Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ing. Miroslav Zoubek - osobnost ST 1 / 2009
Gustav Konečný - Svět tisku

Spoléhám na lidi a jejich charakter
Datum narození: 12. května 1961
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: dva synové
Auto: Audi A4
Oblíbené jídlo: svíčková
Oblíbený nápoj: plzeňský Prazdroj
Záliby: sport

 

Ing. Miroslav Zoubek je od 1. června 2008 jednatelem a ředitelem společnosti manroland czech. Vedení firmy převzal po ing. Jaroslavu Masopustovi. Poslední větší rozhovor s ing. Zoubkem jsme uveřejnili v ST 6/1999. Naše první otázka při setkání ve firmě manroland czech v Čestlicích u Prahy proto logicky mířila na zhodnocení změn, které v oboru během téměř deseti let nastaly…

Změny lze ve stručnosti shrnout takto: došlo ke sblížení pre-pressu a tisku, k jejich užšímu propojení včetně post-pressu, a tento proces nadále pokračuje. Prosadily se technologie zaměřené na vyšší stupeň automatizace a kvality. Zvýšily se nároky na pracovníky, jejich kvalifikaci a vzdělávání. V oboru se pracuje s nižším počtem lidí a vyšší produktivitou. Prosazuje se standardizace a měření.

 

Někdy se říká, že obor se vyvíjí od Drupy k Drupě. Jaké změny přinesla podle vás poslední světová výstava?

Nástup digitálních technologií potvrzuje již několik posledních veletrhů Drupa. Okolo roku 2000 se hovořilo o ústupu ofsetu a klasických tiskových technik a jejich náhradě digitálním tiskem. Nemyslím si, že by se tento trend potvrdil. V budoucnu sice bude narůstat objem produkce tištěné digitálními technologiemi, ale zásadní snižování zastoupení ofsetu na trhu neočekávám. Digitální i klasické technologie si nacházejí své místo na trhu. Přestože se jejich využití může částečně překrývat, jedna druhou nemůže nahradit. Na příkladu potisku obalů vidíme, že i do něj začíná zasahovat digitální tisk. Ten ale nemůže při vyšším počtu výtisků v zakázce ofset nahradit ani z pohledu produktivity a kvality, ani z hlediska efektů, jako jsou přímé barvy apod.

 

Od poloviny roku vedete společnost manroland czech. Jak byste zhodnotil vaši předchozí kariéru?

Moji pracovní dráhu lze rozdělit do tří etap. První začala po vystudování polygrafie na Technické vysoké škole v Lipsku. Nejprve jsem se snažil získat zkušenosti v tiskárně ve výrobě, potom jsem se věnoval technickému a technologickému rozvoji v tiskárně i vydavatelství. Tam jsem se dostal i k redakčním systémům a pre-pressu. V posledních letech jsem pracoval ve společnosti Agfa jako ředitel pro Českou republiku. Myslím, že se našemu týmu podařilo dostat značku Agfa u nás na čelní pozici na trhu. Neměl jsem žádný důvod odcházet a o změně jsem musel dlouho přemýšlet. Nakonec jsem si ale řekl, že po sedmnácti letech práce u jedné společnosti nastal čas na změnu.

 

 

S jakou vizí jste předstoupil před šéfy ve společnosti manroland a jaké jsou vaše úkoly a cíle?

Vize spočívá především v návaznosti na práci mého předchůdce ing. Jaroslava Masopusta a v zaměření se na servis zákazníkům a na produkty značky manroland. Společnost patří ke světové špičce a chtěl bych, aby byla ještě úspěšnější i na našem trhu. To je můj hlavní cíl. Velký důraz kladu na servis a interní spolupráci a provázanost celého týmu, abychom všichni táhli za jeden provaz a aby činnost týmu byla zaměřena na spokojenost zákazníka. Hlavním úkolem i cílem je zvýšení podílu strojů manroland a sortimentu PrintCom na českém a slovenském trhu. Zároveň je potřebné i na úrovni regionální distribuční firmy vytvářet zisk. Obě úlohy jdou ruku v ruce. Cíl pro celý tým manroland czech je náročný. Chceme, aby v naší branži manroland byl nejúspěšnější značkou v Česku i na Slovensku, což je práce ne na týdny a měsíce, ale spíš na několik let. Začneme akcentem na vlastní organizaci, vzdělání, interní komunikaci. Úspěšnost vidím ve spokojenosti naší mateřské společnosti a zároveň ve zvyšujícím se počtu našich spokojených a úspěšných zákazníků.

