Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Rondo obaly, s.r.o., Ejpovice
Gustav Konečný - Svět tisku

Společnost Rondo obaly působí od roku 2007 v průmyslové zóně v Ejpovicích u Plzně. Hlavní výrobní náplň firmy tvoří výroba obalů pro farmaceutický průmysl. Rondo obaly disponuje moderními stroji a zařízeními pro přípravu, tisk i dokončující zpracování. Tiskovou kapacitu představují dva stroje ve formátu B1 od firmy manroland. O současnosti a plánech budoucího rozvoje jsme hovořili s ředitelem závodu panem Jörgem Oswaldem.

Moderní objekt společnosti Rondo obaly se začal stavět na jaře roku 2006. Byl postaven podle návrhu českého architekta. Prostorové dispozice budovy i okolí poskytují dostatek možností pro rozvoj technologií i zvyšování počtu zaměstnanců. V srpnu 2007 byl v tiskárně zahájen provoz na dvou výrobních linkách sestávajících z tiskových strojů Roland 700 a výsekových a lepicích strojů Bobst. Od ledna příštího roku bude na jedné z linek zahájen třísměnný provoz. Kromě stávajícího objektu má firma Rondo obaly v těsném sousedství k dispozici další pozemek o rozloze 10 000 m². Podle rozvojového plánu bude možné do areálu umístit až sedm výrobních linek. S realizací se uvažuje s ohledem na vývoj trhu v horizontu pěti až šesti let.

 

 

Rondo, jako součást Körber Group

Rondo obaly se může pochlubit silným organizačním zázemím. Je součástí skupiny podniků Körber Group, která ve více než třiceti závodech v Evropě, Asii a Americe zaměstnává 9 200 pracovníků a vytváří obrat ve výši 1,6 mld. euro. Polovina všech zaměstnanců pracuje v Německu, 37 % v ostatních evropských zemích a zbývající část mimo Evropu. Körber Group realizuje největší část prodeje (53 %) v Evropě, z toho 17 % v Německu. Do Asie směřuje 21 % produkce a do Severní Ameriky 17 %. Aktivity Körber Group lze rozdělit do čtyř divizí: stroje pro tabákový průmysl, technologie pro zpracování papírového zboží, přesné strojírenství a obaly pro farmaceutický průmysl.

Právě do posledně jmenované divize Körber Medipak patří švýcarský podnik Rondo se svými dceřinými společnostmi Rondo-Pak v USA a Rondo obaly v České republice. Mateřská společnost Rondo působí v Allschwilu poblíž Basileje, americká pobočka sídlí v Norristownu ve státě Pensylvánie a česká dceřiná firma vznikla v Ejpovicích. Společnost Rondo zaměstnává ve Švýcarsku, Česku a USA celkově 350 pracovníků a vytváří obrat ve výši 42 mil. euro. Součástí Körber Medipak je také švýcarská firma Dividella a německá společnost MediSeal. Dividella i MediSeal vyvíjejí a vyrábějí stroje pro balení farmaceutických produktů. Struktura produkce v divizi Körber Medipak má tudíž komplementární charakter. Divize Medipak vytvořila v roce 2007 obrat ve výši 104 mil. euro, zaměstnávala 629 pracovníků a na tržbách Körber Group se podílela 6,5 %.

Divize Körber Medipak přijala v roce 2004 rozhodnutí o rozšíření svých aktivit směrem na východ. Kandidáty na umístění nového závodu na výrobu farmaceutických obalů byly i lokality v Maďarsku, Bulharsku a na Ukrajině. Nakonec dal švýcarský investor přednost Ejpovicím u Plzně, už pro jejich strategickou polohu na dálnici D5. Nová tiskárna byla vybudována ve velmi krátké době na výhodném místě poblíž sjezdu z dálnice. „Když se podíváte na mapu sjednocené Evropy, nejdete nás přímo v jejím srdci,“ řekl Jörg Oswald. Na rozdíl od mateřské společnosti Rondo AG v Allschwillu, která se zaměřuje na výrobu speciálních produktů převážně v malých dávkách, se struktura produkce v Rondo obaly v Ejpovicích více koncentruje na tisk standardních obalů pro farmaceutický průmysl ve větších nákladech. Pracoviště zároveň slouží jako distribuční základna speciálních skládaných krabiček vyráběných ve Švýcarsku pro střední a východní Evropu.

