Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Vladimír Sázavský - osobnost ST 2 / 2009
Gustav Konečný - Svět tisku // únor 2009

 

Motto:  Živé nás nedostanou
Datum a místo narození:  20. ledna 1944 v Brně
Rodinný stav:  ženatý
Počet dětí a vnuků:  dva synové, čtyři vnuci
Auto:  Kia Magentis 2,7
Oblíbené jídlo:  guláš
Oblíbený nápoj:  fernet
Záliby:  motocykly

 

Pan Vladimír Sázavský a jeho synové Michal a Vladimír vybudovali polygrafickou společnost Point CZ se sídlem v Brně a tiskárnou v Medlově. Před třemi lety koupili provozovnu Redy v Jedovnicích u Brna a přebudovali ji na specializovanou knihařskou firmu Bind, kterou vede Vladimír Sázavský starší. Sešli jsme se s ním v Jedovnicích a naše první otázka mířila na začátky rodinného podnikání v polygrafii…

Všechno vzniklo díky studentské revoluci v roce 1989. Moji synové byli ve stávkovém výboru na brněnské technice a potřebovali tisknout letáky. V té době jsem pracoval ve Svazarmu okolo počítačů a taky doma jsem měl počítač i se sázecím programem. Sehnali jsme i cyklostyl a vytiskli spoustu letáků. Potom kluci odjeli na brigádu do Anglie, a když se vrátili, koupili si laserovou tiskárnu, mně sebrali počítač a založili si první DTP studio.

 

Kdy jste začali s tiskem?

Zákazníci začali brzy požadovat nejen grafické návrhy, ale také tisk. S tiskem v kooperaci byly termínové i kvalitativní problémy. První živnostenský list v rodině Sázavských byl na obor polygrafie vystaven 19. listopadu 1990, takže jsme nedávno dosáhli plnoletosti. Zpočátku synové krátce podnikali na fyzickou osobu a název Point se objevil až později. Dostal jsem v Brně v restituci nazpět dům, který se stal základem pro vznik firmy. Zastavili jsme rodinný dům v Brně, auto a všechno, půjčili si dvacet milionů korun a v Medlově jsme založili tiskárnu. Kdyby se podnikání nevyvedlo, zůstala by mně jen igelitová taška. Tisknout jsme začali v lednu 1993 na pětibarvovém a dvoubarvovém stroji Adast Dominant ve formátu A2.

 

Jak se potom vaše podnikání vyvíjelo dál?

Měli jsme studio i tiskárnu a rodinná firma se začala rozvíjet. Koupili jsme další pětibarevku Adast Dominant, vybudovali jsme novou výrobní halu a doplnili jsme technologie pro dokončující zpracování. V roce 1997 jsme koupili první čtyřbarevku Heidelberg ve formátu B2. Měli jsme strach, jestli se drahý stroj vůbec uživí. Zákazníky jsme si získali seriozním přístupem. Potom pokračovala přirozená obměna strojů. V tisku jsme postupně přešli kompletně na značku Heidelberg. Okolo roku 2002 jsme se museli rozhodnout, jak pokračovat dál. Zrušili jsme studio a začali se věnovat výhradně tisku a post-pressu. Postupně se tiskárna dostala do dnešní podoby. V současné době máme šest tiskových strojů Heidelberg, z toho jsou tři ve formátu B1. Na začátku letošního roku jsme otevřeli v Medlově další výrobní halu a máme teď celkem 5 500 m² výrobních ploch.

 

S jakou investiční strategií jste zakládal firmu Bind?

Velká výrobní kapacita v tisku v Medlově vyžaduje také odpovídající dokončující a knihařské zpracování. Proto jsme v roce 2005 koupili tiskárnu Redy v Jedovnicích a přebudovali ji postupně na knihárnu. Bind je samostatná firma, která kooperuje nejen s Pointem, ale především pracuje i pro další zákazníky. V mnoha tiskárnách je v post-pressu zapotřebí hodně manuální práce. Naší filozofií je co nejvyšší využití strojů. Drahé linky na dokončující zpracování se ale můžou zaplatit, jenom když jsou dostatečně vytíženy zakázkami. V tom spočívá přednost Bindu jako specializované post-pressové firmy. Umění investovat je na celém podnikání nejsložitější. Investor musí počítat se vstupními náklady, které zahrnují nejen platby za konkrétní stroj, ale také související provozní výdaje, jako je například stavební příprava, zaškolení pracovníků, změny v obchodní oblasti apod. V první fázi tedy investice vyžaduje jednorázové vynaložení peněžních prostředků, které se až později začnou vracet. Celé umění investování je o překonání zvýšených nároků na financování až do bodu zvratu, od něhož se investice začíná vyplácet.

