Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Geoprint, s.r.o. - ultrapohodová tiskárna
Ivan Doležal - Svět tisku

Už při příchodu musí návštěvník liberecké tiskárny Geoprint dojít k názoru, že se zřejmě nebude jednat o běžný polygrafický podnik, jakých u nás existují stovky. Na zdi její zelenobílé budovy v Krajinské ulici je totiž umístěna pamětní deska Járy Cimrmana, na níž je uvedeno: „S absolutní jistotou bylo prokázáno, že v této továrně Jára Cimrman zřejmě nikdy nepracoval.“ a na vstupních dveřích mimo dalších údajů také: „Odpovědný vedoucí Josef Bílek, Neodpovědný vedoucí Jiří Bílek“.

Majitel tiskárny Geoprint Jiří Bílek se vyučil reprodukčním grafikem a potom pracoval nejprve v podniku Severografie v Ústí nad Labem a posléze přešel do podniku Geodézie v Liberci, kde se stal mistrem v jeho polygrafickém provozu zaměřeném na tisk map a podobných příbuzných produktů, jako jsou například plány měst. V roce 1992 ale byla tato tiskárna z Geodézie, tehdy už transformované na akciovou společnost, vyčleněna a určena ke zrušení. Jiří Bílek se proto rozhodl, že zkusí samostatně podnikat. Polygrafický provoz si pronajal a převzal nejenom jeho technologické vybavení, ale i tehdejších 9 zaměstnanců. Počátkem roku 1993 tak vznikla v Liberci nová tiskárna Geoprint, jejíž název byl odvozen od jména původního mateřského podniku. Její začátky nebyly nijak jednoduché. Ve svém vybavení měla zpočátku pouze dva tiskové stroje Romayor ve formátu B3, jednobarvový archový ofsetový stroj Adast Dominant ve formátu B2 a také, už tehdy určitou raritu, ofsetový nátiskový stroj Adast Zetaconte 702 ve formátu A1, který byl v Geodézii využíván k tisku map, ve vybavení tiskárny Geoprint zůstal až dodnes a je využíván k tisku zakázek ve velmi malých nákladech, například grafických prací. Ovšem, aby firma mohla získat konkurenceschopnost na trhu komerčních tiskovin, bylo třeba tento strojový park inovovat a obměnit. Jednobarvový stroj Dominant byl repasován a Romayory postupně nahrazeny novými tiskovými stroji. Do strojového parku nejprve přibyl dvoubarvový archový ofsetový stroj Heidelberg Quickmaster ve formátu 453 x 330 mm a posléze bylo rozhodnuto o investici do čtyřbarvového archového ofsetového stroje, aby mohly být v odpovídající kvalitě tištěny také náročnější plnobarevné zakázky. Novým přírůstkem technologického vybavení se tak stal archový ofsetový stroj Polly 466 AH ve formátu 650 x 480 mm vybavený vysokým nakladačem. Ovšem instalace tohoto nového tiskového stroje se uskutečnila už ve vlastní nové provozní budově.

V areálu společnosti Geodézie totiž tiskárna Geoprint působila téměř osm let, ale postupem času se stále více ukazovalo, že tyto pronajaté prostory přestávají jejím potřebám vyhovovat, a to jak z kapacitních, tak i logistických důvodů. Proto začal Jiří Bílek v Liberci hledat vhodný objekt, do kterého by bylo možné tiskárnu přestěhovat. Nakonec se rozhodl pro budovu bývalé truhlárny v Krajinské ulici, kterou koupil. Nebyla ale v nejlepším stavu a pro potřeby polygrafického provozu ji bylo nutné důkladně zrekonstruovat. Potřebná přestavba byla zahájena v roce 1998 a z původní budovy zbyly prakticky jen obvodové zdi, protože podlahy a stropy bylo třeba vybudovat nové, aby svojí nosností vyhovovaly předpokládanému zatížení, stejně jako bylo nutné trochu pozměnit její vnitřní uspořádání. Stavební práce byly dokončeny po necelých dvou letech a v září roku 2000 byl v přestavěném objektu svítícím novotou oficiálně zahájen provoz přemístěné tiskárny. Tohoto slavnostního zahájení se mimo dalších pozvaných hostů zúčastnili také členové divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák a Jaroslav Weigel, kteří odhalili již zmíněnou pamětní desku tohoto opomíjeného génia, umístěnou na zdi tiskárny přímo pod názvem podniku.

