Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Tiskárna Stopro s. r. o.
Patrik Thoma - Svět tisku // únor 2009

Pražská Tiskárna Stopro, sídlící v městské části Letňany, patří mezi polygrafické podniky, které i přes svou malou velikost se mohou pochlubit strojním vybavením na té nejvyšší úrovni. Těsně před koncem minulého roku zde byl totiž uveden do provozu pětibarvový tiskový stroj KBA Rapida 75-5, pracující v maximálním formátu B2.

 

 
Tiskárna Stopro sídlí uprostřed letňanského sídliště v budově bývalé samoobsluhy, která skýtá nejenom dostatek prostor, ale také dobrou logistiku materiálu

 

Historie společnosti Tiskárna Stopro sahá do roku 1997, kdy však ještě nešlo o tiskárnu v pravém slova smyslu, ale o společnost, která zprostředkovávala tisk a s tiskárnou pouze spolupracovala. „Společnost tak v té době v podstatě svým zákazníkům nabízela agenturní servis,“ vzpomíná Miloš Ehrenberger, jednatel Tiskárny Stopro. Již v těchto počátcích existence společnosti však Stopro nabízelo i další službu, kterou byla nabídka knihařského zpracování. „To byl také první krok k vlastní tiskárně, protože již tehdy jsme ve svých prostorech v pražských Radlicích nabízeli služby knihařského zpracování,“ dodává jednatel společnosti. Po určité době se však tiskárna, s níž Tiskárna Stopro spolupracovala, díky problémům dostala do konkurzu, a proto majitel tiskárny Miloš Ehrenberger přistoupil ke kroku, kterým bylo převzetí některých strojů a části zaměstnanců zkrachovalé společnosti. Tím také byla započata éra Tiskárny Stopro jako samostatné tiskárny. K významnému kroku také společnost přistoupila přibližně před deseti lety, když se z původního objektu v pražských Radlicích přestěhovala do stávajícího v Letňanech. Nové prostory bývalé samoobsluhy uprostřed sídliště podstatně lépe vyhovují potřebám tiskárny, kde je možné na dostatečném prostoru všechny technologie umístit v rovině, prostory navíc nabízejí i dostatek místa na umístění rozlehlého skladu. Objekt je nejenom vybaven dobrou přístupností pro stěhování technologií, ale i nájezdem s rampou, čímž se usnadňuje logistika materiálu. Umístění nového objektu tiskárny však s sebou z počátku přinášelo i jisté problémy. Bylo totiž nutné zajistit, aby objekt splňoval přísné normy z hlediska hlučnosti a také ekologické nezávadnosti provozu.

Zatímco řada tiskáren začínala ve svých počátcích s jedno- či dvoubarvovými technologiemi, výhodou Tiskárny Stopro bylo také to, že ihned od počátku byla vybavena čtyřbarvovým ofsetovým tiskovým strojem, kterým byl čtyřbarvový Roland Favorit, pracující v maximálním formátu B2. Kromě toho byl v tiskárně taktéž starší dvoubarvový tiskový stroj Heidelberg MBO. Postupem času se však začalo ukazovat, že toto vybavení nebude pro produkční výrobu dostačující, a proto byl do nového objektu pořízen i nový čtyřbarvový stroj Polly 466A PH s dálkovým řízením Proxima, umožňující zpracovávat archy do maximálního formátu A2. Dobré služby tohoto stroje ostatně vedli k tomu, že když bylo v loňském roce uvažováno o nákupu nové technologie, volba padla opět na tohoto výrobce. Novým přírůstkem v této pražské tiskárně se totiž na začátku prosince minulého roku stal již zmiňovaný pětibarvový stroj KBA Rapida 75-5, jenž umožňuje zpracovávat archy v maximálním formátu 520 x 750 mm. Dodejme, že minimální formát archu u tohoto stroje je 330 x 330 mm. Nový stroj je flexibilnější co do tloušťky potiskovaného materiálu, když může zpracovávat široké spektrum médií v rozsahu tloušťek od 0,04 do 0,6 mm. Rozsah tloušťky potiskovaného substrátu tak pokrývá prakticky všechny požadavky na tisk komerční polygrafické produkce. Produkčně lze s tímto novým strojem pracovat v rychlostech až do 15 000 archů za hodinu. Výhodou řešení v Tiskárně Stopro s pětibarvový tiskovým strojem je také to, že kromě standardních zakázek v barevném prostoru CMYK je možné využívat i tisku pátou přímou barvou, popřípadě na pátém agregátu využívat tisku ochranným lakem, což dále zvyšuje užitnou hodnotu tiskového stroje.