 

Podařilo se vám v Pointu i Bindu vždy takto úspěšně investovat?

O tom svědčí naše pozice na trhu. Vždycky jsme si investici pečlivě promýšleli a propočítávali, a to nejen pro jednání s bankou, ale i pro vlastní potřebu. Pokaždé si děláme rozbor všeho, co s investicí souvisí. Když jsme například kupovali první čtyřbarevku ve formátu B1, museli jsme promyslet, co všechno změna formátu z B2 na B1 v tiskárně i dokončujícím zpracování znamená. Na straně příjmů, které musí investici včetně všech doprovodných výdajů zaplatit, stojí umění cenové politiky. Přestože se trh v posledních letech zastabilizoval, cenu v tržním prostředí neurčuje výrobní kalkulace, nýbrž samotný trh, což je další faktor, který musíte při investování vzít v úvahu.

 

Jak v souvislosti s posledním vývojem posuzujete vliv finanční a hospodářské krize na polygrafický průmysl?

Příznaky krize se šíří bez ohledu na hranice. Když firma vyváží produkci do zahraničí, musí počítat s kurzovými vlivy. Odkládaný vstup české ekonomiky do eurozóny způsobuje, že exportující podnik, aby vyrovnal kurzové vlivy, nakupuje i vstupní materiály v zahraničí za eura. Důsledkem je omezování nákupů od českých firem. Protože jim nic jiného nezbude, naše firmy přejdou samovolně na obchodování v eurech, ať si vláda říká, co chce. Kdo spolupracuje s velkými mezinárodními společnostmi, které vyrábějí v České republice, je už teď v obchodním styku s nimi nucen používat euro. Rizika vyplývající z výkyvů měnových kurzů tak přenášejí velké společnosti na malé tuzemské subdodavatele.

 

 

Začíná se krize šířit i do polygrafického průmyslu?

Celý aktuální problém ve světové ekonomice vznikl na finančním trhu a přerostl v krizi likvidity. Dřív se používal termín krize z nadvýroby, což je i hlavní současný problém, který je finanční krizí jakoby překrytý. Polygrafie je svým způsobem až na konci řetězce. Když libovolný výrobce ze zpracovatelského průmyslu omezí výrobu svých produktů, sníží také objednávku doprovodných obalů, souvisejících tiskovin apod. Tato část polygrafické produkce je přímo závislá na objemu výroby v ostatních odvětvích. Z druhé strany vyvolává klesající výroba a prodej rostoucí potřebu reklamy, což má na polygrafický průmysl pozitivní dopad. Všechno jsou to ovšem teorie a skutečný průběh a hloubku krize uvidíme až v průběhu roku 2009. Krize likvidity se projeví v tlaku na platby v hotovosti, dodržování lhůt splatnosti, okamžité platby apod. V krizové situaci si také mnoho firem ověří, jakou mají reálnou pozici u své banky. V případě finančně slabších firem mohou následovat jejich bankroty. Krize by měla zároveň vést k tomu, že se firmy vyčistí a zracionalizují. Kdo se krizí probrodí, vyjde z ní výrazně posílen.

 

Váš zájem o ekonomickou stránku podnikání pravděpodobně souvisí s vaší praxí před vstupem do polygrafie…

Vystudoval jsem strojní fakultu na brněnské technice a větší část pracovní dráhy jsem strávil v různých funkcích v Průmyslových stavbách Brno. Začínal jsem jako mistr a skončil jako hlavní inženýr závodu. Potom jsem pracoval na odboru výstavby brněnského magistrátu. Měl jsem na starosti bytovou výstavbu. V roce 1988 jsem odešel a začal jsem pracovat jako jeden z prvních živnostníků. Prací okolo investic jsem se hodně naučil a mohl jsem se syny začít brzy po převratu podnikat. V rodině máme podnikatelskou tradici. Můj otec vybudoval závod speciálních služeb a byl jedním z předních odborníků na demolice stavebních konstrukcí. Rodinná tradice má ohromný význam. Moji vnuci si nehrají s papírem, ale s ofseťákem nebo křídou.

