Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Printo, spol. s r. o., Ostrava
Gustav Konečný - Svět tisku

Společnost Printo je největší archovou tiskárnou v Ostravě. Jako první v České republice začala tisknout na stroji Heidelberg Speedmaster XL 75-8-P5-F Inpress. Kromě nové osmibarevky ve formátu B2 firma využívá také stroje Speedmaster CD 74-4+LX+C a Speedmaster SM 74-2-P. Nejen o zkušenostech s tiskovými stroji Heidelberg jsme v Ostravě hovořili s Tomášem Čichoněm a Jiřím Králem, jednateli a spolumajiteli společnosti Printo.

 

Na úvod jsme se ovšem poohlédli po klíčových okamžicích, které byly pro rozvoj tiskárny rozhodující. Historie tiskárny Printo se začíná odvíjet v roce 1991. Firma se kromě ofsetového tisku tehdy zabývala také technickou fotografií a xerografickými službami. „Ovšem už v roce 1991 jsme vytiskli první barvotisk na stroji Adast Dominant 714,“ uvedl Tomáš Čichoň. Kromě stroje ve formátu A2 měla tiskárna k dispozici i tradiční Romayor. V roce 1992 se provoz Printa přestěhoval z podnájmu do vlastního objektu a tiskárna byla doplněna o dvoubarvový stroj Adast Dominant 724. První čtyřbarevku Polly 745 si firma Printo pořídila v roce 1993.

Tiskové stroje tuzemské provenience ve formátu A2 však přestaly nárokům zákazníků stačit. V roce 1997 začíná příklon tiskárny Printo k formátu B2 a značce Heidelberg, když si koupila stroj Speedmaster SM 74-4-H. Čtyři měsíce po instalaci nové čtyřbarevky tiskárnu zasáhla povodeň. První stroj Heidelberg, stejně jako prakticky veškeré tiskové a knihařské vybavení bylo zničeno a firma byla nucena se přestěhovat. Společnost nalezla nové sídlo v objektu v Ostravě-Porubě a ještě ve stejném roce si pořídila nový stroj Speedmaster ve stejné konfiguraci i většinu knihařského vybavení. „Při všech dalších investicích do tiskových strojů jsme si organizovali výběrová řízení, která vždy dopadla dobře pro Heidelberg,“ řekl Tomáš Čichoň. Do strojového parku tiskárny se tak postupně zařadily další stroje této světové značky. V roce 2001 Speedmaster SM 74-2-P SE a o čtyři roky později Speedmaster CD 74-4+LX+C. Vrcholem dosavadní spolupráce se stal tiskový stroj Speedmaster XL 75-8-P5-F, který byl v tiskárně nainstalován letos v srpnu.

 

Se strojem Speedmaster XL 75-8-P5-F

Nový model stroje Speedmaster XL 75 uvedla společnost Heidelberg na světový trh na výstavě Drupa. Výrobce provedl změny ve svém nabídkovém portfoliu. Součástí inovačních změn je i náhrada strojů Speedmaster CD 74 stroji Speedmaster XL 75. Nový stroj se nabízí ve dvou formátových verzích. Verze C umožňuje potiskovat archy v maximálním formátu 530 x 750 mm a nabízí tiskovou plochu 510 x 740 mm. V ostravském Printu byl tiskový stroj nainstalován v prodlouženém formátu F pro potisk archů v maximální velikosti 605 x 750 mm, který poskytuje největší tiskovou plochu 585 x 740 mm. Větší formát je efektivnější ve využití plochy archu, jelikož umožňuje variabilnější způsoby vyřazení produktů na arch. Stroj potiskuje substráty o tloušťce od 0,03 mm až po 0,8 mm. „Při výběru tiskového stroje jsme reagovali na poptávku po ekonomicky výhodném tisku časopisů a samozřejmě také na požadavky reklamních agentur po vysoce kvalitních tiskovinách, např. šest barev plus lak. Osmi­barevka s maximální výbavou je vysoce produktivní zařízení a pro tisk periodik i vícebarevných tiskovin je ideálním strojem,“ uvedl Jiří Král. Provedení stroje v prodluženém formátu F plně vyhovuje produktovému zaměření tiskárny.