 

Finanční krize ovlivňuje i poptávku v polygrafickém průmyslu. Jak se díváte na dopady do oblasti prodeje tiskových strojů?

Finanční krize je nové téma posledních měsíců. Důležitějším tématem je situace přímo na světovém trhu polygrafických technologií. Musíme vidět, že se nejedná a ani v nejbližší budoucnosti nepůjde o žádný vzestup. Tiskových strojů se nebude prodávat tolik jako v minulých letech. Vybavení tiskáren se bude obměňovat, budou vznikat i nové tiskárny, ale ve vyspělém světě potřebný počet nových tiskových strojů v zásadě neporoste. Můžeme počítat s růstem nároků na nové stroje ve směru vyšší automatizace a rozsáhlejšího výběru opcí. Kvalitativní nároky budou doprovázeny kvantitativními, ve smyslu větší konkurenceschopnosti v nízkých nákladech. Ofsetové stroje by měly nízkou makulaturou konkurovat i digitálním technologiím. Téma finanční krize a jejího dopadu do prodeje strojů je daleko širší. Lidé začali své investice více zvažovat a odkládat. Jisté je, že se bude prodávat méně strojů, které toho ovšem budou víc umět.

 

Vaši konkurenti, společnosti Heidelberg a KBA, již ohlásily, že nesplní původně proklamované cíle a zavádějí úsporná opatření. Jak se z tohoto pohledu reaguje na vývoj světového trhu ve společnosti manroland?

Pokud naše výsledky korespondují s očekáváním, nejsme nuceni vydávat podobná prohlášení. Není nicméně žádným tajemstvím, že se i vedení společnosti manroland zaměřuje na snižování nákladů, což je jediný možný způsob, jak udržet hospodaření společnosti s pozitivní bilancí. Aby zůstala společnost pro akcionáře zajímavá, musí vytvářet zisk. Dříve nebo později se všichni na akciovém trhu objevíme a budeme potřebovat investory. Každý ví, že ideální zisk je nad deset procent z obratu, ale tam se nyní nikdo nepohybuje. Někteří jsou i v minusu a musí vydávat dramatická prohlášení. Nechci říct, že někdo je na tom výrazně lépe a někdo hůř. Mění se ovšem podmínky. Během úspěšných let výrazně vzrostla ve firmách administrativa. Narostly investice a v obtížnějších dobách se ukazuje, jestli byly, či nebyly oprávněné. Všichni jsme ovšem na jednom trhu, který se chová ke všem dodavatelům stejně. Pokud máte výrobky a servis zajišťující zákazníkovi prosperitu, máte šanci být úspěšný.

 

Úspěch na trhu souvisí i s marketingem. Blíží se výstava EmbaxPrint 2009. Společnost manroland se již několik let neprezentuje na regionálních výstavách. Nepřipravujete jako nový šéf manroland czech změnu?

Účast na výstavě je vždy potřeba zvážit. Podle mých zkušeností je poměr přínosu a nákladů pokaždé minusový. Musím si položit dvě otázky: Musíme tam být? Můžeme si dovolit tam nebýt? Pokud si na druhou otázku odpovím kladně, mohu si dovolit se výstavy nezúčastnit. Lokální výstavy nejen u výrobců tiskových strojů ztrácejí svůj význam, který si naopak drží světové výstavy. Na nich je potřeba ukázat novinky. Na lokálních výstavách si může výrobce na novinky jenom hrát. Nejedná se o ignoraci, EmbaxPrintu přeju, ať se na výstavnickém trhu udrží, ale stanovisko naší společnosti se nemění. Budeme se snažit připravovat marketingové a technické akce, které budou namířeny adresně přímo na zákazníky.

