Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Květoslav Zaplatílek - Polygrafická výroba
Ivan Doležal - Svět tisku

Majitel tiskárny, stojící na samém okraji obce Vesec nedaleko ­Turnova, Květoslav Zaplatílek o své firmě tvrdí, že se jedná o malý ­rodinný podnik. Objemem výroby a počtem zaměstnanců se ale tato tiskárna nepochybně už řadí mezi polygrafické podniky střední velikosti.

 


Nejnovější přírůstek technologického vybavení a nová „vlajková loď“ tiskárny – archový ofsetový stroj Performa 74

Její zakladatel Květoslav Zaplatílek se vyučil ručním sazečem, následně se přeškolil na strojního sazeče na řádkových strojích, a 20 let potom pracoval v tiskárně v Semilech patřící do tehdejšího národního podniku Východočeské tiskárny. Měl ale podnikavé předky, a tak když procházela tato tiskárna v roce 1990 restitučním řízením, rozhodl se jít vlastní cestou. Prostory garáže a kolny u domu, ve kterém bydlel, postupně přestavěl a upravil pro potřeby tiskového provozu a začal shánět potřebné stoje a zařízení. Patřily mezi ně řádkový sázecí stroj N 140, knihtiskový rychlolis OM 2 ve formátu A2 a později další tiskový stroj stejného typu ve formátu A3. Další vybavení potom postupně nakupoval z rušených knihtiskových provozů. Manželka Květoslava Zaplatílka, která je učitelka, zpočátku vypomáhala ve firmě odpoledne po vyučování a postupem času přešla na plný úvazek. Ve firmě pracuje také dcera a syn je žákem polygrafické školy, takže označení „rodinná firma“ je skutečně oprávněné. Zakázkovou náplň polygrafického podniku využívajícího knihtiskovou technologii umístěného „na samotě u lesa“, jak jej charakterizuje jeho majitel, tvořila široká paleta nejrůznějších druhů zakázek merkantilního charakteru, od navštívenek a letáků přes tiskopisy a formuláře až po různé brožury, zkrátka celá řada tiskovin potřebných pro v tehdejší době bouřlivě se rozvíjející a rozrůstající sektor soukromého podnikání. Počet zakázek se postupem času zvyšoval, takže rostl objem výroby i tržby, ale všechny vydělané peníze byly ihned investovány do rozšiřování výrobních prostor a pořizování dalšího technologického vybavení. V roce 1992 byl instalován první ofsetový tiskový stroj, jednobarvový Romayor, a o dva roky později potom první dvoubarvový ofsetový stroj Dominant ve formátu B3. Knihtisková technologie byla ještě nějakou dobu využívána souběžně s technologií ofsetového tisku, ale postupně byla utlumována, až zcela zanikla. V roce 1996 byla ke stávajícím objektům realizována první větší přístavba, díky které došlo k významnému rozšíření výrobní plochy tiskového provozu. A protože současně s počtem zakázek rostly také nároky jejich zadavatelů směrem do oblasti plnobarevného tisku, bylo třeba investovat do pořízení nových vícebarvových tiskových strojů. Původní tiskové stroje z produkce adamovského Adastu v tiskárně nahradily stroje vyráběné v Grafitecu v nedaleké Dobrušce. Konkrétně se jednalo o čtyřbarvový a dvoubarvový stroj Polly, které byly využívány bez významnějších poruch a problémů po celé další poměrně dlouhé období.

 


Knihárně vévodí čtyři skládací stroje GUK

 

