Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


REP Tisk spol. s r.o., Jeseník
Gustav Konečný - Svět tisku

Společnost REP Tisk z Jeseníku se během let rozvinula z regionální tiskárny do podoby polygrafické firmy, která působí na českém i zahraničním trhu. Letos se přestěhovala do vlastního modernizovaného objektu, založila obchodní kancelář v Brně a začala dodávat tiskoviny zákazníkům v Anglii. Jako první v České republice zahájila nedávno tisk na stroji Komori Lithrone 420 ve formátu B3.

 

 

Společnost REP Tisk vznikla v roce 1991 jako tiskárna zaměřená na zákazníky z Jeseníku a okolí. Nyní je největší polygrafickou firmou na Jesenicku. Jako v mnoha podobných tiskárnách, které tehdy zahájily podnikání v pronajatých prostorách, byl i v REP Tisku prvním tiskovým strojem Romayor 314. Tiskárna začínala s černobílou nebo jednodušší vícebarevnou produkcí. K ofsetovému tisku přibyl do roku 1995 ještě potisk reklamních předmětů, produkce fóliové reklamy a výroba barevné fotografie. „Postupně jsme rozšiřovali náš záběr v reklamních a polygrafických službách,“ uvedl ředitel společnosti ing. Aleš Pavlišta. Jeho firma má rodinný charakter. Kromě pana Pavlišty pracuje v REP Tisku také manželka ing. Hana Pavlištová, jako Key Account Manager, a syn Bc. Marek Pavlišta na pozici vedoucího zákaznického centra. REP Tisk nyní zaměstnává celkem 15 osob.

V devadesátých letech rozšířil možnosti tiskárny v ofsetovém tisku stroj Dominant 515. Investovalo se také do klasické přípravy tiskových desek i do oblasti dokončujícího zpracování. Starší stroje tuzemské provenience přestaly požadavkům zákazníků stačit. V roce 2003 se v tiskárně objevil první ofsetový stroj zahraniční značky. Byl jím Heidelberg GTO 52-2. K tisku drobných zakázek si firma koupila také stroj Heidelberg QM 46-2. S tiskovými technologiemi Heidelberg získala tiskárna významné regionální zákazníky. Strojový park doplňuje navíc Grafopress GPD, který se využívá k tisku personálního merkantilu a rovněž k číslování, perforaci a výseku. Rozvojové záměry REP Tisku narazily v pronajatém objektu na prostorové možnosti. Společnost se rozhodla vyřešit nedostatek výrobních ploch systémově, když si zakoupila vlastní budovu. Rekonstrukce a modernizace proběhla letos v létě. Tiskový stroj Komori Lithrone 420 nainstalovala firma Graffin již do nové tiskárny. „Jedná se o největší investici do polygrafie v rámci našeho regionu,“ poznamenal Marek Pavlišta.

 

Komori Lithrone 420

Tiskový stroj Komori Lithrone 420 je představitelem moderních strojů ve formátu B3, které přebírají technologie, jež byly donedávna vyhrazeny pouze strojům ve vyšších formátových třídách. Komori Lithrone 420 využívá dvojnásobné tlakové a předávací válce, které nejsou u strojů ve formátu B3 příliš obvyklé. „Tiskový stroj tak lépe zvládá potisk těžších archů bez nějakých problémů s obtahováním,“ konstatoval ing. Pavlišta. Chytače pro přenos archů mezi tiskovými jednotkami jsou ve standardu vybaveny funkčními plochami opatřenými průmyslovým diamantem. První čtyřbarvový stroj Lithrone 420 byl v roce 2007 nainstalován v bratislavské tiskárně FoArt. Ve srovnání s první instalací je výbava stroje v REP Tisku navíc doplněna o kombinovaný mycí systém Impact, který myje ofsetové a tlakové válce pomocí vody a čističe obsaženého v mycí tkanině. Lithrone 420 nainstalovaný v Jeseníku může přejímat data z pre-pressu ve standardu CIP4 a využívat je k přednastavení barevníků.

