Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


TYPO č. 34
- TYPO

 

Podrobný obsah čísla

 

EDITORIAL

 

 

ESSAY

 • Self-confidence of (Slovak) Design 
       What are young Slovak designers like? What do they have in common, and how is their style defined?
  Sebavedomie (slovenského) dizajnu 
       Jací jsou mladí slovenští designéři, co je spojuje a co vytváří jejich styl?
  napsal Marcel Benčík

 

 • From the Hermetic towards the Interested—New Slovak Graphic Design
       The evolution of young Slovak design since 1989 up until today.
  Od hermetického k angažovanému –Mladý slovenský grafický dizajn
       Vývoj mladého slovenského designu od roku 1989 do současnosti.
  napsal Zdeno Kolesár

 

ILLUSTRATION

 • Jan Kallweit in the Land of Stereotypes
       An analysis of projects by Warsaw-based graphic designer, inspired by pop-culture and politics alike.
  Jan Kallwejt v zemi stereotypů
       Analýza projektů varšavského grafika, které se inspirují popkulturou i politikou.
  napsala Agata Szydłowska

 

 

PHENOMENON

 • H is for Hybrid
       About teamwork as the leading phenomenon of young Hungarian design, based on the example of the Lánchíd 19 hotel, awarded with The European Hotel Design Award this year.
  H ako hybridný
       O týmové práci jako fenoménu mladého maďarského designu (na příkladu hotelu Lánchíd 19, který získal letošní The European Hotel Design Award).
  napsala Krisztina Somogyi

 

 

INTERVIEW

 • Young Designers in Bohemia or Partner of Pentagram for a Pack of Candy
       A survey among 18 young Czech graphic designers, typographers, and designers about their schools, their market position, their relationships with colleagues and clients, and their professional dreams.
  Mladí designéři v Čechách aneb Partnerem Pentagramu za pytlík bonbonů
       Anketa s 18 mladými českými grafiky, písmotvůrci a designéry o škole, pozici na trhu, vztahu ke kolegům a klientům i o profesních snech.
  napsala Linda Kudrnovská
            

 

 • Betting on Yourself—An Interview with Przemek Dębowski
       An interview with an exceptional young Polish designer focusing on book design.
  Jít si za svým – Rozhovor s Przemkem Dębowským
       Rozhovor s jedním z výrazných autorů mladé polské knižní grafiky.
  napsal Jacek Mrowczyk
 • What is the State of Young Hungarian Design?
       What connects the selected representatives of young Hungarian design?
  Aký je dnes mladý maďarský dizajn?
       Co spojuje vybrané zástupce mladého maďarského designu?
  napsala Krisztina Somogyi
 • True Story
       An interview with book designer András Baranyai about picture books as a specific form of visual language.
  Skutočný príbeh
       Rozhovor s knižním grafikem Andrásem Baranyaiem o obrázkových knížkách jako formě vizuálního jazyka.
  napsala Krisztina Somogyi
 • For the Moment
       An interview with Linda Boronkay, the winner of this year’s Britain’s Best Emerging Interior Designer.
  Len pre okamih
       Rozhovor s Lindou Boronkayovou, vítězkou letošní ceny Britain’s Best Emerging Interior Designer.
  napsala Krisztina Somogyi
 • Bug You
       An interview with Ádám Bence Kiss about his novel approach to jewelry as an object interpreting the environment.
       Rozhovor s Ádámem Bence Kissem o novátorském přístupu k šperku coby objektu, který interpretuje prostředí. 
  napsal Eszter Götz

 • The New Wavelet of Slovak Type Design
       A survey among seven young Slovak typographers dedicated to their work.
  Nová vlnka slovenského typo-dizajnu
       Anketa se sedmi mladými slovenskými písmotvůrci o jejich práci.
  napsal Karol Prudil

 

3D

 • Wine Label Tasting
       An essay by wine bottle label designer about the necessity of understanding between the designer and the client.
  Ochutnávka vínnych etikiet
       Úvaha designéra vinných etiket o potřebě porozumění na straně grafika i klienta.
  napsal Géza Ipacs

 

 • To Be or Not to Be... a Designer
       Four distinct forms of young Slovak design.
  Byť, či nebyť... dizajnérom
       O čtyřech výrazných podobách mladého slovenského designu.
  napsala Ľubica Hustá

 

 • Normal Latko
       A profile of young Polish designer whose works reach from designs of utility items all the way to industrial machinery.
  Normální Latko
       Profil mladého polského designéra, jehož záběr sahá od užitého designu po design průmyslový.
  napsal Tomasz Budzyń


 

PROJECT

 • The Cries of Trees
       The diploma project of Adrienn Czipor was dedicated to the magic which draws readers towards books.
  Výkriky stromov
       Nad diplomovou prací Adrienn Cziporové o kouzlu, které přitahuje čtenáře ke knize.
  napsal László Lelkes

 

 • Old and False or Letters, Poles and Their History
       An overview of Polish creatives who transfer their art outside, to public space which became the battleground of words.
  Dávno a nepravda neboli Písmena, Poláci a jejich historie
       Přehled polských tvůrců „mimo galerie“, jimž se veřejný prostor města stal oblastí „boje za slova“.
  napsal Sebastian Cichocki

 

 • Comenia
       A trio of new school typefaces: Comenia.
       Představení trojice nových školních písem Comenia.
  napsali František Štorm, Radana Lencová, Tomáš Brousil, Martin Pecina

 

 

FONTS

 • Archer
       A review of a slab-serif family released by the Hoefler & Frere-Jones typefoundry.
       Recenze egyptienkové rodiny od písmolijny Hoefler & Frere-Jones.
  napsal Martin Pecina

 

 

ACTION

 • ATypI 2008, St. Petersburg—The Old & The New
       Overview of this year’s ATypI conference in St. Petersburg.
  ATypI 2008, Petrohrad – Staré a nové
       Shrnutí letošní konference ATypI v Petrohradě.
  napsal Jasso Lamberg

 

BAZAAR

 

        


 

Předplatné časopisu zde. 

 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Archiv - časopis TYPO (27. 2. 2006 - )
× Časopis TYPO v novém (18. 6. 2008 - )
× TYPO č. 31 (18. 6. 2008 - )
× TYPO č. 32 (21. 7. 2008 - )
× TYPO č. 33 (18. 10. 2008 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.