Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Richard B. Black - osobnost ST 6 / 2004
Ivan Doležal a Martin Jamrich - Svět tisku

Motto: Příklady táhnou
Datum a místo narození: 25. července 1933, Dallas, Texas, USA
Rodinný stav: ženatý, dvě dcery, dva vnukové
Automobil: BMW 325i, Ford Explorer
Oblíbení jídlo: ryby
Oblíbený nápoj: nealkoholický – brusinkový džus, alkoholický – skotská whisky single malt
Záliby: horolezectví, vysokohorská turistika

 

Americká společnost ECRM Imaging Systems patří do světové špičky producentů kvalitních a přitom cenově dostupných technologií výroby tiskových forem jak pro komerční tisk, tak i pro tisk novinový. Především díky svým CtP zařízením MAKO vybaveným fialovým laserem se stává stále známější i v České republice. V čele této společnosti stojí ve funkci prezidenta a CEO už více než dvacet let Richard B. Black, muž s dlouholetými a bohatými zkušenostmi z řídící práce jak ve výrobní, tak i v ekonomické oblasti řady různých průmyslových oborů, včetně tisku. Využili jsme proto jeho návštěvy Prahy na konci dubna letošního roku a položili mu několik otázek.

 

Pre-pressové produkty společnosti, v jejímž čele stojíte, tedy zejména CtP zařízení a osvitové jednotky, ale i softwarová workflow, jsou známé v tiskárnách prakticky po celém světě. Jak jste se vlastně dostal k práci v grafickém průmyslu a kdy to bylo?

Počkejte, já jsem pracoval v celé dlouhé řadě společností s různým zaměřením a většinu z nich jsem řídil, takže si to budu muset trochu utřídit. Stál jsem například v čele firmy, která se zabývala vývojem vícenásobně použitelných (rewriteable) CD ROMů, ale ta do grafického průmyslu asi moc nepatřila, že? Takže můj vstup do oblasti Graphic Arts proběhl asi až někdy v roce 1980 nebo 1981, zkrátka počátkem osmdesátých let minulého století, kdy jsem vedl americkou divizi švýcarské společnosti Power Swiss. To byla strojírenská firma zabývající se výrobou zařízení pro řadu průmyslových oborů, mimo jiné i pro polygrafický průmysl. Potom jsem pracoval jako CEO společnosti AM International, jejíž produkce také směřovala do této oblasti, a současně jsem byl s kolegou Williamem Givensem spolumajitelem poměrně malé firmy zabývající se nejrůznějšími druhy činností, která v roce 1983 společnost ECRM odkoupila od jejích čtyř zakladatelů. V tehdejší době měla tato společnost, založená v roce 1969 třemi profesory univerzity Massachusetts Institute of Technology a pracovníkem agentury The Associated Press, už řadu let zkušeností s vývojem a výrobou pre-pressových zařízení pro tiskový průmysl. Konkrétně v roce 1970 vyvinula a následně uvedla na trh Autokon, první skenovací kameru na laserové bázi, jejíž využití mělo v tiskovém průmyslu velký dopad a stala se v podstatě standardem pro dosahování vysoké kvality polotónových obrázků. Tento skener byl tehdy vlajkovým produktem společnosti ECRM a měl na trhu velký úspěch, protože byl i cenově přístupný. Později inženýři firmy vyvinuli i barevné skenovací zařízení, které si také získalo velkou reputaci. Obě tato skenovací zařízení nám umožnila získat téměř 22% podíl trhu ve Spojených státech a udržet si jej po celé relativně dlouhé období. Současně jsme vyráběli i klasické osvitové jednotky, které ostatně máme ve svém nabídkovém portfoliu dodnes, i když zájem o ně už zdaleka nedosahuje tehdejší úrovně. Počátkem devadesátých let s příchodem PostScriptu totiž začalo být jasné, že klasické filmové osvitové jednotky budou postupem času vytlačovány CtP zařízeními využívajícími laserový způsob zobrazování. K jejich vývoji jsme přistoupili stejným způsobem, jako předtím ke konvenčním osvitovým jednotkám, to znamená v celé šíři optické technologie na bázi laseru, tedy červených, zelených i fialových paprsků. Naším prvním takovým zařízením byl imagesetter PelBox s formátem A3, vybavený RIPem Harlequin. Toto zařízení mimo našich dealerů prodávaly jako OEM produkt i společnosti Anitec, DuPont, Fuji Kodak a Konica. Po zvážení požadavků a možností trhu jsme se rozhodli vyvíjet a vyrábět CtP zařízení pro tiskárny menší a střední velikosti, a to jak komerční, tak i novinové. A musím říci, že tato strategie se osvědčila a opět jsme brzy byli s novými produkty na trhu velice úspěšní. Nabídli jsme totiž těmto tiskárnám zařízení, které je rychlejší a zaručuje dosahování vyšší kvality než klasické osvitové jednotky, a přitom je snadno instalovatelné, s uživatelsky přívětivou a jednoduchou obsluhou, přestavování je rychlé, trvá pouhých 30 sekund, jednoduchá a snadná je i údržba a samozřejmou součástí dodávky je také spolehlivý servis. Navíc má toto zařízení i velice příznivý poměr ceny a výkonu, což podstatnou měrou usnadňuje jeho prodej. To vám mohou potvrdit všichni naši dealeři, v České republice konkrétně naši partneři ze společnosti Uniware, kteří zde produkty firmy ECRM prodávají.