Společnost Rondo obaly si v krátké době vybudovala ucelenou organizační strukturu, která kromě výrobních činností zahrnuje také obchod, finanční řízení, logistiku, řízení jakosti a informační technologie. Firma nyní zaměstnává osmdesát pracovníků, z toho šedesát ve výrobě. Na dvou výrobních linkách se pracuje ve dvou směnách. Při obsluze tiskových strojů se střídá sedm tiskařů. „V České republice není snadné najít dost tiskařů. V porovnání se Švýcarskem zde existuje odlišný systém vzdělávání a naše produkce se navíc odlišuje od standardního potisku obalů,“ poznamenal pan Oswald. Zkušenosti s podnikáním v České republice hodnotí Jörg Oswald jako vcelku dobré, snad s výjimkou dlouhých lhůt, které si nejrůznější úřady vyhrazují pro svá administrativní rozhodnutí.

 

 

Roste podíl specialit

Také v české dceřiné společnosti Rondo obaly roste podíl tisku speciální obalové produkce. Podstatný podíl výroby specialit tvoří produkce vyvinutá ve spolupráci se švýcarskou sesterskou společnost Dividella. Rondo a Dividella spolupracují v oblasti farmaceutického průmyslu a pojímají balení produktů jako ucelený systém. Dividella má technologické znalosti a zkušenosti ze strojírenství, Rondo se zase vyznačuje kreativitou a odbornou způsobilostí v oblasti obalů. Dividella vyvíjí a vyrábí stroje na plnoautomatické balení ampulí, injekčních lahviček, hotových injekcí a jiných válcovitých předmětů, blistrů, náplastí, plastových dílů k upevnění ampulí a ostatních výrobků, které nelze pokládat na sebe. Rondo vyrábí a tiskne obaly na injekční stříkačky, jehly, ampule, tablety a další farmaceutický materiál. Obalové materiály Rondo se používají v balicích strojích Dividella řady NeoTOP. Systémy Dividella TopLoading a Sumpack zajišťují zabalení tablet do bublinových obalů nebo lékovek a jejich následné balení v sadách do kartónových krabiček pro lékárny nebo větších kazet pro nemocnice.

Kromě obalů pro farmaceutický průmysl jsou součástí zakázkové struktury skupiny podniků Rondo také vysoce kvalitní obaly pro kosmetiku. Při jejich výrobě se využívají technologie nanášení matových a lesklých laků, aplikace lesklých kovových pigmentů i ražby horkou fólií. Velkým problémem posledních let je výroba a šíření falzifikátů, což může v případě léků ohrozit zdraví i život pacientů. Společnosti Rondo nabízejí svým zákazníkům celou škálu možností, jak ochránit originální obaly a výrobky před nedovoleným napodobováním. Zejména na trhu v USA se prosazuje identifikace obalů pomocí čárových kódů, etiket a čipů RFID. Každý obal může být opatřen bezpečnostními prvky, jako jsou hologramy, mikrotext, teplotně reaktivní barevná políčka apod., které umožňují kontrolu originálnosti produkce a ztěžují falzifikaci. Letos v květnu uspořádala společnost Rondo obaly sympózium na téma inovace a bezpečnost. Složení produkce ve společnosti Rondo obaly zahrnuje v současnosti z poloviny standardní produkci a zbývajících 50 % tvoří speciality. Z pohledu druhu obalů představují více než 90 % skládačky. Součástí produktové náplně jsou rovněž komerční obaly, displeje a nejrůznější kartónové krabičky. Jako doprovodný materiál k obalům se ve firmě tisknou také návody a letáky.

 

 

S tiskovými stroji Roland 705L a 706L

Základ výrobní kapacity tvoří dva tiskové stroje Roland ve formátu B1. Pětibarvový Roland 705 s lakovací jednotkou byl pořízen jako repasovaný stroj, zatímco Roland 706L HiPrint s šesti tiskovými věžemi a lakovací jednotkou byl nainstalován přímo od výrobce. Výběr značky tiskových strojů neznamenal pro Rondo obaly žádný rozhodovací problém, neboť se vycházelo z dobrých zkušeností mateřské společnosti ve Švýcarsku se stroji od společnosti manroland. Instalace obou tiskových strojů v Ejpovicích proběhla velmi rychle a již po třech týdnech po uvedení strojů do provozu mohla firma přejít na tisk ve dvou směnách. Tiskové stroje byly pořízeny prostřednictvím společnosti manroland czech, která také zajišťuje servis. „Manroland má skutečně dobrý servis, reagují řádově v hodinách,“ konstatoval Jörg Oswald.

