Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Kasico, a. s., Bratislava
Gustav Konečný - Svět tisku

Akciová společnost Kasico byla založena v roce 1991 v Bratislavě jako specializovaná tiskárna cenných papírů. V současnosti je Kasico moderní privátní společností, která nabízí kromě tisku cenin také úplný rozsah polygrafické výroby. Po spojení s tiskárnou Svornosť v závěru roku 2007 se struktura produkce rozšířila o tisk a vazbu knih. Společnost nyní implementuje informační systém Cicero X a připravuje další etapu svého investičního rozvoje.

 

Kasico se může pochlubit dlouholetou praxí v tisku cenných papírů. Výroba cenin má při polygrafickém zpracování svá specifika. Společnost splňuje všechny podmínky zákona o ochraně státního tajemství i mezinárodní kritéria vztahující se k tisku cenných papírů. Kasico je nejlépe chráněnou tiskárnou na území Slovenska. Před spojením se společností Svornosť tvořily ceniny asi 50 % produkce firmy Kasico. Ve výčtu produktů prakticky nelze nalézt ceninu, kterou by Kasico někdy netisklo. Tiskárna se hned od počátku prezentovala prvotřídní kvalitou zpracování akcií, podílových listů, dluhopisů, vkladových listů a certifikátů, směnek, šeků a šekových knížek. „Důležitým mezníkem pro nás byl rok 1997, kdy se společnost Kasico stala výrobcem pasů a občanských průkazů pro Slovenskou republiku,“ uvedl ing. Dušan Šťastný, ředitel úseku rozvoje a strategie. K identifikačním dokladům brzy přibyly také vysokoškolské indexy, vysvědčení, diplomy a evidenční osvědčení vozidel.

Velmi důležitou složkou produktového portfolia se staly tiskoviny se zvýšenou ochranou, jako jsou dálniční známky, nálepky a dokumenty pro technickou kontrolu vozidel, kontrolní známky na alkoholické a tabákové výrobky, nejrůznější certifikáty, průkazky, vstupenky, stravenky, losy apod. Od 1. ledna se Slovensko stává členem Eurozóny, takže společnost Kasico připravuje kolky a další ceniny v eurech. Přestože se na trhu finančních služeb prosazuje řada nových produktů, zajímavým segmentem je již od roku 1993 tisk vkladních knížek pro domácí i zahraniční zákazníky. Tiskárna využívá na vazbu a finalizaci vkladních knížek automatickou linku. Roční produkce přesahuje dva miliony kusů. Firma Kasico loni vytiskla asi půl milionu vkladních knížek pro Rakousko.

Výroba cenných papírů je v tiskárně Kasico důkladně ochráněna. Firma má certifikaci Národního bezpečnostního úřadu v oblasti průmyslové bezpečnosti. Tiskárna je rozdělena do určitých zón s omezeným přístupem. Vzhledem k charakteru vyráběných cenin má společnost Kasico vybudován rozsáhlý systém ochrany a bezpečnosti. Jeho součástí je ostraha objektu a jednotlivých pracovišť, která zahrnuje strážní službu, napojení na centrální pult ochrany objektů, kamerový systém a elektronickou evidenci vstupu. Během celého výrobního procesu podléhají používané materiály specifickému sledování, včetně jejich přesné evidence od vstupu přes jednotlivé technologické operace až po závěrečnou inventarizaci a skartaci přetisku a makulaturních výtisků.

Kromě cenin je Kasico i významným výrobcem klasické polygrafické produkce. Tiskárna dodává na trh řadu časopisů, nejrůznějších druhů reklamních tiskovin i hospodářských a firemních tiskopisů. Po fúzi s tiskárnou Svornosť se důležitou součástí firemního portfolia staly knihy. Již před spojením obou tiskáren mezi nimi probíhala kooperace při výrobě publikací. „Nyní je Kasico největším výrobcem knih v Bratislavě,“ konstatoval ing. Pavol Ilkiv, obchodní ředitel pro polygrafii.