Dokončující zpracování tiskových zakázek bylo z velké části zajišťováno v kooperaci. Ovšem časem se toto kooperační zpracování stále více začalo jevit jako drahé a neoperativní, takže v roce 2003 byla zahájena další přístavba, tentokrát knihařského provozu. Do nové knihárny bylo postupně pořizováno i nové technologické vybavení, takže v současné době nabízí široké možnosti provádění různých dokončujících operací, od těch nejjednodušších, mezi které patří číslování, perforace, výsek a reliéfní slepotisk do formátu B2, přes skládání a snášení archů až po drátem šité vazby V1 a V3, lepené vazby V2 nebo spirálové vazby twin-wire. Do vybavení knihárny patří například čtyři automatické skládací stroje GUK. Dva kombinované ve formátu B2 se skládáním kapsy – nože a dva menší ve formátu B3 s kapsovým skládáním vybavené přídavnou stanicí, aby byly více variabilní. Snášení složených archů do knižních kompletů je zajišťováno na snášecí lince. Na provádění výseků jsou k dispozici tři původně knihtiskové stroje. Jedná se o dva příklopové stroje Grafopress a rychlolis Heidelberg Zylinder ve formátu B2. Dále jsou zde k dispozici dvě jednonožové řezačky, starší Perfecta 115 a nová, plně automatizovaná Perfecta 92. Dva stroje jsou k dispozici také na výrobu drátem šitých vazeb V1. Jedná se o malou linku Hohner Exacta s ručním nahazováním archů vybavenou trojřezem a plně automatickou moderní a vysoce výkonnou snášecí drátošičku Heidelberg Stitchmaster ST 300, instalovanou teprve v roce 2006. K výrobě lepených vazeb V2 je potom připravena flexibilní a výkonná linka c.p.bourg. Mezi další vybavení střediska dokončujícího zpracování potom patří například zařízení na zavírání drátěné spirálové vazby twin-wire, laminovací stroj Foliant vybavený odtrhovačkou a samozřejmě také zařízení na páskování balíků hotových produktů nebo jejich balení do smrštitelné fólie.

Vraťme se ale ještě na chvíli k tiskovým strojům, kterými tiskárna Květoslav Zaplatílek – Polygrafická výroba v současné době disponuje. V roce 2005 nahradil první čtyřbarvový stroj Polly z Dobrušky jeho novější model Polly 66 v plném vybavení, který má v současnosti najeto už 22 milionů obratů a tiskne se na něm ve vysoké kvalitě bez podstatnějších problémů dodnes. Mimo něj byl instalován také starší pětibarvový stroj od stejného výrobce, který byl letos v létě nahrazen novým archovým ofsetovým strojem Performa 74, jenž se stal „vlajkovou lodí“ tiskárny.

„S archovými ofsetovými stroji vyráběnými v Dobrušce mám dlouholeté velmi dobré zkušenosti, takže když jsem se rozhodoval, do kterého typu nového tiskového stroje bych měl investovat, měl jsem výběr poměrně jednoduchý. Na strojích ze společnosti KBA-Grafitec oceňuji především to, že při jejich provozu nedochází k žádným podstatným závadám, a když se nějaký problém přece jenom vyskytne, má firma KBA-Grafitec k dispozici špičkový, velmi rychlý a kvalitní servis. Servisní technik k nám přijede do dvou hodin od nahlášení závady, a protože se už předem telefonicky domluvíme o charakteru vzniklého problému, v případě potřeby přiveze s sebou rovnou konkrétní náhradní díl, takže zásah je velmi rychlý a naprosto profesionální. Mezi další důvody, proč jsem se rozhodl pro Performu 74, patří například skutečnost, že na tomto stroji můžeme ve vysoké celoplošné kvalitě plnobarevně a oboustranně při relativně vysoké produkční rychlosti přes 11 000 archů/hod. potiskovat i velmi tenké natírané papíry, jako jsou například LWC papíry s plošnou hmotností 70 g/m², dále že stroj má ve srovnání s podobnými tiskovými stroji na trhu nižší spotřebu elektrické energie, jeho ovládání je prakticky stejné jako u strojů Polly, které jsme využívali a jeden ještě doposud využíváme, takže není třeba přeškolovat obsluhu, a v neposlední řadě také to, že má v základní výbavě řadu funkcí, které jsou u konkurenčních strojů nabízeny jako zvlášť placené opce.“

Nový archový ofsetový stroj Performa 74 byl do tiskárny Květoslav Zaplatílek – Polygrafická výroba dodán v plné výbavě nabízené výrobcem a jeho instalace i zkušební provoz v srpnu letošního roku proběhly bez jakýchkoliv problémů a velice rychle. Od seřízení stroje servisními techniky společnosti KBA-Grafitec se v průběhu jeho následného dvouměsíčního provozu, při kterém na něm byly najety 2 miliony obratů, nevyskytla ani jediná závada. Tištěny jsou na něm plnobarevné zakázky v nákladech od 100 až do několika desítek tisíc kusů na různé druhy a plošné hmotnosti papírů, přičemž dosahovaná kvalita, co se týká jak soutisku, tak i vybarvení, je v celé ploše tisku velmi vysoká a tisk probíhá díky tlakovým válcům s dvojnásobným průměrem velice klidně a tiše.