Firma Rondo obaly je v přípravě tisku úzce propojena s mateřskou společností ve Švýcarsku. Grafické zpracování návrhů se většinou přebírá z pracoviště v Allschwilu. Komunikace a přenos dat mezi oběma závody se samozřejmě realizuje po síti. V Ejpovicích má firma k dispozici pre-pressové pracoviště. Příprava tiskových desek probíhá na zařízení CtP Lüscher XPose! 130. Pro výsek a rýhování má Rondo obaly k dispozici stroje Bobst SPeria 103 a Bobst SPeria 106E. Součástí výrobních linek jsou také lepičky Bobst Media 68 a Bobst Media 80 s modulem pro označování obalů Braillovým písmem. V souladu s legislativními požadavky byla skupina podniků Rondo včas připravena na označování lékových balení slepeckým písmem. Označování se zpočátku provádělo jako součást výseku, což je ovšem nákladnější způsob, takže před dvěma lety specialisté ze společností Rondo AG a Bobst vyvinuli technické řešení pro označování krabiček Braillovým písmem, které je součástí lepiček Bobst Media. Na výstupu z průmyslově organizovaného výrobního procesu je nainstalována linka na automatické balení produkce. Česká dceřiná společnost Rondo obaly je integrována s mateřskou firmou Rondo AG také pomocí informačního systému SAP. Je celkem libovolné, vznikne-li zakázka ve Švýcarsku nebo v Česku. V obou případech se stává součástí integrovaného informačního systému a výrobní a průvodní dokumentace se vygeneruje podle jednotných zásad.

Rondo obaly je svým posláním výrazně exportně zaměřená firma. Nyní se asi 95 % produkce vyváží do Německa, Švýcarska a Francie. Od ledna 2009 se zahajují přímé dodávky také na český a slovenský trh. Jedná se rovněž se zákazníky z Polska a Maďarska. Lze předpokládat, že podíl produkce určený pro zákazníky ve střední a východní Evropě se bude postupně zvyšovat. V květnu příštího roku se Rondo obaly zúčastní veletrhu EmbaxPrint v Brně. Rondo obaly se již nyní zaměřuje přímo na český trh. Nabízí například skládané krabičky na léčiva s aplikačními pomůckami, kterými mohou být kupříkladu dávkovače, lžičky nebo špachtle. Aplikační pomůcky mohou být nalepeny na kartónové přířezy a jsou celé nebo zčásti viditelné skrz průhledové okénko. Součástí produktu může být i příbalový leták přilepený jako box-label na krabičku.

Rondo obaly používá logistický systém přímých dodávek. Má však také k dispozici dostatečné plochy na skladování materiálu i hotové produkce, takže může expedovat obaly zákazníkům v režimu just-in-time. Součástí systému řízení je rovněž systém řízení jakosti certifikovaný podle normy ISO 9001:2000 a ekologického standardu ISO 14001:2004. Výroba se řídí zásadami správné výrobní praxe GMP (Good Manufacturing Practice). Společnost Körber Group si v rámci své divize Medipak prostřednictvím firmy Rondo obaly vytvořila v Ejpovicích významnou výrobní a distribuční základnu pro střední a východní Evropu. Rondo obaly se tak již nyní řadí k nejdůležitějším výrobcům obalových materiálů pro farmaceutický průmysl v České republice. Skupina podniků Rondo má navíc silnou vizi rozšířit svou produkční kapacitu ze současných dvou až na cílových sedm výrobních linek.


Rondo obaly, s. r. o.
Adresa: Zemská 230, 337 01 Ejpovice
Tel.: +420 331 515 515
Fax: +420 371 515 555
E-mail: sales@rondoobaly.cz
www.rondoobaly.cz

Výběr strojů a zařízení:
Roland 705L
Roland 706L
Lüscher XPose! 130
Bobst SPeria 103
Bobst SPeria 106E
Bobst Media 68
Bobst Media 80


Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.