 


Velice platným pomocníkem při zkracování časů předtiskové přípravy a zvyšování kvality tiskové produkce je nové výkonné CtP zařízení Agfa Acento II S

 

Po čtyřech letech provozu, nyní už v novém vlastním objektu tiskárna Geoprint investovala do další modernizace svého technologického vybavení. Archový ofsetový stroj Polly 466 AH byl nahrazen novým, modernějším a výkonnějším modelem, čtyřbarvovým tiskovým strojem Polly Prestige 474 v maximální výbavě s celou řadou automatizačních prvků umožňujících zkrácení časů na přípravu a přestavbu při změnách zakázek. Pro zjednodušení a zkvalitnění tiskového workflow bylo také zakoupeno vlastní CtP zařízení z produkce společnosti Presstek. Vybavení tiskárny bylo dále doplněno rovněž o skládací stroj Stahl F 52-3 T, snášecí drátošičku Duplo systém 4000 a stroje pro zhotovování vazby kovovou spirálou twin-wire. Pravidelná obměna a modernizace technologického vybavení se zkrátka v tiskárně Geoprint staly pravidlem. Jiří Bílek k tomu uvádí: „Jsme klasická, spíše malá komerční tiskárna bez jakýchkoliv ambicí se dále rozrůstat. Nechystáme se náš objekt rozšiřovat nějakou přístavbou, ani se opět stěhovat do nějakého většího, takže veškerý rozvoj a pokrok je u nás realizován v podobě obměny technologického vybavení za modernější, výkonnější a kvalitnější. Sice si na konci každého roku říkám, že v tom následujícím si už dáme přestávku a žádné nové investice nebudeme realizovat, ale obvykle se mi nepodaří tento úmysl uskutečnit. Tak například vloni jsme investovali do pořízení laminovacího stroje Foliant a výkonného stroje na výrobu lepených vazev V2 Horizon BQ-270 a v letošním roce jsme uskutečnili opět dvě z finančního hlediska náročné investice. Naše původní CtP zařízení Presstek nahradilo modernější, kvalitnější, výkonnější a spolehlivější CtP Agfa Acento II S a čtyřbarvový tiskový stroj Polly Prestige 474 vystřídal nejnovější produkt podniku KBA-Grafitec, archový ofsetový stroj Rapida 75, opět ve čtyřbarvové konfiguraci a v plném vybavení. Pro pořízení tohoto tiskového stroje jsme se rozhodli nejenom proto, že má velmi moderní konstrukci a je vybaven vysokou mírou automatizace, například řada jeho patentovaných konstrukčních prvků je převzata z větších formátů strojů z této typové řady, takže ve srovnání s naším původním strojem Polly Prestige nabízí výrazně lepší možnosti, ale rozhodující záležitostí pro nás jsou i s ním spojené servisní služby. A se servisem z Dobrušky jsme byli doposud velmi spokojeni jak po stránce jeho vysoké odborné úrovně, tak i z hlediska rychlosti reakce.“

Nový archový ofsetový stroj Rapida 75, který byl v tiskárně Geoprint instalován počátkem září letošního roku, má ve své výbavě interface CIP4, ionizační zařízení a přídavné kladky na nakládacím stole, automatické zakládání tiskových desek, diferenciální pohon navalovacího válce vlhčení, automatické mytí ofsetových a protitlakových válců, infrasušení Inkdry Plus, práškování Grafix a na pultu dálkového ovládání naistalovaný manuální denzitometr Techkon RS 400. V současné době zkoušejí v tiskárně Geoprint na tomto stroji také tisk s bezalkoholovým vlhčením za použitím přípravku Alcoless, se kterým mají zatím dobré zkušenosti při tisku zakázek, které nemají velké rastrové plochy ve všech barvách CMYK. Co se týká rychlosti přestavby a přípravy stroje k tisku při změnách zakázek, jsou tyto časy výrazně kratší než u stroje Prestige 474 a ušetřený čas je ještě násoben tím, že tisk může probíhat vyšší rychlostí. Zatímco na stroji Prestige tiskli průměrnou rychlostí 8 000 archů/hod., na Rapidě 75 došlo ke zvýšení této průměrné rychlosti tisku na 10 000 archů/hod. „Ovšem s ohledem na charakter převážné části naší zakázkové náplně není pro nás rozhodující maximální rychlost tisku, kterou je možné na stroji dosáhnout, ale rychlost přípravy a délka přestavbových časů,“ říká Jiří Bílek. „Dosahování co nekratších časů potřebných na přípravu je pro nás proto nejdůležitějším hlediskem, kterému podřizujeme všechno, včetně parametrů CtP zařízení. Proto jsme vyžadovali i kompatibilitu s interface CIP4.“

