Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ofsetová tiskárna SWL
Ivan Doležal - Svět tisku

Polygrafická firma nesoucí název Ofsetová tiskárna SWL sídlí ve dvou objektech v Praze 10 – Uhříněvsi. Patří mezi první, dodnes velice úspěšné menší soukromé tiskárny, které vznikly na samém počátku devadesátých let. Od okamžiku svého vzniku se tato tiskárna začala orientovat na výrobu tiskovin v malých a středních nákladech, ale ve špičkové kvalitě, a tuto specializaci si uchovala až do současnosti.Jeden z nenápadných sousedících objektů, ve kterém sídli pražská Ofsetová tiskárna SWL

 

Firmu založili hned na začátku roku 1990 tři společníci a iniciály jejich příjmení se objevily v jejím názvu – S (Šubrt), W (Werich) a L (Lank). První z nich ale poměrně brzy sféru soukromého podnikání opustil, takže v současnosti vlastní Ofsetovou tiskárnu SWL jen dva zbývající zakladatelé a spolumajitelé. Luboš Werich řeší technickou a výrobní problematiku provozu firmy a ing. Jan Lank se věnuje jejím obchodním a ekonomickým záležitostem.

„Začínali jsme podobným způsobem jako celá řada jiných firem v tomto oboru od těch nejzákladnějších krůčků,“ říká Luboš Werich, který je vyučený tiskař a 25 let pracoval v podniku Pražské papírny. „Prakticky hned po převratu jsme si koupili použitý tiskový stroj Romayor a jednonožovou řezačku a pouze s tímto základním zařízením jsme zahájili výrobu, tedy tisk navštívenek, letáků a podobných merkantilních tiskovin. Tiskový stroj jsme ale využívali až na samou hranici jeho možností, takže za jeden rok dokázal vydělat tolik, že jsme si mohli pořídit další tři – dva Romayory a Adast 515. Ty potom vydělaly na naši první dvoubarevku, ta na další dvoubarevku a čtyřbarevku, a tak to šlo postupně dál až do současnosti.“

Od roku 1992 se ale firma SWL zaměřila nejprve ve formátech A2 a později i ve formátu B2 na tiskové stroje vyrobené v Dobrušce. Přelomovým byl pro ni rok 2000, kdy investovala do pořízení svého prvního tiskového stroje ve formátu B2, kterým byl čtyřbarvový Polly Prestige 474. Přechod hlavní tiskové kapacity do formátu 520 x 740 mm si vynutily změny ve struktuře zpracovávané zakázkové náplně, v níž začaly být ve větší míře zastoupeny zvětšené formáty. Ve stejném roce byl v tiskárně SWL instalován také ještě dvoubarvový tiskový stroj Polly 266 ve formátu A2. K další modernizaci strojového parku v oblasti tisku došlo potom v roce 2005, kdy čtyřbarvový archový ofsetový stroj Polly Prestige 474 nahradil nový model tiskového stroje KBA Performa 74-5 v pětibarvové konfiguraci. Tento stroj vyrobený ve společnosti KBA-Grafitec v Dobrušce pro tiskárnu SWL byl jedním z prvních v novém jednotném barevném designu, u kterých původní zelenou barvu strojů Polly nahradila modrá barva, typická pro tiskové stroje Rapida.

„Tisk na tomto stroji probíhal ve velmi dobré kvalitě a také jeho produkční rychlost nám vyhovovala, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o jeden z prvních exemplářů nového modelu, měli jsme určité problémy s jeho elektronickým programováním a ovládáním. Pracovníci technického servisu společnosti KBA-Grafitec je samozřejmě průběžně velmi operativně a ochotně řešili a ovládací program postupně upgradovali, ale když v letošním roce představila tato společnost svůj nový archový ofsetový stroj Rapida 75, rozhodli jsme se nahradit naši Performu 74-5 tímto novým modelem,“ říká Luboš Werich. „A když jsme byli v Dobrušce vyjednávat dodací termín a podepisovat smlouvu, viděli jsme tam ve školicím středisku dvoubarvový tiskový stroj Performa 66 vybavený obracecím zařízením, a na místě jsme se rozhodli obměnit naši stávající dvoubarevku za tento nový elektronicky řízený model archového ofsetového stroje ve formátu A2,“ dodal.

