Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


TOP TISK obaly s. r. o., Brno
Gustav Konečný - Svět tisku // únor 2009

V tiskárně společnosti TOP TISK obaly v Brně byl v závěru minulého roku nainstalován tiskový stroj Roland 706LTTLV HiPrint. Šestibarvový stroj ve formátu B1 se dvěma lakovacími jednotkami a dvěma mezisušeními je jako první tiskový stroj v České republice navíc vybaven technologií InlineFoiler Prindor pro ražbu fólií za studena.

Společnost TOP TISK obaly je moderní flexibilní firma, která produkuje obaly z hladké lepenky ve vynikající kvalitě. S TOP TISKem se v českém polygrafickém a obalovém průmyslu setkáváme již od roku 1999. Původně byl založen jako merkantilní tiskárna vybavená ofsetovým strojem ve formátu B3. S jedním tiskovým strojem a ambiciózními plány začala historie nové obalářské firmy. Podnikatelský záměr stavěl na serióznosti, spolehlivosti a preciznosti. Brzy se také prokázalo, že klienti hledají právě partnery spolehlivé a schopné pružně reagovat na jejich potřeby. Od roku 2000 s příchodem prvního stroje značky manroland se firma specializuje na tisk obalů z hladké lepenky. Jedním z mezníků v rozvoji TOP TISKu byl rok 2003, kdy se přestěhoval do nového objektu a zároveň obhájil zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Vedle kvality a perfektní komunikace jsou dalším pilířem strategie této společnosti i nejmodernější technologie.

 

 

Výběr stroje

Spolupráce tiskárny se společností manroland probíhá již od roku 2000. I při dalších investicích do tiskových strojů se tiskárna orientovala na značku manroland. Od roku 2003 vlastníci a management společnosti pracovali cíleně na rozvoji tiskových technologií. Výsledkem bylo rozhodnutí o nákupu nejnovějšího tiskového stroje Roland 706LTTLV HiPrint s technologií InlineFoiler Prindor. Rozhodování o nákupu nové technologie věnovala firma velkou pozornost, což je při daných investičních nákladech víc než opodstatněné. Úplně na začátku se posuzovala i možnost pořídit si standardní tiskový stroj a samostatné zařízení na horkou ražbu, zvažovaly se i hybridní technologie. Před rozhodnutím o výběru značky a stroje probíhala důkladná analýza trhu a zkoumaly se možnosti u všech hlavních dodavatelů tiskových strojů. Firma si stanovila určitá kritéria, podle nichž se potom vybíral stroj. Mezi hlavními faktory byla skladba zakázek, rychlost tisku a cena. Rychlost tisku nebyla posuzována izolovaně pouze jako mechanická rychlost stroje, ale v kontextu celého výrobního procesu. Podle kritérií byla zvolena také konfigurace.

Výběr stroje trval asi rok. Významným bodem byla světová výstava Drupa 2008, kde management firmy zkoumal i nabídku ostatních výrobců. Po veletrhu se výběr zúžil na značku manroland a pokračoval ověřením technologie v praxi. V rámci přípravy investice si firma testovala možnosti technologie InlineFoiler Prindor přímo v provozních podmínkách u výrobce kartonážních obalů v Německu. Součástí přípravy investice bylo také praktické ověření možností nové technologie na různých substrátech s rozdílnými grafickými návrhy. Kontrakt na dodávku stroje byl podepsán loni v létě. Účastníci akce printservices day z České republiky si mohli 20. října na montážní lince v Offenbachu povšimnout tiskového stroje Roland 706, který byl určen pro TOP TISK obaly v Brně. Stroj byl do tiskárny dopraven v listopadu a předán uživateli v prosinci. „Instalace stroje v tiskárně proběhla výborně,“ zhodnotil průběh montáže výkonný ředitel ing. Michal Popelka. Tiskový stroj byl nainstalován v bohaté základní i opční výbavě. K hladkému průběhu uvedení do provozu přispěly nemalou měrou také spotřební materiály značky manroland printcom, které společnost manroland používá pro zkušební tisk stroje i běžný provoz.

