Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Středočeský kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Nejvyšší podíl na polygrafické produkci České republiky vykazuje tradičně Praha. Z pohledu polygrafického průmyslu tvoří Středočeský kraj přirozené zázemí hlavního města. Ve středních Čechách však sídlí nejen výrobní pobočky pražských firem, ale také významné samostatné subjekty. Středočeský kraj se celkově s třináctiprocentním podílem na tuzemské polygrafické produkci řadí hned za Prahu.

Podíl Středočeského kraje na celorepublikové polygrafické produkci je znázorněn v přiloženém grafu. Podkladová data vycházejí ze statistického šetření pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uveřejňujeme údaje, které byly shromážděny za roky 2004 až 2006. O tristní situaci v resortním statistickém zjišťování svědčí skutečnost, že v říjnu 2008 nebylo ještě ukončeno zpracování dat za rok 2007.

 


Podíl Středočeského kraje na polygrafické produkci ČR

 

Metropolitní zázemí

Středočeský kraj patří velikostí, počtem obcí i obyvatel mezi největší regiony v ČR. S rozlohou 11 016 km2 zabírá téměř 14 % území republiky. Je téměř dvakrát větší, než je u nás průměrná rozloha kraje. Administrativně se dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Statistické zjišťování ovšem probíhá podle dřívějších okresů. Letos k 1. lednu měl Středočeský kraj 1 201 827 obyvatel. Zejména okresy Praha-západ a Praha-východ přiléhající k území Prahy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na hlavní město a tvoří jeho metropolitní zázemí, což plně platí i v oblasti polygrafie. Na území Středočeského kraje se nachází dvanáct okresů. Počty podnikajících subjektů v oboru v dělení na okresy uvádíme v tabulce podle stavu k 30. červnu 2008.

Registr podnikajících právnických a fyzických osob vykazuje k letošnímu 30. červnu 13 285 subjektů, které měly v ČR v předmětu podnikání uvedenu jako hlavní činnost některou z aktivit, jež v rámci odvětvové klasifikace ekonomických činností souhrnně spadají pod skupinu OKEČ 22.2 – tisk a činnosti související s tiskem. Na celorepublikovém počtu takto zaměřených subjektů jich 1 489 sídlí ve Středočeském kraji, což představuje podíl 11,2 %. V porovnání s ostatními kraji kromě Prahy vykazuje i tento ukazatel vyšší úroveň než v ostatních regionech. Celkově je ve Středočeském kraji zaregistrováno ve všech podnikatelských oborech 273 450 subjektů, podíl skupiny OKEČ 22.2 tudíž představuje pouhých 0,55 %. Především o fyzických osobách, které podnikají podle živnostenského zákona, ovšem platí, že řada z nich nemusí být v daném období nutně aktivní.

Při rozboru organizačně-právního statutu podnikatelských subjektů v souladu s očekáváním zjišťujeme, že převážná část z nich podniká jako fyzické osoby podle živnostenského zákona. V regionu je takových subjektů 1 352. Jedna fyzická osoba podniká podle jiného než živnostenského zákona. V registru je zapsáno také čtrnáct zahraničních osob a jedno družstvo. Základ polygrafického průmyslu v kraji ovšem tvoří obchodní společnosti. Společností s ručením omezeným je 109, akciových společností sedm a veřejných obchodních společností pět.

Ve středních Čechách si 410 subjektů nechalo zaregistrovat jako hlavní činnost celou skupinu OKEČ 22.2, tj. tisk a činnosti související s tiskem. Tři společnosti s ručením omezeným si za hlavní činnost zvolily tisk novin podle OKEČ 22.21. Tiskem ostatním, jinde neuvedeným (OKEČ 22.22) se zabývá 86 subjektů. Vázání knih podle OKEČ 22.23 uvádí jako svou hlavní činnost 84 podnikajících osob. Přípravě tisku (OKEČ 22.24) se věnuje 25 subjektů. Ve skupině OKEČ 22.25, tzn. v ostatních činnostech souvisejících s tiskem, podniká 881 subjektů.