Tiskárna Stopro v současnosti nemá žádný typický druh zakázek, na něž by se úzce specializovala. Pro své zákazníky tak zpracovává běžnou merkantilní produkci, často se snahou o minimální množství kooperací s dalšími partnery. Zakázky jak periodické, tak i neperiodické přitom pocházejí jak od přímých zákazníků, tak i agentur a reklamních studií. Snahou společnosti je přitom orientace na zákazníky především z pražského regionu. Pochopitelně že s nákupem nové tiskové technologie došlo nejenom ke zvýšení kvality tisku, ale i k významnému zvýšení celé produktivity tiskového provozu. Z tohoto důvodu také tiskárna v současnosti přistupuje k dalšímu rozšíření stávajícího obchodního týmu.

Není bez zajímavosti, že Tiskárna Stopro se v průběhu dvanácti let své existence vyprofilovala v moderní malou ofsetovou tiskárnu. O tom mimo jiné svědčí i skutečnost, že tiskárna má v současnosti 13 stálých zaměstnanců, v případě zpracování zakázky s větším podílem manuál­ních prací se při náboru brigádníků rozšiřuje až na necelých třicet zaměstnanců. V současnosti tiskárna pracuje přibližně na dvě směny, které je možné při aktuálním nárůstu zakázek rozšířit na tři směny, popřípadě i na víkendový provoz.

 

 
Novým přírůstkem v provozu tiskárny je pětibarvový tiskový stroj z produkce společnosti KBA

 

Pre-press a příprava desek

I když tiskárna nedisponuje v současnosti přímo vlastním grafickým studiem, může svým zákazníkům nabídnout komplexní zpracování zakázek. Přímo v objektu tiskárny v Praze-Letňanech je totiž studio Maty, které s tiskárnou úzce spolupracuje, a je tak možné využít jeho služeb.

Tiskárna v posledních měsících však neposílila pouze v oblasti ofsetového tisku, ale významnou měrou rozšířila portfolio svých služeb také v oblasti přípravy desek. Spolu s ofsetovým strojem totiž do tiskárny putovalo i CtP Python od společnosti HighWater, umožňující pracovat s fotopolymerními deskami do maximálního formátu B2, tedy i formátu, jímž disponují tiskové stroje v Tiskárně Stopro. „Pro nákup nové CtP technologie jsme se rozhodli hned z několika důvodů,“ říká ­Miloš Ehrenberger. „Doposud totiž tiskárna vlastním CtP nedisponovala, a tak byly desky připravovány konvenční cestou, nebo bylo využíváno CtP zařízení u jiných subjektů. To s sebou však pochopitelně přinášelo zvýšené nároky na logistiku desek a také nižší flexibilitu. Vlastní technologie CtP nám jistě přinese významné zkrácení časů potřebných pro zhotovení tiskové zakázky. Ihned od počátku se také osvědčilo zařízení ve zkrácení přípravných časů tiskového stroje. V tiskárně je totiž využíváno posílání informací o vybarvení jednotlivých zón z CtP prostřednictvím CIP3 přímo do tiskového stroje. To s sebou nese nejenom časovou úsporu, ale pochopitelně i úsporu materiálu.“ Pro fotopolymerní systém CtP od společnosti HighWater se v Tiskárně Stopro rozhodli především díky velmi dobrému poměru cena/výkon. V ceně systému je totiž zahrnuto i mnoho řešení, která jsou u jiných výrobců za příplatek. Nové CtP je tak vybaveno nejenom odpovídajícím softwarovým vybavením, ale také například systémem využívajícím čtečku čárových kódů pro identifikaci jednotlivých tiskových desek, což se může osvědčit například při potřebě zhotovení náhradní tiskové desky. Pro nákup tohoto řešení v Tiskárně Stopro pak hovořil také přístup dodavatelské firmy při přechodu na vlastní technologii CtP.