 

 

Technologie v přípravě, tisku i post-pressu

Rozsáhlému portfoliu polygrafických produktů odpovídají v tiskárnách Kasico příslušné technologie. Množné číslo u tiskáren je zcela namístě, neboť výrobní kapacity jsou po spojení firem Kasico a Svornosť zatím umístěny ve dvou objektech v Bratislavě. Strategickým cílem je vybudování nového výrobního areálu „na zelené louce“. Blízkou vizí společnosti Kasico je výstavba nové budovy na okraji Bratislavy. Obě tiskárny splynou, převezmou se stávající stroje a zařízení a současně se některé technologie zmodernizují.

S výjimkou hlubotisku nyní využívá Kasico prakticky všechny tiskové techniky. Při tisku cenin nalézají uplatnění kromě ofsetu také knihtisk a sítotisk. Průkazy a řada dalších dokumentů je opatřena personalizací pomocí čárových kódů nebo číselných či textových označení. Součástí firemní organizace je vlastní studio, které dopracovává nebo i kompletně připravuje grafické návrhy. Data od zákazníků přicházejí na CD nebo na ftp server. Ve studiu vznikla například také grafická podoba slovenských dálničních známek i kolků na alkohol a tabák. Grafici mají k dispozici speciální program pro tvorbu návrhů cenin. Tiskové desky se připravují na CtP Trendsetter 800 II Quantum. Firma má k dispozici i klasickou přípravu desek.

V archovém ofsetu Kasico tiskne ve formátech B1, B2 a B3. Nejvýkonnějším strojem je čtyřbarvový Heidelberg Speedmaster CD 102-4. Pro tisk ve formátu B2 slouží pětibarvový stroj KBA Performa 74-5 s obracecím zařízením 2 + 3, který byl pořízen asi před rokem. K přednastavení tiskových strojů ve formátech B1 a B2 se využívají data z pre-pressu ve standardu CIP3. K tisku ve formátu B3 má tiskárna k dispozici čtyřbarvový a dvoubarvový stroj značky Heidelberg. Stroje Grafopress se používají k číslování nebo na výseky či náseky. Nechybí ani stroje Heidelberg Cylinder a Victoria 820. Tiskový stroj Victoria byl upgradován a doplněn o nový elektronický systém ovládání, jenž usnadňuje potisk cenin. V kotoučovém ofsetu firma tiskne na rotačkách Zirkon Supra 66.

V dokončujícím a knihařském zpracování je tiskárna Kasico kompletně vybavena pro výrobu všech druhů vazeb. Pro zpracování vazby V1 slouží linka Müller Martini. Vazbu V2 a V8 firma vyrábí na linkách Kolbus. Pro dokončující a knihařské zpracování má společnost Kasico k dispozici také řadu dalších strojů a zařízení. Důležitou funkci ve výrobním procesu zastávají elektronicky programovatelné řezačky s velmi vysokou přesností ořezu. Precizní řez je nutností, neboť mnoho drobných ceninových tiskovin, jako jsou například kolky na cigarety, zaplní arch ve víceprodukci a je nutné je perfektně oddělit. Specifické technologii potisku cenin odpovídají také elektronické počítačky, s jejichž pomocí se zajišťuje přesná výstupní kontrola počtu expedovaných tiskovin. Expedice těchto cenin probíhá až po kompletním dokončujícím zpracován. Tiskárna disponuje také technologií laminování. K bezpečné ochraně před poškozením slouží páskovačky a baličky do fólie.

 

 

S informačním systémem Cicero

Až do loňského roku využívala společnost Kasico tradiční informační systém, který ovšem nebyl z pohledu rozvoje firmy optimální. Spolupráce s firmou Cicero Stapro Group na přípravě nového informačního systému začala letos v březnu. Informační systém Cicero se skládá z modulů, jež pokrývají všechny činnosti firmy. Výhodou informačního systému Cicero je specializace a orientace na potřeby polygrafické firmy. Ve společnosti Kasico byl nainstalován modul Obchod s jeho částmi Zákazníci, Zakázky a Kalkulace. V současné době se zavádí modul Technologie. Dalšími zaváděnými moduly jsou kromě Objednávek, Výroby a Sběru dat také Fakturace a Expedice. Do rutinního provozu bude informační systém uveden od ledna 2009. Databáze informačního systému Kasico zahrnující data o obchodních partnerech, zakázkách a kalkulacích se využívají již nyní. Po úplném uvedení informačního systému do užívání získá management společnosti detailní přehled o průběhu zakázek a vytížení strojů. Výhodou IS Cicero je možnost kompatibility s jinými systémy. V případě implementace ve společnosti Kasico vstupují data z IS Cicero do ekonomického systému řízení, který navrhla slovenská společnost Chirasys. Informační systém také propojí obě doposud místně oddělené tiskárny společnosti Kasico.

