Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Yoshiharu Komori - osobnost ST 12 / 2008
Gustav Konečný - Svět tisku

 

Motto: Kando – Za hranice očekávání
Datum a místo narození: 27. června 1939 v Tokiu
Rodinný stav: ženatý
Děti: čtyři dcery
Auto: Toyota Century
Hobby: prodej tiskových strojů

 

Pan Yoshiharu Komori je prezidentem a generálním ředitelem Komori Corporation. K rozhovoru jsme se sešli na stánku jeho společnosti na veletrhu Drupa v Düsseldorfu. Interview jsme zahájili ohlédnutím na minulé čtyři roky, které uplynuly od poslední světové výstavy. První otázka směřovala ke zhodnocení změn, ke kterým došlo v oboru polygrafie v posledních letech…


Pokud bychom chtěli zrekapitulovat vývoj v polygrafickém oboru podle veletrhů Drupa, řekl bych, že zatímco hlavním tématem výstavy Drupa v roce 2000 byla technologie Direct Imaging, o čtyři roky později dominovala integrace workflow pomocí standardu jdf, což se týkalo nejen archových tiskových strojů, ale také rotaček. Pro poslední čtyři roky je charakteristické, že se na trhu významně posílilo postavení zákazníků vůči výrobcům tiskových technologií. Na trhu můžeme pozorovat pět určujících trendů. Zkracuje se čas, který má tiskárna k dispozici pro zhotovení zakázky. Rostou požadavky na kvalitu tiskového produktu. U většiny zakázek se snižuje náklad. Tiskárny vyžadují stroje s vyšším stupněm automatizace. Nové tiskové stroje nesmí zatěžovat životní prostředí.

 

Na požadavky tiskáren musí reagovat výrobci tiskových technologií. Jak byste charakterizoval změny v segmentu tiskových strojů, které se odehrály od poslední Drupy?

Výrobci jdou do stále větších formátů. Vidíme to například na stroji Heidelberg Speedmaster XL 162 nebo na 96stránkových rotačkách Goss a manroland. Vývoj technologií ve společnosti Komori je zaměřen do více směrů. Nám jde především o zkrácení doby na přípravu zakázky a snížení makulatury. Technologii, kterou jsme na výstavě Ipex 2006 představili na stroji LS-29, jsme nyní aplikovali i na strojích LS-44 a LS-40. Na stroje v uvedených formátech se nyní koncentrujeme a zvyšujeme jejich podíl na světovém trhu. Jsme přesvědčeni, že těžiště kvalitního ofsetového archového tisku leží právě v těchto formátech. Do větších formátů nevstupujeme. Jedním z trendů je také in-line finishing na tiskových strojích. Firma Komori předvedla na Drupě nanášení fólie za studena a reliéfní ražbu na tiskovém stroji Lithrone SX29.

 

 

Jakými změnami prošly konkrétně tiskové stroje Komori?

Od výstavy Drupa 2004 jsme inovovali všechny naše tiskové stroje. Při změnách realizovaných na tiskových strojích ale nejde jenom o formáty a hardware, mnohem důležitější je tiskový software. Nové tiskové stroje Komori jsou v porovnání s dřívějšími modely vybaveny velmi vyspělým řídicím softwarem. Na Drupě jsme představili nejpokročilejší verzi software KHS-AI. (Pozn. red.: KHS-AI: Komori High-Performance System – Advanced Interface.) KHS-AI je příkladem moderní softwarové technologie. Umožňuje efektivní zpracování kratších zakázek, podporuje vyšší kvalitu tisku, snižuje objem makulatury a napomáhá k ochraně životního prostředí. Řídicí software je dnes jednou z nejdůležitějších položek v rámci rozšíření možností polygrafických strojů. Software KHS-AI umožňuje na archových strojích Komori zkrátit čas na přípravu a urychlit změnu zakázky lépe než předchozí verze systému KHS. KHS-AI má samoučicí funkce. Systém zaznamenává akce tiskaře a uložená data používá při dalších zakázkách.

 

Jak ve vývoji tiskových strojů reagujete na zpřísňování ekologických limitů?

