Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


TYPO č. 33
- TYPO

TYPO.33

PODROBNÝ OBSAH ČÍSLA

 

PHENOMENON

 • Filip Blažek & Jakub Krč > Jan Tschichold
  A short overview of the life and work of typographer who, in many ways, had surpassed his contemporaries.
  Stručný přehled života a díla typografa, který předběhl svou dobu.
 • Richard B. Doubleday > Jan Tschichold, Designer / Designér Jan Tschichold 
  The article is dedicated to the period when Tschichold diverted from the strict rules of The New Typography, focusing in detail on his redesigns for the Penguin series.
  Článek mapuje Tschicholdův odklon od striktních pravidel Nové typografie a podrobně se věnuje jeho práci na redesignu edic nakladatelství Penguin.

HISTORY

 • Jan Tschichold The importance of tradition for typography / Význam tradice pro typografii
  A manifesto essay dealing with the relationship between tradition and experiment, built on one core idea: “Experiments may be beautiful and amusing. Permanent, traditional
  values are not based on experiment, however, but on the art of true masters.”
  Manifestační esej o vztahu tradice a experimentu rozvíjí základní tezi: „Experimenty mohou sice být krásné a zábavné, ale trvalá tradice se nevytváří z experimentů, které mají jiný cíl, nýbrž jen v rukou mistrů.“
 • Karel Teige > Graphic designer Jan Tschichold in Prague / Grafik Jan Tschichold v Praze
  An interpretation of Tschichold's lecture on photomontage which he gave in Prague, written by Karel Teige, a prominent theoretician of Czech avant-garde.
  Interpretace Tschicholdovy pražské přednášky o fotomontáži z pera předního teoretika české avantgardy Karla Teigeho.

ESSAY

 • Christopher Burke > Ethnically a Slav / Původem Slovan
  An essay on Tschichold's Slavic heritage and his relationship towards the artists of Czech inter-war avant-garde.
  Poznámka k Tschicholdovým slovanským kořenům a jeho vztahu k umělcům české meziválečné avantgardy.

INTERVIEW

 • with Abbott Miller > Peeling off the Brno Onion / Loupání brněnské cibule
  An interview with the curator of the exhibition entitled Brno Echo: Ornament and Crime from Adolf Loos to Now, dealing with further issues than ornament and the Brno Biennial identity.
  Rozhovor s kurátorem výstavy Brno Echo: Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku nejen o ornamentu a identitě Bienále Brno.

AWARDS

 • Martin Pecina > Brno Biennial 2008 / Bienále Brno 2008
  A review of this year’s traditional international graphic design show, the Brno Biennial and the accompanying events.
  Recenze letošní tradiční mezinárodní přehlídky grafického designu Bienále Brno a jejích doprovodných akcí.

FONTS

 • David Březina & Irene Vlachou > Maiola
  The Maiola typeface by Veronika Burian is a distinct, well-executed contemporary interpretation of Vojtěch Preissig and Oldřich Menhart’s typefaces.
  Písmo Maiola Veroniky Burian je svébytnou a zdařilou soudobou interpretací písem Vojtěcha Preissiga a Oldřicha Menharta.
 • Martin Pecina > Fakir
  The Fakir two-member family from the Underware typefoundry, Netherlands, contains eleven styles and reacts to the present demand for blackletter types.
  Dvojrodina Fakir z nizozemské písmolijny Underware zahrnuje jedenáct řezů, které reagují na aktuální poptávku po lomených typech.
 • Pavel Kočička > Renewing the classics / Oprašujeme a dotesáváme klasiky
  An overview of new fonts reflecting the present trends in type design: the renewal of the classics, and the multi-script font families.
  Přehled nových fontů, jež odrážejí dva současné trendy v písmovém designu: oprašování klasiků a multiskriptová písma.

ACTION

 • David Březina > Symposium of the Brno Biennial / Sympozium Bienále Brno
  An overview of the Brno Biennial Symposium, this year revolving around the theme of Graphic design next: what is new in graphic design and visual culture.
  Shrnutí odborného přednáškového sympozia z Bienále Brno, které se letos konalo na téma Grafický design příště – nové tendence v grafickém designu a vizuální kultuře.

BAZAAR

 

Předplatné časopisu zde.

 


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× TYPO 14 volně ke stažení (12. 7. 2005 - )
× Archiv - časopis TYPO (27. 2. 2006 - )
× Časopis TYPO v novém (18. 6. 2008 - )
× TYPO č. 31 (18. 6. 2008 - )
× TYPO č. 32 (21. 7. 2008 - )


Vytisknout stránku

2017
Téma čísla:
KBA posouvá technologické hranice
Miyakoshi MLP-H
Koncept Push-to-Stop Heidelberg
EDP Awards pro Xerox RIALTO 900
Nová technologie Canon UVgel a tiskárna Océ Colorado 1640
KBA RotaJET řady L a VL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 9. 2017
LABELEXPO EUROPE 2017
25.-28. září 2017, Brusel
9 hal, 650 vystavovatelů

29. 8. 2017
Tiskaři v Německu
Německá odborná asociace tiskařů a médií Bundesverband Druck und Medien (bvdm) zveřejnila statistické výsledky daného oboru za loňský rok. Celkový finanční obrat se zvýšil z 20,2 mld. EUR v roce 2015 na 21,1 mld. EUR, investice sledovaných společností dosáhly výše až 666 mil. EUR.
V oboru tisku a médií v Německu je evidováno 8 316 společností, ve kterých pracovalo 139 399 zaměstnanců.

8. 3. 2017
Moderní technologie v polygrafii
Katedra polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice otevírá v roce 2017 XI. ročník licenčního studia.
Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu.
Více informací ZDE.

14. 2. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Vypisuje veřejnou zakázku na dodavatele polygrafických služeb "Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů".
Podrobné informace naleznete na profilu zadavatele (MMR):
nen.nipez.cz
systémové číslo: N006/17/V00000266

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.