 


Další ze špičkových zpracovatelských strojů – ­automatická snášecí drátošička Heidelberg Stitchmaster ST 300

 

„Také z hlediska délky časů na přípravu při změnách zakázek jsem s tímto archovým ofsetovým strojem velice spokojen, dalo by se dokonce říci nadšen,“ říká Květoslav Zaplatílek. „Při plnobarevném tisku dokáže na tomto stroji obsluha udělat až dvanáct příprav za směnu, což je velice dobrý výsledek. Mně jde ale především o to, aby tiskaři pracovali v klidu a dosahovali co nejvyšší kvality tisku, ne aby neustále zvyšovali svůj výkon a trhali rekordy. V zájmu dosahování co nejvyšší kvality u nás raději přidáme směnu, než abychom něco uspěchali a zákazník potom nebyl s výsledkem spokojen.“

Nárokům na vysokou kvalitu tisku musí samozřejmě odpovídat i předtisková příprava. V této oblasti tiskárna Květoslav Zaplatílek – Polygrafická výroba už dlouhodobě spolupracuje s pražským grafickým studiem FPS Repro, které pro ni zajišťuje celou pre-pressovou fázi výroby jejích zakázek včetně zhotovování tiskových desek, jejichž osvit probíhá na jednom z velmi kvalitních CtP zařízení Agfa Galileo.

 


Drátošička Hohner Exacta s integrovaným trojřezem slouží ke zpracování menších sérií vazeb V1

 

Šíře záběru zakázkové náplně tiskárny zůstává stále velmi široká a zahrnuje velkou škálu nejrůznějších komerčních tiskovin. Občas se mezi nimi vyskytují také různé speciální zakázky. Jednou z nich byla například výroba škál do lékařských teploměrů, která byla velmi náročná na přesnost jak při tisku, tak také při následném vysekávání a řezání. Velmi rádi zde ale také tisknou různé náročné monografie pro celou řadu předních českých výtvarníků a grafiků, nebo umělecké publikace pro různá muzea a galerie. Mezi stálé zákazníky tiskárny Květoslav Zaplatílek – Polygrafická výroba proto patří mimo celé řady dalších například Národní divadlo, dále Muzeum hlavního města Prahy, Galerie Roudnice nad Labem nebo společnost Jablonex. Těchto zákazníků si v tiskárně velice považují a vycházejí jim ve všech ohledech vstříc, přestože jejich nároky na kvalitu zhotovovaných tiskovin patří k nejvyšším. Proto jenom litují, že pro tyto „fajnové“ zakázky je v současné době čím dál tím menší prostor vzhledem k jejich vysoké přidané hodnotě a tím také ceně. Značný podíl na celkovém objemu výroby má ale také zakázkové kooperační dokončující knihařské zpracování pro zhruba deset polygrafických podniků ze severních Čech, ale také z Prahy, a to jak plochých archů, tak i rotačních složek z kotoučových heatsetových i coldsetových ofsetových strojů. V současné době produkci v tiskárně Květoslav Zaplatílek – Polygrafická výroba ve dvousměnném provozu na celkové ploše zhruba 800 m² zajišťuje čtyřiadvacet zaměstnanců. A s jakým výhledem se chystá vstoupit do dalších let své existence? Její majitel Květoslav Zaplatílek k tomu říká: „Současná hospodářská situace nepřeje žádným velkým investicím. Už v létě letošního roku jsme začali pociťovat určitý pokles zájmu o polygrafickou produkci. Takže jenom doufám, že tento trend se nezačne v důsledku současné finanční krize prohlubovat. Nám v průběhu následujícího roku budou pomalu končit leasingy na několik strojů, ale zatím se nechystám k zahájení další etapy modernizace technologického vybavení, i když by se mi velice líbilo, pořídit si ještě jeden archový ofsetový stroj Performa 74, tentokrát ve čtyřbarvové konfiguraci. Ovšem vzhledem k zmíněné hospodářské situaci bude tento modernizační krok zřejmě otázkou až vzdálenější budoucnosti.“

 

Květoslav Zaplatílek – Polygrafická výroba
Adresa:
Vesec 66, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 320 303
Fax: +420 481 320 363
E-mail: zaplatilek@zaplatilek.cz
Internet: www.zaplatilek.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.