 

Při projednávání konfigurace a provedení stroje Speedmaster XL 75 měli majitelé Printa podmínku, aby výbava stroje obsahovala všechny moderní prvky pro vysokou produktivitu a minimalizaci zátěže životního prostředí. Konfigurace je proto doplněna o novou technologii pro tisk bez alkoholu od firmy Technotrans. Součástí výbavy je systém Prinect Inpress Control pro in-line měření a regulaci vybarvení. Arch se měří za čtvrtou tiskovou jednotkou před obracecím zařízením a potom za osmou tiskovou věží. Výsledky měření jsou on-line propojeny s průběžným řízením barevníků a motorickým ovládáním registrů. Obsluha může použít automatické doladění barevnicových zón a dosáhnout tak velmi rychle optimální úrovně zabarvení. Systém potom zajišťuje vysokou stabilitu vybarvení v celém nákladu. Tiskař má neustálé informace o vybarvení archu a nemusí pro měření zastavovat stroj. Úspora času je v tomto případě evidentní. Periferní agregáty tiskového stroje jsou chlazeny vodou. Tiskárna Printo volila dlouhou konfiguraci stroje bez lakovací jednotky, neboť má k dispozici dostatečnou kapacitu lakování na stroji Speedmaster CD 74-4+LX+C.

Kontrakt na dodávku stroje mezi společnostmi Heidelberg Praha a Printo byl podepsán již před výstavou Drupa. Printo je úspěšným žadatelem o podporu investice ze strukturálních fondů Evropské unie. „Základem úspěchu při řešení žádosti o podporu je dobrý a kvalitně zpracovaný projekt,“ poznamenal pan Čichoň. Jeho firma při přípravě žádosti o dotaci z programu Rozvoj III spolupracovala s renomovanou poradenskou organizací. Informace o novém stroji a jeho chování při podobné zakázkové struktuře získávali majitelé u výrobců v Německu a také v tiskárnách, které provozují osmibarvové konfigurace tiskových strojů.

Tiskový stroj byl nainstalován v srpnu. Instalace proběhla velmi rychle. Stroj byl přivezen třemi kamiony a za den byl umístěn v tiskové hale. Po deseti dnech byl zahájen zkušební provoz a tiskly se první zakázky. Souběžně probíhalo školení obsluhy, které bylo ovšem usnadněno již dlouhodobou praxí tiskařů Printa na strojích značky Heidelberg. Stroj byl po krátké době uveden do plného třísměnného provozu. S přechodem na vícesměnný provoz nebylo možné otálet, neboť Speedmaster CD 74 byl v nepřetržitém čtyřsměnném režimu plně vytížen a mnoho zakázek se zpracovávalo v kooperaci. „Po měsíci provozu jsme velmi blízko maximální produktivitě osmibarvového stroje,“ konstatoval ­Tomáš Čichoň. Všechny tiskové stroje nyní pracují na tři směny a velmi často i o víkendu. Po úplné stabilizaci tiskového procesu plánuje Printo společně s dodavatelskou organizací procesní kalibraci technologie Heidelberg, což je ostatně součástí kontraktu.

 

Příprava a post-press

Podobně jako v tiskových strojích, značka Heidelberg převládá rovněž v pre-pressových systémech a zařízeních pro dokončující zpracování. „Pre-press je u nás orientován víc na technické aspekty přípravy tisku než na řešení grafických návrhů. Ty většinou dostaneme od klientů,“ zmínil pan Král skutečnost, že studio funguje více jako pre-pressové oddělení polygrafické firmy. Printo využívá digitální montáž Prinect Signastation a RIP Metadimension. Pro digitální nátisk používá software Metadimension Color­proof Pro a tiskárnu Epson 4800. Oba vícebarvové stroje jsou propojeny v síti s CtP Suprasetter A74. Data ve standardu CIP3 se předávají z pre-pressu pro přednastavení barevnic. Termální Suprasetter A74 se zvýšeným výkonem a zásobníkem na padesát desek byl nainstalován letos v červnu.

Mohutné výrobní kapacitě čtrnácti tiskových věží ve formátu B2 odpovídá také výčet strojů a zařízení pro dokončující zpracování. Některé stroje byly nainstalovány teprve nedávno v souvislosti s nárůstem tiskových kapacit po uvedení nové osmibarevky do provozu. Pro výrobu vazby V1 má Printo k dispozici desetistanicovou snášecí linku Theisen & Bonitz Sprint s kontinuálním šitím a ořezem. Výrobu lepené vazby V2 firma zajišťuje na lepičce Wohlenberg Quickbinder. K dispozici je také samostatný trojřez Original Perfecta SDY-2 a univerzální skládací stroj Stahlfolder Ti 52 Proline. Nejnověji si společnost Printo pořídila skládací stroj MKW Rapid UT s šestnácti stanicemi a automatizovaný skládací stroj Stahlfolder KH 66. „Pro naši skladbu zakázek je modernizovaná kapacita v dokončujícím zpracování nyní dostačující,“ zhodnotil stav v post-pressu pan Čichoň. Přesto je společnost Printo připravena oblast dokončujícího a knihařského zpracování dále posílit, pokud si to vývoj zakázkové struktury vyžádá.