Většina subjektů (1 327) podniká jako osoby samostatně výdělečně činné, 543 z nich pracuje bez zaměstnanců, kdežto 784 tento údaj vůbec neuvádí. S jedním až pěti zaměstnanci působí 82 firem. Personální stav mezi 6 až 9 pracovníky udává 19 subjektů. Dvacet organizací vykazuje 10–19 zaměstnanců. Osm organizací se řadí do skupiny s 20–24 pracovníky. Stav personálu mezi 25 až 49 zaměstnanci uvádí 14 firem. Devět společností má na výplatní listině něco mezi 50 až 99 zaměstnanci. S počtem zaměstnanců 100–199 působí na trhu čtyři středočeské firmy. Jedna organizace vykazuje personální stav mezi 200 až 249 osobami. Ve skupině s 250 až 499 zaměstnanci je pouze jedna společnost, a to Obchodní tiskárny Kolín.

 

 

Počty podnikajících subjektů
Okres Počet
Benešov 84
Beroun 102
Kladno 151
Kolín 115
Kutná Hora 82
Mělník 102
Mladá Boleslav 98
Nymburk 130
Praha-východ 201
Praha-západ 234
Příbram 142
Rakovník 48
Celkem 1489

 

Známá jména z regionu

Uvést výčet nejdůležitějších polygrafických společností a jejich krátké charakteristiky je ve Středočeském kraji vzhledem k formátu článku a množství významných firem ještě obtížnější než v jiných regionech. Na prvním místě je nutné jmenovat Obchodní tiskárny Kolín. Podnik se chlubí tradicí sahající až do 19. století. Soudobá etapa ve vývoji OTK je charakterizována rozvojem komplexních polygrafických technologií. Produktový profil OTK tvoří etikety, tiskopisy, obaly a merkantil. Společnost disponuje kapacitami v hlubotisku, flexotisku, ofsetu, knihtisku i digitálním tisku. Jako první v ČR si OTK na přelomu roku pořídily multifunkční digitální tiskový stroj HP Indigo press ws4500. Digitální technologie slouží především k výrobě etiket a flexibilních obalů. OTK vytvořily v roce 2007 se 450 zaměstnanci obrat více než 1 mld. Kč. Obchodní tiskárny Kolín jsou klíčovým podnikem v rámci OTK Group, která má evropské ambice. Součástí OTK Group jsou kromě Jihočeských tiskáren v Českých Budějovicích a několika zahraničních poboček také Obchodní tiskárny ve středočeských Hořovicích, které se v současné době zaměřují především na výrobu diářů, kalendářů a hracích karet. V Hořovicích byla letos uvedena do užívání nová výrobní a skladovací hala o ploše 1 000 m2.

Mapa polygrafie ve Středočeském kraji by nemohla být úplná bez kolínské společnosti Boom Tisk. Firma se v archovém ofsetovém tisku propracovala k širokému produktovém záběru, k němuž je vybavena tiskovými stroji Heidelberg Speedmaster CD 102-5 a SM 74-5. Tiskové desky se svítí na CtP Creo Trendsetter 800 II. Společnost Boom Tisk v souladu se světovým trendem, v jehož rámci vyspělé ofsetové tiskárny rozšiřují a diverzifikují své výrobní portfolio také do oblasti digitálního tisku, rozsáhle investovala do technologií na výrobu direct-mailu a personalizovaných tiskovin. V současné době Boom Tisk rozbíhá nové výrobní kapacity zaměřené především na produkci typu transpromo. Klíčovou technologii představuje plnobarevná ink-jetová rotačka Kodak Versamark VL2000.
V posledních měsících na sebe upozornila společnost Branaldi z Brandýsa nad Labem, která se stala uživatelem prvního tiskového stroje KBA Rapida 162a nainstalovaného v ČR. Velkoformátový tiskový stroj byl uveden do provozu v březnu v konfiguraci s pěti tiskovými jednotkami a lakovací věží. Firma Branaldi jej využije především k výrobě displejů a skládaných obalů. Osvit velkoformátových tiskových desek probíhá na CtP Screen PlateRite Ultima 24000S. V srpnu bylo v Branaldi zprovozněno nové automatizované řezací pracoviště založené na technologiích Perfecta, které je v dané konfiguraci první v ČR.

Společnost Durabo z Čelákovic působí na českém polygrafickém trhu od roku 1991. V posledních letech se stala průkopníkem ve využívání tiskových strojů značky Komori. Od roku 2005 tiskne na desetibarvovém stroji Komori 540SP ve formátu B1. Stroj s tiskovými jednotkami ve dvou úrovních nad sebou pro oboustranný potisk archu bez obracení je prvním v ČR. Od roku 2006 má Durabo také čtyřbarvový stroj Lithrone 429 ve formátu B2.