 


Větší ze dvou nově naistalovaných archových ofsetových strojů – KBA Rapida 75-5

 

V první polovině listopadu letošního roku tak probíhala v Ofsetové tiskárně SWL v Praze instalace dvou nových tiskových strojů. KBA Rapida 75-5 v pětibarvové konfiguraci s maximálním formátem archu 605 x 750 mm byla dodána v plné výbavě, chybí snad pouze jen temperování barevníků, pro které je ale stroj připraven. Nakladač v úpravě pro nakládání z palet je osazen dvousystémovou nakládací hlavou s výškovým nastavením jejích transportních savek, dálkovým nastavováním tlaků v závislosti na tloušťce nakládaných archů a je vybaven elektromechanickou a ultrazvukovou kontrolou dvojitého naložení, pneumatickou boční náložkou s kontrolou její funkce a naložení šikmého archu. Nastavována může být také výška stohu vůči zvedacím savkám nakládací hlavy. Podtlakový dopravník má vlastní zdroj vzduchu. Ofsetové potahy v tiskových jednotkách jsou zalištované a zakládání tiskových desek do stroje zajišťuje poloautomatický systém. Tlakové a přenášecí válce tiskových jednotek mají dvojnásobný průměr a stroj je vybaven kontrolou přítomnosti archů na tlakových válcích. Dále jsou tiskové jednotky vybaveny dálkovým ovládáním diagonálních registrů. Na přenášecích válcích a vyváděcím bubnu vykladače jsou nainstalovány vodicí plechy. Nůž barevnice je dělený na 23 zón, dávkování tiskové barvy lízačem je prováděno dálkově, stejně jako nastavování velikosti roztěru barevníkových válců, přičemž roztěr je možné posunovat vůči formovému válci. Vlhčení Ecomatic je bezpotahové s nuceným oběhem, přičemž chlazení a cirkulace vlhčicího roztoku jsou zajišťovány zařízením Technotrans. Dávkování přípravku do vlhčení v rozmezí 2–12 % zajišťuje automatický dávkovač Fluidos.a2-12. Přistavování brodicích válců vlhčení je pneumatické. Samozřejmou součástí výbavy tohoto tiskového stroje jsou také automatické systémy mytí barevníků, ofsetových potahů a protitlakových válců. Na vysokém vykladači je umístěn dotykový displej umožňující ovládání stroje. Vykládání potištěných archů probíhá opět na palety. Vykladač je vybaven antiobtahovým systémem Super Blue, pneumatickým rovnáním archů, poprašovačem s dosoušením prášku, infrasušením Inkdry Plus a počítadlem výtisků s předvolbou a oddělováním archů, který byl dodán jako opce. Do dalšího vybavení tiskového stroje KBA Rapida 75-5 v tiskárně SWL potom patří například ještě optické zábrany ve vykladači, ionizační zařízení Simco nebo převíječka mycí tkaniny pro ofsetové potahy. Ovládání stroje zajišťuje elektronický řídicí systém B + R (Bernecker + Rainer) a je prováděno od pultu dálkového ovládání ErgoTronic. Seřizování soutisku, zón barevnice a většiny dalších nastavení může být ale také prováděno přímo z dotykového displeje umístěného na vykladači stroje. Stroj má aktivováno připojení na předtiskovou přípravu CIP3/CIP4, protože tiskárna už jedná s jedním DTP studiem, se kterým spolupracuje a jež pro ni vyrábí na CtP zařízení tiskové desky, o přechodu na tento systém řízení tisku.

 


Dalším novým výkonným přírůstkem technologického vybavení tiskárny SWL je dvoubarvová Performa 66

 

Druhý nově instalovaný tiskový stroj, dvoubarvová Performa 66, byl do tiskárny SWL dodán také v plném vybavení včetně obracecího zařízení, protože bude využíván zejména k oboustrannému jednobarevnému tisku.

