Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Michael Huber CZ, s. r. o.
Ivan Doležal - Svět tisku // leden 2009

Firma Michael Huber CZ, s. r. o., založená koncem roku 1998, patří k nejmladším společnostem německé skupiny Huber Group se sídlem v Mnichově, která sdružuje celkem 30 dceřiných společností a má více než 200 obchodních zastoupení v celém světě. Řadí se mezi největší světové producenty tiskových barev a zaujímá vedoucí pozici v ofsetovém a obalovém tisku. Přesto stále zůstává privátní rodinnou firmou bez účasti cizího kapitálu.

 


Nové sídlo společnosti Michael Huber CZ – moderní skladový areál ve Vestci u Prahy

 

Předek současných majitelů Michael Huber, jehož jméno firma nese, se původně zabýval barvením látek. V roce 1765 získal v Bavorsku živnostenské oprávnění na výrobu tiskařských barev, a založil tak první firmu na světě, která se začala výrobou tiskařských barev systematicky zabývat. Ve svém podnikání byla tato společnost úspěšná, postupem času se začala rozrůstat a začala kupovat další firmy s podobným zaměřením v Německu a ve Švýcarsku. Tím vznikl základ současné skupiny Huber Group, která za účelem prodeje, výroby a souvisejícího servisu tiskových barev v té které zemi začala zakládat své dceřiné společnosti po celém světě. Každá z těchto firem se tedy zabývá nejenom prodejem tiskových barev dovážených z centrálního výrobního závodu v Mnichově, ale disponuje také svojí vlastní výrobní základnou a svým odběratelům poskytuje rovněž servisní služby související se správným používáním těchto tiskových barev, tak aby příslušné tiskárny dosahovaly co nejlepších výsledků. V současné době dosahuje celková roční výrobní kapacita společností patřících do skupiny Huber Group 300 000 tun tiskových barev a roční obrat mají přibližně 850 milionů dolarů.

V době před založením dceřiné firmy společnosti Michael Huber v České republice se dostávaly tiskové barvy z produkce této firmy na český trh dvěma kanály. Velké tiskárny zásobovala tato společnost traťovými dodávkami přímo z Mnichova a o zbytek trhu se starali dealeři, především společnost Print Consulting. V době, kdy se společnost Michael Huber rozhodla zřídit v České republice svoji dceřinou společnost, vybudovala firma Print Consulting na okraji Prahy svůj nový skladový areál, ve kterém potom byla společnost Michael Huber CZ v prvních čtyřech letech své existence v nájmu. Založena byla koncem roku 1998, nedávno tedy oslavila kulaté výročí, a svoji činnost zahájila počátkem roku 1999. V této počáteční fázi své existence disponovala skladovými prostorami s plochou 85 m², jednou další místností s plochou 18 m², do které umístila míchárnu barev, a malinkatou laboratoří. Míchání barev bylo v té době prakticky manuální záležitostí a jejich měsíční produkce dosahovala jen 335 kg. Navázala tak ale na tradici prodeje tiskových barev, laků a přípravků nesoucích značku Michael Huber, kterou znalo již několik generací českých tiskařů, a kontinuálně v ní velice úspěšně pokračovala, takže se začala velice rychle rozvíjet. Souběžně s vývojem firmy pokračoval také vývoj její míchárny barev. Vzhledem k tomu, že požadavky tiskáren neustále narůstaly, byla v zájmu jejich co nejrychlejšího uspokojování zakoupena nejprve první pumpa na fermež, protože té je při míchání barev největší spotřeba. Tím došlo k prvnímu zproduktivnění výroby a vlastní produkce barev vzrostla na zhruba 600 kg měsíčně. V té době ale už bylo zřejmé, že současné prostory nebudou dalšímu rozvoji firmy postačovat, takže už v roce 2000 bylo rozhodnuto o investici do zakoupení pozemku a postavení vlastního objektu, který by svojí velikostí umožňoval budoucí dynamický vývoj společnosti. Ten totiž postupoval velice rychle, protože v průběhu prvních dvou let existence firma zdvojnásobila svůj obrat.