Naše nové tiskové stroje obdržely právě na Drupě certifikát BG, který zahrnuje testování na objem emisí. Osvědčení o testu na emise jsme obdrželi 30. května od organizace BG na inovované tiskové stroje ­Lithrone SX29 a Lithrone SX40. (Pozn. red.: Ekologický certifikát BG uděluje německý profesní svaz v oboru zpracování tisku a papíru Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung.) Certifikát osvědčuje ekologickou vyspělost našich technologií, jako je například práce s nízkým objemem makulatury, možnost tisku bez alkoholu apod. Již ve fázi vývoje stroje, ještě před tím než jej představíme veřejnosti, je naším cílem získání certifikace BG. Takto získalo certifikát BG již osm našich tiskových strojů. Osobně jsem obdržel speciální ocenění od organizace BG za dlouhodobou spolupráci. Podobnou spolupráci jako při testování archových strojů rozvíjíme se stejnými cíli také v případě kotoučových tiskových strojů.

 

Někteří výrobci tiskových strojů se obávají recese na světovém trhu. Jaká je nálada mezi japonskými výrobci a jak hodnotíte situaci na japonském trhu? Jak se poslední vývoj promítá do cen?

Možnost oslabení poptávky je problémem nejen v Japonsku, ale domnívám se, že na celém světě. Hovořil jsem s mnoha obchodními partnery i návštěvníky na stánku a všichni potvrzují, že se jedná o globální problém, který byl na počátku nastartován krizí okolo trhu amerických hypoték pro méně bonitní klienty. A co se týče cen v Japonsku, vzhledem k silné konkurenci ceny tiskárenské produkce na japonském vnitřním trhu klesají. Ačkoliv procházejí problémovým obdobím, polygrafické firmy jsou zatím v dobré finanční situaci. Růst cen papíru, barev a chemikálií je v Japonsku sekundárním jevem, nikoli primárním.

 

Jak hodnotíte pozici značky Komori na japonském a zahraničním trhu?

Naše společnost má na japonském trhu jasnou pozici výrobce číslo jedna. Na trhu archových tiskových strojů si drží podíl 45 %. V rotačkách má 65% podíl na trhu. Očekávám, že se náš podíl v archových i kotoučových strojích ještě zvýší, v rotačkách až nad 70 %. Pro společnost Komori je nejvýznamnějším zahraničním trhem Evropa s podílem 26 % na celkovém obratu. Na dalších místech je rychle se rozvíjející čínský trh a potom Amerika. Japonsko, Evropa, Čína a Amerika jsou tedy pro nás nejdůležitější obchodní teritoria, na kterých máme silnou pozici. Mezi dalšími cíli, které chceme realizovat, je vybudování trhu pro tiskové stroje Komori v Indii, Latinské Americe, především v Brazílii a v Rusku i na Středním východě. Velmi důležitým regionem je pro nás střední a východní Evropa. Stručně řečeno, naším cílem je tedy zvýšení podílu tiskových strojů Komori na rozvíjejících se trzích.

 

Existují názory, že se těžiště světové polygrafie bude postupně přesouvat do Číny a Indie a že role Evropy a Ameriky se bude oslabovat…

Ačkoliv se podíl Číny a Indie na globálním trhu zvyšuje, zároveň roste polygrafický průmysl i v Evropě a Americe. Polygrafie ve střední a východní Evropě, v zemích jako je Česko, Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko, je nám sice geograficky vzdálená, ale zato se vyvíjí ve stabilních poměrech, zatímco vlády v Číně nebo Indii mohou měnit podmínky pro zahraniční výrobce, což má na společnost, jako je Komori, řadu dopadů.

 

 

Jaký vývoj lze na světovém trhu očekávat do další výstavy Drupa?

Během dalších čtyř let se odvětví bude muset vyrovnat s řadou problémů. Prvním jsou finance. Otázkou je, jak se tiskárny vypořádají s tlakem na snižování cen svých tiskovin v prostředí s rostoucími cenami materiálů a dalších vstupů. Velký počet malých firem se sice o něco sníží, ale tiskárny, které přežijí, budou mít dostatečnou sílu, aby vytvořily poptávku po tiskových strojích. Předpokládám sdružování tiskárenských provozů do větších, mnohdy mezinárodních celků, které budou mít silnější vliv na určování poptávky po tiskových strojích. Během následujících čtyř let tedy očekávám růst poptávky.