„O vybudování nového informačního systému jsme již nějaký čas uvažovali. Konkurenční prostředí nedovoluje posilovat profit růstem cen, ale v podstatě jenom snižováním nákladů. Přesné informace v potřebném čase pomohou managementu využít i rezervy ve výrobním procesu a snížit náklady. Tok zakázky od jejího vzniku až po vypořádání není možné sledovat v rámci starého informačního systému,“ řekl generální ředitel ing. Stanislav Fekete, CSc., když hodnotil důvody, které jeho společnost vedly k implementaci řešení, jež nabízí firma Cicero Stapro Group.

Referenční seznam zákazníků firmy Kasico zahrnuje centrální úřady Slovenské republiky, peněžní ústavy, velké společnosti a reklamní agentury. Kromě zákazníků na Slovensku pracuje Kasico také pro odběratele v Česku, Rakousku, Německu a Polsku. Detailní složení produkce prochází v průběhu času určitými přesuny. Mění se legislativa, která ovlivňuje podmínky pro tisk cenin. Některé produkty, jako například občanské průkazy, se nahrazují plastovými kartami apod. Zájem o formuláře klesá. Roste naopak poptávka po tiskovinách se zvýšenou ochranou, jako jsou kontrolní známky nejrůznějšího druhu.

Systém řízení jakosti je ve společnosti Kasico certifikován podle mezinárodní normy ISO 9001. Podobně i oblast péče o životní prostředí je organizovaná v souladu s normou ISO 14001 a bezpečnost práce odpovídá standardu ISO 18001. Spolu s prověrkou Národního bezpečnostního úřadu standardy ISO firmě usnadňují zapojení do nejrůznějších výběrových řízení. Společnost se pravidelně zúčastňuje soutěže o nejkrásnější knihu Slovenska a odnesla si z ní již četná ocenění. Tiskárna je mnohonásobným držitelem ceny Zlatá pečať Zväzu polygrafie na Slovensku za vysoce kvalitní polygrafické produkty v oblasti cenných papírů a kalendářů.

 

 

Rozvojová strategie

Po loňském sloučení tiskáren Kasico a Svornosť vznikl na středoevropském polygrafickém trhu silný subjekt, který si udržuje pozici v první desítce slovenských polygrafických společností. Firma nyní zaměstnává asi 150 pracovníků. Tiskové stroje pracují ve dvou až třech směnách. Mezi cíli managementu je zvýšení podílu periodik a exportu. Po plánované výstavbě nové tiskárny hodlá společnost Kasico investovat do strojů pro knihařské zpracování.

Generální ředitel ing. Stanislav Fekete, CSc., konstatuje, že fúze společností Kasico a Svornosť již přinesla určitý synergický efekt, který se projevil v racionalizaci pracovních míst. Další rozvoj firmy souvisí s investičním záměrem vybudovat nový moderní výrobní objekt. Produkční portfolio společnosti stojí na dvou pilířích. Tisk cenin i knih prokazuje slibné perspektivy. Růst produkce v obou segmentech a expanze na zahraniční trhy jsou hlavními body strategie společnosti.

 

Kasico, a. s.
Adresa:
Beckovská 38, 823 61 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 248 209 611
Fax: +421 248 209 617
E-mail: kasico@kasico.sk
www.kasico.sk

Výběr z technologií:
Heidelberg Speedmaster CD 102-4
KBA Performa 74-5
CtP Trendsetter 800 II Quantum
Stroje a zařízení na vazby V1, V2, V4, V8 a V9

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.