„Nový tiskový stroj je v provozu poměrně krátkou dobu a diskutovat o zkušenostech by bylo předčasné, hovořme raději o očekáváních,“ uvedl výrobní ředitel Jiří Zajíc. Od stroje Roland 706 se v tiskárně čeká především kvalitní bezproblémová produkce obalů z hladké lepenky. Nový tiskový stroj se stává vlastně součástí průmyslového procesu výroby obalů. Cílové vytížení všech technologií se předpokládá na optimální úrovni s prioritou kvality a dodržení termínů. Z pohledu začlenění do výrobního procesu v tiskárně a využití je důležité, že konfigurace zahrnuje šest tiskových věží, dvě lakovací jednotky a zařízení InlineFoiler Prindor. Stroj je plně vybaven především pro využití při potisku obalů. Pro segment trhu, na němž firma působí, se jedná o optimální řešení.

 

Přednosti studené ražby

Možnosti nového stroje odpovídají i trendům, které převažují na trhu s obaly z hladké lepenky. Podle zkušeností firmy TOP TISK obaly došlo v posledních letech k určité revoluci v ofsetovém tisku. „Společnost manroland zvládla technologii in-line nanášení ražební fólie nejlépe,“ konstatoval ing. Popelka. Stříbrná, zlatá i další druhy hliníkové fólie mohou být aplikovány v extrémně přesných detailech bez velkých nákladů na štoček nebo tiskovou formu. Fólii už není možné chápat jenom jako náhradu za horkou ražbu, ale jedná se o určitý další rozměr tiskových technologií. Když se možnosti systému InlineFoiler Prindor použijí již na úrovni pre-pressu, dokáže vytvářet unikátní efekty. Nadstavba InlineFoiler byla poprvé předvedena na stroji Roland 700 na Drupě 2004. Na Drupě 2008 společnost manroland představila systém InlineFoiler Prindor druhé generace jako novinku na stroji Roland 500. Systém InlineFoiler byl zatím dodán asi padesáti tiskárnám po celém světě. Nejpočetnější zastoupení má nová technologie v Americe a Asii. V Evropě byl doposud nainstalován v šesti případech.

Studená ražba prokazuje ve srovnání s ražbou za tepla nesporné výhody. Zatímco horká ražba vytváří velmi výrazné efekty, ražba za studena se projevuje v mnohem jemnějším prokreslení požadovaného obrazu. Tiskové efekty jsou tak mnohem neotřelejší. Další obrovskou výhodou je možnost okamžitého potisku nanesené fólie na dalších tiskových věžích. Tisk na fólii tudíž nabízí nepřeberné množství metalických odstínů. Společnost manroland je navíc jediný výrobce na trhu, který zvládl potisk této fólie klasickými i UV barvami. Majitel tiskového stroje s in-line studenou ražbou se odlišuje svojí technologií od ostatní konkurence na trhu. Aplikací ražby za tepla nabízejí výrobci obalů doslova nepřeberné množství, zatímco in-line nanášení ražebních fólií za studena je na trhu zatím ojedinělé. Grafická studia teprve objevují možnosti studené ražby. Dosavadní zkušenosti firmy TOP TISK obaly s předvedením možností ražby za studena návrhářům a konstruktérům obalů jsou velmi pozitivní. Grafická studia začínají využívat přednosti nové technologie při přípravě svých projektů.

TOP TISK podniká v oboru obalů. InlineFoiler, který byl původně vyvinut pro tisk etiket, však může nalézt kromě potisku obalů i další uplatnění v merkantilním tisku a při výrobě etiket. Provedení stroje pro TOP TISK obaly zahrnuje kromě opcí pro potisk obalů proto i výbavu pro tisk etiket. Stroj umožňuje tisk nejrůznějších trendových aplikací studené ražby. Nový tiskový stroj umožňuje společnosti TOP TISK obaly rozšíření okruhu služeb, které může firma nabízet. Tiskárna byla dosud specializovaná na výrobu obalů z hladké lepenky ve vyšších gramážích. Nově nainstalovaný tiskový stroj firmě umožňuje proniknout na trh s nabídkou potisku substrátů o nižší plošné hmotnosti a tím diverzifikovat své nabídkové portfolio. Nainstalovaný tiskový stroj může potiskovat materiály o široké škále tloušťky od 0,04 až po 1,0 mm, což přibližně odpovídá plošné hmotnosti 45–750 g/m².