 

Pane Komori, když jsme spolu na veletrhu Drupa 2004 z ochozu vaší expozice shlíželi dolů na vystavené stroje, řekl jste, že vaše společnost má zájem o proniknutí na trhy střední a východní Evropy. V České republice a na Slovensku vám k tomu měla napomoci tehdy ještě nejmenovaná česká distributorská firma. Tiskové stroje Komori mezitím zásluhou firmy Graffin pronikly v uplynulých letech na český trh. Co dalšího mohou tiskaři v České republice od značky Komori očekávat?

Protože střední a východní Evropa je pro nás velice zajímavým teritoriem, rozhodl jsem, aby v Praze vzniklo servisní centrum pro celou středoevropskou oblast. Středisko bude otevřeno v září. Máme velká očekávání, pokud se jedná o zvyšování podílu našich strojů na českém a slovenském trhu. Spolupráce s firmou Graffin, zahájena před několika málo lety, přináší dobré výsledky. Úkolem nového servisně-technického střediska v Praze bude nejen posílení úrovně služeb našeho distributora Graffin na českém a slovenském trhu, ale také podpora všech dalších stávajících i nových trhů ve střední a východní Evropě. Středisko bude mít na starosti náš japonský manager v Praze a v technickém týmu budou pracovat vybraní lidé z našich továren v týmu s českými odborníky. Mezi úkoly tohoto týmu bude také silná zpětná vazba z trhu k výrobci, aby bylo možné zvyšovat úroveň našich strojů a služeb přesně dle potřeb zákazníků. Na sklonku roku se chystám naši novou pobočku v Praze a našeho zástupce společnost Graffin navštívit.

 

Vraťme se v závěru rozhovoru ještě k Vaší životní a profesní dráze. Zavzpomínejte prosím na její nejvýznamnější milníky…

Když jsem ukončil studium na univerzitě, začal jsem pracovat v továrně, abych získal nějakou praxi. Po dvou letech jsem přešel do obchodního oddělení. Společnost začala v té době expandovat na zahraniční trhy. Během několika málo let jsem navštívil desítky zemí. V roce 1968 jsem se poprvé zúčastnil mezinárodního veletrhu v Chicagu. V roce 1971 jsem byl poprvé na výstavě Ipex v Birminghamu. První výstavu Drupa jsem absolvoval v roce 1972. Tehdy na evropském trhu ještě dominovali němečtí výrobci. Značka Komori se jenom velice obtížně prosazovala. Společnost Komori byla založena v roce 1923, a je tedy mladší než nejznámější německé značky. Rozdíl mezi německými společnostmi Heidelberg, manroland i KBA a firmou Komori spočívá ve formě vlastnictví. Zatímco německé korporace mají více vlastníků a jsou řízeny manažery, společnost Komori má jednoho majitele. Osobně se setkávám se zákazníky, vyslechnu jejich připomínky a řeším jejich požadavky. Firemní slogan Kando (Za hranice očekávání) znamená, že se Komori zákazníkovi věnuje mnohem víc, než on sám čeká. Kando je norma chování, podle které jiní posuzují nás a my posuzujeme ostatní. Pracovat ve stylu Kando pro lidi, ať jsou odkudkoli, je naším posláním.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Jarmila Šustrová - osobnost ST 1 / 08 (24. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Robert Helbich - osobnost ST 2 / 2008 (22. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Carsten Knudsen - osobnost ST 4 / 2008 (18. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Hranička - osobnost ST 5 / 2008 (24. 5. 2008 - Ivan Doležal)
× PhDr. Jan Sehnal - osobnost ST 6 / 2008 (21. 6. 2008 - Ivan Doležal)
× Mgr. Miloš Korhoň - osobnost ST 9 / 2008 (11. 9. 2008 - Patrik Thoma)
× Frank J. Romano - osobnost ST 11 / 2008 (29. 11. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.