 

 

Nově nainstalovaný stroj samozřejmě převyšuje možnosti doposud využívaných tiskových technologií. Vedení firmy i tiskaři hodnotí novou čytřbarevku ve formátu B3 velmi pozitivně. Výměna tiskových desek probíhá bez nástrojů automatizovaným způsobem. Náběh stroje do plného výkonu je velmi rychlý. Také kvalita tisku je na špičkové úrovni. Nájezd do plného provozu byl postupný. Tiskaři přecházeli z méně auto­matizovaného dvoubarvového stroje a museli si obsluhu nové čtyřbarevky nejprve osvojit. Zaškolení tiskařů proběhlo během instalace. Lithrone 420 tiskne bez IPA, takže celá výroba je nyní i šetrnější k životnímu prostředí. „Při tisku bez alkoholu používáme přípravek Sinal Soft, který doporučuje také organizace Fogra,“ prohlásil Aleš Pavlišta.

Z provozního hlediska tiskárna oceňuje i nízký příkon stroje. Vzhledem k odlišnostem v japonské energetické soustavě a kmitočtu je stroji předřazen oddělovací transformátor, jenž zároveň odfiltruje všechny špičky a nárazy v síti. Při instalaci stroje odpadá potřeba instalovat rozvaděč a tlumivky. Kontrolu kvality tisku zajišťuje externí firma. V listopadu proběhla kontrola nárůstu tiskového bodu a spektrálních hodnot. Výběr tiskového stroje probíhal asi tři čtvrtě roku podle zásad platných pro čerpání dotací ze strukturálních fondů. Přestože společnost REP Tisk předložila kvalitní projekt zpracovaný s pomocí poradenské firmy, nebyla jí nakonec dotace pro nedostatek finančních prostředků v programu „Rozvoj“ přiznána a celou investici musela profinancovat z jiných zdrojů.

Tiskárna má vlastní DTP studio. Zpracovává grafické návrhy od nejjednodušších až po náročné fotomontáže. Tiskové desky se technologií CtP připravují zatím v kooperaci v Amos studiu v Olomouci. REP Tisk je dostatečně vybaven také v digitálním tisku. Pro barevný malonákladový tisk používá tiskárnu Canon iRC 2630 a černobílý digitální tisk realizuje na zařízení Canon iR 5065. Obě tiskárny jsou propojeny v síti s DTP studiem. Pro potisk reklamních předmětů se využívá tampónový tisk. Firma drží vybrané reklamní předměty skladem a je schopna operativně pokrývat poptávku, která se projevuje sezónními výkyvy. Pro významného klienta zajišťuje dodávky reklamních předmětů přímo až na pobočky.

 

Navazující investice

Dalším krokem v rozvojové strategii společnosti REP Tisk bude nákup systému CtP, technologie na výrobu lepené vazby V2 a laminovacího stroje. S vlastním systémem CtP dojde k uzavření výrobního cyklu od přípravy grafického návrhu až po dokončující zpracování. Omezení kooperací ve výrobním procesu přinese úspory, které firmě umožní, aby byla konkurenceschopnější. V zakázkové struktuře převažují merkantilní tiskoviny pro reklamní studia a firmy. V seznamu zákazníků jsou také nadnárodní společnosti, které podnikají v regionu. Skladba zakázek zahrnuje i prospekty a katalogy až v devíti jazykových mutacích. Jesenicko je krajem, pro nějž je charakteristický rozvoj lázeňství. REP Tisk se na boomu turistiky a služeb podílí tiskem katalogů pro návštěvníky a propagačních materiálů. V Jeseníku se tiskne i časopis Krajské hospodářské komory v Olomouci.