V Čestlicích byl proto vybudován nový objekt sídla firmy, ve kterém měla společnost Michael Huber CZ k dispozici již 400 m² skladové plochy, poměrné velké prostory pro míchárny ofsetových a flexotiskových barev, laboratoř a pochopitelně také administrativní zázemí. Míchárna ofsetových barev už byla vybavena šesti pumpami, takže komponenty, které se podílejí na složení těchto barev, už nebyly dávkovány špachtlemi. Ovšem už v průběhu následujících třech let se začalo projevovat, že ani tyto větší prostory brzy nebudou postačovat. Každé volné místo totiž bylo postupně zaplněno regály na uskladnění barev a dalších produktů a firma se opět začala potýkat s nedostatkem místa. V roce 2007 totiž dosáhla už pětinásobku výše obratu ve srovnání s rokem 1999, kdy prodej tiskových barev zahájila. Tento problém tedy bylo opět nutné urychleně řešit. Nejsložitější bylo vyhledat vhodný pozemek, ale to se nakonec podařilo a výsledkem bylo zahájení výstavby nového skladového areálu ve Vestci u Prahy, tentokrát developerským způsobem. Stavba tohoto objektu u staré výpadovky na Benešov, hned vedle etiketové tiskárny Flexon, byla zahájena na přelomu září a října roku 2007 a postupovala velice rychle, takže už počátkem června následujícího roku se do něj společnost Michael Huber CZ začala postupně stěhovat. Provoz v tomto novém skladovém areálu byl potom oficiálně slavnostně zahájen při příležitosti oslav desátého výročí založení firmy začátkem prosince 2008.

 


Z prostorového hlediska by se nový skladový areál měl pro společnost Michael Huber CZ stát již definitivním řešením

 

Tento nový skladový areál by se pro společnost Michael Huber CZ měl z prostorového hlediska stát už konečným řešením. Jeho celková plocha je přibližně 2 200 m². K dispozici jsou zde dvě špičkově vybavené míchárny tiskových barev, jedna pro ofset a druhá pro flexotisk, navzájem propojené podobně dokonale vybavenou laboratoří. Vybavení mícháren je zřejmě nejlepší ve střední Evropě. K dispozici mají už celkem 15 pump, čímž prakticky došlo k úplné eliminaci manuálních zásahů do výroby barev. Velkou investici do technologie představuje také vakuová míchačka barev s jednorázovou kapacitou 100 kg. Přímé barvy pro své zákazníky proto společnost Michael Huber CZ až na malé výjimky vyrábí ve vlastních kapacitách. Nemíchá je ale ze základních barev systému Pantone, ale vyrábí je stejným způsobem, jakým jsou vyráběny v centrálním výrobním závodě v Mnichově, to znamená, že jsou skládány ze svých jednotlivých komponentů. Díky tomu jim může dodat určité specifické požadované vlastnosti, jako je například použitelnost pod UV laky, zvýšená otěruschopnost, rychlost schnutí, bezzápachovost nebo vyšší podíl pigmentu, takže dosahují vyšší barevné intenzity. Ovšem zvyšování podílu pigmentových složek má svoji hranici, protože podíl pojivových složek v nich nesmí klesnout pod určité procento, jinak by totiž mohly začít vznikat problémy při tisku. Firma je tak schopna podle přání zákazníka do 24 hodin dodat jakýkoliv požadovaný odstín barvy jak podle systému Pantone, tak podle HKS, případně podle dodaného vzorku barvy a papíru. Výroba těchto barev probíhá, jak už bylo uvedeno, podle originálních receptur mateřské firmy ­Michael Huber a ze stejných surovin. Tato služba je tiskárnami velice oceňována a využívána zejména pro pružnost a rychlost dodávek.

Vlastní kapacita míchání tiskových barev ve společnosti Michael ­Huber CZ je v současnosti dokonce mnohem větší, než nakolik je aktuálně využívána, když roční vlastní výroba tiskových barev dosahuje celkem okolo 30 tun. Další objem tiskových barev, chemikálií a přípravků je dovážen z centrály v Mnichově, týdně se jedná o dva kamiony. Z hlediska objemu jde zejména o barvy pro rotační ofsetový coldsetový tisk a mimo to i škálové ofsetové barvy pro archové stroje.