 


V loňském roce bylo technologické vybavení tiskárny rozšířeno o stroj na výrobu lepených vazeb V2 Horizon BQ-270

 

Souběžně s vývojem technologického vybavení tiskárny probíhal také vývoj její zakázkové náplně. Zpočátku pokračovala především v tisku map a různých produktů podobného charakteru, ale postupem času těchto svým způsobem speciálních zakázek ubývalo a začalo je nahrazovat široké spektrum nejrůznějších komerčních tiskovin, jako jsou různé letáky, prospekty a katalogy, ale také noviny pro městské a obecní úřady, časopisy a knihy. I v této oblasti si tiskárna Geoprint našla na trhu své pevné místo a díky spolehlivosti jejích služeb a dosahované vysoké kvalitě ji vyhledávají zákazníci nejenom z Liberce a celého okolního regionu, ale také z Prahy a dalších míst republiky a čas od času dokonce i ze zahraničí. Ale dejme slovo opět majiteli tiskárny Geoprint Jiřímu Bílkovi: „V Liberci máme velkou konkurenci, protože zde existují čtyři tiskárny přibližně stejné velikosti a s podobným vybavením, které nabízejí obdobné služby. Proto, abychom mohli na takto silně obsazeném trhu uspět, jsme se rozhodli mimo kvalitní práce, která je dnes už samozřejmostí, klientům nabízet ještě něco navíc. A tím něčím je tisk i velmi malých nákladů. Vyrábíme pro ně proto i zakázky, se kterými by v jiných tiskárnách neuspěli, protože jejich náklad je velmi nízký. Tyto zakázky můžeme efektivně vyrábět právě proto, že máme k dispozici stroje umožňující rychlou přestavbu a přípravu, na kterých je můžeme zpracovávat. Velmi rádi proto spolupracujeme s řadou renomovaných výtvarníků a grafiků nejenom z Liberce a okolí, ale také z Prahy a pár dobrých zákazníků máme i v Německu. Často tedy tiskneme různé zakázky pro oblast kultury, jako jsou katalogy výstav, muzejní katalogy, grafické listy a podobné tiskoviny. Pro zákazníky například z Drážďan, kteří k nám velmi rádi zajíždějí, vyrábíme obvykle umělecké tisky, ale už jsme pro ně tiskli i mapy. Jednu zakázku jsme vyráběli dokonce i pro klienta z USA. Jednalo se z hlediska zpracování o velmi náročný sklářský katalog. Když se nám tento zákazník poprvé ozval, tak jsme se domnívali, že se jedná o legraci, ale myslel to opravdu vážně, a nakonec byl s výsledkem naší práce velmi spokojen. V poslední době tiskneme poměrně často také různé knihy, i když jejich tuhé vazby V8 musíme zajišťovat v kooperaci. Mezi naše zákazníky patří například nakladatelství Kalendář Liberecka a Spacium, ale knihy jsme tiskli také pro radnici Jablonce nad Nisou, mladoboleslavské muzeum a další klienty.“

 


Nejnovější přírůstek strojového parku tiskárny Geoprint – v září letošního roku se stal stěžejním tiskovým zařízením nový archový ofsetový stroj Rapida 75

 

Vzhledem k náročnosti této zakázkové skladby má tiskárna Geoprint vlastní DTP studio, ale v předtiskové přípravě spolupracuje také s různými renomovanými grafickými studii a využívá i spolupráce řady výtvarníků jak z Liberce a okolí, tak i z Prahy. Počet jejích zaměstnanců se z původních devíti v roce 1993 rozrostl na současných patnáct. Od roku 1994 je zaměstnancem tiskárny také bratr jejího majitele ­Josef, který zastává funkci prokuristy. Ten sice studoval elektrotechniku se zaměřením na měření a regulaci, takže s polygrafií neměl žádné zkušenosti, ale jak říká Jiří Bílek, je to velmi šikovný technokrat a rychle se učí, a tak všechny problémy, se kterými se za dobu svého působení v tiskárně setkal, řešil naprosto samostatně. „Je takovým dobrým duchem mého podnikání a inspiroval nás i ke vzniku nového loga naší tiskárny «Bratři v tisku», které je parafrází všeobecně známého loga Bratři v triku,“ říká Jiří Bílek.


Geoprint, s. r. o.
Krajinská 1 110, 460 01 Liberec 1
Tel.: +420 485 101 537
Fax: +420 485 100 336
E-mail: geoprint@geoprint.cz
Internet: www.geoprint.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.