Společnost PBtisk v Příbrami patří se 150 zaměstnanci a třemi tisíci knižních titulů ročně k největším výrobcům knih ve střední Evropě. V tiskových technologiích dává přednost značce Heidelberg. Nejnovějším strojem v tiskové hale je Speedmaster XL 105-5L se systémem Inpress Control pro in-line spektrální měření barev. Kromě největšího stroje XL 105 využívá PBtisk také tiskové stroje Speedmaster SM 102-2, SM 74-4 a SM 74-2. Osvit tiskových desek probíhá na zařízení CtP Suprasetter 105. K nejnovějším investicím patří rovněž linka na výrobu vazby V2 a přípravu knižních bloků od firmy Kolbus.

Známá sedlčanská tiskárna Van druck pana Oldřicha Vančáta zpracovává širokou škálu merkantilní tiskové produkce. Firma Van druck je dlouholetým uživatelem tiskových strojů z Dobrušky. Ve formátu B2 tiskne na stroji KBA Performa 74-4. K přípravě tiskových desek využívá CtP Presstek Dimension 425 Excel. Společnost GZ Digital Media v Loděnicích, která kromě výroby CD a DVD disponuje také vlastní polygrafickou kapacitou, spoléhá v tisku na značku Heidelberg. V roce 2007 začala jako první využívat komplexní linku CABS4000 na výrobu vazby V2. Linku z produkce japonské firmy Horizon nainstalovala pražská společnost Graffin.

Společnost Profiprint z Kolína s tiskárnou v Pučerech se již od roku 1991 zaměřuje na ofsetový tisk a knihařské zpracování. Tiskne na stroji KBA Rapida 105-5+L vybaveném pro hybridní technologie. K dispozici má také stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-4. Osvit desek se provádí na CtP Heidelberg Prosetter 102. Rozsáhlým produktovým portfoliem s převahou v potisku fólií se vyznačuje firma pana Martina Peroutky z Buštěhradu. Společnost pana Peroutky průběžně investuje do moderních technologií. Mezi nejnovějšími přírůstky ve výbavě tiskárny je desetibarvová úzkoformátová flexotisková rotačka Nilpeter FA 4 a CtP zařízení CDI Spark 4835 pro přípravu flexotiskových forem.

Středočeský kraj je také sídlem mnoha firem, které dodávají tiskové systémy a spotřební materiály polygrafickým společnostem v České i Slovenské republice. Na prvním místě je nutné jmenovat společnost manroland czech, která se již před několika lety přestěhovala ze stísněných podmínek v centrální části Prahy do průmyslového areálu v Čestlicích u Prahy. Kromě mnoha instalací kotoučových i archových strojů manroland se zasloužila rovněž o proniknutí japonských tiskových strojů Ryobi na český a slovenský trh. V systémech pro dokončující zpracování manroland czech zastupuje také značky Wohlenberg, MBO a MKW. Tendenci přemisťování některých firem z hlavního města do středních Čech potvrzuje i společnost Uniware, která kromě mnoha dalších značek u nás zastupuje výrobce tiskových strojů Sakurai, Hamada a nejnověji také Mitsubishi. Firma Uniware v závěru letošního roku přesune své sídlo z Prahy do Hořovic. Její tamní středisko má zároveň statut 1. evropského centra bezvodého tisku, jež vzniklo letos za podpory společností Sakurai a Toray.

 

Závěr

Střední Čechy jsou spolu s Prahou z pohledu polygrafie nejdůležitějším regionem v České republice. V součtu mají oba kraje více než padesátiprocentní podíl na tuzemské polygrafické produkci. Tiskárny ve Středočeském kraji těží z blízkosti hlavního města, na jehož teritoriu působí největší zadavatelé tiskových zakázek. V konkurenčním boji s firmami v ostatních regionech umně využívají své technologické, ekonomické a logistické přednosti. I v období, které může přinést do české ekonomiky známky zpomalení, se nemusejí obávat o svou perspektivu.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Královéhradecký kraj (29. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Olomoucký kraj (16. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Moravskoslezský kraj (19. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Pardubický kraj (9. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Kraj Vysočina (15. 6. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Liberecký kraj (5. 7. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Karlovarský kraj (10. 9. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Plzeňský kraj (28. 9. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Jihočeský kraj (9. 11. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.