 

Vytvořili jste vlastně skupinu podniků Point CZ a Bind. Jaká je dělba práce v dynastii Sázavských?

Hierarchie řízení není nijak pevná, na ředitele si moc nehrajeme, ale spíš panuje kolektivní duch a vzájemný respekt. Pro mě jako pro otce taky není jednoduché vždy poslouchat své syny, ale vydali jsme se touto cestou a každý sám bychom takovou firmu nevybudovali. Michal je stratég a obchodník, Vladimír zase pečlivý technik. Já jsem vzhledem k věku pomalu na ústupu, ale v době, kdy jsme začínali, jsem synům mohl předat hlavně zkušenosti. Firmu vždycky řídili synové, já jsem zařizoval víc věcí okolo investic. Když jsme koupili provoz Redy v Jedovnicích, dostal jsem za úkol řízení firmy, přebudování na Bind a jeho technologický rozvoj. Uvedli jsme značku Bind na trh. Po třech letech má mezi zákazníky dobré renomé jako spolehlivý kooperant. Bind je samostatný subjekt, musí si na sebe vydělat a jeho jedinou výhodou je přísun zakázek z Pointu. Stabilní báze zakázek nám umožňuje investovat v Bindu do technologií, které by menší tiskárny neuživily, a nabídnout jim dostatek kapacit ke kooperaci. Příkladem je nákup snášecí linky za sedm milionů s 36 stanicemi, která díky využití pro Point i kooperující firmy má v krátké době na kontě přes dva ­miliony produktů.

 

Pane Sázavský, vy jste znám jako fanda do motorek. Podělte se s námi o vaši zálibu…

Motorky mě zajímají od dětských let. Když jsem byl mladý, bylo v Brně pár aut. Pamatuji dobu, kdy v Brně ještě nebyl ani jeden semafor. Auto bylo pro nás nedostižný sen. V patnácti letech jsem si vydělal na brigádách první peníze a pořídil jsem si moped Stadion. Tehdy stál asi 1 200 korun. Potom jsem měl ještě několik motorek. Když jsem se oženil a měli jsme malé děti, motorka na čas skončila. Také jsem měl řadu jiných povinností a pracoval jsem mimo Brno, takže nebyl čas. K motocyklům jsem se znovu vrátil až v roce 1997. Vždycky jsem chtěl velkou těžkou motorku typu chopper a cruiser. Žádné závodění a bláznění, ale pohodová jízda na těžkém motocyklu. Vystřídal jsem několik strojů a jako poslední jsem měl motocykl Kawasaki VN 2000. S dvoulitrovým obsahem a váhou 370 kg má výkon 106 koní. Na motorce jsem projezdil celou Evropu. Mám rád Alpy, kam jezdím s kamarády pravidelně každý rok aspoň na týden. Za den jsme najezdili kolem 200 km po skvělých horských silnicích. Ale loni mi lékař motorku už nedoporučil, tak jsem si koupil trojkolku Can-Am Spyder. Vypadá jako sršeň, váží 300 kg, má výkon 110 koní a jezdí úplně nádherně. Doposud jsem projel všechny nejvyšší silniční průsmyky v Evropě, včetně Col la Bonette ve výšce 2 802 metrů, a zbývá mi jediný, Pico del Veleta ve Španělsku, který je ve výšce 3 396 metrů. Věřím, že tento úkol splním letos v létě.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Jarmila Šustrová - osobnost ST 1 / 08 (24. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Robert Helbich - osobnost ST 2 / 2008 (22. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Ralf Sammeck - osobnost ST 3 / 2008 (13. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Carsten Knudsen - osobnost ST 4 / 2008 (18. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Hranička - osobnost ST 5 / 2008 (24. 5. 2008 - Ivan Doležal)
× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008 (30. 8. 2008 - Gustav Konečný)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× K. G. Katayama - osobnost ST 10 / 2008 (1. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)
× Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008 (24. 12. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009 (31. 1. 2009 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.