 

 

Nosným produktem prodeje jsou především škálové ofsetové barvy, zejména univerzální rychleschnoucí řada Rapida a škálová řada pro matné křídové papíry Resista, se kterými je dosahováno kvalitativně velmi dobrých výsledků při tisku náročných barevných publikací. Další významnou skupinu potom tvoří rotační novinové a heatsetové barvy, které společnost dodává do celé řady předních tuzemských tiskáren. Pro svoji kvalitu a přiměřenou cenu jsou stále oblíbenější také disperzní a tiskové laky Huber. Nabídkové portfolio společnosti ­Michael Huber CZ obsahuje v současnosti okolo 700 položek rozdělených do následujících skupin: škálové barvy Rapida, Reflecta a Resista pro archový ofsetový tisk, škálové barvy pro rotační coldset a heatset, přímé barvy HKS a Pantone, metalické barvy (zlato, stříbro, bronz), luminiscenční barvy, fóliové barvy, flexotiskové barvy, tiskové laky, disperzní laky, UV laky, poprašovací prášky, přípravky do barev a přípravky do vody. Dodávky objednaných produktů zákazníkům realizuje společnost Michael Huber CZ velice rychle v závislosti na množství buď vlastními automobily v provedení combi a třemi dodávkami Ford Transit, nebo u objednávek nad 3,5 tuny smluvní autodopravou.

Jak už bylo zmíněno, firma Michael Huber CZ poskytuje svým zákazníkům také související servisní služby a tímto způsobem zajišťuje velmi pružné řešení případných technických problémů vznikajících při tisku. Má k dispozici vlastního technika, předního odborníka na tisk, který je kdykoliv připraven kterémukoliv klientovi pomoci řešit problémy na místě přímo u tiskového stroje.

Desáté výročí velice úspěšné existence firmy je ale příležitostí nejenom k bilancování toho, co bylo, ale také k představení plánů do budoucnosti. Jednatel společnosti Michael Huber CZ, s. r. o., a její ředitel ing. Martin Polák k tomu uvádí: „Podle evropských statistik dosáhla aktuálně naše společnost v segmentu barev pro archový ofsetový tisk na českém trhu podílu 47,5 %. Téměř poloviční podíl na trhu znamená, že další plány už nemohou směřovat ani tak k jeho rozšiřování, ale uhájení dosažené pozice i v následujících obdobích. A o uhájení takto vysokého podílu se v této oblasti budeme snažit zejména nabídkou ještě kvalitnějších služeb, produktů a servisu. Co se týká rotačních ofsetových barev, tak u coldsetových, tedy novinových barev, jsme v roce 2008 měli podíl na trhu spíš zanedbatelný, nicméně pro tento rok vyhrála naše mateřská Huber Group konkurz na dodávky těchto barev pro společnost Ringier, která působí také na tuzemském trhu. To pro nás bude v roce 2009 znamenat dodávky přibližně 500 tun barev pro tiskárny této společnosti v Praze a v Ostravě. V oblasti rotačních heat­setových barev je na tuzemském trhu asi největší přetlak, ale přesto na něm zaujímáme pozici třetího největšího dodavatele. Společnosti Severotisk v Ústí nad Labem ročně dodáváme přibližně 700–800 tun těchto barev. V segmentu barev pro flexotisk bychom potom na českém trhu rádi více uplatnili naše UV barvy. V současnosti dospěl jejich vývoj ve společnosti Michael Huber do stádia velmi vysoké kvality, dalo by se říci do finále, a probíhá jejich závěrečné testování. Naše pozice je v tomto segmentu sice trochu složitější, protože jsme s barvami pro flexotisk vstoupili na trh až v roce 2000, když už byl dost obsazen, ale máme k dispozici na výrobu těchto barev vlastní míchárnu a jsme zákazníkům schopni poskytovat plný servis. Navíc pro ně máme připraveny i nějaké novinky, například vysoce lesklé barvy.“

„V současné době, kdy jsme ukončili náročnou etapu stěhování a zabydlování se v nových prostorách sídla firmy, zaměříme se v tomto segmentu na intenzivnějších vyhledávání zákazníků a obchodních partnerů,“ dodává ing. Martin Polák.

 

Michael Huber CZ, s. r. o.
Adresa:
Nad Jezerem 568, 252 42 Vestec u Prahy
Tel.: +429 272 680 269
Tel./fax: +420 272 680 268
E-mail: sales@mhcz.cz
www.mhcz.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.