 

 

Nároky zákazníků rostou všude. Klienti žádají kvalitní plnobarevný tisk a krátké termíny dodávek. Starší stroj přestal stačit nárokům, což bylo jedním z impulsů k nákupu nového tiskového stroje. „Naše firma chce expandovat, a k tomu bylo nezbytné přejít do čtyřbarvového tisku,“ řekl Marek Pavlišta a dodal: „Požadavek vynikajícího tisku stroj splňuje.“ Nový stroj poskytuje uživateli také daleko vyšší výkon. Znakem rozvoje firmy je rovněž otevření nové pobočky v Brně a tisk pro zákazníky v Anglii. Podmínkou rozšíření okruhu zákazníků je samozřejmě špičková kvalita tisku. Nové zákazníky může odslovit i možnost vytisknout si zakázku na stroji Komori Lithrone 420, který v České republice nikdo jiný nemá, a vyzkoušet si schopnosti nového stroje i firmy.

REP Tisk se s novými technologiemi orientuje na reklamní a grafická studia, přímé služby firmám a zajišťuje lokálně i tisk osobního merkantilu. S posílením technologické základny chce firma nabídnout klientům komplexnější služby. Zahajuje také informační kampaň mezi zákazníky, jimž nabízí za dobrou cenu tisk i ve skutečně nízkých nákladech okolo 150 výtisků. Disponuje ofsetovým i digitálním tiskem, takže může nabídnout také kombinaci obou technologií. Součástí marketingových aktivit je nová firemní prezentace na webu. Na internetových stránkách je k dispozici rovněž on-line cenová kalkulace. Z pohledu logistiky kombinuje REP Tisk vlastní dopravu se službami specializovaných firem. Tiskárna zajišťuje polygrafický servis pro většinu významných firem z Jeseníku a okolí. Pracuje také pro další zákazníky v Olomouckém kraji i v ostatních moravských regionech. Výkonné a zároveň nákladné moderní technologie si ovšem vyžadují v rámci dosažení potřebné rentability také vyšší využití, což není možné bez rozšíření okruhu zákazníků.

Management REP Tisku v praxi realizuje jednu z manažerských zásad, které nabádají k přeměně nevýhod na výhody. Nevýhodou je v daném případě vzdálenost od větších měst, v nichž se koncentruje poptávka, a z toho vyplývající potíže v dopravní obslužnosti. Na druhé straně se jako výhoda vzdálenějšího regionu na celorepublikovém trhu prosazuje kvalita spojená s nižšími provozními náklady a konkurenceschopnější cenou. Pozici REP Tisku na trhu posiluje stabilizovaný tým motivovaných spolupracovníků. Při obsluze tiskových strojů se střídají tři tiskaři. Tiskový stroj Lithrone 420 se v počáteční fázi po uvedení do rutinního provozu využívá na jednu a půl směny, ale počítá se s rozšířením směn. Ostatní technologie jsou vytíženy podle aktuální situace v zakázkách.

 

 

Závěr

Současná etapa investičního rozvoje společnosti REP Tisk je zaměřena také na posílení samostatnosti a technologické nezávislosti firmy. Kooperace v přípravě, tisku i dokončujícím zpracování je znevýhodněna obtížnějšími podmínkami v dopravní dosažitelnosti. Tiskárna se proto zaměřuje na modernizaci ve všech důležitých oblastech polygrafické výroby. Letos byly uskutečněny zásadní změny v pracovních plochách, tiskové kapacitě a části dokončujícího zpracování. Součástí podnikatelského záměru na nejbližší období je modernizace přípravy tiskových desek a dokompletování v post-pressu. Návazně na vytvoření výrobního cyklu nezávislého na kooperacích zahájí tiskárna proces certifikace podle norem ISO. V podobě společnosti REP Tisk spol. s r. o., Jeseník, vstoupil na českou polygrafickou scénu moderní flexibilní subjekt, který může zákazníkům nabídnout tiskové služby ve velmi zajímavém poměru kvality, rychlosti a ceny.

 

REP Tisk spol. s r. o.
Slezská 1304/1, 790 01 Jeseník
Tel.: +420 581 114 411
E-mail: tisk@reptisk.cz
www.reptisk.cz

Výběr z technologií:
Komori Lithrone 420
Heidelberg QM 46-2
V1 Duplo 4000
Canon iRC 2630 a iR 5065

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Adresáře a profily (4. 1. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.