenských deníků. První je Nový Čas a o druhé místo Pravda soupeří s deníkem Sme.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 6 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.