V současné době máme v nabídce čtyři řady CtP zařízení a jen za poslední dva roky jsme uvedli na trh šest nových modelů. Čtyři z nich jsou už vybaveny automatickým nakládáním desek a jsou velmi žádané. Jsme rádi, že se tato naše zařízení v tiskárnách v praxi osvědčila a získala si svoji oblibu.

 

V portfoliu své produktové nabídky máte jak termální CtP řešení, reprezentovaná modely DesertCat 44 v provedení 2-up a 4-up a DesertCat 88 v provedení 2-up, 4-up a 8-up, určená pro komerční tiskárny, ale převažují zařízení s fialovým laserem, reprezentovaná modely MAKO 2 a MAKO 4, určenými pro komerční tiskárny, a modely NEWSMatic a News CtP pro použití v novinových tiskárnách. Dalo by se tedy říci, že se začínáte více přiklánět k CtP zařízením vybaveným fialovým laserem?

V podstatě je to tak. Pro technologii fialového laseru jsme se rozhodli zejména z ekonomických důvodů. Cena diody pro fialový laser je nižší než cena diody pro termální technologii, a také spotřeba elektrické energie na zhotovení jedné tiskové desky je mnohem nižší. Výměna této diody v našem zařízení je velice jednoduchá a vzhledem k její ceně je možné jí mít na skladě jako náhradní díl, aniž by to příliš zatěžovalo rozpočet uživatele, a navíc s CtP technologií s fialovým laserem je možné pracovat při viditelném světle. To je proti termální technologii další výhoda. Také „nastartování“ CtP zařízení s fialovým laserem je prakticky okamžité, trvá pouhých 5–10 minut. Když jsme všechny tyto přednosti technologie fialového laseru zvážili a vykalkulovali prodejní cenu CtP zařízení na tomto principu, nebylo už téměř o čem přemýšlet. Můžeme je totiž prodávat za cenu srovnatelnou s klasickými osvitovými jednotkami. Výsledkem potom bylo velice dobré přijetí našich CtP zařízení vybavených fialovým laserem na trhu a jejich stále rostoucí obliba. Dalším podstatným důvodem této obliby je potom podle mého názoru skutečnost, že jsme díky jednoduchosti těchto CtP zařízení jako takových, ale i jejich obsluhy, tiskárnám velice usnadnili přechod od analogového způsobu zhotovování tiskových forem na osvitových jednotkách prostřednictvím filmových montáží k digitálnímu způsobu zhotovování těchto forem prostřednictvím CtP zařízení. Dříve si musel majitel tiskárny, když se přesvědčil o přednostech digitálního způsobu zhotovování tiskových desek, položit dvě otázky: jestli na pořízení CtP zařízení bude mít dostatek finančních prostředků, a jestli se mu to vyplatí. My jsme mu toto rozhodování díky jednoduchosti našich fialových CtP zařízení a jejich ceně podstatným způsobem ulehčili.