A jaké mají v Ofsetové tiskárně SWL s těmito novými tiskovými stroji první zkušenosti? Luboš Werich k tomu uvádí: „Tisk na nových strojích probíhá teprve zhruba týden, ale musím konstatovat, že k naší plné spokojenosti. Obzvlášť nás zaujaly přednosti většího z nich, KBA Rapidy 75-5. Tento stroj dosahuje vyšší produkční rychlosti než jeho předchůdce KBA Performa 74-5, na které jsme tiskli rychlostí maximálně 12 000–13 000 archů/hod., kdežto na Rapidě běžně dosahujeme rychlosti 15 000 archů/hod., a přitom je podstatně tišší. To je pro nás velice důležité, protože naše tiskárna je umístěna na okraji obytné zóny a otázka hluku je u nás velice citlivá. Ale nechali jsme provést měření hluku jak u původního tiskového stroje, tak nyní i u nového, a hladina hluku je u Rapidy podstatně nižší než předtím. Také dosahovaná kvalita tisku je velice dobrá. A co je důležité, došlo také ke zkrácení časů potřebných na přestavění stroje při změnách zakázek. A to je pro naši tiskárnu opět jedna ze stěžejních záležitostí. Specializujeme se totiž na výrobu tiskovin v malých nákladech, takže u nás není výjimkou, že v průběhu dvou směn provádíme až 40 příprav. A při takové četnosti příprav se nová Rapida ukázala jako neocenitelný pomocník jak z hlediska jejich zjednodušení, tak i rychlosti.“

 


Pult dálkového ovládání ErgoTronic tiskového stroje KBA Rapida 75-5

 

Produktové portfolio tiskovin vyráběných v Ofsetové tiskárně SWL zahrnuje prakticky celou šíři komerčního merkantilu, od navštívenek, pozvánek a novoročenek, dopisních papírů a obálek, propisovacích formulářů a bloků, samolepicích papírových etiket v arších až po různé letáky, barevné prospekty, kalendáře, katalogy, plakáty do formátu B2 a dokonce i kvalitativně velmi náročné reprodukce barevných obrazů pro zákazníky z Německa. Zákazníky má tiskárna SWL zejména z Prahy a okolí, ale tiskne také pro klienty z Rakouska, Slovinska a Německa, kteří si kvalitu její práce vyzkoušeli a rádi se vracejí s dalšími zakázkami. „Naši zákazníci si u nás zvykli na vysokou kvalitu, kterou vyžadují i při výrobě všech dalších zakázek. Proto se na její dosahování musíme neustále soustřeďovat, což v řadě případů není vůbec jednoduché a vyžaduje to mít k dispozici velmi dobré tiskové stroje a další technologické vybavení potřebné pro výrobu. Ale na druhou stranu nám to průběžně zajišťuje dostatek zakázek. O tom, že tiskneme v opravdu vysoké kvalitě, určitě svědčí také skutečnost, že za dobu existence naší firmy jsme ještě neměli ani jedinou reklamaci týkající se kvality tisku,“ říká Luboš Werich. „Z hlediska tiskových kapacit jsme v současné době vytíženi a potřebovali bychom rozšířit kapacity dokončujícího a knihařského zpracování. Tam ale narážíme na prostorové problémy, protože případná nově pořízená zařízení bychom neměli kam umístit. V současné době proto vlastními silami provádíme pouze jednoduché dokončující operace, máme totiž k dispozici pouze skládací stroj GUK se 6 kapsami a dvěma křížovými lomy a dále ruční drátošičky, bigovačky a perforovačky, takže složitější knihařské zpracování, případně výrobu větších sérií zajišťujeme v kooperaci. Nyní máme 14 zaměstnanců, tiskneme ve dvousměnném provozu a operace dokončujícího zpracování tiskovin provádíme v jedné směně. Do budoucna neplánujeme žádný velký růst naší firmy, proto náš park tiskových strojů už asi dále rozšiřovat nebudeme, pouze budeme zajišťovat jeho průběžnou obnovu a modernizaci, ale rádi bychom si vybudovali vlastní knihárnu. A vzhledem k tomu, že na našem pozemku už volný prostor pro přístavbu nemáme, budeme se asi muset trochu porozhlédnout a koupit nějaký vhodný objekt někde poblíž,“ dodává.

 

Ofsetová tiskárna SWL
Středohorská 549, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel.: +420 272 703 552, +420 274 877 021
Tel./fax: +420 274 877 016
E-mail: info@tiskarna-swl.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.