 

 
Spolu s tiskovým strojem zakoupila tiskárna také nové CtP zařízení pracující s fotopolymerními tiskovými deskami

 

Knihařské a dokončující zpracování

Technologie knihařského a dokončujícího zpracování je tou částí polygrafické výroby, s níž Tiskárna Stopro na konci devadesátých let minulého století vlastně začínala. Dnes může svým zákazníkům nabídnout běžné typy knihařského zpracování včetně dvou nejrozšířenějších druhů knižních vazeb. Pro zpracování vazby V1 je zde používána osmistanicová vertikální snášečka od japonské společnosti Horizon, u vazby V2 je využívána jednoklešťová lepička BQ 200 od stejného výrobce. Kromě toho může tiskárna využít také některá další knihařská zařízení, jako je jednonožová řezačka či skládací stroj. Silnou pozici má tiskárna také v možnosti využívání ruční výroby, která se osvědčuje při zpracování složitých tiskových produktů, kde není možné využívat auto­matizovaných řešení, a při kompletaci polygrafické produkce. Pokud je v tiskárně využíváno některé operace, kterou tiskárna nedisponuje, využívá kooperací s partnery, s nimiž má již dlouholeté zkušenosti. To je i případ lamina a lakování, pokud není prováděno na páté tiskové jednotce nového tiskového stroje.

V oblasti balení produktů může tiskárna nabídnout zpracování na balicím poloautomatu FM 76 A, umožňujícím balení produktů do maximálního formátu 800 x 600 mm.

 

 
Tiskárna kromě ofsetového tisku nabízí služby i v oblasti digitálního tisku a planografie

 

Digitální tisk

Díky své poloze uprostřed sídliště a tím pádem i dobré dostupnosti se zde rozhodli nejenom pro nabídku služeb v oblasti ofsetového tisku, což je hlavní náplní činnosti Tiskárny Stopro, ale i pro jejich rozšíření o digitální tisk, kopírování a planografii. „Digitální tisk je dozajista jednou z doplňkových služeb, které může tiskárna nabídnout. I když nejsme vybaveni žádným výkonným produkčním digitálním strojem, jsme schopni zákazníkům nabídnout řešení v této oblasti. Co se týče planografie, tak zde spolupracujeme především se dvěma projekčními kancelářemi sídlícími nedaleko tiskárny,“ říká Miloš Ehrenberger. „V minulosti jsme dokonce zvažovali, zda neotevřít kopírovací centrum na zajímavém místě ve vnitřní Praze, nakonec jsme však od tohoto záměru upustili.“

 

Výhled do budoucna

Tiskárna Stopro je v současnosti vybavena tak, aby většinu prací, které v současnosti zpracovává, byla schopna zajistit vlastními silami. Pro zjednodušení dokončujících operací se také v poslední době rozhodla pro investici do staršího trojřezu, tak aby byla schopna zajistit všechny základní operace. „Nepředpokládáme, že bychom se v nejbližší době rozhodli pro nějakou další významnou investici, spíše vyčkáme, jak se bude vyvíjet situace na tuzemském trhu,“ říká Miloš Ehrenberger. Výhodou tiskárny jistě je také to, že v objektu, v němž je v současnosti sídlo společnosti, je dostatek prostoru pro případnou další expanzi. Dobře je zde také řešena logistika materiálu s dostatkem skladových prostor.

 

Tiskárna Stopro s. r. o.
Adresa: Frýdecká 440, 199 00 Praha 9 – Letňany
Tel.: +420 283 920 117
Tel./fax: +420 283 920 137
E-mail: Inko@tiskarnastopro.cz
http://www.tiskarnastopro.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.