Ta konstrukční jednoduchost má ještě další výhodu, spočívající v malé poruchovosti těchto CtP zařízení. K poruchám totiž dochází velice zřídka a pokud nějaký problém případně nastane, všichni naši prodejci disponují servisními techniky připravenými ho vyřešit. A kdyby náhodou nastala potřeba pomoci přímo od výrobce, je k dispozici také prakticky obratem, protože máme v Evropě i v dalších částech světa vybudována servisní centra. Pro komerční tiskárnu by tedy případná porucha žádný závažný problém neznamenala, a tiskárny novinové si obvykle kupují dvě jednotky. V podstatě tak mají zálohu, protože pokud by se náhodou ocitly v úzkých, mohou potřebné tiskové desky díky jeho rychlosti a kapacitě vyrobit na jednom CtP zařízení s minimální časovou ztrátou.

 

Jaké trendy v oblasti vývoje a výroby CtP zařízení očekáváte v nejbližší budoucnosti, dejme tomu v následujících čtyřech letech, do příštího ročníku veletrhu DRUPA?

Na tuto otázku jsem vlastně už částečně odpověděl svým oceněním technologie fialového laseru. Podle mého názoru fialové lasery postupně vytlačí termální zařízení z trhu, protože jsou jednoduše řečeno lepší. Bylo by velice zajímavé udělat celosvětový průzkum, kolik je v současné době instalováno termálních CtP zařízení a kolik CtP zařízení s fialovým laserem, a potom sledovat, jak se tento poměr bude vyvíjet v následujících letech. Já osobně jsem přesvědčen, že poměr těchto instalací je v současnosti 1 : 1, a možná že fialových CtP je dnes už o něco více. A trend směrem k fialovým CtP zařízením bude podle mého názoru trvale pokračovat i v následujících letech, protože přednosti této technologie ve srovnání s technologií termální jsou nesporné a nepominutelné, a zejména ty ekonomické budou rozhodující.

 

Výroba CtP zařízení se v několika posledních letech velice rozšířila a v současnosti je v nejrůznějších provedeních a podobách produkují desítky společností po celém světě. Někteří z vašich největších konkurentů se začínají zabývat i vývojem a výrobou vlastních digitálních tiskových desek. Nechystá se touto cestou vydat i společnost ECRM Imaging Systems?

Vývoj nového druhu kvalitní digitální tiskové desky vyžaduje poměrně značné investice, jak finanční, tak i časové. Z technologického hlediska by bylo určitě velice zajímavé se takovým vývojem zabývat, protože digitální tisková deska určená pro zpracování technologií fialového laseru musí mít řadu specifických vlastností, musí být například velice citlivá; ale proč dělat něco, co už vyvinul někdo jiný, je to kvalitní a funguje to dobře, k plné spokojenosti uživatelů? Navíc když výsledek takového vývoje, jako ostatně každého vývoje, je nejistý? Nehledě na to, že už současná nabídka dobrých digitálních tiskových desek na trhu je poměrně bohatá. To vše byly důvody, proč zejména pro naše CtP zařízení MAKO, určená pro komerční tisk, používáme digitální tiskové desky z produkce společnosti Fuji. Provedli jsme jejich důkladné testy a zkoušky, ze kterých vyplynulo, že jsou velice dobré, mají odpovídající zrno i citlivost, zkrátka jsou vyhovující jak pro zpracování našimi CtP zařízeními, tak i pro dosahování potřebné výdržnosti a vysoké kvality komerčního ofsetového tisku. V našich CtP zařízeních určených pro novinové a časopisecké tiskárny, tedy News CtP a NEWSMatic, doporučujeme i používání digitálních tiskových desek z produkce společností KPG a je možné používat i desky Lastra, jež jsou také velice kvalitní a tiskárny při jejich používání dosahují velice dobrých výsledků. Takže, jak vidíte, nemáme žádný důvod zabývat se vývojem a následnou výrobou vlastních tiskových desek a nechystáme se k tomu ani v budoucnosti.

 

Pro Svět tisku připravili Ivan Doležal a Martin Jamrich


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.