 

 

S diverzifikovaným portfoliem

„Z pohledu zakázkové struktury nás nejlépe charakterizuje výraz diverzifikované portfolio,“ zhodnotil skladbu zakázek Jiří Král. Asi čtvrtina produkce se přímo exportuje do západní Evropy a USA. Kromě standardní tiskové produkce se v posledních letech tiskárně Printo podařilo rozvinout tisk periodik pro zahraniční zákazníky. Akvizice prestižních klientů proběhla na základě pozitivních referencí o schopnostech firmy Printo dodat na trh vysoce kvalitní produkci v krátkých termínech a v příznivých cenových relacích.

Asi polovina produkce má periodický charakter. Obvyklá velikost zakázek se pohybuje od pěti do deseti tisíc výtisků. Část zakázek zasahuje i do oblasti velkých nákladů, některé zakázky jsou pochopitelně i výrazně menší. Složení technologií umožňuje pracovat s odpovídající ekonomií v celém spektru zakázkové skladby. „Osmibarvový stroj s plnou automatizací už zdaleka není určen jen pro velké zakázky, ale umožňuje efektivní tisk i v krátkých sériích. Díky výbavě lze na osmibarevce tisknout kvalitně, rychle a hospodárně i relativně malé zakázky. S novým strojem se Printo nebude specializovat na velké zakázky, cílem je pokrýt co nejširší spektrum požadavků zákazníků. Nová osmibarevka nabízí zákazníkům Printa velké možnosti. Například při tisku reklamní produkce lze s výhodou využít tisk 4 + 4 nebo tisknout bez obracení více barev jednostranně. Klienti tak mají možnost využít nejrůznější kombinace procesních i přímých barev a laku,“ prohlásil pan Čichoň.

Společnost Printo se rozvíjí nejen technologicky a produktově, ale také kvalifikací svých zaměstnanců. V tiskárně nyní pracuje 70 lidí, z toho je devět tiskařů. Managementu se daří zvyšovat produktivitu práce. K jejímu dalšímu posílení ovšem napomáhají i nové investice. Tiskárna Printo má vybudován systém řízení jakosti. Výrobní proces probíhá podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Je také certifikována podle tiskové normy ISO 12647-2. Součástí firemního řízení je speciální, na míru vyvinutý informační systém. Informace o každé zakázce jsou dostupné on-line na terminálech příslušných pracovišť.

Budoucnost společnosti Printo spočívá ve využití nejnovějších technologií. „Chceme dále růst, proto musíme být technologickými lídry v archovém ofsetovém tisku. Naše nové investice odpovídají požadavkům zákazníků a trendům na polygrafickém trhu,“ vyslovil firemní vizi pan Tomáš Čichoň. Tiskárna Printo poskytuje zákazníkům kvalitní a spolehlivý polygrafický servis. Se svými klienty udržuje dlouhodobé vztahy a umí jim nabídnout víc než ostatní konkurence. „Sázíme na serióznost a osobní přístup k zákazníkům, kteří se mohou plně spolehnout na naše služby,“ uzavřel hodnocení firmy pan Jiří Král. S novým osmibarvovým strojem Heidelberg Speedmaster XL 75-8-P5-F se ostravská tiskárna Printo zařadila na přední příčku mezi archovými tiskárnami, které působí v České republice ve formátu B2.

 

Printo, spol. s r. o., Ostrava
Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 938 500
Fax: +420 596 938 410
E-mail: cichon@printo.cz
www.printo.cz

Výběr z technologií:
Speedmaster XL 75-8-P5-F
Speedmaster CD 74-4+LX+C
Speedmaster SM 74-2-P SE
Suprasetter A74
Stahlfolder KH 66
Theisen & Bonitz Sprint
MKW Rapid UT
Wohlenberg Quickbinder


Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Integrovaný systém QMS a EMS v tiskárně Printo (28. 6. 2004 - )
× Printo, spol. s r. o. (28. 6. 2005 - PR)
× Printo, Ltd. (1. 7. 2005 - PR)
× Printo Ostrava s XL 75-8P (28. 10. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.