 

Vaše společnost manroland czech je známá širokým nabídkovým portfoliem. Nastanou s vaším nástupem do vedení firmy nějaké změny?

Jsme zastoupení společnosti manroland a máme prioritu v prodeji a servisu strojů a dalších produktů značky manroland. Když se podíváme na strukturu nabídky v oblastech pre-press, press a post-press, společnost manroland je jednoznačně press. Zároveň ovšem chceme uspokojovat zákazníky komplexním řešením. K tomu máme v nabídce post-pressová, eventuálně i pre-pressová zařízení jiných značek. Technologická řešení manroland jsou maximálně otevřená na základě všeobecně sdílených standardů k pre-pressovým i post-pressovým systémům. S některými dodavateli, jako jsou v post-pressu společnosti MBO a Wohlenberg, máme ty nejužší odběratelsko-dodavatelské vztahy. Stroje těchto partnerských značek zabezpečujeme na našem trhu i servisem. Pre-pressem se na exkluzivní bázi nezabýváme. Seznam našich dodavatelů není uzavřen a zákazníkům chceme nabízet komplexní řešení. Základním produktem je tiskový stroj a vše, co souvisí s jeho provozem a servisem. Pro přípravu tisku a dokončující zpracování se propojujeme s dalšími dodavateli. Jsme schopni spolupracovat s každým výrobcem, který je zaveden na trhu, nabízí našim zákazníkům odpovídající řešení, kvalitu a jistotu a je zabezpečen servisem.

 

Mezi českými a slovenskými zákazníky je známou skutečností, že kromě tiskových strojů manroland jsou ve vašem nabídkovém portfoliu také stroje Ryobi. Archové stroje Roland a Ryobi si mohou v některých formátech částečně konkurovat, což není v rámci jedné distribuční společnosti příliš obvyklé…

Dodavatel japonských tiskových strojů se s produkty naší mateřské společnosti částečně překrývá, je ovšem potřeba dodat, že manroland a Ryobi se zabývají jinými segmenty trhu. V obou segmentech chceme zůstat. Středně velké a velké podniky jsou jednoznačnými zákazníky manroland. Malé či menší firmy, které chtějí zůstat ve svém tržním segmentu, jsou pravděpodobně nejlepšími zákazníky pro Ryobi. Značka manroland vzhledem ke konstrukční vyspělosti a tím i vyšší investiční náročnosti nemá velkou šanci takové zákazníky oslovit. Právě nedávno jsme přímo s japonskou společností Ryobi podepsali smlouvu o pokračování naší úspěšné spolupráce na českém a slovenském trhu. Tiskové stroje Ryobi zůstávají v našem nabídkovém portfoliu.

 

 

Jaké jsou nyní nejaktuálnější úkoly firmy manroland czech?

Za nejbližší prioritu teď považuji vnitřní organizaci a servis zákazníkům. Snažíme se, abychom měli pracovníky servisu po celém trhu dobře rozmístěné. Ačkoli jsme manroland czech, zodpovídáme za český i slovenský trh. Rozhodující jsou potřeby zákazníků a trhu. Ve stylu přístupu k lidem dám nejvíc na spolupráci a kolektiv. Nebudeme si hrát na pobočky Slovensko a Morava, ale máme spolupracovníky, kteří zejména podle svého bydliště působí na Slovensku, na Moravě a v Čechách. Pro prodej a hlavně servis platí, abychom byli na místě co nejdřív. Tak to je a bude.

 

Při změně náročné manažerské pozice bývá někdy problémem, že zmizí všechen volný čas. Jak je tomu ve vašem případě?

Nějaký volný čas zůstat musí, aby bylo možné dobít energii. Mým jednoznačným dobíječem zůstává sport. Vyhradil jsem si pro něj čas o víkendu. V pracovních dnech mám k dispozici pouze brzké ranní a pozdní večerní hodiny. Z dřívějších let mi zůstal volejbal. Později k němu přibyla cyklistika, lyžování, hokej a squash. Moderní je golf, ale na mě je zatím dost pomalý. Mám rád sporty, které vyžadují rychlost a větší námahu.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.