 

Šance pro grafická studia

Tvrdé konkurenční prostředí panuje také na trhu grafických služeb. Technologie studené ražby umožňuje i grafickým studiím odlišit se v nabídce a popřípadě se i výrazně oddělit vyšší kreativitou od standardních studií, která takovou možnost nemají. „Když grafická studia rychle pochopí možnosti nové technologie, budou schopna přilákat na svou stranu mnoho nových klientů a zakázek. Každý, kdo se s novou technologií seznámí, zahrne její přednosti do portfolia možností, které využívá ve své kreativitě. Ohlas od našich obchodních partnerů je stoprocentní. O kapacitním vytížení stroje nemáme žádné pochybnosti,“ prohlásil výkonný ředitel ing. Popelka.

Studená ražba má v porovnání s horkou ražbou i ekonomické výhody. Fólie nanášená za studena je cenově výhodnější. V provozních podmínkách se pracuje s podstatně kratšími časy na přípravu stroje. Aplikace studené fólie je přesnější, protože nedochází k teplotní zátěži archu. V závislosti na typu fólie a následném potisku a UV lakování je možné vytvářet nejrůznější efekty. Stroj může samozřejmě sloužit s odstavenou nadstavbou ke standardnímu ofsetovému tisku. Přestavení stroje nevyžaduje mnoho času. Silnou stránkou stroje nainstalovaného v TOP TISKu obaly je kombinace technologie InlineFoiler a dvojité lakovací jednotky, což zvyšuje užitnou hodnotu konfigurace nového tiskového stroje. Se dvěma mezisušeními je možné využít plný výkon stroje a tisknout i při UV lakování rychlostí až 16 000 archů za hodinu. S novým strojem se zároveň vytváří nová silná stránka společnosti TOP TISK obaly.

Studená ražba si vyžaduje specifické know-how. Tiskárna je schopna nabídnout zvládnutou technologii. Tým pracovníků TOP TISKu je na velmi vysoké odborné úrovni. Zkušenosti přejímá i ze zahraničí. „Kvalita potištěných obalových materiálů je odvislá nejen od hardwaru, ale je samozřejmě závislá také na úrovni workflow,“ poznamenal Martin Chevalier, manažer pro PrePress a Press. Komunikace se zákazníkem probíhá pomocí bezpečně zajištěných dat. Příprava tisku je postavena na software od špičkové firmy EskoArtwork. Kvalitní pre-press je podpořen kvalifikovaným týmem. Návrhy obalů se přebírají hlavně od partnerských grafických studií. Firma však nabízí i konstrukci a grafické provedení obalu. Společnost je držitelem ocenění Obal roku 2008 za čaj Jemča Exclusive, jež obdržela za konstrukci obalu.

Tiskové desky se v TOP TISKu obaly připravují na CtP Lüscher XPose! 130. Data z pre-pressu ve standardu CIP3 se využívají k přednastavení nového tiskového stroje. „Chceme využívat firmu manroland jako dodavatele řešení, nejenom jako dodavatele stroje, a proto jsem se rozhodl pro kompletní portfolio spotřebního materiálu společnosti manroland dodávaného pod značkou printcom,“ dodal pan Chevalier. Tiskárna má k dispozici službu TelePresence s internetovým propojením na servisní oddělení výrobce v Offenbachu a v Praze, což výrazně zrychluje a zjednodušuje komunikaci při specifikaci závad a jejich odstranění. Tato služba navíc obsahuje unikátního manažera údržby s rozsáhlou databází přehledných návodů. Kvalitní produkce je jedním z hlavních cílů firemní strategie. Zákazníka samozřejmě většinou nemusí zajímat, jaké konkrétní tiskové stroje a další polygrafické technologie tiskárna ve výrobě používá, příklon ke značce manroland nicméně vytváří předpoklad vysoce kvalitního tisku. Společnost TOP TISK obaly si po celou dobu deseti let od svého vzniku zakládá na prestižních značkách výrobních technologií. Kromě tiskových strojů manroland pracuje s technologiemi Bobst, Lüscher, EskoArtwork a Kongsberg. S novým tiskovým strojem Roland 706LTTLV HiPrint a nadstavbou ­InlineFoiler Prindor oslovuje další zákazníky. TOP TISK obaly připravil zajímavé individuální prezentace této jedinečné technologie nanášení fólie. Zájemci si mohou sjednat vlastní termín prezentace přímo na sekretariátu firmy.

 

TOP TISK obaly s. r. o.
Adresa: Kaštanová 125b, 620 00 Brno
Tel.: +420 545 422 081
Fax: +420 543 254 977
E-mail: box@toptisk.com
www.toptisk.com

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.